fredag, september 22, 2017

Resandet med stadsbussarna i Kungsbacka snart fördubblat på två år.

Det går bra för kollektivtrafiken i Halland. Resandet ökar och på sina håll rejält.

Den omläggning som gjordes 2015 i juni för Kungsbackas stadsbussar är en stor framgång.

Stor respons från resenärerna.

Juli 2017 jämfört med 2016 har en ökning på 14,2%.

 Och  lägger man ihop siffrorna för de de senaste 12 månaderna är det en ökning med 16,8%.

Den stora ökningen visar sig när man jämför siffrorna från när busstrafiken las om 2015. Då var det ca: 250.000 resor per år.

Fortsätter resandet som det är nu kommer ca: 500.000 resor att nås 2017. En fördubbling av resandet.

Och det finns inget skäl för ökningen att stanna där. Kungsbacka stad växer. Nya bostäder blir klara hela tiden och att ta bussen till pendeltåget eller när man vill ta sig runt i Kungsbacka stad, är ett intressant alternativ.


Pendeln Kungsbacka - Göteborg kommer slå resanderekord i år

Sedan årsskiftet finns ett system som vid dörrarna mäter antalet resande i på pendeltåget Kungsbacka till Göteborg.

Nu har vi riktiga siffror. De som tidigare levererades byggde på skattningar från bland annat hur många som stämplade.

När resenärerna upplevde fler resande sa Västtrafiks siffror att de minskade.

Resande statistik - Tryck på bilden
Siffrorna för första halvåret 2017 visar att pendeltåget är på väg mot rekordsiffror.

Ökningen av resandet i juli 2017 jämfört med juli 2016 är 50,3%.

Ackumulerade resandet är upp 39,5%.

Mycket beror givetvis på att man nu har riktiga siffror men man kan se att även resandet ökar.

Tidigare uppmätt högsta resande var 2011. Då låg det totala resandet på ca: 2,5 miljoner resor per år.

Redan de sju första månaderna i år ligger man på ca: 1,5 miljoner resor. Men troligtvis samma utveckling och rätta siffror kommer resandet sannolikt att sluta på 2,8-3 miljoner resor.

Dessa siffror gäller resor som börjar eller slutar i Halland. På hela sträckan kommer man säkert nå över 5 miljoner resor. Att jämföra med de ca: 1,5 miljon resor som gjordes på hela sträckan första hela året 1993.

Senare i höst kommer resandestatistiken för Öresundstågen. Det blir intressant att se hur många som går av och på stationen i Åsa varje dag.


torsdag, september 21, 2017

Dags att avliva myten att Nordea är en svensk bank

Fackförbundet Kommunal skall nu lämna Nordea.

- Nordea har valt en utpressningsmetod och lämnar nu landet, säger ordföranden Tobias Baudin.

Ytterligare ett av dessa överord som för det första antyder och utgår från att Nordea är en svensk bank, och att man nu lämnar landet som bank.

Sanningen är att ingen kund kommer märka att huvudkontoret finns i Helsingfors. Tror inte att Nordeas miljontals kunder någonsin funderat över detta. Bland de danska, norska och finska kunderna har säkert en del trott att huvudkontoret låg just i deras land.

Är Nordea en svensk bank eller en bank som råkat haft sitt huvudkontor i Stockholm?

Största ägare i Nordea är finska Sampo med 21,3% av aktierna. Näst största ägare är danska Nordeafonden med 3,9% av aktierna.

Först på tredje plats kommer en svensk ägare, Alecta med 2,7% av aktierna.

Bland de största ägarna är ickesvenska ägare dominerande. Bland annat äger norska oljefonden och staten Singapore aktier. Fullständig förteckning läs här.

Banken har finsk VD och finsk styrelseordförande. För övrigt sitter bara två svenska medborgare i styrelsen på tio personer. Vilket speglar var ägandet ligger.

Men räddade inte skattebetalarna Nordea i början av 90-talet? Nej. Det var Nordbanken som räddades. Nordea är en sammanslagning av just Nordbanken, finska Merita, norska Kreditkassen och danska Unibank.

Nordea är en bank som idag har fyra hemmamarknader där det inte är självklart att huvudkontoret ligger i Sverige.

Att koppla något slags extra ansvar för Sverige för Nordea eller påstå att huvudkontoret skall ligga här, punkt slut, är en storebrorsfason som svenskar i de nordiska länderna ibland ägnar sig åt.

Förövrigt så fick skattebetalarna tillbaka pengarna för Nordbanken med råge.

Nordeas flytt är ju ett gigantiskt misslyckande för den rödgröna regeringen. Som de socialdemokratiska politruker Kommunal är ställer man sig in i ledet och det viktigaste är att stötta en regering som gjort bort sig än att värna medlemmarnas pengar.

Hoppas nu Kommunal handlar upp sin nya bankkontakt. Vad händer om den i Sverige verksamma banken Den Danska Bank lägger bästa anbud? Kräver man då att de skall flytta huvudkontoret från Köpenhamn till Stockholm?

onsdag, september 20, 2017

En miljard i budgeten till primärvården, men....

Regeringen föreslår en patientmiljard i budgeten för 2018. Sent skall syndaren vakna.

Alliansen införde kömiljarden som innebar att de regioner/landsting som satsade på att få ner köerna i sjukvården fick extra pengar.

Den rödgröna regeringen tog bort den miljarden med följd att köerna i den svenska sjukvården ökade kraftigt.
Nu återkommer kömiljarden, som en patientmiljard.

Den skall användas för en skärpt vårdgaranti i primärvården och också stödja införandet av patientkontrakt, för en mer sammanhållen plan över inplanerade vårdinsatser.

Det är bra att man återigen satsar på att minska köerna. Men varför tog man bort den gamla kömiljarden? Den fungerade och gav resultat.

Kan det ha berott på att de landsting/regioner som trots miljarden inte minskade köerna, och därmed inte fick pengar, var rödgrönt styrda?