fredag, november 11, 2016

Liberalerna säger nej till nya religiösa friskolor

På dagens partiråd beslutade Liberalerna att man säger nej till att nya religiösa friskolor skall få starta.

Det var ju den frågan, när förslaget presenterades, som skapade en hel del rubriker. Birgitta Ohlsson m.fl reagerade och var emot och hon plus Anna Ekström hade i partistyrelsen reserverat sig och skrev bland annat:

"Det ska bli svårare att starta och lättare att stänga konfessionella förskolor och skolor. Granskningen måste intensifieras"
Men den starkaste reservationen var faktiskt att gå längre än partistyrelsen. Och det var tunga namn som stod bakom den.

Lotta Edholm, Jonas Andersson, Per-Åke Fredriksson, Roger Haddad, Robert Hannah,Ulrika Landegren,Maria Weimer och Ulrika Westerlund.

Man skrev i sin reservation:

"Ett stopp för religiösa fristående förskolor och skolor införs. Förskolor och skolor med konfessionell inriktning bör ges möjlighet att ändra skolans inriktning till allmän."

Det fanns fyra förslag på partirådet. Birgitta Ohlssons förslag ställdes aldrig mot partistyrelsens. Det förlorade när man skulle votera fram vilket förslag som skulle stå mot partistyrelsen. Nu blev det Lotta Edholms med fleras reservation..

Det hela är ju intressant då media gjorde denna diskussion till en fråga om vem som skall vara partiledare. 

Det är uppenbart att Jan Björklund i denna fråga har ett mycket starkt stöd för sin linje och det finns en stor grupp som till och med vill gå längre.

Något media kanske skall fundera på nästa gång, utifrån att någon inte är nöjd med partiledningens beslut, vill dra igång en debatt om vem som skall vara partiledare för Liberalerna.

För egen del har jag inga problem att stå bakom förslaget. Jag är i grunden mot att religion blandas in i skolan. Men vet samtidigt att det finns skolor som bygger på religiös värdegrund men fungerar utmärkt.

Så att fler inte får starta och att man istället koncentrerar sig på att se att övriga följer lagen blir ju en ganska bra kompromiss.

Aftonbladet

Tankar kring fler tågstopp i Åsa

Vid Hallandstrafikens senaste styrelse behandlades Liberalernas skrivelse om att fler tåg (Öresundståg) skall göra uppehåll i Åsa.

För att minska trängseln på tågen och sprida resenärerna, men också för att tåg skall stanna även mitt på dagen och helger.

Styrelsen beslöt att ge styrelsen i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram faktaunderlag och konsekvensbeskrivning av att Öresundståg gör ytterligare stopp i Åsa. (se bilden)

Jag är nöjd med beslutet. Till nästa möte den 16 december hoppas jag på ett bra underlag.

Trafiken framför allt mellan Varberg och Göteborg måste få högre kapacitet. Det får den från 12 december då tåget som stannar i Åsa 8.05 skall vara dubbelkopplat.

Från samma datum skall också ett nytt tåg att gå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20.

Mer än 400 fler platser på morgonen.

Men det ena utesluter inte det andra. Att det är trångt på spåren i rusningstrafik med förseningar som följd vet alla som pendlar. Men det är svårare att förstå att tågen inte stannar när det övriga tider på dygnet inte är trångt på spåren.

Jag har fler idéer om hur kapaciteten kan öka men vill först ta det inom Hallandstrafiken så jag inte går ut och föreslår något, ger ett hopp, och så är det inte möjligt att genomföra.

onsdag, november 09, 2016

Regionens vårdvalsystem ses över för att bl a anpassas till digitaliseringen

Vid onsdagens möte med regionstyrelsen i Region Halland gavs ett uppdrag att se över täckningsgraden i vårdvalet för vårdcentralerna.

Enkelt beskrivet är täckningsgraden en mätning av hur mycket av en patients behov av vård som en vårdcentral utför.

Låg täckningsgrad ger avdrag och hög ger tillägg.

Problemet är att dagens täckningsgrad stimulerar inte att  t.ex ge vård via telefon eller virtuella besök.
Närsjukvården har ett test med min.doktor.se. När man ringer en vårdcentral kan man i vissa fall få möjlighet att logga in på min.doktor.se. I första hand så hanterar de den som loggat in skriftligt eller via telefon men kan också koppla upp videomöten.

Den kontakten räknas inte som vårdtillfälle idag och man får då lägre täckningsgrad. Likaså är det om vårdcentralens läkare löser patientens problem via ett telefonsamtal. Då räknas inte det heller som en vårdtillfälle idag.

Regionstyrelsen beslöt att ge uppdrag om att skyndsamt utreda möjligheten att virtuella besök, telefonkontakter, mejlsvar inom ett dygn, besök till samtliga yrkeskategorier och deltagande i gruppträningar och dylikt, ingår i täckningsgraden.

Målsättningen är att det skall kunna gälla från 1 januari även om beslut inte kan tas förrän i februari i regionfullmäktige.

Det är ett bra beslut. Vi skall stimulera till att använda ny teknik och ersätta fysiska besök när de inte behövs. Som det är nu straffas den vårdcentral som försöker styra över patienter till t.ex telefonsamtal och virtuella besök, med lägre ersättning.

Fotnot: Ersättningen till vårdcentralerna består av olika delar. Täckningsgrad, ersättning efter kön och ålder och CNI som mäter orsaker som skapar ohälsa.


Trumps vinst visar att väljarna söker enkla lösningar

Väljarna söker efter enkla lösningar. Att ett beslut, en fråga, en inriktning skall lösa alla problem.

Valet av Donald Trump visar på detta. River man upp handelsavtal så kommer jobben tillbaka. Bygg en mur mot Mexico så stoppas invandringen. Så har det låtit från Donald Trump.

I somras så valde britterna den enkla lösningen att gå ur EU. Detta skall lösa framtidens ekonomi och jobb i Storbritannien och också hålla tillbaka invandringen.

Partier med enkla budskap har nått framgångar i många europeiska länder, senast i Tyskland. Ofta med den enkla budskapet att om invandringen stoppas så löses det mesta.

I Sverige bygger SD:s framgångar på samma retorik.

Men även etablerade partier väljer sådana budskap. Nej till vinster i välfärden är ett sådant budskap. Drivs hårdast av Vänsterpartiet men även Socialdemokraterna har hakat på.

Löser inga problem med kvalité och ger inte en enda krona till välfärden. Om ett privat företag kan göra en verksamhet billigare än kommunen, och ändå göra vinst och ha minst samma kvalité, blir det ju inte en krona över om verksamheten återförs till kommunen.

Det enkla lösningarna kommer inte bara från höger. Vänsterpartiet är mästare på det men Jeremy Corbyns framgångar, och att han lyckats bli vald till ledare för Labour i Storbritannien , är ett annat exempel.

Han har ungefär samma retorik som Donald Trumpe fast då handlar det om förstatliganden, nej till privata alternativ i sjukvården och regleringar som enkla lösningar.

Politiska lösningar är aldrig enkla. Politiskt arbete bygger ofta på att gneta på och får ihop en helhet.

Men uppenbart är enkla lösningar attraherar väljare. Man slipper bry sig om för en helhet och detaljer.

De som inte tror på enkla lösningar får inte falla i fällan att ta efter. Samtidigt måste man fundera på hur den enkla retoriken med universallösningar skall bemötas.

En av orsakerna till Trumps vinst är också att många inte känner sig delaktiga i samhället och de politiska besluten.

Det är en utmaning att få fler att känna sig delaktiga i de beslut som tas och varför.