fredag, februari 22, 2008

Bristfällig närakutsutvärdering

Närsjukvårdsstyrelsen i Halland har på sitt bord fått en utvärdering av närakuten i Kungsbacka. Utvärderingen är mycket bristfällig. Kungsbacka Posten skrev mycket bra om detta i lördags (finns tyvärr inte på nätet). Jag fick möjlighet att uttala mig.

Valde att skriva en insändare i samma ämne i vår andra lokala tidning, Norra Halland.

Är publicerad idag.

Bristfällig närakutsutvärdering

Närsjukvården i Hallands förvaltning har presenterat en utvärdering av närakuten i Kungsbacka och behovet av nattöppet. Om jag hade varit konspiratoriskt lagd hade jag trott att man först skrev slutsatsen och sedan anpassade utredningen till denna.

Den är mycket bristfällig och ger inga svar på om närakuten är en framgång eller om det finns behov av nattöppet.

Här är några punkter.

• Man jämför faktiska besök 2006 och 2007 i procent. Inte i besök. Det gör det svårt att bedöma om besöken är fler 2007 från Kungsbackabor eller färre. 2006 redovisas inga siffror på patienter från andra län. Och procentsiffran på besöken från Kungsbacka slutar på 87 %. Vad har övriga 13 % tagit vägen? 2007 är plötsligt utomlänspatienter 20 % av alla besök. Har besöken från Kungsbackabor minskat 2007?

• Besök nattetid på Östra sjukhuset från Kungsbackabor redovisas överhuvudtaget inte i rapporten. Jag har själv pratat med föräldrar som nattetid åkt dit med sina barn pga. stängd närakut. Dessa är helt bortglömda i statistiken. Det finns heller ingen statistik om eventuella besök på andra akutmottagningar som nattöppna Axess akuten i Göteborg

• För besök på Sahlgrenskas akut redovisas en minskning. Men natten särredovisas inte. Så vi vet inte om antalet besök från Kungsbacka nattetid, som hade kunnat få hjälp i Kungsbacka, ökat eller minskat.

• Man försöker inte analysera mörkertalet för besök som inte görs pga. stängd närakut på natten. Jag vet det är svårt men man borde ha försökt sig på detta och jämfört med liknande kommuner i landet där nattöppen verksamhet finns. Haft genomgång med sjukvårdsupplysningen m.m.

Utvärderingen skapar fler frågor än den ger svar. Närsjukvårdsstyrelsen borde skicka tillbacka den till förvaltningen för total omarbetning.

Tommy Rydfeldt (fp)
Landstingspolitiker

I Kungsbacka skaffar (s) fakta genom tidningsläsande

En signatur, förmodligen ytterligare en som saknar ryggrad att stå för sina åsikter, gillade inte att jag kritiserade kommunalrådet Åke Eliasson (s) i Kungsbacka för att han inte tar reda på fakta i ärenden på annat sätt än att läsa tidningar.

Och i tisdags fick jag in denna korta replik i Kungsbacka Posten.


Tidningsläsande oppositionsråd

Om signaturen SOK hade läst vad jag skrev så framgår det klart att jag anser att kommunalrådet Åke Eliasson (s) är i sin fulla rätt att ifrågasätta upphandlingen av Kolla äldreboende. Jag tar inte ställning till om den gjorts på korrekt sätt eller inte.

Däremot var jag förvånad över att en heltidspolitiker väljer att skaffa information via tidningarna och inte genom att fråga förvaltningarna. Och drar sedan slutsatser ”med reservation att tidningen har rätt”. Och det är jag fortfarande. Det är i min mening inte seriöst.

Tommy Rydfeldt
Folkpartist

Fördel Hillary i debatten

I onsdags hade jag förmånen att lyssna på Göteborgs Postens förstereporter Britt-Marie Mattsson på Hotell Halland i Kungsbacka. Hon analyserade bland annat den amerikanska valkampanjen. Britt-Marie Mattsson är en av Sveriges mest erfarna och kunnigaste journalister när det gäller att följa amerikanske val. Detta är hennes nionde presidentval som hon följer både från Sverige men också på plats.

Vi fick en trevlig pratstund efteråt och konstaterade att vi båda brukar titta på CNN och programmet ”Situation room”. Läs hennes senaste analys i Göteborgs Posten.

I natt hölls den senaste debatten mellan Barack Obama och Hillary Clinton.

Jag tycker Barack Obama var lite för defensiv. Men förmodligen var det rätt taktik. Han ville inte göra några misstag och Hillary var den som var mest på offensiven.

Barack Obama har ju i ett av sina tal kopierat guvernören i Massachusetts som är en vän till honom.

Och Hillary var inte sen att i debatten påminna honom om detta ” Om din kandidatur ska handla om ord så borde det vara dina egna ord” Och ” - Senator Obama står för förändring du kan kopiera.”

Hon fick en del burop men jag tror att hennes påpekande kan ”fastna" och skapa en del tvivel hos väljare som kanske funderar på om Obama bara är en PR maskin som är duktig på att framföra ord med karisma eller om han är en stabil politiker med verkliga visioner.

Hillarys avslutning fick stora stående applåder. Hon blev mycket personlig och sa bland annat att det var en ära att vara på samma scen som Barack Obama och tog honom i handen.

Jag tycker hon vann debatten på poäng för att hon var mer offensiv och personlig. Barack Obama tog inga chanser och gjorde heller inga misstag. Men räcker denna insats i debatten för att Hillary skall kunna vända kampanjen och vinna nomineringen? Tveksamt, förmodligen inte.

Första ”skandalen” har också dykt upp i valet. John McCain anklagas i bland annat New York Times för otillbörlig relation med en lobbyist. Det antyds att det kan ha varit en sexuell relation men också att han sam utskottsordförande i senaten hjälp henne och de hon lobbat för på ett felaktigt sätt.

John McCain dementerar och vi får se om historien håller, lever kvar eller dör.

DN1DN2DN3Afton1Afton2Svd1Svd2

torsdag, februari 21, 2008

Fel diskutera trängselskatter i Göteborg

Socialdemokraterna i Göteborg lyfter nu frågan om trängselskatter i Göteborg. Se Göteborgs-Posten.

När det diskuterades förra gången sa en person jag känner, med stor bensintörstig bil och sympatier högerut, ”det är jättebra med trängselskatter”

Jag undrade givetvis varför?

”Jo jag har mer än väl råd att betala och då kommer jag snabbare till jobbet.”

Så kan man ju se det men det finns fler vettigare argument mot.

Göteborgregionen har ingen snabb kollektivtrafik. Att ta sig till industriområden på Hisingen tar tid med kollektivtrafik. Pendeltåg/tunnelbana under älven som snabbt går till t.ex. Volvo eller Bäckebol finns inte. Spårförbindelser tvärs över Göteborg, finns inte. Kungsbacka och Alingsås/Lerum har byggt pendeltågstrafik till Göteborg men att ta sig vidare snabbt fungerar inte alltid.

Göteborg har inga naturliga platser att ha betalstationer. Skall överfart till Hisingen kosta? Skall genomfart i Gårda kosta?

Den som har sett kartan över London vet att området som har trängselsaktter är enbart yttersta centrum. Men då blir motsvarande område i Göteborg väldigt litet.

Skall man överhuvudtaget diskutera trängselskatter i Göteborg måste alternativ finnas för dem som inte tar bilden. Man måste få upp andelen kollektivtrafikåkande först. Och för att få det måste snabba spårförbindelser byggas.

Dessutom måste en folkomröstning hållas där alla från Frillesås i söder till Kungälv i norr och Bollebygd österut får rösta.

Tycker också en nästan enig politikerkår i Göteborgs förorter enligt GP.

Jag beklagar att statsminister Fredrik Reinfeldt, enligt Svd, sågar klimatberedningens förslag om satning på järnvägar.

Utan alternativ är varken minskning av flygtrafik eller biltrafik realistiskt.

Och spårdriven trafik är snabb och miljövänlig. Både när man åker längre sträcka och när arbetsresor görs.

Kungsbacka hade sitt pendeltåg till Göteborg klart 1992. Nu byggs det vidare med regional pendel och stopp i Åsa söder om Kungsbacka centralort. I Göteborg har inte mycket hänt vad gäller spårdriven trafik på 15 år.

Att utreda trängselsktter i Göteborg är att börja med fel saker. Skapa först en konkurrenskraftig spårdriven kollektivtrafik i Göteborgsregionen.

DN1DN2DN3DN4

tisdag, februari 19, 2008

Kungsbacka 29:a i landet


Med reservation för att jag missat någon kommun är Kungsbacka, enligt SCB, med
71 942 invånare den 29:e största kommunen i Sverige. Mindre antal invånare har bland annat Kalmar, Östersund, Mölndal, Uddevalla, Varberg m.fl.

Om man räknar Västra Götalands och Hallands län är bara Göteborg, Borås och Halmstad större.

Strax före Kungsbacka ligger kommuner som Luleå på 73 146 invånare och Skellefteå på 72 090 invånare.

Hur många tror det när man åker till Kungsbacka eller igenom?

Men bara ca: 19.000 bor i centralorten. Resten ute i kommundelarna, vilket är ovanligt.

2007 ökade Kungsbacka med 898 invånare. Lägre än normalt

Det är främst flyttningsnettot som gått ner.

Men det är positivt. Kommunen måste hinna med att skapa service till invånarna och det blir problematiskt om det flyttar allt för många till kommunen.

Totalt är vi i Sverige 9 182 927 invånare.

PS! Bilden är från torget i Kungsbacka!

SvdDNAfton

Fidels avgång ändrar inget

Rapporter kommer att Fidel Castro skall avgå. Det ändra inget i grunden. Så längre han är i livet och det gamla gardet med hans bror Raul i spetsen styr kommer Kuba att förbli en diktatur där yttrandefrihet inte finns och där oliktänkande förföljs.

Förhoppningsvis är det första steget bort från diktatur och närmandet till en demokrati.

Förhoppningsvis faller på sikt ytterligare ett kommunistiskt och socialistiskt land.

Om jag vore socialist eller kommunist skulle jag allvarligt fråga mig. Varför har inget land lyckats förena socialism med demokrati Är det en tillfällighet?

DNSvdSydsvAftonDagenHDSvd2

Uppdatering15:33

Det man skulle önska sig är att ett yngre ledarskap kom fram på Kuba. Som inte var med i "revolutionen." Och insåg att man måste bryta med det gamla. En kubanskt Gorbatjov.

Och att en ny amerikansk president 2009 insåg att det bästa sättet att hjälpa till att skapa demokrati på Kuba är att öppna upp kontakterna. Tillåta turister och handel. Heter presidenten John McCain finns det knappast något hopp om detta men heter presidenten Barack Obama eller Hillary Clinton finns denna möjlighet.

Svd3Svd4DN2DN3DN4

måndag, februari 18, 2008

Klimatberedningen duckar om kärnkraft

Sveriges klimatpolitik kommer att halta eftersom en majoritet i beredningen inte vill tala om kärnkraften.

Folkpartiets linje är ju att tillåta fler nya kärnkraftsverk.

– Folkpartiet liberalernas klimatpolitik leder till betydligt lägre utsläpp av växthusgaser än det nu föreslagna nationella målet, eftersom vi bejakar utbyggd koldioxidfri kärnkraft, säger Carl B Hamilton (fp) i ett pressmeddelande och fortsätter:

- Folkpartiet når lätt minskningar av utsläppen från Sverige med ytterligare ca 20 miljoner ton koldioxid per år, eller minst ytterligare 25-30 procent, räknat i procent på det sätt som görs i formuleringen av det nationella målet. Den totala minskningen med folkpartiets klimatpolitik blir försiktigt räknat minst 60 procent.

Man tar i beredningen alltså inte upp ersättning till kärnkraften eller tar ställning till hur länge nuvarande verk skall drivas och om det skall byggas nya.

- I valet mellan mer svensk kärnkraft och större globala utsläpp borde mer svensk kärnkraft vara det självklara valet, säger Carl B Hamilton.

Jag håller med honom. Oavsett hur beslutet blir måste vi förr eller senare ta ställning till om kärnkraften skall avvecklas. Och i så fall när. Eller om nya verk skall få byggas.

Svenska folket kan då göra sitt demokratiska val när man vet vad de som inte vill ha kärnkraft vill ersätta det med och hur trovärdigt detta alternativ är.

Svensk energipolitik, oavsett regering, har duckat för problemen i 30 år och fortsätter tydligen den vägen.

Tips läs debattartikel i Aftonbladet om klimatet av Sidas generaldirektör Anders Nordström.

DN1SvdDN2HDSvd2Svd3

Jan och Nyamko städare efter Mona

På DN debatt skriver utbildningsminister Jan Björklund (fp) och integrationsminister Nyamko Sabuni (fp) följande om bristerna i svenskundervisningen, SFI:

”Nu tar alliansregeringen ett samlat grepp om problemet och presenterar i dag ett reformprogram med högre krav på både elever och utbildning. Vi inför obligatoriska nationella slutprov som ska börja användas från årsskiftet. Därtill får flyktingar och invandrare inte ägna mer än tre år för att slutföra sin sfi-utbildning, vilket kommer att öka studiedisciplinen och genomströmningen. Framöver kommer också den nationella inspektionen av sfi att förstärkas med ökade sanktionsmöjligheter. Det ska inte längre vara möjligt att använda sfi som en form av försörjning år efter år utan att få några språkkunskaper”

Sfi har under många år varit ett problem. Förslaget är inte en kritik mot de invandrare/flyktingar som gått sfi och hoppat av eller fått dåliga studieresultat.

Det är en kritik mot stat och kommun som misslyckats och inte sett till att ge de som kommer till Sverige får den bästa grund för att kunna leva här. Nämligen tala svenska

Mona Sahlin har som ett av sina olika statsrådsjobb varit integrationsminister. Även här misslyckades hon och detta är ett städjobb efter Mona och sossarna.

Läs också hur bland annat brister i språket och lagar om diskriminering utnyttjas. Utmärkt artikel av Maciej Zaremba.

SvdAftonSydsvHD

Uppdatering

Nu reagerar Yvonne Ruwaida(mp), numera politiker i Stockholms stad, i DN mot Björklund-Sabunis artikel. Bättre kvalité är en resursfråga, säger hon. Hon gillar inte heller krav och dagens regler.

Problemet för henne är ju att sfi fick ju försämras kraftigt på hennes skift i riksdagen och som budgetförhandlare för miljöpartiet. Under 8 år var miljöpartiet och Yvonne Ruwaida med och styrde Sverige och struntade i sfi.

Det är ju personer som Yvonne Ruwaida och Mona Sahlin som är skyldiga till att sfi har så dålig kvalité.

Uppdatering 19/2

Återigen tar man till rasistknepet när en havererad verksamhet ifrågasätts. I Svenska Dagbladet menar Inger Lindberg, professor i svenska som andra språk, en person som presenteras som Sveriges ledande expert på området, att Jan Björklunds argumentation är att ”fiska röster i grumligt vatten”.

– Det är väldigt svårt att komma ifrån misstanken att den här sortens resonemang handlar om att appellera till den typen av attityder, säger hon.

3 år, jag skriver 3 år. För att varje dag lära sig svenska. Och det skulle inte räcka? Och argument Inger. Inte bara skylla på främlingsfientlighet.

Jag har flera invandrande vänner som lärt sig språket på mindre än 6 månader och som hoppat av sfi för det gav inget.

Jag tror Inger Lindberg behöver ifrågasättas. Ingen vidare expert. Kanske ett nytt jobb vore bra för henne. Som inte har med språk att göra.