måndag, maj 11, 2015

Fotterapeuter som vill ge medicinsk fotvård efterlyses

Medicinska fotvård har i huvudsak varit något som Närsjukvården i Region Halland utfört i egen regi. Några avtal har funnits med privata aktörer.

Jag fick för några år sedan signaler från patientföreningar att det inte fungerade. Verksamheten var förhållande liten och därmed sårbar.

Jag fick också signaler från privata utförare att man var intresserade av att ta uppdrag.

Driftnämnden Närsjukvård beslöt därför hösten 2013 att gå ut med en upphandling enligt lagen om valfrihet. Det innebär att närsjukvården sätter pris och villkor och alla som uppfyller dem kan ansluta sig. Alltså ingen upphandling på pris. Kvalité och vad man får i ersättning är redan fastställt.

Patienten betalar 100 kr om man inte har frikort. Då kostar det inget.

Medicinsk fotvård kan man få efter bedömning av läkare på vårdcentralen. Gäller främst personer med psoriasis och diabetes.

Det har anslutit sig två i Falkenberg, fem i Halmstad, och fyra i Varberg. Patienten väljer själv vem man vill gå till.

Men tyvärr har ingen anslutit sig i Kungsbacka, Laholm och Hylte.

Därav min efterlysning. I Kungsbacka finns många som arbetar med fotvård.

Jag har därför bett förvaltningen att öka arbetet med att få fler anslutna. Vi vill ha en väl fungerande fotvård i hela Halland och gärna att det också ger patienten chans att välja vem man vill gå till.

Det finna anslutna i Veddige, Tvååker och Getinge och det är en poäng med valfriheten. Man kan få vård nära där man bor.