torsdag, september 28, 2006

Fel rekryteringskultur i folkpartiet?

I det liberala nyhetsmagasinet NU som kommer ut varje torsdag pågår eftervalsdebatten.

Denna artikel publiceras i dagens nummer. Mitt syfte med den är att få upp frågan om dataintrånget, och hur politiken ibland sköts. Har detta att göra med hur tjänstemän rekryteras?

Fel rekryteringskultur i folkpartiet.

En valanalysgrupp och en etikkommission har tillsatts. Det är bra. Jag hoppas de tittar på hur man rekryterar tjänstemän i partiet. Vad det är för kriterier som bestämmer vilka som jobbar åt partiledning, riksdagsmän och riksorganisationen?

Den uppfattning jag fått är att det är någon form av reglerad befordringsgång från LUF och in i partiet.

Om man är LUF: are och flyttar till Stockholm, eller redan bor där, har man först uppdrag för LUF. Börjar sedan som juniormedarbetare inom folkpartiet och avancerar sedan som politisk tjänsteman av något slag.

Jag tror inte det är hälsosamt. Det blir för mycket av dålig kultur och kompisgäng. Alla känner alla.

Att vara talskrivare eller pressekreterare skall vara karriären. Inte bara en hållplats för en LUF: are i karriären.

Jag har tidigare utryckt förvåning till vissa i partiledning över detta sätt att rekrytera människor.

Medlemskap i LUF och folkpartiet tycks vara kompetensen. Inte arbetserfarenhet på tidningar, ute i näringslivet, i offentlig förvaltning eller uppdrag för folkpartiet runt om i landet.

Jag hoppas inte lönenivån är sådan att folkpartiet har rekryterat kvantitet istället för kvalité när det gäller medarbetare.

Valnederlaget innebär att folkpartiet får mindre pengar och det skall givetvis användas till en viss förändring på kanslierna i Stockholm. Efterträdarna bör vara personer som kommer med nytt blod och tänkande.

Varför inte rekrytera duktiga kommunpolitiker ute i landet. Vi har t.ex. bra gruppledare i flera Norrlandskommuner. Som gjort folkpartiet stort i sin hemkommun. Även i andra delar i landet. Kanske är dem inte 25 år men jag tror de kan tillföra betydligt mer än många LUF: are som aldrig haft ett riktigt jobb.

Något nytt landsmöte behövs inte. Men både etikkommission förslag och valanalysgruppens arbete måste diskuteras ordentligt i partiet.

Jag hoppas att vi får ut mycket av deras arbete.

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

Inga kommentarer: