fredag, september 24, 2010

Varlaskogen och Bräckaberget

Två partier i Kungsbacka har klart varit emot byggnation i Varlaskogen. Folkpartiet och Miljöpartiet. Övriga säger ja till bostäder i den värdefulla skog.

När det gäller Bräckaberget har även där Folkpartiet och Miljöpartiet sagt nej till att göra en bergtäkt ett par kilometer från centrum.

Centerpartiet har drivit frågan. Kristdemokraterna vände sista sista sekund och sa nej. Socialdemokraterna är emot men har inte berättat det för väljarna. Och Moderaterna vill inte ta ställning.

Kommunalvalet i Varla Norr (mitt valdistrikt) som ligger direkt mot skogen och där de som är närmast berörda bor,  är nu färdigräknat. Klicka på denna länk.

Folkpartiet ökar med 5,46%. Miljöpartiet ökar med 3,36%. Moderaterna står i princip still, Centerpartiet halveras och Socialdemokraterna tappar 4,04%.Även KD backar rejält.

Man kan inte tolka detta på annat sätt att det finns kraftigt motstånd mot byggnation i Varlaskogen och att hugga ner Bräckaberget.

Samma resultat finns i Varla Södra som också bor nära Varlaskogen.
Där går Moderaterna tillbaka, trots valvinden, med 0,76%. Centerpartiet backar med 1,77%.
Folkpartiet ökar med 3,41% och Miljöpartiet med 2,27%. Intressant är att detta är ett starkt Socialdemokratiskt distrikt och (S) gör ett klart sämre kommunalval. Gissningsvis har (FP) och (MP) fått en del (S)-röster.

Tingberget är ett nytt distrikt så jämförelser går inte att göra. Men tendensen är samma. Moderaterna gör sämre val än i andra kommundelar.Även andra som förespråkar byggnation går dåligt och (FP) och (MP) gör bra resultat.

Samtliga partier som vill bygga i Varlaskogen backar rejält i distrikten kring skogen.

Skall man gissa att dessa frågor är döda politiskt. Inte vågar man ha denna fråga hängande i ytterligare ett val?

Speciellt Centerpartiet måste fundera över om deras agerande när det gäller dessa frågor varit riktigt. Det kan vara de tappade rösterna i Varla Norr och Varla Södra som gjorde att man förlorade mandat nummer sex.

måndag, september 20, 2010

Valanalys Kungsbacka- Halland

Såhär trodde jag kommunvalet i Kungsbacka skulle gå:

Moderaterna 24 mandat + 3
Folkpartiet         8 mandat + 1
Centerpartiet      6 mandat - 1
Kristdemokraterna 4 mandat - 1
Socialdemokraterna 10 mandat - 2
Miljöpartiet 3 mandat + 1
Vänsterpartiet 2 mandat +-0
Kungsbackaborna 3 mandat - 1
Din Framtid 0 mandat
SPI 1 mandat +-0
Sverigedemokraterna 0 mandat

Jag hade inte helt fel.

Här kommer funderingar för varje parti:


Moderaterna (+3)
Jag trodde 24 mandat och det fick man. Bygger i stort på rikstrenden.

Folkpartiet (+-0)
Jag trodde att man (vi) skulle öka och det gjorde vi. Tyvärr ger inte 0,4% något mer mandat.

Centerpartiet (-1)
Att man skulle minska var klart. Jag trodde på 6 mandat och det fick man. Mest anmärkningsvärt är att där kommunalrådet Ola Johansson bor Gällinge/Idala/Förlanda minskade man med 12,9 %. Något att fundera på?

Kristdemokraterna (-2)
Jag trodde de skulle minska med ett mandat, det blev två till 3 mandat. Jag har i valrörelsen mött en anti Larry Söder effekt, vilket faktiskt förvånat mig, men trodde inte den var så stor. Larry syns mycket men mycket är negativt. KD valde att profilera honom, förmodligen ett misstag

Socialdemokraterna (-2)
Jag trodde man skulle förlora 2 mandat. Vilket man gjorde. Pga av rikstrend men också dålig lokal valrörelse och dålig profilering. Kan man behålla sitt kommunalråd med detta resultat?


Vänsterpartiet (-1)
Tappade ett mandat. Jag trodde de skulle klara sina två men syns man inte då får man inga röster.

Miljöpartiet (+2)
Lyckades bättre än förväntan. Fick två nya mandat.

Kungsbackaborna(+-0)
Gick tillbaka med 0,1 %. Riskerade länge under räkningen att tappa ett mandat men behöll fyra. Någon ökning blev det inte. Behövs partiet?

Din Framtid
Partiets största problem var att man trodde väljarna var korkade. 300 miljoner sparas sådär bara utan effekt, var deras budskap. I politik är det samma som i annan verklighet. Låter det för bra, ja då det är det för bra. Ingen trodde på det och jag vet inte om partiet hört alla fniss som vi andra parter fick höra. Säkert la man 100.000 på annonser men väljarna kan inte luras.

Resultat 0 mandat.

Sverigedemokraterna (+2)
Trodde inte Kungsbacka skulle rösta in detta parti men hade fel. Tog väl en del av SPI:s röster. Undrar om Kungsbackaborna kommer samarbeta? Även teknisk valsamverkan är samarbete. Då visar Kungsbackaborna sitt rätta ansikte.

SPI (-1)
Var naiv och trodde ordet pensionär i partinamnet skulle räcka. Med SD tog nog rösterna och SPI försvann.
O mandat. Man åkte även ur Landstinget. Förmodligen var väljarna trötta på  Ingeborg Olénis insändare

Övrigt att notera
  •  Det finns ett nej till byggnation i Varlaskogen och ett nej till bergtäkt på Bräckaberget effekt. I Varla Norra ökar (FP), som säger nej till båda sakerna, med 5,5 %.  (MP) som har samma åsikt ökar med 3,4% och Centerpartiet som är för halveras. Moderaterna står still. Låt mig gissa att dessa frågor är döda? Effekten syns även i Varla Södra.
  • I Frillesås kust får Folkpartiet 18,4%, Tyvärr är distriktet nytt och man kan inte göra jämförelser. Men jag gissar det är en Christian Haneson (FP) effekt. Vi vet mer när kryssen har räknats.
  • I Göteborg fick Vägvalet som är emot trängselskatt fem mandat. Övriga partier som lovat folkomröstning och svek straffades. Som trängselskattmotståndare gläds jag men som vän av Göteborg bävar jag för hur staden skall kunna styras. Men lite får man skylla sig själva.
  • I Hylte ökar vi (FP)i Landstinget med 2,8%. En Niclas Erlandsson effekt. Han har jobbat otroligt för detta och jag ser fram emot att jobba med Niclas i landstingsfullmäktige som blir regionfullmäktige.
  • Noterar att Centerpartiet minskar till 7 mandat i Landstingsfullmäktige. (Regionfullmäktige). Partiet som en gång styrde Halland är en skugga av sitt forna jag.
  • Ola Johansson, Centerkommunalråd i Kungsbacka, åker på en rejäl käftsmäll. I Gällinge/Idala/Förlanda där han bor minskar Centerpartiet med 12,9%. Kanske dags för självrannsakan när de egna vänder honom ryggen? Och vem vet kanske någon annan kryssar sig förbi till riksdagen? Det ryktas att en viss Helene Andersson har många kryss............
  • I mitt egna valdistrikt till Landsting/Region, Varla Norra, ökar FP med 1,7%. I Varla södra, där jag också kampanjat mycket ökar vi med 1,8%. Tyvärr är övriga distrikt nära där jag bor nya så det finns inga jämförelser. Vi får vänta tills kryssen är räknade.
 PS! Brasklappen jag har är att på onsdag räknas valet slutgiltigt vilket kan ändra mandatfördelningen. DS!
    GP 1 GP2