fredag, maj 16, 2008

Vet Thaksin något om fotboll?

Enligt Daily Express har samtliga spelare i Manchester City blivit uppsatta på transferlistan. Därför att ägaren Thaksin Shinawatra inte är nöjd med andra halvan av säsongen.
Kuriosa är att idag blev City klara för Uefa cupen. Men det duger väl inte för Thaksin.

Har dem ett lag och en manager när det drar igång i juli?

Enligt tidningen så anser ledande personer i Manchester City att Thaksin inte begriper sig på fotboll. Det är nog så. Daily Express kallar hans beteende för ”bizarre”. Även det är sant.

PS! Bilden är på Sven-Göran Eriksson och Hasse Backe som snart har nya jobb DS!Svd1Svd2Svd3

torsdag, maj 15, 2008

Skall försvaret ersättas av telefonsvarare?

Danske missnöjespolitikern Mogens Glistrup föreslog en gång att danska försvaret skulle läggas ner. Det skulle ersättas med en telefonsvarare som på ryska svarade att man gav sig i händelse av krig.

Riktigt så illa har det inte gått i Sverige men man börjar undra när ÖB Håkan Syrén (bilden)
säger att Sverige inte kan försvaras. Vad är det då som kostar kring 40 miljarder? Leksaker för stora barn?

Grundläggande måste väl vara att landet kan försvaras annars bör ju Mogens Glistrups förslag övervägas och pengarna användas till annat.

Vågar man börja fundera på NATO medlemskap?

Svd1Svd2DN1DN2DN3

Alliansregeringen skall inte syssla med tvångsanslutning

En utredning kommer idag att föreslå att det skall vara obligatoriskt att vara med i a-kassan. Anställd som företagare.

Det skall för dem som inte gått med i a-kassa frivilligt kosta 435 kronor per månad. För vad?

I grunden anser jag att alla skulle ha rätt till arbetslöshetsförsäkring precis som vi har en sjukförsäkring. Men då skall den vara allmän. Ingå i den skatt vi och arbetsgivaren betalar och betalas ut av försäkringskassan efter granskning.

Det man nu föreslår är en dålig halvmesyr. De vanliga kassorna skall vara kvar och de som väljer att inte gå med i dem skall tvångsanslutas. Det blir lite för mycket socialism för mig och man tänker på den tiden då socialdemokraterna tvångsanslöt medlemmar till sitt parti.

Sådant skall inte en alliansregering syssla med.

Arbetsmarknadsministern Littorin tycker han får för många frågor i riksdagen. De lär inte bli mindre med detta förslag.

Det finns en bra plats för utredningens förslag om obligatorisk a-kassa.


Papperskorgen.

Afton1234DNDNHDDN

Landtinget Halland och öppenhet

Insändare publicerad i Kungsbacka Posten 13 maj

Landstinget har mycket att lära om öppenhet

Kommunfullmäktige i Kungsbacka skall ha ett sammanträde på torget. Kul idé. Kommunen har också vissa av nämndsammanträdena öppna för allmänheten att lyssna på. När årsredovisningen presenteras har man en frågestund. Presidiet i nämnden för förskola & grundskola har möten där medborgarna är välkomna att komma och prata med politikerna.

Alla initiativ för att öka öppenheten och demokratin är positiva.

Tyvärr har man inte samma syn i Landstinget Halland. Ett förslag om medborgarförslag från (mp) har avslagits. Likaså avslogs ett förslag från folkpartiet att landstinget skulle verka för att länstrafikens bolagsstämmor skulle öppnas upp. Några frågestunder eller öppna nämndsammanträden existerar inte.

Varför kan man inte lyssna på landstingsfullmäktiges möten på webben? Varför har man inte dessa möten ute i kommunerna utan i en undanskymd konferenslokal på länssjukhuset?

Folkpartiet har lagt en motion om en demokratiberedning i landstinget. Inte för att utvärdera den nya organisationen eller för att skapa fler politikiska instanser utan för att under en kort period utreda hur Landstinget Halland, precis som Kungsbacka kommun, kan bli mer öppnare och öka demokratin. Får vi hoppas på bifall på denna motion?

Ett av landstingets mål är nöjda och engagerade invånare. Finns det någon gräns på hur engagerade invånare man vill ha? Lagom engagerade?

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

måndag, maj 12, 2008

Försvaret i kris, har inte råd med uniformer !!!

Det ena förslaget efter det andra kommer hur försvaret skall spara pengar.

På Amf 1 i Vaxholm har man redan sparat. Lösningen är tydligen att man skippar uniformerna och har skjutövningarna nakna.

Allvarligt talat, hur är det med omdömet hos vissa? Och tydligen har man försökt att mörka händelsen och ansvarigt befäl har försökt att få filmen som visar nakenskjutningen förstörd.

Försvarsminister Sten Tolgfors har att göra om han skall få ordning på försvaret.

DNSvdAftonblSydsvHD