måndag, mars 21, 2016

Kompetenscentrum i Halland för nyanlända läkare och sjuksköterskor

Region Halland har behov av fler läkare och sjuksköterskor. Bland de som sökt asyl i Sverige och finns i Halland har många den kompetens som efterfrågas.

De behöver givetvis utbildning i hur svensk sjukvård fungerar och i det svenska språket. Dessutom kan vissa behöva komplettera sin utbildning.

Det är viktigt att det arbetet kommer igång snabbt och att dessa personer fortast möjligt kommer i arbete, stärker sjukvården och blir skattebetalare.

Regionstyrelsen har därför tidigare beslutat att asylsökande läkare och tandläkare skall erbjudas utbildning i svenska varvat med praktik.

Men vi behöver göra mer.

Närsjukvårdens ledning har därför, tillsammans med regionkontoret, arbetat fram ett förslag om ett kompetenscentrum.

Förslaget innebär att ett kompetenscentrum för läkare och sjuksköterskor med utländsk kompetens byggs upp. Kompetenscentrum planeras i anslutning till vårdcentralen Andersberg och bygger på en utbildningsbas med handledning och medicinsk fortbildning varvat med praktik.

Förslaget innebär att man skapar en väg mot den legitimation som de behöver för att kunna börja arbeta.

Förhoppningsvis säger regionstyrelsen ja på sitt sammanträde den 6 april. 

Förslaget kostar 2,5 miljoner per år och tänkt finansiering är från de medel (42,7 miljoner kr) som Region Halland fått från staten för att arbeta med asylsökande och integration.

Förslag att i förebyggande syfte informera asylsökande om tandhälsa

Regionstyrelsen i Region Halland har tidigare beslutat att ge Driftnämnden Ambulans Diagnostik Hälsa i uppdrag att i samarbete med Närsjukvården informera asylsökande om hur den svenska hälso- och sjukvården fungerar och specifikt den halländska.

Nu föreslår Närsjukvården, som Folktandvården är en del av, att man ska få i uppdrag att informera även om tandvård, framför allt i förebyggande syfte. Många som söker asyl i Sverige har inte den tradition av förebyggande tandvård som finns i Sverige.

Det finns ett stort behov hos nyanlända att lära sig hur man förebygger t.ex karies. Och genom att informera kan man skapa en tandhälsa som gör att behovet av tandvård för många minskar i framtiden.

Folktandvårdens mål är ju att genom förebyggande tandvård, gäller alla patienter, så få som möjligt skall behöva göra lagningar eller andra behandlingar.

Arbetet är tänkt att börja under våren och kostnaden är beräknad till drygt 1,1 miljoner.

Tänkt finansiering är från de medel (42,7 miljoner kr) som Region Halland fått från starten för att arbeta med asylsökande och integration.

Förhoppningsvis kan regionstyrelsen behandla ärendet den 6 april och då ge ett positivt svar.