onsdag, december 20, 2006

God Jul och Gott Nytt År
Jag önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Vi ses 2007 med nya inlägg.

Tommy Rydfeldt

lördag, december 16, 2006

Nattöppen närakut - Frågan som aldrig försvinner

Kristina Karlsson (c) svarade i torsdagens Kungsbacka Posten. Men besked var det inte. Hon trasslar bara in sig ytterligare. Likt sagan om Peter och vargen varnar hon, för tredje året i rad, att närsjukvårdens överskott är tillfälligt.

I dagens Kungsbacka Posten så ger jag min slutreplik denna omgång.

Uteblivet besked från (c)

Nej, Kristina Karlsson, jag blandar inte ihop något. I tre år har vi hört att överskottet för närsjukvården är tillfälligt och istället för att ge vård har dessa pengar hamnat på banken.

Folkpartiet är berett att satsa 3,5 miljoner för nattöppen närakut. Dessa pengar kommer inte att drabba vårdcentralerna. Det garanterar vi.

Den viktigaste frågan, vilka besked från centerpartiet som gäller, svarar hon inte på. Men jag kan inte tolka svaret på annat sätt än att det är Kristina Karlssons nej till nattöppen närakut som gäller för centerpartiet.

Men kvar blir frågorna: Varför skickade man då ut flygblad i valrörelsen där man lovade nattöppen närakut? Vad var syftet med dessa flygblad? Jag överlåter åt Kungsbacka Postens läsare att dra sina egna slutsatser…….

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

söndag, december 10, 2006

Bra slutsatser av folkpartiets etikkommission

Folkpartiets etikkommission har idag lagt sin slutrapport, Jag tycker man drar bra slutsatser.

Att folkpartiets ledning hanterade skandalen dåligt är något jag påtalat internt. Jag tyckte det då och tycker det nu. Rapporten ger mig rätt.

Läs gärna hela rapporten. Den finns på: http://www.folkpartiet.se/Pages/106608/Etikkommissionens%20slutrapport.pdf

I och med att vi nu har nästan alla fakta så börjar det bli anledning att dra slutsatser och göra förändringar. Jag skriver ”nästan” alla fakta eftersom vissa sakuppgifter är de inblandade inte överens om.

Jag har tidigare påpekat i en debattartikel i tidningen NU att jag inte gillar den reglerade befordringsgång som tycks finnas från LUF in i Folkpartiet. Man anställer sina kompisar. Och unga liberaler vet att om de sköter sig och framför allt utmärker sig så kan man få ett bra jobb i partiet. På sikt även i regeringskansliet.

Läs min artikel här:

http://rydfeldt.blogspot.com/2006/09/fel-rekryteringskultur-i-folkpartiet.html

Kommissionen tar upp en del ledningsproblem i partiet. Jag kommenterar vissa punkter.

Så här skriver man:

”Det framkommer vid intervjuerna att Lars Leijonborg uppfattas som en kompetent politiker och partiledare. Samtidigt framförs ofta synpunkten att det finns brister i det interna ledarskapet. Ett uttryck för detta är att människor inte alltid känner sig sedda och att deras kompetens inte respekteras till fullo.”

Slutsatsen blir:

I en organisation där människor inte känner sig naturligt sedda kan behovet av att uppmärksammas ibland ta sig drastiska uttryck. Detta kan få som konsekvens att individer gör etiska övertramp.

Min kommentar:

Jag tycker kommissionen här har gjort helt rätt bedömning. Det verkar ibland som det inte finns en vilja att utnyttja den kompetens som finns i partiet. Jag vill dessutom vidga detta till hela partiet. Duktiga kommun- och landstingspolitiker med hög kompetens används inte i det interna arbetet eller som representanter i statliga organ och utredningar.

Kommissionen punktar sedan några viktiga saker.

1. Ledare för en organisation har också som uppgift att fungera som förebilder. Om man i sitt agerande inte är tydlig med betydelsen av ett gott etiskt förhållningssätt finns det en risk att individer i organisationen inte har en naturlig relation till självklara grundläggande värderingar.

2. I en kultur som präglas av relativ tystnad finns det en risk att man inte säger ifrån när övertramp och oegentligheter sker. Det kan också innebära att man själv inte vågar berätta om egna felsteg, av rädsla för konsekvenser.

3. Ett parti som i praktiken styrs av ett fåtal personer är sårbart för kriser, speciellt när de som ingår i denna grupp själva är en del av krisen. Människor i en krissituation som personligen berör dem agerar inte alltid adekvat. I en välfungerande organisation skulle kretsen av krishanterare ha utvidgats och de personer som var direkt eller indirekt involverade ha uteslutits från hanteringen av situationen.

4. Brister i en organisationskultur skapar i sig grogrund för ett oetiskt tänkande och beteende.

En av de allvarligaste bitarna i rapporten är Lars Leijonborgs agerande när skandalen briserade.

Kommissionen skriver följande:

"Lars Leijonborg har i samtal med etikkommissionen vidgått att det initialt fanns en förhoppning om att Johan Jakobssons tidiga vetskap om inloggningarna inte skulle komma till allmän kännedom. Det är kommissionens uppfattning att ett oaktsamt förfarande med sanningen har ägt rum"

Dessa rader är allvarliga och stärker min uppfattning att man inte agerade bra i folkpartiets ledning under skandalen.

Vad händer nu?

Partistyrelsen har lagt uppdrag att förändra i enlighet med de förslag som kommissionen lägger. Detta är bra. Men sedan handlar det om förtroende för inblandade personer. Finns det eller finns det inte?

Jag ser det som fullständigt uteslutet att presschefen Niki Westerberg kommer tillbaka. Oavsett rättegångens resultat. Fredrik Malm var LUF ordförande och är nu riksdagsman. Han var ordförande när en felaktig kultur bredde ut sig i LUF.

Om detta skriver kommissionen:

"Det har framkommit uppfattningen att det under senare år har växt fram en kultur inom LUF som fokuserat på att få organisationen att bli en utpräglad kampanjorganisation. Detta har bland annat tagit sig uttryck i att anställda har ägnat tid åt att försöka få fram negativ information om politiska motståndare för att senare placera den i media.

Det måste finnas en viss förståelse för att personerna i denna organisation är relativt unga, men det har varit svårt att undgå slutsatsen att kulturen i vissa avseenden har varit omogen."

Även om LUF nu vidtar åtgärder, hur är förtroendet för Fredrik Malm i folkpartiet?

Förtroendet för Lars Leijonborg?

Och den avgörande frågan, hur är förtroendet för Lars Leijonborg? Jag tror Lars Leijonborgs framtid som partiledare hänger ihop med hur han går vidare och tar tag i interndemokratin. Nyttjar den kompetens som finns inom folkpartiet. Ser till att kommissionens förslag blir verklighet.

Man ändrar inte heller på ett vinnande lag. Så hur det går för honom och folkpartisterna i regeringen blir också avgörande för Lars Leijonborgs framtid.

Jag skulle idag gissa att det är 50/50 chans eller risk, beror på hur man ser det, att folkpartiet har en ny ordförande i nästa val.

Det finns ju också den möjligheten att Lars Leijonborg själv beslutar sig för att avgå men kvarstår i regeringen. Men blir han mer eller mindre avsatt så får han nog svårt att stanna kvar som statsråd.
Närakut och underliga centerpartister

Till slut fick jag ett svar från centerpartiet om deras agerande när det gäller nattöppen närakut. Svaret gavs av Kristina karlsson.

Svar, men inte på frågor jag ställt. Istället fullt med massa felaktiga påståenden. Och fortfarande vet man inte om de flygblad som skickades ut i valrörelsen stämmer. I dessa krävde vissa centerpartister nattöppen närakut. Men skall man tro Kristina Karlsson (c) gäller inte dessa, eller?

I lördagens Kungsbacka Posten står mitt svar.

Kristina Karlsson (c) måste läsa på.

Centerpartiets inställning till nattöppen närakut har varit väldigt förvirrande. I flygblad har man lovat nattöppet medan deras ledamot i närsjukvårdsnämnden, Kristina Karlsson, med all kraft kämpat emot.

Jag börjar förstå varför partiet ger olika besked efter att ha läst det som Kristina Karlsson skrev i Kungsbacka Posten den 30/11.

Hon har inte ett enda rätt när hon påstår att folkpartiet genom sitt ja till Vårdval Halland sa nej till nattöppen närakut och att närakuten är en vårdcentral.

Närakuten är en primärvårdsakut helt utanför Vårdval Hallands modell. Den får inte ersättning, så kallad hälso- och sjukvårdpeng, efter hur många som listat sig. För ett besök på Närakuten kommer den vårdcentral där patienten är listad att betala 455 kr.

Alla besök som gäller primärvård utanför den egna vårdcentralen måste betalas av den vårdenhet som fått hälso- och sjukvårdpengen oavsett om det sker i Halland eller i Västra Götaland.

Det innebär att det inte blir någon skillnad ekonomiskt för den vårdcentral man tillhör om man söker vård på natten i Kungsbacka, Varberg eller Göteborg. Man måste betala oavsett var besöket sker.

Kristina Karlsson har därmed fel när hon påstår att nattöppen närakut skulle ta resurser från de olika vårdcentralerna.

Det går därmed helt utmärkt att säga ja både till Vårdval Halland och till nattöppen närakut.

Skälet till varför folkpartiet inte yrkat mer pengar till nattöppet i landstingets budget är helt enkelt därför pengarna finns redan i närsjukvården. För tredje året i rad kommer man att gå med kraftigt överskott. Man skall ju börja med att förbruka de pengar man har innan man begär nya.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

söndag, november 26, 2006

Närakutsdebatten fortsätter

Om någon trodde att debatten kring närakuten i Kungsbacka skulle upphöra trodde den personen fel. Vissa partier ville inte diskutera detta i valrörelsen men människors ilska över att det är stängt på natten blir bara större.

De har varit flera insändare från privatpersoner och en artiklar om misstänkt felbehandling.

Givetvis går jag in och stöttar och svarar på de frågor som man ställer.

Detta är det senaste svaret publicerat i tidningen Norra Halland fredagen den 24 november.

Folkpartiet står fast vid nattöppen närakut

Maria beskriver i en insändare i Norra Halland den 17/11 på ett bra sätt behovet av nattöppen närakut i Kungsbacka.

En nattöppen närakut innebär trygghet för våra invånare. Sjukvårdsupplysningen är bra men kan aldrig ersätta personlig kontakt.

När folkpartiet under valrörelsen hårt drev nattöppen närakut skrev socialdemokraternas Maud Lanne i tidningarna ” Vi socialdemokrater vill gärna ha nattöppet på Närakuten”. Hon skrev vidare ”Men vi är inte beredda att dra ner med flera miljoner i övrig verksamhet inom Kungsbacka Närsjukhus för att bekosta nattöppet”.

Centerpartiet gick i ut med ett flygblad där man skrev ”regionalt vill vi få ökade resurser till nattöppen Närakut”.

Resurserna finns. Fram till augusti 2006 var överskottet 8,2 miljoner. Nattöppen närakut kostar ca: 3,5 miljoner per år. Så det handlar inte om att pengar behövs till annat utan om pengarna skall hamna på banken eller användas till vård.

I den senaste voteringen om nattöppen närakut i närsjukvårdsnämnden den 10 oktober 2006, efter valet, var det bara folkpartiets Gunilla Rivle som röstade för.

Vallöftena från centerpartiet och socialdemokraterna gällde tydligen inte längre trots det stora överskottet.

Folkpartiets svar till Maria är att de 2 miljarder Landstinget Halland har på banken räcker och överskottet i närsjukvården skall användas till nattöppen närakut och mer vård.

Jag är mycket nyfiken på hur socialdemokraterna och centerpartiet kommer att svara. Gäller centerpartiets flygblad och socialdemokraternas insändare eller var det bara var tomma vallöften.

Tommy Rydfeldt (fp)
Ersättare i landstingsfullmäktige

fredag, november 24, 2006

Ulf Persson

Det centerpartistiska kommunalrådet Ulf Persson i Kungsbacka har fått sparken av centerpartiet. Föryngring, är skälet.

Ulf Persson var en av centerns toppkandidater i valet. Ulf fick mest personröster av alla centerpartister.

Jag kan inte komma ifrån att jag tror att vissa ledande centerpartister hade bestämt sig för att sparka Ulf långt innan valet. Men man ville utnyttja Ulfs popularitet och hans förmåga att dra röster. Och man lyckades. Centerpartiet var mycket nära att förlora ett mandat. Jag är övertygad om att man behöll detta mandat på grunda av Ulf Persson.

Inte speciellt snyggt agerat. Är detta ett bra sätt att skapa förtroende i politiken?

Och hur känns det för nya centerrådet Ola Johansson att sitta på ett uppdrag som han lyckades få på grund av den sparkade Ulf Persson? För om centerpartiet hade förlorat ytterligare ett mandat hade man inte fått något kommunalråd.

Jag samarbetade med Ulf under flera år. Det är en person som vill något med politik. Och han har en egenskap som jag gillar skarpt. Han står för vad han har sagt och gjort upp om. Även om det inte alltid går i linje med vad centerpartiet säger. Därför Ulf driver i första hand frågor han tycker är viktiga för sina väljare. Inte vad som är viktigt för hans parti,

Det kommer att bli mycket intressant att följa Ulf de närmaste åren som politisk ”vilde” i kommunfullmäktige.

lördag, november 18, 2006

Bloggen igång - nominerad

Bloggen fick ta ledigt några veckor efter valet men nu är den igång igen.

Idag blev jag nominerad av folkpartiet till ledamot i den nya servicestyrelsen i landstinget samt som ledamot i skattenämnden.

Jag är ju sedan tidigare ersättare i landstingsfullmäktige. Det känns bra att jag nu har en plattform att arbeta utifrån för Kungsbackas invånare och för bättre sjukvård.

Gå till min hemsida och läs om vilka frågor jag kommer att driva de närmaste fyra åren.

www.folkpartiet.se/rydfeldt

måndag, oktober 16, 2006

Borelius och Stegö Chilòs gick till slut

Några timmar efter mitt inlägg på lördagen avgick Maria Borelius. För en stund sedan avgick Cecilia Stegö Chilòs.

Det fanns ingen annan lösning. Konstigt är bara att man väntade så länge.

Nu hoppas jag att regeringen kan få arbetsro och börja driva den förändringspolitik man fått väljarnas mandat för.

lördag, oktober 14, 2006

Borelius och Stegö Chilós är körda

Jag är något förvånad över att Fredrik Reinfeldt inte redan skickat iväg Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs. Vad väntar han på?

För moderaterna är speciellt Maria Borelius ett jätteproblem. Fredrik Reinfeldt har försökt förvandla partiet till ett brett mittenparti som alla kan rösta på. Även om du arbetar på bandet på Volvo. De ”nya” moderaterna är det ”nya” arbetarpartiet, har man sagt under hela valrörelsen.

Maria Borelius visar upp ett sätt att leva och inställning som få svenskar kan känna igen sig i.

Skulle man göra en nidbild av en moderat kvinna och skruvat det lite satiriskt så skulle man få fram Maria Borelius. Många moderater hade säkert varit upprörda och sagt att sådana personer inte finns. Men Maria Borelius finns och ibland överträffar verkligheten dikten.

Cecilia Stegö Chilòs har fått kritik från två håll. För sin slappa inställning till att betala TV-licens, som är en svår belastning om man är mediaminister. Men också från vissa att hon är nyliberal och hot mot kulturen. Den sista kritiken kan hon ta med ro. Den handlar ju om att det finns en massa kulturmänniskor, som inte röstat på moderaterna och alliansen, som inte gillar att den nya regeringen inte kommer att driva socialdemokratisk kulturpolitik.

Det som är allvarligt är hennes inställning till TV-licensen. Och hur hon hanterat frågan. Det gör henne vingklippt i kulturfrågor. Vågar hon ta nödvändiga strider för en ny kultur- och mediepolitik? Eller kommer hon att vara rädd för ny kritik och hellre sitta still och inte göra någonting? Och hur är det med hennes auktoritet när det gäller att prata ”public service” och hur man skall finansiera det? Kan hon överhuvudtaget ta upp en debatt, med någon trovärdighet, om licensen vara eller inte vara?

Den nya regeringen behöver arbetsro och det kan man inte få utan en ny handelsminister och kulturminister.

Frågan är bara hur länge skall vi vänta på att Fredrik Reinfeldt inser detta och hur länge orkar Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilòs?

onsdag, oktober 11, 2006

Stegö Chilòs, Borelius och brist på politisk kompetens.

Två nya moderata ministrar, f.d. journalister, har trasslat in sig i affärer kring svarta löner för barnflickor (Stegö Chilòs + Borelius) och att man inte betalat Tv-licensen (Stegö Chilòs).

Att Cecila Stegö Chilòs inte betalat TV-licens sedan 1990 beror tydligen på att hon anser att den är fel. Civil olydnad?

Jag tänker inte beröra eventuell skuld. Det är upp Fredrik Reinfeldt att bedöma deras möjligheter att sitta kvar och sedan är det väljarna som slutligen dömer.

Det jag tycker är intressant är att konstatera att en ofta undervärderad egenskap är politisk kompetens. Den är svår att utbilda sig till utan den får man genom långt politiskt arbete.

De båda ministrarna må ha en massa annan kompetens men någon politisk kompetens har man inte. Och detta lyser väldigt väl igenom.

Politiska partier brukar ibland bagatellisera egenskapen politisk kompens. Även när man väljer representanter till uppdrag i till kommuner och landsting. Men även där brukar personer som saknar denna egenskap förr eller senare få problem.

Det man lär sig av långvarigt politiskt arbete är att man ständigt ifrågasätts. Av partiet, medier, väljare och politiska motståndare. Detta är något man måste acceptera och till och med tycka om.

Cecilia Stegö Chilòs utbrott mot en journalist inför TV kameror igår, där hon sa att han fick respektera hennes svar och inte ställa fler frågor, visar att hon inte förstår eller accepterar att bli ifrågasatt.

Maria Borelius gjorde också i Godmorgon Sverige på onsdagen ett framträdande där hon i och för sig beklagade svart barnflicka men framträdande var inte starkt och hon hade svårt att besvara frågorna.

Efteråt kom nya miljöminstern Andreas Carlgren (c) och fick svara på frågor om regeringens miljöpolitik. Kontrasten gentemot Maria Borelius blev oerhört stor. Carlgren var klar, tydlig och tycktes gilla utfrågningen. Borelius var osäker, svävande och ville helst inte vara där.

F.d. journalister som politiker vet jag inte om det är så lyckat. Jens Orback (s) visade sig inte vara någon speciellt lyckad minister. Och hans umgänge med media innehöll ju en hel del mindre lyckade uttalanden.

Jag tror att alliansen klarar dessa affärer utan skador på lång sikt. Möjligtvis kan det drabba moderaterna.

På kort sikt tar det dock fokus från det viktiga arbete som regeringen har framför sig. Idag har t.ex. skolminister Jan Björklund (fp) redovisat att man drar tillbaka sossarnas gymnasiereform och att regeringen kommer att lägga fram ett eget förslag. Detta borde ha blivit toppnyhet i nyhetssändningarna men blir säkert ett kort inslag någonstans i mitten av nyhetsprogrammen.

söndag, oktober 08, 2006

Bra val av folkpartistatsråd

Nya EU ministern Cecilia Malmström var på fp:s valupptakt i Kungsbacka i augusti 2006.

Nu har Sverige haft en alliansregering i 2 dagar och några timmar. Jag gläder mig åt samtliga folkpartistiska statsråd. Lars Leijonborg och Jan Björklund i utbildningsdepartementet, Nyamko Sabuni som integration- och jämställdhetsminister och sist men inte minst Cecilia Malmström som skall arbeta med EU frågor.

Utnämningarna av Jan, Nyamko och Cecilia är ett bra sätt att trygga framtiden i folkpartiet. Alla tre är potentiella partiledarkandidater när Lars Leijonborg slutar en dag.

Utnämningarna innebär också att Lars Leijonborg och de som ger honom råd i partiledningen inser att det finns ingen väg tillbaka för folkpartiet.

Samhället ändras och det innebär också att partier måste utvecklas. Efter valet har en del bakåtsträvare dykt upp och vill att folkpartiet skall gå tillbaka till vad man kallar socialliberalism. Folkpartiet har aldrig övergivit socialliberalismen men det ser olika ut beroende på vilka problem man möter.

Folkpartiets väg är att utvecklas framåt tillsammans med samhället. Inte att leta sig tillbaka till någon tid då problemen var annorlunda.

Det förvånar mig varje gång man tar Bengt Westerberg som något positivt exempel. Har alla glömt i vilket skick han lämnande folkpartiet efter valet 1994?

Riktigt förbannad blir jag när jag läser att olika personer, även folkpartister, anser att Nyamko Sabuni är något slags alibi och till och med en Onkel Tom.

Rent oförskämt.

Folkpartiet har fått ansvar för utbildningsfrågor, skolfrågor, jämställdhet, integration och EU frågor. Viktiga områden som stämmer bra överens med partiets profilfrågor. Jag saknar Johan Pehrson men inser att röstetalet i valet inte ger möjlighet till att även få posten som justitieminister.

Förhoppningsvis kommer denna regering och de folkpartistiska statsråden att kunna genomföra många av folkpartiets hjärtefrågor.

Det innebär att vi sidan av regeringspolitiken måste idédebatten hållas igång i folkpartiet. Ett område som kan bli en ny profilfråga är den enskildes frihet. Staten vill ha mer och mer insyn i den enskildes liv vilket givetvis begränsar den enskildes frihet.

Ëtt sådant förslag är om man skulle föreslå obligatoriska ID kort som vi skall bära på oss. Då har vi enligt min mening passerat gränsen.

Folkpartiet kan bli det parti som säger hit men inte längre.

söndag, oktober 01, 2006

"Rörande" omtanke om folkpartiet från Guillou och andra

Många så kallande tyckare och debattörer visar nu stor omtanke om folkpartiet. Senast Jan Guillou i Aftonbladet. Han hoppas att folkpartiets partiledning skall försvinna efter ”det förkrossande nederlaget” som han kallar valresultatet.

Guillou är inte ensam. Folkpartiet har på något sätt upprört en massa vänsterdebattörer som har en idé om hur det svenska samhället är och skall fungera men som sällan rör sig ute i verkligheten.

Guillou drömmer, precis som många andra debattörer, sig tillbaka till Bengt Westerbergs tid men glömmer att Westerbergs nederlag 1994 var ännu mer förkrossande än valresultatet 2006. Bengt Westerberg lämnade ett parti i spillror som inte visste vad man ville och inte drev en enda fråga som intresserade den svenska valmanskåren. Folkpartiet visste inte ens 1994 om man skulle regera med de borgerliga eller med socialdemokraterna.

Valet 1998 gick ännu sämre och partiet balanserade på 4 % spärren. Valresultatet 1998 beror mycket på att partiet efter 1994 var mycket förvirrat över sin framtid och det behövdes ytterligare ett valnederlag för att människor i ledande ställning begrep att så här kunde det inte fortsätta.

Att ta tillbaka folkpartiet till den politik och framtoning som man hade när Bengt Westerberg lämnade efter valet 1994 skulle bli en katastrof. Då tror jag folkpartiet försvinner från svensk politik.

Det är rörande att Guillou och att andra tycker att folkpartiets framtid är viktig. Men jag tror aldrig dessa förståsigpåare och proffstyckare funderat en enda sekund på att rösta på folkpartiet. Därför är deras åsikter totalt ointressanta.

Det är folkpartiets medlemmar som skall bestämma partiets framtid inte proffstyckare som aldrig röstat på partiet eller arbetat en enda timme för de liberala idéerna.

torsdag, september 28, 2006

Fel rekryteringskultur i folkpartiet?

I det liberala nyhetsmagasinet NU som kommer ut varje torsdag pågår eftervalsdebatten.

Denna artikel publiceras i dagens nummer. Mitt syfte med den är att få upp frågan om dataintrånget, och hur politiken ibland sköts. Har detta att göra med hur tjänstemän rekryteras?

Fel rekryteringskultur i folkpartiet.

En valanalysgrupp och en etikkommission har tillsatts. Det är bra. Jag hoppas de tittar på hur man rekryterar tjänstemän i partiet. Vad det är för kriterier som bestämmer vilka som jobbar åt partiledning, riksdagsmän och riksorganisationen?

Den uppfattning jag fått är att det är någon form av reglerad befordringsgång från LUF och in i partiet.

Om man är LUF: are och flyttar till Stockholm, eller redan bor där, har man först uppdrag för LUF. Börjar sedan som juniormedarbetare inom folkpartiet och avancerar sedan som politisk tjänsteman av något slag.

Jag tror inte det är hälsosamt. Det blir för mycket av dålig kultur och kompisgäng. Alla känner alla.

Att vara talskrivare eller pressekreterare skall vara karriären. Inte bara en hållplats för en LUF: are i karriären.

Jag har tidigare utryckt förvåning till vissa i partiledning över detta sätt att rekrytera människor.

Medlemskap i LUF och folkpartiet tycks vara kompetensen. Inte arbetserfarenhet på tidningar, ute i näringslivet, i offentlig förvaltning eller uppdrag för folkpartiet runt om i landet.

Jag hoppas inte lönenivån är sådan att folkpartiet har rekryterat kvantitet istället för kvalité när det gäller medarbetare.

Valnederlaget innebär att folkpartiet får mindre pengar och det skall givetvis användas till en viss förändring på kanslierna i Stockholm. Efterträdarna bör vara personer som kommer med nytt blod och tänkande.

Varför inte rekrytera duktiga kommunpolitiker ute i landet. Vi har t.ex. bra gruppledare i flera Norrlandskommuner. Som gjort folkpartiet stort i sin hemkommun. Även i andra delar i landet. Kanske är dem inte 25 år men jag tror de kan tillföra betydligt mer än många LUF: are som aldrig haft ett riktigt jobb.

Något nytt landsmöte behövs inte. Men både etikkommission förslag och valanalysgruppens arbete måste diskuteras ordentligt i partiet.

Jag hoppas att vi får ut mycket av deras arbete.

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

onsdag, september 27, 2006

Jag blev ersättare i landstingsfullmäktige

Idag på förmiddagen blev landstingsvalet klart även i Kungsbacka. Som jag trodde kom ingen i folkpartiet upp i de 5 % som behövs för att bli personvald och eventuellt kryssa sig förbi andra.

Det visar att min kritik mot personvalet är riktig och att 5% spärrarna är fel för att bli personvald. Folkpartiet har flera kända kandidater med starkt stöd där man bor men även i andra delar av kommunen. Dessa kandidater tar ut varandra och gör att ingen når upp till 5 %.

Jag fick 131 kryss vilket jag är mycket nöjd över. Det var första gången jag deltog i ett personval och nu vet jag lite mer hur man skall nå ut.

Dessutom har jag ingen bakgrund som sjukvårdspolitiker. Jag har suttit i landstinget servicenämnd sedan 2005-01-01 och har aldrig kandiderat till landstinget förut.

Några intressanta bitar är att jag fått kryss där jag inte haft någon särskild kampanj. I och för sig har man ju kunnat läsa mina insändare och annonser. Ett sådant exempel är Onsala distrikt 7 där jag fått 5,56 % kryss.

Glädjande är också att jag kryssar bra på ”hemmaplan”. Jag bor i Tölö 2 där jag får 11.93% kryss. Bäst procentsiffra för någon politiker även om man räknar samtliga partier.

I Tölö 4 får jag 9.14% kryss. Även här bäst bland övriga politiker med undantag av miljöpartiets Agneta Börjesson. Men hennes procentsiffra baseras bara på 7 lämnade personröster varav hon tar 4.

Jag är nu ersättare i landstingsfullmäktige vilket är en utmärkt plattform att jobba vidare ifrån.
När förhandlingar mellan partierna är avslutade och folkpartiets nomineringar är klara kommer jag säkert att finnas med i någon av landstingets styrelser och nämnder.

tisdag, september 26, 2006

Lena gjorde det igen

Lena Persson från Varberg lyckades även i detta val kryssa in sig i landstinget. Hon slår Gunnel Wandel med 160 kryss mot 141 och passerar därmed Gunnel på listan.

Synd att vi inte tar 2 mandat i Varberg. Både är duktiga folkpartister.

Kungsbacka har nu börjat räknas. Jag försvarar hittils min 5:te plats på listan, vilket skulle innebära ersättare i landstingsfullmäktige. När räkningen avbröts för dagen hade jag fått 48 kryss. Då har inga av "mina" valdistrikt i Tölö räknats. 48 kryss är en helt Ok siffra.

Blir jag ersättare är det en bra plattform att driva mina valfrågor från. Det är ju främst från ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige som ledamöter i landstingets styrelser och nämnder hämtas.

Landstingsvalet räknas

Äntligen har man börjat närma sig att börja räkna personkryssen i Kungsbackas landstingsval. Halmstad-Laholm och Falkenberg-Hylte är klara. För folkpartiets del innebar det att ingen kryssade sig förbi på listan.

Ulla Ertsborn blev personvald för folkpartiet i Falkenberg-Hylte men stod redan på första plats på listan.

Varberg kan bli spännande.

När fem 5 av 37 valdistrikt är räknade har Lena Persson, som står som nummer två på listan, mest kryss. 12,28 %. Tätt följd av listans första namn Gunnel Wandel som har 7,72 % kryss.

Lena Persson kryssade sig in vid förra valet. Skall hon göra det igen?

Kungsbacka är inte påbörjat men jag tror inte det blir några förändringar på listan.

Man måste få ca: 260 kryss. Ingen folkpartist lyckades få det i kommunvalet. Att två folkpartister kryssade sig uppåt på listan beror på att i kommunvalet räcker det att få 5 % i en valkrets. Kungsbacka är i kommunvalet uppdelat i två valkretsar. I landstingsvalet är hela kommunen en valkrets vilket gör det svårare att kryssa in sig.

Det är ändå spännande att se hur många kryss jag får, även om jag inte tror jag kommer in som ledamot.

fredag, september 22, 2006

Två folkpartister kryssade in sig

Eftersom jag är en stor anhängare av personval så jag gläder jag mig extra mycket över att två folkpartister lyckats kryssa in sig i kommunfullmäktige i Kungsbacka.

Lasse Hällås från Kullavik och Christian Haneson från Frillesås. Lasse gick från nummer 10 och Christian hela vägen från nummer 19.

Båda kommer in i kommunfullmäktige med starkt folkligt stöd från sin kommundel och blir nu en del av fullmäktigegruppen på 7 ledamöter.

Som jag skrivit tidigare skulle jag helst se att vi hade ett riktigt personval utan en massa spärrar. Att partierna satte upp kandidater i bokstavsordning och sedan fick väljarna kryssa. De som fick mest kryss kom in. Om någon väljare inte kryssade så skulle rösten bara gå till partiet, ingen kandidat.

Fler och fler inser att personvalet måste göras om. Läs och lyssna på detta inslag i Dagens Eko.

Avslutningsvis ett stort grattis till Lasse och Christian.

Frågor till bloggen

Jag har sedan jag började skriva blogg fått en hel del e-post från läsare. De flesta väldigt positiva och trevliga.

Idag fick jag två frågor via e-post till bloggen från en läsare. Den första, kommer du in i landstinget? Den andra, kommer ni fortsätta att driva nattöppen närakut?

Eftersom svaren kanske intresserar läsarna av denna blogg kommer svaren i bloggen.

Ärligt så tror jag inte att mina kryss räcker. Även om vi gjorde ett bra landstingsval i Kungsbacka fick vi bara två mandat. Det är sannolikt så att även andra på listan har fått bra med kryss. Hade vi fått fler mandat tror jag möjligheten hade ökat.

Dessutom finns det ju även en spärr. Jag måste få 5 % kryss av samtliga röstande på folkpartiet.

Jag kan alltså få flest kryss men ”bara” 4,99 % kryss och då kommer jag ändå inte in. Resultatet vet vi först på måndag eller tisdag.

På den andra frågan så är det precis som jag skrev i artikeln i Kungsbacka Posten, som finns redovisad nedan. Nattöppen närakut har inte med mig att göra. De som kommer in för folkpartiet kommer att fortsätta att driva frågan. Jag kommer på de uppdrag jag får inom landstinget att agera efter bästa förmåga. En och annan insändare lär det också bli.

Förvirrad socialdemokrat

Socialdemokraten Sören Magnusson, en gång ledamot av kommunfullmäktige, har väl svårt att hantera sin besvikelse över att bo i en kommun, ett landsting och ett land som kommer att styras av allianspartierna. Istället för att fundera över vad sossarna gör för fel så hoppade han på mig och folkpartiet i Kungsbacka i Kungsbacka Posten för att vi drivit frågan om nattöppen närakut. Och kryddade det med lite personangrepp.

Givetvis fick han svar som publicerades i Kungsbacka Posten igår torsdag.

Nattöppen närakut framgång för fp

Socialdemokraten Sören Magnusson går i Kungsbacka Posten 19/8 till personangrepp mot mig och allmänt angrepp mot folkpartiet för att jag och partiet drivit frågan om nattöppen närakut i Kungsbacka.

Förmodligen är påhoppen ett utslag för Magnussons besvikelse över socialdemokraternas katastrofval både i Kungsbacka och i Sverige.

Jag kan försäkra Sören Magnusson och de som givit oss sitt stöd om att folkpartiet och undertecknad kommer att fortsätta driva frågan oavsett om jag kommer in i landstinget eller ej.

Givetvis sveptes vi med av rikstrenden men i valet 2002 fick folkpartiet i Kungsbacka 2,1 % sämre röstetal i landstingsvalet än riksdagsvalet. I valet 2006 fick vi 2,4 % bättre valresultat i landstinget än riksdagsvalet.

En förbättring på 4,5 % vilket givetvis är ett kraftigt stöd för våra åsikter.

Jag tycker att Sören Magnusson istället borde fundera på varför Kungsbackas invånare i val efter val underkänner socialdemokraterna i Kungsbackas politik. Varför röstar t.ex. 2,1 % röstar på socialdemokraterna i riksdagsvalet i Kungsbacka men röstar på alliansen i kommunvalet?

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

måndag, september 18, 2006

Närakutseffekt i landstingsvalet

Vi kan konstatera att det finns en klar närakutseffekt i landstingsvalet i Kungsbacka. Folkpartiets kampanj för nattöppen närakut har dragit röster till partiet.

I valet 2002 fick folkpartiet 2,1 % sämre resultat i landstingsvalet i Kungsbacka än i riksdagsvalet. I gårdagens val fick vi 2,4 % bättre i landstingsvalet i Kungsbacka än i riksdagsvalet. En klar förbättring. Och folkpartiet i Kungsbacka skiljer ut sig från övriga folkpartiföreningar i Halland. Där gör man ungefär lika val till riksdagen och landstinget.

Och det finns givetvis bara en förklaring till Kungsbackas framgångar. Folkpartiets kampanj för nattöppen närakut.

Jag vet att många folkpartister hade hoppats på större framgångar bara för att så många har stött oss i denna fråga. Men för att få en persons röst skall frågan vara avgörande för valet och att man någorlunda gillar partiets övriga politik. Jag träffade t.ex. en person som sa sig vara socialdemokrat och stöttade hos helhjärtat. Men kunde inte rösta på folkpartiet då han ogillade allt vad privat vård är.

Vilka som har tappat röster är svårare att se. Jag tror de kommer från alla partier.

Folkpartiet har investerat i framtiden genom att lyfta landstingsfrågor i valdebatten. Vi kommer givetvis att fortsätta driva frågan om nattöppen närakut och en bättre vård i Kungsbacka.

Så till frågan, kom jag in i landstingsfullmäktige? Jag är tveksam. Jag tror inte det. Vi fick bara 2 mandat och de som står förre mig på listan lär också ha fått kryss. Hade vi gjort ett bättre val hade chansen för kryss ökat. Jag behöver ca: 260 kryss vilket är ganska mycket.

Jag lär bli ersättare i landstingsfullmäktige och kan utifrån den posten säkert göra min och Kungsbackas röst hörd. Vi som på något sätt sitter i landstingsfullmäktige kommer ju också in i nämnder och styrelser i landstinget. Idag sitter jag i servicenämnden. Vi får se var jag hamnar efter nyår.

Valanalys

Man kan inte få allt. Både framgångar för folkpartiet och en alliansregering. Men att få en ny regering känns spännade. Inga fler stopplagar. Hushållsnära tjänster. Satsning på jobben, för att nämna några saker. Men framför allt en ny skolpolitik. Jag håller tummarna för att nästa skolminister heter Jan Björklund.

I Kungsbacka gör folkpartiet ett kanonval. 1,3% bättre kommunalval än riksdagsval. Men bäst är landstingsvalet där vi är 2,4% bättre än riksdagsvalet. Vår satsning på nattöppen närakut har givit resultat. I kommunvalet har vår politik också givit resultat.

Här kommer en analys av övriga partier.

Moderaterna surfar på rikssifforna men gör ett kommunalval som är 5,5% sämre. F.d moderata kommunalrådet Roger Larsson får med sitt nya parti 5,6%. Nästan hela skillnaden mellan moderaterna i riksdagsvalet och kommunvalet.

Centerpartiet håller på att tappa de extra röster man haft i kommunvalet sedan kommunsammanslagningarna 1974. Försprånget är nu nere i 2,6% mer i kommunvalet än i riksdagsvalet. Men ändå ett bra val av centerpartiet.

Socialdemokraterna gör igen ett dåligt kommunalval. Bara 19,6%. Man får 2,1 % mindre i kommunvalet än i riksdagsvalet. Förmodligen en massa personer som röstar på centerpartiet. Den lokala s-ledningen borde fundera på varför socialdemokraternas kommunpolitik underkänns i val efter val.

Slutligen kristdemokraterna som varit kaxiga och gissat på 10 mandat. Istället tappar man 1 mandat till 5 mandat. Man får också 0,5% mindre i kommunvalet än riksdagsvalet. Jag tror att Larry Söders misslyckande att bygga ut barnomsorgen är ett av skälen till att man går dåligt i kommunvalet. Flera väljare jag mött under valrörelsen har tagit upp denna fråga och till och med hoppats att alliansen skall tillsätta ny ordförande för nämnden för förskola och grundskola. Även löftet om en ny simhall, utan att tala om hur det skall finansieras, har säkert slagit tillbaka på kd.

Glädjande är att den borgerliga majoriteten är starkt både i landstinget och kommunen. Och blivit starkare.

lördag, september 16, 2006

Nu är det väljarnas val

Nu gäller det. Enligt Temos mätning som presenteras i DN på nätet ikväll leder alliansen med 6,9 %. Detta skulle innebära en ny regering. Givetvis önskar jag mer än 7 % för folkpartiet. Det är vi värda. Men nu är det väljarna som avgör.

Jag hoppas man röstar på folkpartiet i landstingsvalet, för nattöppen närakut. I kommunvalet för ny onsalaväg, bättre skola, värdig äldreomsorg, fler poliser i Kungsbacka och ökad trygghet i Kungsbacka. I riksdagsvalet för att en ny regering skall ha ett starkt liberalt inslag.

Nu är valet ditt.

fredag, september 15, 2006

Göran Persson kastar pil i gummibåten

Man skall inte kasta pil när man sitter i gummibåt. Göran Persson skall tänka på detta när han hoppar på och rent av mobbar Lars Leijonborg och folkpartiet.

Det räcker att säga Laila Freivalds och Lars Danielsson. Två nära medarbetare som personifierar inkompetens och vars brist på kunskap och insikt skapade en av de största politiska skandalerna i Sverige någonsin. Två personer som Persson fortfarande stödjer och som nu svenska skattebetalare får försörja.

Kastar man pil i gummibåt finns det risk att både båten och dess passagerare, Göran Persson, sjunker. Det är väl det som håller på att hända. Får vi ytterligare påhopp på Leijonborg och folkpartiet ikväll kan säkert folkpartiet komma över 10% och säkra en seger för alliansen.

Nattöppen närakut i Kungsbacka

Om det mot all förmodan finns någon som undrar varför vi drivit nattöppen närakut så hårt så samlar jag såhär i valrörelsens sista timme ihop våra argument. Trevlig läsning.

Fakta om besluten

Från och med den 15 februari så kan man inte besöka en läkare i Kungsbacka mellan 00.00-07.00. Patienter hänvisas till Varberg eller Göteborg.

Beslutet drevs igenom av m+c med stöd av (s). Socialdemokraterna stod för det stora sveket då man i förra valet lovade jour i samma omfattning, dvs. även på natten, men lade fegt ner sina röster.

Varför nattöppet?

Kungsbacka är en kommun på över 70 000 invånare. Kommunens planerare tror att vi är 85 000 invånare om 15 år och på väg att bli Hallands största kommun.

Är det då inte rimligt att man kan få vård dygnet runt?

Våra motståndare säger att för få besökte jouren på natten. Men för folkpartiet är nattöppet en försäkring för våra invånare och en trygghetsfråga. Man skall inte behöva sätta sig i bil och åka en massa mil, mitt i natten. Inte lägger vi ner brandkåren på natten bara för att det inte brinner?

Jag tror dessutom att allt prat från vissa politiker, helt felaktigt, att en närakut inte kan behandla så många sjukdomar klart minskar besöken. Varför åka dit när man inte kan få behandling? Jag skulle vilja se statistik på hur många Kungsbackabor som besöker akuten i Varberg och akuter i Göteborg utan att passera närakuten. Eller hur många som väntar med besök, med medicinska risker, pga. att man inte vill åka utanför kommunen.

Hur kan vi få nattöppet?

Folkpartiet var enda parti som i landstingets närsjukvårdsnämnd röstade för nattöppet.

Du kan genom att rösta på folkpartiet i landstingsvalet visa att även du vill ha nattöppet. Gör många likadant kan givetvis inte övriga partier strunta i folkviljan

Och, kryssa gärna mitt namn.

Två kampanjdagar kvar

Det känns bättre och bättre. Idag får folkpartiet 9,5 % i SIFO. Vi möter också många människor som ger oss uppmuntran.

Roligast är att det har kommit en hel del personer till vår valstuga och vill bara ha valsedeln till landstingsvalet. Jag har också fått flera telefonsamtal från personer som säger att de skall rösta på folkpartiet just i landstingsvalet.

Har vår kampanj för nattöppen närakut gått fram? Kanske en sensation är på gång? Jag tolkar också inlägg i dagens Norra Halland från (c) och (m) så. Man har inte deltagit i debatten på 9-10 månader men nu går man in. Kan man tolka det på annat sätt än att dessa två partier börjar känna viss rädsla över valresultatet i landstingsvalet?

Förmodligen hör de samma som vi att människor i Kungsbacka skall stödja folkpartiet.

Folkpartiet har fått ut sitt material bra. Nu har vi fredag och lördag att spurta på.

På måndag kan vi vakna upp med stora framgångar för folkpartiet i kommunvalet i Kungsbacka, i landstingsvalet i Halland och med en alliansregering. Kan livet i så fall vara bättre? Inte för en valarbetare i alla fall.

torsdag, september 14, 2006

Folkpartiet har utmanat

De senaste åren har folkpartiet vågat utmana åsikter som vissa i vårt samhälle anser att alla har. Och om de inte har dessa åsikter så skall man kritiseras tillbaka in i fållan.

Det är speciellt inom tre områden. Invandring-integration, skolan och rätts- och kriminalpolitiken.

I och med detta har folkpartiet i vissa kretsar, speciellt på kultursidor, blivit ett jagat villebråd.
Har man inget att skriva om kan man alltid skriva en artikel och spy sin galla över folkpartiet.

Låt oss först ta invandring. Det finns en gällande uppfattning att Sverige är paradiset. Så när någon riskerar utvisning för att asylskälen inte räcker så uppstår en situation där media omedelbart rycker ut. Man beskriver det hela som att personen/personerna står inför valet att få stanna i paradiset eller utvisas till sin totala undergång. Ansvariga ställs mot väggen och i princip skall de svara på varför man förvägrar andra rätten att leva i paradiset.

Den gällande uppfattningen har inneburit att alla kritik av integration och flyktingpolitik innebär att man är främlingsfientlig. Eller åtminstone fiskar i grumliga vatten.

Sanningen är ju att folkpartiet är det enda parti som satsat på att få en integrationspolitik värd namnet. Som försöker göra något åt utanförskapet. Men har också vågat säga att man inte bara kan ha morötter utan även måste ställa krav. Att man t.ex. skall kunna svenska någorlunda för att bli svensk medborgare.

I skolpolitiken är det samma sak. Trots att många delar folkpartiets beskrivning av ordningsproblem, att för många inte kan läsa, skriva och räkna, attackeras folkpartiets skolpolitik. När man skall skälla extra mycket så blir Jan Björklund, major Björklund. För att liksom understryka att folkpartiet skulle stå för militär disciplin i skolan. Detta är givetvis fel och visar bara bristen på argument.

När det gäller polisbrist och kriminalpolitik finns samma kritik mot folkpartiet men verkligheten har på något sätt kommit ikapp kritikerna. Polisbrist i hela landet och rymningar gör att frågan är svår att debattera för vissa. Det är så uppenbart att den förda politiken misslyckats.

Den härskande uppfattning många tyckare har är att det räcker att säga till barn att de går i skolan för att få kunskap för livet. Och sedan behövs inte betyg, läxor eller upprättande av någon slags ordning. Allt sköter sig själv. Och givetvis bryter man inte upp och söker asyl i Sverige om man inte har asylskäl. Att påstå något sådant är främlingsfientligt. En kriminell skall inte heller ha strängt straff. För det första därför att det inte hjälper och för det andra att det är fel i som uppstod under uppväxttiden och därmed samhällets.

Jag tror folkpartiet fått mer stryk av alla påhopp än den s.k. spionskandalen. Den skandalen har möjligen inneburit att Lars Leijonborg inte kunnat försvara sig mot olika påhopp utan fått prata dataintrång istället.

Att folkpartiet har stort folkligt stöd för sina åsikter visade inte minst TV-programmet ”Testa ditt val” där många blev folkpartister efter att ha testat sig.

Men hos tyckareliten, t.o.m. på ledarsidor som kallar sig liberala, är stödet ljummet eller ibland helt obefintligt.

Skall partiet ändra sig? Absolut inte. Kanske några vassa kanter bör slipas av men inriktningen måste fortsätta. Inte minst för alla i utanförskap som har rätt till ett bättre liv. För elever som inte får den kunskap man måste ha för livet. Och att människor skall kunna känna trygghet på gator och torg.

onsdag, september 13, 2006

Förstärk polisen

Jag får Kungsbacka Tidning tidigt på onsdag kväll. Denna insändare står i torsdagens tidning. Den är skriven tillsammans med Kenneth Nilsson och Jan Ertsborn.

Kungsbackapolisen måste förstärkas

Vi besökte för några dagar sedan polisledningen i Kungsbacka och fick en bra redogörelse för hur situationen ser ut just nu. Mycket har blivit bättre sedan närpolisen förstärkts och man får en känsla av att utvecklingen nu går åt rätt håll, även om vakanser på vissa tjänster är ett problem, inte minst när man ska planera lite större aktioner.

Visst behövs det fler poliser i Kungsbacka. Särskilt är det besvärande att enbart en patrull är i tjänst under vardagsnätterna, en patrull som kan bli fast i ett enda ärende under förhållandevis lång tid. Närpolisledningens önskan om att få fler tjänster till Kungsbacka måste understödjas och få till resultat en sådan förstärkning att det fortsättningsvis blir minst två patruller i utryckningstjänst dygnet runt.

Ett oroväckande beslut har nyligen tagits för att centralisera utredningar om misstänkta brott mot barn. Dessa utredningar, där barn i alla åldrar ska höras, kräver mycket kompetent personal och också närhet till familj, skola och socialtjänst. Varför den nuvarande utredningspersonalen ska flyttas söderut förefaller obegripligt. Tyvärr finns det ju tillräckligt med sådana arbetsuppgifter i Kungsbacka. Polisstyrelsen borde ta upp detta på sin dagordning omedelbart.

Vi politiker måste fortsätta att värna om en utbyggnad av vår närpolis.

Jan Ertsborn, riksdagsledamot (fp)
ledamot av lagutskottet/suppleant i justitieutskottet


Kenneth Nilsson, kommunalråd (fp)

Tommy Rydfeldt. landstingskandidat (fp)

måndag, september 11, 2006

Uppsamling insändare

Idag har jag lagt in tre insändare som stått i tidningarna senaste veckan. Gå bara neråt och läs.

På söndag kan du rösta för nattöppen närakut

Denna har stått i Kungsbacka Posten

Närakut viktigaste landstingsfrågan

Den viktigaste lokala landstingsfrågan har varit om vi skall ha nattöppen närakut i Kungsbacka eller inte. Skall man kunna besöka en doktor i Kungsbacka mellan 00.00-07.00 eller hänvisas till Göteborg eller Varberg?

När frågan var uppe i närsjukvårdsnämnden var Folkpartiet det enda parti som röstade för nattöppet. Vi hade också en finansiering. Några sa att vi underfinansierat vår budget men vi fick rätt. Närsjukvårdsnämnden kommer 2006 att gå med större överskott än vad nattöppen närakut skulle kosta. Även 2005 fick man ett överskott. Pengarna fanns alltså, men var det viljan som saknades?

Nu överlämnas frågan till väljarna. Precis så det skall vara i en demokrati. Den 17 september kan du rösta för nattöppen närakut genom att i landstingsvalet i Kungsbacka rösta på Folkpartiet och kryssa den kandidat du tror kommer att kunna driva frågan bäst.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

Var står miljöpartiet?

Insändare publicerad i GP.

Hoppar miljöpartiet av det borgerliga samarbetet i landstinget?

På riksplanet och på många ställen i Sverige, så som i Kungsbacka, har miljöpartiet numera blivit en pålitlig medlem av vänsterkartellen mellan (s)+(v) och (mp).

I Halland har det dock funnits kvar en viss samverkan mellan allianspartierna och miljöpartiet, men är detta slut nu?

Lars-Anders Lundberg (mp) beskrev i GP 1/9 hur viktigt det är att det blir maktskifte i Kungsbacka efter valet och att de tre vänsterpartierna får makten.

Samme Lundberg är dessutom kandidat nummer tre på miljöpartiets landstingslista i Halland med möjlighet att bli ledamot och minst ersättare.

I landstinget Halland finns det sedan flera år ett samarbete mellan allianspartierna och miljöpartiet. Det är inte underligt att man funderar på hur Lundberg, som är så kritisk emot alliansen och vill ha maktskifte i Kungsbacka, helt plötsligt skall kunna samarbeta med oss i landstinget.

Viktigt är att miljöpartiet ger besked innan valet.

Väljarna har rätt att veta innan den 17 september om en röst i landstingsvalet i Halland på miljöpartiet är en röst för ett vänstersamarbete eller ett samarbete med alliansen.

Tommy Rydfeldt
Landstingskandidat (fp)
Kungsbacka

Insändare i Hallandsposten

Denna har stått i Hallandsposten och är en del av närakutsdebatten. Liknande har funnits i Kungsbacka Posten och Norra Halland.

Socialdemokraterna svek

Det märks att (s) är mycket besvärade över den svekdebatt man drabbats av kring nattöppen närakut.

Maud Lanne försöker i Hallandsposten 5/9 vända det hela genom att misstänkliggöra folkpartiets program för Kungsbacka sjukhus. Hon använder ett vanligt debattsätt från (s) att när man är trängd gå till attack och inte ta debatt i sakfrågan.

Till skillnad från (s) är vi stolta över vårt program och vi behöver inte omtolka och försöka svänga oss som Maud Lanne.

Grunden för socialdemokraternas problem är att ni lovade jour i samma omfattning 2002 men röstade inte för nattöppen närakut. Detta går inte att komma ifrån hur ni än försöker.

Ni skyllde på att vårt förslag var underfinansierat. Men nu har vi facit. Nattöppen närakut skulle ha kostat 3,1 miljoner. Överskottet för 2006 beräknas till 3,5 miljoner. Vi fick alltså rätt. Pengarna fanns och ni svek.

Gunilla Rivle (fp)
Ledamot i närsjukvårdsnämnden

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

lördag, september 09, 2006

Socialdemokratisk mobbing

I onsdags var jag var riktigt orolig för folkpartiets valresultat. Men när jag kom till valstugan på torsdagen så möttes jag av flera väljare som spontant kom fram och stöttade. Man tyckte att Leijonborg mobbades. Efter Lars Leijonborgs framträdande i TV så kom på fredagen ytterligare ett antal personer fram och gav stöd. Jag fick även telefonsamtal. Några tyckte till och med att utfrågarna varit för elaka.

Det är kanske denna reaktion vi ser i opinionsundersökningarna. I SIFO ökar till och med folkpartiet.

Jag tror många tycker att socialdemokraterna gått för långt. Att jämföra Leijonborg med en våldtäktsman, som Marita Ulvskog gjorde, är bortom alla rimligheter. Och när Göran Persson säger att han inte skulle köpa en begagnad bil av Lars Leijonborg så måste han förstå att väljare vänder på frågan och funderar på om man skulle köpa en begagnad bil av Göran Persson. Mitt svar är absolut inte. Jag uppfattar honom inte som ärlig. Kanske fler väljare tänker som jag?

Dessutom frågar många, när visste socialdemokraterna om intrånget? Kanske i flera månader men valde att släppa det efter Reinfeldts utfrågning? Tipset till Dagens Industri kan ju ha kommit från (s) själva. Och hur kan man ha hemliga uppgifter och så dålig datasäkerhet? Kanske det inte fanns så mycket hemligt i deras intranät?

Kom ihåg 1976. Fälldin mot Palme i Scandinavium. Palme var retorisk, påläst, fick in många bra repliker och massakrerade Fälldin. Åtminstone såg politiska bedömare och socialdemokratiska valarbetare det så. Men det gjorde inte väljarna. De såg bara en Palme som var elak och förnedrade den hygglige Fälldin. Centerpartiets stöd ökade och de borgerliga vann valet.

Kanske många väljare ser de smutsiga socialdemokratiska påhoppen på Lars Leijonborg så?

Vi har en intressant vecka framför oss.

torsdag, september 07, 2006

Succé för Leijonborg

Den Lars Leijonborg vi fick se ikväll i SVT: s utfrågning var Leijonborg som bäst. Klar och tydlig när det gäller den så kallade spionskandalen. Men också klar och tydlig när det gäller folkpartiets valfrågor.

Jag har snabbt tittat på Aftonbladet och Expressens hemsidor och Lars Leijonborg får högt betyg av läsarna.

TV 4 uppger att folkpartiet planerar ett extra landsmöte efter valet. Det kan säkert finnas skäl att diskutera hur det kunde bli såhär och vilken kultur som råder hos vissa yngre medarbetare.

Men nu är det den 17 september som gäller. Lars Leijonborgs framgångsrika utfrågning blir en bra grund för de sista 10 dagarna.

tisdag, september 05, 2006

Folkpartist och bedrövad

Det finns bara en känsla kring den s.k. spionskandalen som folkpartiet är inblandad i. Bedrövad.

Skall några få personer med dåligt omdöme på partikansliet få förstöra för tusentals folkpartistiska valarbetare? För tusentals politiker som arbetar i kommuner och landsting som bara har sin kommun eller läns bästa för ögonen. Valarbetare och medlemmar som inte ens visste vad socialdemokraternas intranät hette eller inte ens visste att man hade något.

Jag har tidigare framfört till personer i partiledningen att man måste få nytt blod i kretsen kring partiledaren och riksdagsgruppen.

Det får inte vara någon reglerad befordringsgång att om man är LUF: are och flyttar till Stockholm har man först uppdrag för LUF. Börjar sedan som juniormedarbetare inom folkpartiet och avancerar sedan som politisk tjänsteman av något slag.

Jag tror inte det är hälsosamt. Det blir för mycket av dålig kultur och kompisgäng.

Det måste nu till en ordentlig utrensning på kanslierna i Stockholm. Efterträdarna bör vara personer som kommer med nytt blod och tänkande. Varför inte rekrytera duktiga kommunpolitiker ute i landet. Vi har t.ex. bra gruppledare i fler Norrlandskommuner. Som gjort folkpartiet stort i sin hemkommun. Även i andra delar i landet. Kanske är dem inte 25 år men jag tror de kan tillföra betydligt mer än LUF: are som aldrig haft ett riktigt jobb.

Slutligen hoppas jag verkligen att människor lokalt i Kungsbacka och Halland kan skilja det som hänt i Stockholm från lokalt politiskt arbete.

Vi vill lika mycket ha nattöppen närakut som för en vecka sedan. Vi kommer att jobba lika mycket för detta. Likadant vill vi förbättra Kungsbacka med lika stor entusiasm som för en vecka sedan. Detta kan aldrig några personer anställda av LUF och Folkpartiet som lider av dåligt omdöme ändra på.

söndag, september 03, 2006

Två veckor kvar....

Idag är det två veckor kvar till valdagen. Vi har den riktiga spurten framför oss. Jag tycker Folkpartiet ligger bra till på alla plan. Kommunalt är vi med i debatten och det är roligt att så många är positiva till Folkpartiet när man möter dem ute på gator, torg och köpcentrum.

Landstinget är ju också lokalt och där är vi mycket bra med i den lokala debatten. Folkpartiet leder denna debatt ordentligt. För den som följer min blogg vet ni att vi tagit debatten för nattöppen närakut och gjort åtminstone socialdemokraterna oerhört nervösa. Förmodligen fler.

Dessutom har jag råkat ut för något jag aldrig mött förut. Två företrädare för andra borgerliga partier har kommit fram till mig och sagt att vi har rätt. Givetvis skall det finnas en nattöppen närakut. Det ena företrädaren sa att det blir Folkpartiet i landstingsvalet. Den andre sa att tyvärr kan jag ju inte rösta på er. Går liksom inte.

Jag är också nöjd med hur Folkpartiet ligger till på riksplanet. Lars Leijonborg har två veckor med många framträdanden i radio och TV. Den 7 september utfrågas han i SVT.

Jag har stort hopp om att vi skall kunna landa kring 12-13 % i valet och i princip kunna hålla ställningarna från förra valet.

Jag börjar också tro på regeringsskifte. Alliansen ligger 2-3 % före i de flesta mätningar.
Sverige är värd en ny regering.

lördag, september 02, 2006

Folkpartiet bloggar

Bloggen Hallands val har gått igenom vilka partier som har bloggande kandidater i Halland. Där får Folkpartiet högt betyg.

Läs gärna Suzanne Åkerlunds och Fatima Svanås bloggar. Två duktiga fp-kvinnor från Halmstad.

fredag, september 01, 2006

Sossedesperation om nattöppen närakut

Socialdemokraterna är desperata. Man har hamnat en en svekdebatt kring sitt nej till nattöppen närakut i Kungsbacka och gör våldsamma utlopp mot folkpartiet.

Nu är Maud Lanne (s) ute i lokaltidningarna med olika angrepp. Deras talesman i dessa frågor, Bo Karlsing, är satt i frysboxen och får eller vill inte ta debatten. Men vi tar debatten

Detta inlägg hade jag och Gunilla Rivle i Kungsbacka Posten igår torsdag 31/8. Rubriken är inte vår utan tidningens. Det som publicerades (se nedan) är också något kortat.

Svek i debatten om närakut

Maud Lanne försöker i Kungsbacka Posten 29/8 vända det hela genom att misstänkliggöra folkpartiets program för Kungsbacka sjukhus. Hon använder ett vanligt debattsätt från (s) att när man är trängd gå till attack och inte ta debatt i sakfrågan.

Till skillnad från (s) är vi stolta över vårt program och vi behöver inte omtolka och försöka svänga oss som Maud Lanne.

Grunden för socialdemokraternas problem är att ni lovade jour i samma omfattning 2002 men röstade inte för nattöppen närakut. Detta går inte att komma ifrån hur ni än försöker.

Ni skyllde på att vårt förslag var underfinansierat. Men nu har vi facit. Nattöppen närakut skulle ha kostat 3,1 miljoner. Överskottet för 2006 beräknas till 3,5 miljoner. Vi fick alltså rätt. Pengarna fanns och ni svek.

Gunilla Rivle (fp)
Ledamot i närsjukvårdsnämnden

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

torsdag, augusti 31, 2006

Min första vårdpolitiska debatt

Idag har jag varit i Falkenberg och deltagit i en vårdpolitisk debatt som representant för Folkpartiet. Arrangör var Vårdförbundet och debatten var en del av en utbildningsdag för fackligt aktiva.

Jag har ju deltagit i många debatter genom åren men det var min första debatt kring vårdfrågor.

Jag tycker alltid det är kul att komma ut och prata politik. Den här formen är också bra. Var och en fick 2 minuters inledning sedan var det frågor från förbundets länsordförande och publiken som styrde debatten.

Det är bra att höra hur medarbetare i landstinget tänker och vad man funderar på.

Landstinget Halland går ju igenom en ganska stor omvandling då ersättningssystemet som heter Vårdval Halland börjar införas den 1 januari 2007.

Detta system innebär att alla medborgare får en vårdpeng som följer med patienten. Så makten går från politiker till medborgarna. Är en medborgare inte nöjd med sin central så byter man och tar med sig vårdpengen dit.

Givetvis finns det oro inför denna förändring men jag tror på den och det skall bli intressant att följa hur det fungerar. Kommer många att byta? Eller kommer vårdcentralerna, både privata och landstingets egna, att öka servicen när man känner pressen?

söndag, augusti 27, 2006

Moderaternas nedgång, hot mot alliansregering?

Senaste SIFO visade på över 4 % nedgång för moderaterna. I Temo låg (m) på en nedgång på 1,8 %.

Moderaterna är kända för att gå in i valrörelser med bra siffror men tappa.

I valrörelsen 2002 hade man i SIFO den 28 augusti 2002, 20,6 % men fick i valet 15,3 %. Ett tapp under valspurten på 5,3 %.

Moderaternas nedgång kan därför bli ett hot mot en ny alliansregering.

Förmodligen är det väljare som efter viss fundering inte känner sig helt hemma i moderaterna. Reinfeldt schabbel kring räntebidragen har säkert bidragit till nedgången.

Det lägger ett ansvar på Folkpartiet och övriga partier i alliansen att försöka fånga upp dessa väljare. Jag tror särskilt Folkpartiet med sin skolpolitik och det enda parti med en integrationspolitik värd namnet, har stor chans att övertyga dessa väljare. Folkpartiet måste visa att socialdemokraterna och deras allierade i vänsterkartellen inte är lösningen på Sveriges problem.

torsdag, augusti 24, 2006

Betyg från årskurs 6

”Ingen elev ska kunna halka efter utan att det uppmärksammas av skolan. Därför ska betyg ges från år sex och skriftliga omdömen vara tillåtna från första årskursen. Betyg bör ges i fler steg än idag för att ge en mer rättvis bild av elevens kunskaper.”

Detta står i alliansens valmanifest. En framgång för folkpartiet.

Därför vore det ju naturligt att allianspartierna ställde upp på folkpartiets motion om försök med betyg från årskurs 6 i Kungsbacka. Och att man skall ansöka om detta hos regeringen.

Men i kommunstyrelsen svajade kristdemokraterna och halva centerpartiet. Trots detta gick den igenom och skickas vidare till kommunfullmäktige.

Centerpartiet i Kungsbackas självutnämnde kommunalrådskandidat, (man har redan ett annat kommunalråd) Ola Johansson, kallar diskussionen i frågan för ” tokdebatt” och menar att folkpartiets förslag är ett ”populistiskt grepp”. Han menar att folkpartiet ”hellre bedriver kommunpolitik med slagord och pamfletter än med konkreta praktiska förslag. Sådan politik som gör skillnad....”

Jag tror Ola Johansson måste läsa alliansens skolprogram och valmanifestet. Hans resonemang låter som en kvarleva från den tid då man kallade yngre centerpartister för Åsa-Nisse marxister. Heder åt den andra centerpartisten Ingrid Johansson som stod upp för alliansens politik.

Nu blir det en betygsdebatt i kommunfullmäktige några dagar före valet. Skall bli intressant och se om delar av kristdemokraterna och centerpartiet tänker prata emot betygen och alliansens politik. Egentligen skulle jag ju tycka att det vore bra därför jag tror deras partier förlorar röster på detta. Men det är aldrig bra för alliansen när vissa borgerliga politiker gör socialistiska svängar.

måndag, augusti 21, 2006

Kungsbacka behöver fler poliser
Bengt Carlefall, ledamot i tekniska nämnden, riksdagsman Jan Ertsborn och kommunalrådet Kenneth Nilsson framför valstugan.
Idag besökte jag tillsammans med Jan Ertsborn och Kenneth Nilsson polisen i Kungsbacka. Jan Ertsborn sitter bl a i lagutskottet och arbetar med rättsfrågor.

Vi fick bra information om läget för Kungsbackas polis.

Undrar om allmänheten i Kungsbacka vet att det en vardagsnatt bara finns en polisbil ute.

Är detta trygghet?

Vi behöver en ny regering som satsar på polisen.

fredag, augusti 18, 2006

Bättre ledig än jobba enligt (s), (v) och (mp)

Ibland glömmer man. Denna insändare var införd torsdagen den 17 augusti i Kungsbacka Tidning.

Ledighetskartellen (s)+(mp)+(v)

Jag skall ge vänsterkartellen en eloge. De är verkligen bra på att hitta förslag som handlar om att människor inte skall arbeta utan leva på bidrag och stöd från staten.

Bäst i klassen är miljöpartiet. I deras partiprogram står det att det skall finnas ett allmänt folkbidrag. Alla skall få ett bidrag oavsett man arbetar eller inte. Vill man kan man sedan leva på detta bidrag. Det är i och för sig litet men anpassar man sina utgifter skall man inte behöva bidra till samhället.

Miljöpartiet är också pappa till friåret och nu vill man betala bidrag till de föräldrar som arbetar deltid för att de skall minska arbetstiden ytterligare.

Socialdemokraternas senaste bidrag är att införa någon slags delpension.

Vänsterpartiet vill ha 6-timmars dag med full betalning. Hur nu detta skall betalas och av vem?

Detta sker samtidigt som de flesta ekonomer säger att skall vi klara av utgifterna när 40-talisterna går i pension måste fler arbeta och betala skatt, inte färre.

I och för sig har vänsterkartellen totalt misslyckats när det gäller att bekämpa arbetslösheten men fler lediga är väl inte receptet utan en politik som ger fler i arbete.

Det är också fantastiskt att man tycker att det är bättre att 20 personer i Kungsbacka går omkring ett år och är lediga på statens bekostnad än att man har nattöppen närakut i kommunen. Det kostar samma pengar. Är inte vård och omsorg viktigare?

Vi behöver verkligen en ny regering där folkpartiet har starkt inflytande.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

torsdag, augusti 17, 2006

Tolkningsproblem för (s)

I dagens nummer av Kungsbacka Posten svarar jag och Gunilla Rivle på en insändare från Maud Lanne (s). Givetvis handlar den om nattöppen närakut och sossarnas stora svek.

Vårdvisioner istället för löften

Socialdemokraterna har klara problem att förklara varför man svek när det gäller nattöppen närakut och trots vallöftet 2002, inte röstade för. Efter ett antal frågor, ca: 8 månader efter beslutet, menar plötsligt Maud Lanne (s) i NH 15/8 att meningen ”minst oförändrad jour”, i deras program från 2002, inte skall tolkas så att man ville ha nattöppet.

Plötsligt så kan det tolkas som om man kan ta bort nattöppet och öka öppettiderna på dagen. Synd att ni glömde tala om detta för väljarna som kanske trodde på det ni skrev.

Maud Lanne påstår att folkpartiet lovat ett ”riktigt” sjukhus i Kungsbacka. Riktigt såvida att vi 2002 tog fram en vårdvision för Kungsbacka sjukhus. Där redovisade vi åt vilket håll vi vill att utvecklingen skall gå i takt med att vi blir fler invånare i Kungsbacka. Vi var noga att med att inte lova några tidpunkter då vi kan ha genomfört allt. Just för att inte hamna i samma löftesproblematik som socialdemokraterna.

Vi tror på utveckling av Kungsbackas sjukvård. Inte avveckling såsom socialdemokraterna och andra som tog bort tryggheten med en nattöppen närakut.

Gunilla Rivle (fp)
Ledamot i närsjukvårdsnämnden

Tommy Rydfeldt
Landstingskandidat (fp)

onsdag, augusti 16, 2006

Lokal valrörelse och magplask

Den lokala valrörelsen börjar komma igång lite smått i Kungsbacka. Valstugorna är på plats. Lokaltidningen Norra Halland har börjat med en sida med valextra i varje nummer. Man tar in valinsändare och frågor ut partiernas representanter i olika nämnder.

De andra tidningarna ligger lite lågt men kommer säkert med något eget.

Debatten om nattöppen närakut fortsätter. Nu vill socialdemokraterna tolka om vad man lovat 2002. Efter 8 månaders tigande? Uppenbarligen har man kraftiga problem med den frågan.

I Kungsbacka Posten har flera artiklar uppmärksammat folkpartiets motion om försök med betyg från årskurs 6. Betyg från årskurs 6 är en valfråga för follkpartiet både på riksplanet och i Kungsbacka. Det känns som vi ligger helt rätt i den frågan.

Det enda magplasket hittills har kristdemokraten Larry Söder svarat för. Som presenterade sig som ”Frälsaren” och "kommunalrådskandidaten" i tidningen Norra Halland.

Jag som trodde att det bara fanns en frälsare. Han som tittar ner på oss eller för kristdemokrater möjligen Alf Svensson. Förövrigt börjar det bli inflation på kommunalrådskandidater. Jag vet inte hur många centerpartiet har.

Jag gissar att Larry Söder inte hade avsikten att presentera sig som någon frälsare men bristande politisk erfarenhet gjorde nog att han gick i en journalistfälla.

tisdag, augusti 15, 2006

För "nya" moderater?

Moderatledaren Fredrik Reinfeldt har i SR ekots valutfrågning öppnat för att finansiera en avskaffad fastighetsskatt med sänkta räntebidrag.

Ett riktigt självmål av Reinfeldt. Moderaterna har ju alltid kritiserat sänkta ränteavdrag och sagt att människor får gå från hus och hem om det sänks. Gäller tydligen inte längre.

Det känns bra att folkpartiet gått ut och talat om att vi inte ställer upp på dessa tankar.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare har anpassat sig till dagens ränteavdrag. Dessutom, var är det för idé att ta bort fastighetsskatten om man bara får minskade ränteavdrag?

Kanske moderaterna har blivit lite för nya?

Kryssa din kandidat - Personvalsrösta

Idag har jag flera insändare i tidningarna. Denna står i Kungsbacka Posten.

Kryssa och ta makten från partierna.

Sedan 1998 har vi personval i Sverige. Man kan genom kryss komma högre upp på listan och till och gå från icke valbar plats till valbar. I kommun- och landstingsvalet krävs 5 % kryss av avgivna röster och i riksdagsvalet 8 %.

Alla använder inte sig av rätten att kryssa för en kandidat. Vid förra valet låg andelen i Kungsbacka som satte ett kryss, räknat samtliga val, i snitt på ca: 35 %. Alldeles för dåligt tycker jag.

Ett av skälen kan ju vara att vissa partier på vänsterkanten inte gillar personvalet utan ser det som ett nödvändigt ont. Ett annat skäl är att många helt enkelt inte känner till någon politiker så bra att man vill ge ett kryss. I så fall ett underbetyg till oss kandidater.

I folkpartiet så gillar vi personval. Partiet har också drivit denna fråga länge. Vi är många folkpartister i Kungsbacka som driver personvalskampanjer. Jag tycker det är jättebra.

Fick jag bestämma helt själv skulle Sverige få ett riktigt personval utan spärrar. Drömmen vore att partierna nominerade ett antal kandidater i bokstavsordning och sedan avgjorde kryssen vilka som valdes.

Detta gav makten till väljarna vilket vore ganska hälsosamt. Kontakten mellan vald och väljare skulle öka avsevärt.

Min uppmaning till väljarna i Kungsbacka är att ta reda på vad kandidaterna står för och sätt kryss på den kandidat ni tror bäst kommer att driva de frågor ni tycker är viktiga.
Ta makten från partierna över vem som skall komma in i kommun, landsting och riksdag.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

Svar till Bo Karlsing (s)

I dagens Norra Halland svarar jag på insändare från Bo Karlsing (s). Läs mitt inlägg från fredagen den 11 augusti om du vill veta mer.

När får väljarna svar från Bo Karlsing (s) ?

Efter att jag ställt frågor till (s) under 6 månaders tid i tidningarna om nattöppen närakut kommer till slut en insändare från Bo Karlsing (s) i NH 11/8 med frågan, vem är Tommy Rydfeldt? Jag är landstingskandidat för folkpartiet. Min främsta fråga är att vi skall ha nattöppen närakut och kunna besöka en doktor även nattetid i Kungsbacka. Vill du veta mer gå gärna in på min hemsida.

Nu har jag svarat. När skall Bo Karlsing svara på mina frågor?
När skall väljarna få besked om varför socialdemokraterna lovade nattöppen jour vid förra valet men sedan vid två tillfällen under hösten 2005 svek sitt vallöfte och väljarna och inte röstade för nattöppen närakut när frågan uppe i närsjukvårdsnämnden?

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingskandidat

måndag, augusti 14, 2006

Tommys tankar fyller 1000 !!!!!

Efter det att jag skrivit färdigt mitt senaste inlägg och publicerat det, läs nedan, tittade jag på besöksstatistiken. Skälet var givetvis att jag närmade mig ett magiskt tal.

Och där stod det. Jag har sedan jag började haft 1000 unika besökare på min blogg. Det är alltså 1000 personer som tagit sig tid att läsa vad jag skrivit. Det har gått segt att gå mellan 900 unika till 1000. Skälet är att många återkommer och registerars då bara för besök men inte som unikt.

Känns roligt att så många återkommer och vill läsa vad jag skriver.

Fram till valet kommer jag att skriva varje dag. Om folkpartiet givetvis men även om andra saker som kan komma att inträffa i valrörelsen.

Välkomna att läsa.

Orimliga påhopp på folkpartiet om rasism

Oavsett vad folkpartiet gör för utspel tycks det finnas vissa, främst kulturskribenter på vänsterkanten, som stämplar det som rasism.

I grunden tycks finnas en ovilja eller rädsla för att diskutera problem vi har i Sverige. Alltför många elever går ur svenska skolan utan att kunna läsa och skriva och vet inte heller något om litteratur. När då riksdagsledamoten Cecilia Wikström föreslår en lista över rekommenderad svensk litteratur som skulle kunna läsas, en så kallad kanon, framställs detta av vissa som någon slags rasism och storsvenskhet. Det dessa skribenter glömmer är att sådana listor finns i de flesta länder. I t.ex. Storbritannien och Danmark.

Pratar folkpartiet integration och vågar använda ordet krav så skriker vissa på nytt att det är rasism.

Jag tror att de flesta svenskar ser att den svenska integrationspolitiken gått fullständigt snett. Vi har idag helt segregerade bostadsområden som nästan kan kallas gettoliknande.
Svenskakunskapen är dålig även hos många som är födda i Sverige. Arbetslösheten är hög bland dem med utländsk bakgrund.

Skall vi kunna åtgärda detta måste det ställas krav men vi måste även ta fram riktade åtgärder som skapar möjligheter för den enskilde att ta sig ur utanförskapet och hitta sin plats i samhället med arbete och framtidstro.

I det arbetet kommer det att finnas saker som vi aldrig kan acceptera. Tvångsgifte, könsstympning och liknande kan aldrig försvaras med hänvisning till religion och kultur.

Risken finns att om de etablerade partierna fortsätter att sopa integrationsproblemen under mattan så kommer de svenskar som tröttnat vända sig till Sverigedemokraterna och liknande grupper. För de är de enda grupper och partier som tar upp dessa problem. Men är det deras lösningar vi vill ha? Knappast.

Man behöver inte hålla med folkpartiet i våra lösningar. Kom gärna med egna.
Men i Sverige borde vi kunna vara överens om att sluta kalla den rasist som vågar diskutera och ifrågasätta flyktingpolitik och integrationspolitik. Det vore ett bra första steg för att skapa en ny framtid för de invandrade svenskarna i utanförskapet.

söndag, augusti 13, 2006

Intressant betygsdebatt 14 september

På kommunfullmäktiges sammanträde den 14 september, några dagar innan valet, skall folkpartiets motion om att Kungsbacka skall ansöka om att bli försökskommun för betyg från årskurs 6, behandlas. Förslaget från kommunstyrelsens arbetsutskott är att motionen bifalls. Bakom detta beslut stod folkpartiet, moderaterna och centerpartiet. Socialdemokraterna var emot.

Centerpartiet har lanserat en kommunalrådskandidat, Ola Johansson. Lite underligt för vad jag vet så ställer väl nuvarande kommunalrådet Ulf Persson upp till omval?

I alla fall skriver Ola Johansson på sin blogg att han inte gillar att folkpartiet vill satsa på betygen som ett sätt att mäta kunskap och jag citerar: ”Jag tycker det är fel väg och kommer att ha svårt att acceptera detta när frågan kommer till fullmäktige.”

Intressant ur många aspekter. Ola Johansson är centerpartiets främste skolpolitiker i Kungsbacka. Dessutom har alliansen kommit överens om att införa betyg från årskurs 6.

Kommunfullmäktigedebatten den 14 september kommer väl att visa var centerpartiet står. För just nu är det något förvirrande. Ett nej från ledande centerpartister den 14 september kommer säkert att innebära att centerpartiet tappar röster den 17 september. Speciellt om det blir nej från någon som kallar sig kommunalrådskandidat.

För 80-85 % av svenskarna vill ha tidigare betyg. I borgerliga Kungsbacka är säkert siffran över 90 %.

lördag, augusti 12, 2006

Folkpartiets valstuga byggs
Bland annat Kommunalrådet Kenneth Nilsson och Eksta Bostads AB:s ordförande Göran Sallander visade prov på goda byggnadskunskaper.

Nu är valrörelsen igång. Annonserna löper som planerat. Idag påbörjades byggandet av vår valstuga på torget. Den kommer att byggas färdig under veckan och målas.

Nästa vecka blir också vår hushållsfolder färdig. Det är bara tryckningen som återstår och detta görs under måndag och tisdag.

Skönt att allt på grund av bra planering löper så smidigt.

Läs mer om byggandet av valstugan genom att klicka här.

fredag, augusti 11, 2006

Bo Karlsing har återuppstått

Bo Karlsing, en av de socialdemokrater jag efterlyst, har plötsligt dykt upp. I 6 månader har jag försökt få svar på varför socialdemokraterna lovade nattöppen jour förra valet men inte röstade för nattöppen jour/närakut?

Nu dyker Bo Karlsing upp i tidningen Norra Halland.

Tror ni han svarar på frågan? Nej givetvis inte.

Istället påpekar han att jag inte deltagit i några beslut om närakuten. Vad har det med hans löftesbrott att göra?

Han menar sedan att jag har kunskapsluckor. Så mycket kunskap behöver man ju inte. Det räcker att läsa socialdemokraternas program där man klart och tydligt lovar nattöppen jour och sedan läsa protokollen där Karlsing, Lundin och Lundberg, de tre (s-) ledamöterna i närsjukvårdsnämnden, inte röstar för.

Karlsing menar också att det är smutskastning av förtroendevalda att som jag gjort ifrågasätta om socialdemokraterna följt sina vallöften. Ursäkta, vilken värld lever Karlsing i?

Hela hans insändare är en uppvisning i en slags överlägsenhet. Bo Karlsing har efter 6 månader nedlåtit sig att svara mig. Jag är oförskämd som ifrågasätter honom och jag hade inte ens rätt att göra det eftersom jag inte sitter i närsjukvårdsnämnden. Att han kallar mig ny i politiken vet jag inte om det är ett utslag för någon slags humor eller okunnighet.

Men detta handlar ju inte om mig. Det handlar om löften till väljare och trygghet för kommuninvånarna. Det handlar också om skyldighet att redovisa sina åsikter för väljarna och att tåla att bli granskad.

Jag kommer att fortsätta att ställa frågor till Bo Karlsing och socialdemokraterna fram till valet. Och blir både jag och Bo Karlsing invalda i landstingsfullmäktige kommer jag fortsätta att ställa frågor där.

torsdag, augusti 10, 2006

Am(s) en del av socialdemokratin?

Socialdemokraterna ser alltid till att pålitliga partikamrater sitter som generaldirektörer på AMS. Bosse Ringholm hade det jobbet innan han blev finansminister.

Nuvarande chefen heter Bo Bylund. Han har gedigen socialdemokratisk partikarriär bakom sig. Är dessutom gift med socialminister Berit Andnor.

Att han levererar statistik och åtgärder som hans fru och den regering hon sitter i vill ha, är väl ganska naturligt. Bo Bylund är väl människa. Inte vill han att den socialdemokratiska regeringen skall tvingas avgå? Det visar bara hur fel det är med generaldirektörer så tätt knutna till ett parti.

Folkpartiet har tidigare föreslagit att man skall lägga ner AMS och bilda nya myndigheter. Ett bra förslag. Och Bo Bylund bör avskedas ganska snart efter det att en alliansregering tillträtt.

Jag säger inte att alla generaldirektörer som är socialdemokrater skall bort. Vissa ser det som en heder att försöka vara ämbetsmän och har faktiska kvalifikationer. Men på viktiga poster som AMS får inte partiboken vara avgörande om man får jobbet utan skicklighet. Och hade skicklighet varit kriteriet för att vara chef för AMS, och inte partibok, hade aldrig Bo Bylund kommit ifråga.

onsdag, augusti 09, 2006

Stöd för Folkpartiets betygförslag

Folkpartiet i Kungsbacka har lämnat en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att Kungsbacka skall ansöka om att få bli försökskommun med betyg från årskurs 6.

Att en kommun ger betyg tidigare än andra skapar ju inga problem då alla får slutbetyg från årskurs 9. Istället skulle det vara ett stöd för att tidigare upptäcka elever som behöver stöd. Att på hösten i årskurs 8 få sitt första betyg är alltför sent.

Skolbyråkraterna och kommundirektören i Kungsbacka har avstyrkt förslaget. För dyrt, skriver man.

För dyrt att mäta kunskap? För dyrt att försöka ge stöd till elever tidigare? Avskaffa i så fall betygen helt av ekonomiska skäl.

Glädjande har vi fått med moderaterna och centern på förslaget i kommunstyrelsens arbetsutskott. Vad (kd) står är tveksamt. Man har ordförandeposten i den nämnd som tycker det är för dyrt. Men det skulle ju vara mycket underligt om (kd) ställde sig på vänsterkartellens sida när förslaget kommer upp i kommunfullmäktige några dagar innan valet eller yrkade på ytterligare utredning för att få bort förslaget från dagordningen under valrörelsen. Men i Kungsbackas fullmäktige har (fp), (m) och (c) majoritet så förslaget lär gå igenom i vilket fall.

En artikel om förslaget i Hallands Nyheter kan läsas här.

Förhoppningsvis skall Kungsbacka aldrig behöva bli försökskommun. Om valet slutar på rätt sätt kommer skolminister Jan Björklund föreslå riksdagen under hösten att betyg från årskurs 6 införs i samtliga kommuner. Riksdagens majoritet kommer att rösta igenom förslaget innan juluppehållet.

Intressant är dock att det blir en skoldebatt i kommunfullmäktige i Kungsbacka några dagar innan valet. Om en av de 9 frågor Folkpartiet driver.

Mer om våra skolförslag finns här.

Fastighetsskatteförslag från (s) med drag av panik

För lite, för osäkert och med ett drag av panik över sig. Det är vad man kan säga om socialdemokraternas utspel om fastighetsskatten. Att frysa taxeringsvärdena i två år och under tiden utreda framtiden för skatten.

HSB: s ordförande Gun Britt Mårtensson utryckte det ungefär såhär.
– Det är som att försöka bota en allvarlig sjukdom med Treo. Och hon är f.d. kommunstyrelsens ordförande (s) i Östersund. Ingen borgerlig politiker som försöker hoppa på socialdemokraterna.

Folkpartiet och de andra allianspartierna har ett förslag som innebär att den statliga fastighetsskatten skall bort. Jag är själv tveksam till kommunal avgift som lösning. Ta istället ut en låg statlig avgift så behöver man inte krångla med det kommunala skatteutjämningssystemet eller blanda in kommunerna.

I vilket fall så är beskedet helt klart. Med en alliansregering får alla som bor, oavsett upplåtelseform, en klar lindring. Med en vänsterkartellregering, vem som nu sitter i denna regering, vilket är en fråga för sig, så är det klar ovisshet om vad som händer efter några år. Utredningar är inget särskilt säkert vallöfte.

tisdag, augusti 08, 2006

Annonser och hemsida9 skäl att rösta på Folkpartiet !
Idag var det startskott för folkpartiet i Kungsbackas annonskampanj inför valet. Det var två budskapsannonser i Norra Halland och Kungsbacka Posten. Jag lovar det kom en hel del fler annonser till i fler tidningar. Det kommer nu att finnas annonser i varje nummer fram till den 17 september.

Enskilda kandidater kommer också att annonsera som del av sin personvalskampanj. Så folkpartiets budskap kommer att synas.

Och de frågor vi går till val på är 9 punkter som finns i bilden.

Vår hemsida är också uppdaterad på nytt med vårt program och massor av information om de frågor vi driver.

Gör ett besök www.folkpartiet.se/kungsbacka

måndag, augusti 07, 2006

Stöd för Folkpartiets åsikter

Cecilia Malmström m.fl på torget.
Folkpartiet i Kungsbacka genomför varje månad då det är marknad på torget olika enkäter.

Denna gång, 3 augusti, handlade det om trygghet.

Vi hann få enkäter från 55 personer, varav största delen var kvinnor .35 av de tillfrågade var över 50 år.

40 av de tillfrågade kände sig trygga i Kungsbacka och svarade ”Ja” på frågan: ” Känner Du Dig trygg i Kungsbacka?”. 4 svarade ”Nej”.

”Har Du blivit utsatt för någon form av brott?”gav 35 ”Nej"-svar och 20 ”Ja-svar”. Ändå ville 47 av de intervjuade ha ”fler och synliga poliser i Kungsbacka”.

45 av 55 vill ha en ”rejäl sjukförsäkring till den som verkligen blir sjuk”. 5 svarade ”nej” på frågan.

”Tror Du att det fuskas med sjukförsäkringen?” gav 42 ”Ja-svar och 10 ”Vet ej”.
48 av de tillfrågade anser ”att det behövs en omsorgsgaranti i äldreomsorgen”.

Folkpartiet driver i Kungsbacka att vi måste ha fler poliser. På riksplanet vill vi se till att minska fusket i sjukförsäkringen. Denna typ av enkäter är ett bra sätt att pejla vad människor tycker. Känns som det finns ett bra stöd för vår politik i Kungsbacka.

söndag, augusti 06, 2006

Skolminister Björklund

För snart 30 år sedan, i samband med valet 1976, gick jag med i folkpartiets ungdomsförbund. Jag åkte på hösten till Halmstad på en nya medlemskonferens.

Då kom det också en 14 åring från Skene. Han hette Jan Björklund. Sedan har vi träffats från och till genom åren. Senast på Arlanda i väntan på flyg åt olika håll. Jan hamnade i Stockholm genom jobbet och blev skolborgarråd och vice ordförande i folkpartiet.

Nu är han folkpartiets och hela alliansens främste skolpolitiker. En given skolminister om alliansen vinner.

Skolan är ett av de politiska områden jag hoppas mest på att man skall göra ändringar inom vid en alliansseger.

Sverige behöver en skola där kunskap prioriteras, där eleverna har studiero och att man reagerar kraftfullt mot mobbing. En skola där det inte är fult att mäta kunskap, dvs. ge betyg, och där läxor inte förbjuds utan ses som en naturlig del i att lära för livet.

En sådan skola tror jag en framtida skolminister Jan Björklund kan leverera.

Men som sagt, vi skall vinna valet först.

lördag, augusti 05, 2006

Folkpartiet satsar på upprustad psykiatri

Det är bara att erkänna. Den stora psykiatrireformen för ett antal års sedan är ett jättefiasko. Andemeningen var bra men resultatet en katastrof

Dagligen möts vi av artiklar om vansinnesdåd utförda av människor som mår psykiskt dåligt. Anna Lindhs mördare är ett exempel. Mannen som knivhögg två anställda på en bank i Göteborg för några dagar sedan, ett annat.

Men alla som mår dåligt begår inte brott utan det finns de som lever ensamma i misär och kämpar mot sin sjukdom.

Det känns bra att folkpartiet tar upp denna fråga i en rapport som presenterade i Västervik idag.

Här är folkpartiets förslag i punkter:

1. Större resurser. Staten måste, åtminstone under ett långt övergångsskede, tillföra resurser för en återupprustning av svensk psykiatrisk vård. Den trepartsöverenskommelse mellan staten, landstingen och kommunerna vi förordar förutsätter ett statligt resurstillskott. Den statliga psykiatrisamordnaren har föreslagit ett tillskott på en miljard kronor. Folkpartiet delar den bedömningen och i vår alternativbudget finns ett finansierat utrymme för en sådan satsning.

2. Genomför de färdiga förslagen. De senaste tio åren har psykiatrin utretts upprepade gånger. Tyvärr ligger alla förslag och samlar damm på regeringens hyllor. En ny regering borde snabbt genomföra de detaljerade och genomtänkta förslag som finns.

3. Fler platser för vård och boende. Landsting och kommuner ska använda en del av pengarna till att öka antalet platser i sluten vård, gruppboenden och andra boendeformer med stödinsatser. Ingen ska avvisas från psykiatrin på grund av platsbrist. Vi bedömer att behovet rör sig om 2 000 platser.

4. Tvång i öppenvården. Ett nytt tvångsinslag bör införas, som påminner om det som fanns tidigare och då kallades försöksutskrivning. Bakgrunden är att tusentals människor med psykiska besvär kan vårdas ute i samhället under förutsättning att de tar sina mediciner och i övrigt uppfyller de villkor som ställts upp för den öppna vården. Patienter som kan bli farliga för sig själva och andra om de t.ex. missbrukar narkotika eller låter bli att ta sin medicin, måste mycket snabbt kunna tas om hand om de inte följer villkoren för öppen vård. Det innebär att de, efter beslut av chefsöverläkare, flyttas till sluten tvångsvård om de inte följer vissa behandlingsregler.

5. Slut på flummet. Landsting och kommuner ska förbinda sig att utmönstra ovetenskapliga behandlingsmetoder. Staten leder arbetet genom Socialstyrelsen. Psykiatrin ska vara vetenskapligt baserad och hålla en jämn standard över landet.

6. Särskilt stöd för personer med ”dubbeldiagnoser”. Missbruk och psykiska problem är en vanlig kombination. Alla kommuner och landsting ska ha samordnade behandlingsprogram för det. Staten ska finansiera missbrukarvård på institution. Ingen ska nekas psykiatrisk vård på grund av sitt missbruk, eller missbrukarvård på grund av sin psykiska sjukdom.

7. Avlasta specialistvården. Landstingen ska se till att husläkarmottagningar, vårdcentraler och självhjälpsgrupper kan hantera de vanligaste psykiska problemen, som livskriser och lättare depression.

8. Prioritera barnen. Väntetid på bedömning och behandling ska vara högst en månad i barn- och ungdomspsykiatrin, och det måste finnas slutenvårdsplatser även för den här gruppen.

9. Slut på passiviseringen av psykiskt sjuka. Människor med psykiska funktionshinder ska ha rätt till daglig sysselsättning, för att bryta isolering och passivitet. Kostnaden för detta ryms knappast i den miljard vi anvisar nu utan får finansieras successivt.

10. Personliga ombud i alla kommuner. Psykiskt sjuka är inte sällan utsatta, sköra människor. Statligt stöd ska utgå för att personliga ombud ska finnas i alla kommuner – de bidrar till att den enskilde kan göra sin röst hörd och att hon eller han behandlas med värdighet.

11. Gör fler farlighetsbedömningar. Ingen som kan misstänkas vara farlig för sig själv eller andra ska lämna en psykiatrisk klinik utan att en farlighetsbedömning har gjorts.

fredag, augusti 04, 2006

Avskaffa Apotekets monopol

Läste en insändare i GP där man beskrev ett besök på ett Apotek. Plötsligt kom det någon mitt på dagen och sa att man var tvungen att stänga någon timme för man hade inte personal. De som suttit och väntat fick gå ut. Man expedierade inte ens de som satt med kölappar.

Kan ni tänka er samma hända i er lokala matbutik? Plötsligt slänger man ut kunderna för man har inte personal?

Såsom Apoteket agerar bara ett monopol som inte behöver vara rädd om kunderna. Man behöver ju inte sköts sin personalförsörjning eller personalpolitik för man kan ju alltid stänga. och kunderna har inget konkurrent att gå till. Man tar sig för pannan.

Sverige är det enda land i hela OECD som har ett apoteksmonopol. Dessutom är den svenska apotekstätheten påfallande låg och kötiderna är långa. Erfarenheter från bland annat Norge och Danmark visar att ökad mångfald leder till fler apotek, bättre tillgänglighet och service såväl i glesbygd som i storstad samt lägre läkemedelskostnader för den enskilde.

Folkpartiet vill att det svenska apoteksmonopolet ska konkurrensutsättas, genom att licensierade butiker och apotek får rätt att verka på lika villkor. Det tycker jag är ett bra krav.

Och varför kan inte ICA, Willys Coop och andra sälja vanliga huvudvärkstabletter och liknande receptfria läkemedel efter en licensprövning?

Jag vet inte varför de tre förenade vänsterpartierna (s+mp+v) är så rädda för att ta bort denna socialistiska rest.

Med en ny regering försvinner Apotekets monopol.

Ännu ett skäl att rösta på folkpartiet och alliansen.

torsdag, augusti 03, 2006

Valupptakt på torget med Cecilia Malmström
När Folkpartiet i Kungsbacka drog igång sin valkampanj på den traditionella augustimarknaden på torget gästades vi av EU parlamentarikern Cecilia Malmström. Hon fortsatte att samla in namn för det meborgarinitiativ som Cecilia tagit initiativ till för att EU parlamentet enbart skall sammanträda i Bryssel och inte ha vissa sessioner i Strasbourg. Något som kostar nästan 2 miljarder kronor per år. Hittills har nästan 850 000 personer skrivit på uppropet.

Skriv under du med genom att trycka här.

Det gjordes också en enkät om huruvida medborgarna i Kungsbacka känner sig trygga i sin kommun och flygblad delades ut både om lokal- och rikspolitik.

Som ni kan se på bilden ställde många folkpartister upp och gjorde denna del av torget orange.

tisdag, augusti 01, 2006

Folkpartiets valfilm

Inför detta års val har folkpartiet tagit fram en reklamfilm. Ganska kul faktiskt. Den kommer att visas iTV4+, TV400 och TV4Fakta fram till valdagen. Reklamfilmen kommer också att visas på bio och i internetannonsering

Klicka på länken nedan så kommer du till Knuff.se.

Folkpartiets TV reklam

Nytt parti. Unikt?

När jag för någon vecka sedan läste om att Big Brother kändisen Linda Rosing skall starta ett nytt parti tänkte jag direkt att detta är en PR kupp. Några skall försöka få en massa publicitet kring Linda Rosing och sedan slutar det med att man istället lanserar en pokersajt, parfym, kläder eller något annat.

Att starta ett parti 47 dagar innan valet, utan medlemmar, utan kandidater, utan partiprogram och valsedlar är minst sagt omöjligt.

Partiet skall ju heta ”Unika Partiet” och det skulle inte förvånad mig om det lanserades en produkt med just detta namn i sig.

Igår registrerades partiet. Man beställde 203 000 valsedlar med bara ett namn på, Linda Rosings.

Man behöver ca: 220 000 röster för att komma in i riskdagen. Beror lite på hur stort valdeltagandet är. Alltså har man inte ens beställt valsedlar som räcker till att komma in i riskdagen. Och man behöver en rejäl överupplaga.

Som PR kupp är det ganska skickligt lanserat. Expressen och Aftonbladet har ju skrivit en massa. Undra vad det är för ”unikt” Linda Rosing kommer lansera. Att det är politik tvivlar jag på.

söndag, juli 30, 2006

Utrikesminister Leijonborg?

Tidningarna spekulerar vilt om vilka personer som skall bli statsråd i en borgerlig regering. Senast var det Dagens Industri som tror att moderaterna får statsminister, finansminister och utrikesminister.

Under förutsättning att storleken på partierna någorlunda följer opinionsundersökningarna tror jag säkert att Fredrik Reinfeldt blir statsminister. Att moderaterna denna gång får ta hand om finanserna är väl lika troligt. Folkpartiet har ju haft den posten i andra borgerliga regeringen och den är rätt otacksam. I en enpartiregering har finansministern en stark ställning speciellt som om man som Pär Nuder sköter förhandlingarna med stödpartierna. Men i en koalitionsregering så blir det slutligen partiledarna som avgör.

Det jag tror att man har fel om är utrikesministerposten. Den har efter att Sverige kom med i EU blivit en post med hög profil. Utrikesministern är också självskriven på alla toppmöten. Skulle Dagens Industri ha rätt så skall moderaterna vara enda parti som finns med på EU: s toppmöten då Sverige ofta representeras av stats- utrikes- och finansministrarna.

Det som talar emot en moderat utrikesminister är att deras kandidat Gunilla Carlsson inte lyckats framstå som någon självklar utrikesminister och stark kandidat.

Jag tror att utrikesministerposten borde passa Lars Leijonborg. Han är kunnig och intresserad av internationella frågor, globaliseringen och annat som följer med utrikesministerposten.

Med två biträdande ministrar, såsom det är nu, skulle Lars Leijonborg ha tid över att även vara partiledare.

Mitt tips är att Gunilla Carlsson blir någon slags EU minister och en av de två biträdande utrikesministrarna. Som biståndsminister tror jag Cecilia Malmström är en stark kandidat.

Först skall vi dock vinna valet. Skinnet skall inte säljas förrän björnen är skjuten, som centerledaren Gunnar Hedlund sa en gång.

Men det är alltid kul att spekulera och kom ihåg vad ni läste det först.