torsdag, december 24, 2009

God Jul

Julafton. För många en stor helg med glädje och gemenskap. Men för andra en helg i ensamhet och fylld av ånger. Något att bara försöka ta sig igenom.

När jag var aktiv i FPU (Folkpartiets ungdomsförbund) drev vi en kampanj som vi kallade "Jul här vält där". För att påminna om att vårt överflöd av mat och presenter inte finns i hela vår värld.

Även om många länder i den så kallade tredje världen fått det bättre är svälten och misären ej utrotad.

Och även i Sverige finns det människor som behöver vårt stöd. Som av olika anledningar inte har någonstans att sova och fira jul på. Eller någon att fira jul med.

Skänk dessa en tanke en dag som denna och ge gärna ett bidrag.

God Jul

Hjälp mig göra sjukvården bättre

För fyra år sedan stred Folkpartiet för att det skulle finnas en nattöppen närakut i Kungsbacka. Vi förlorade den striden men har inte givit upp.

Nu attackeras vården i norra Halland igen.

Akutvården för barn har har tillfälligt dragits in på Varbergs sjukhus. Akut ortopedvård i Varberg har flyttats till Varberg.

Ledningsansvaret för röntgen har flyttat från Kungsbacka till Varberg.

Det finns utredningstankar att flytta viss gynekologi från Kungsbacka till Varberg.

Verksamhetsområdet Kirurgi, ortopedi, urologi, anestesi-operation på Kungsbacka närsjukhus skulle kunna göra mer men får inte beställning.

Är jag konspiratoriskt lagd som inte tror på tillfälligheter? För det kan väl knappast vara bara jag som ser ett mönster?

Problemet är att man fattar inte besluten som en helhet. Ingen debatt först. Utan det sker genom små beslut. En del fattat av ansvarig tjänsteman.

Men ingen skulle kunna driva en sådan här strategi utan stöd från högst ort.

Folkpartiet står inte bakom denna strategi. Och genom att ta upp dessa frågor om och om igen skall vi väl till slut få ut någon politisk ansvarig på banan.

Jag passar på att tacka alla bekymrade medborgare och personal i landstinget, som hört av sig via telefon och e-post. Det värmer.

Kungsbacka Posten har idag en rolig spalt som heter "Snacket går". Jag har lagt in faksimil på sidan här.

Jag tar det som komplimang att få vara med. Att man vet att jag strider för Kungsbackas och norra Hallands sjukvård.

Och förhoppningsvis skall jag efter valet ha ännu större möjlighet att strida för vården. Väljarna avgör detta. Och ju mer röster jag och Folkpartiet får desto mer kan vi agera och vår röst väger tyngre.

Först närakuten och nu barnakuten

Idag på julafton kommer Kungsbacka Posten ut. Och med en insändare jag skrivit.Den handlar om det faktum att barnakuten i Varberg stängs nattetid.

För några år sedan beslöt majoriteten M+C+S att stänga närakuten i Kungsbacka nattetid.

Det här kommer bli en valfråga. Folkpartiet kan aldrig acceptera dessa stängningar.

Uppenbarligen är Folkpartiet det enda sjukvårdspartiet i Halland och Kungsbacka. Det enda parti som ser till behov istället för att centralisera allt till Halmstad.

Öppen närakut viktigt

För några år sedan beslöts att ta bort jouren på natten i Kungsbacka och därmed säga nej till nattöppen närakut. Folkpartiet reserverade sig som enda parti.

Vi möttes då av argumentet att Varbergs akut är öppen hela natten och att man även kunde besöka Västra Götalands akuter.

Folkpartiet drev frågan, och gör det fortfarande, att vi behöver en nattöppen närakut framför allt för barnen. Att barnfamiljer skall känna trygghet att kunna träffa en läkare på natten utan att åka långa sträckor.

Nu har sjukhusledningen i Varberg beslutat (KP 17/12)att tills vidare stänga akuten i Varberg för barn. Man hänvisar till andra akuter. Det innebär att barnfamiljer i Kungsbacka har att välja på att åka till Halmstad eller sjukhus i Västra Götaland. I första hand Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus.(Östra sjukhuset.)

Så först stänger man jouren i Kungsbacka och sedan akuten i Varberg för barn upp till 18 år och eftersom Halmstad knappast kan vara ett seriöst alternativ för barnfamiljer i Kungsbacka låter man Västra Götalandsregionen
lösa problemen.

Kuriosa är att när närsjukvården 2008 gjorde en utvärdering av behovet av nattöppen närakut hade man överhuvudtaget inte tagit med någon statistik över besöken från Halland på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus akut.

Och nu blir det detta sjukhus man i första hand hänvisar Kungsbackas barnfamiljer till på natten.

Det är dags att återigen ta upp frågan om nattöppen närakut i Kungsbacka.
En naturlig del i ett utvecklat närsjukhus i Kungsbacka.

Tommy Rydfeldt (FP)
Landstingspolitiker