torsdag, december 05, 2013

Halland har bästa vården i Sverige

Rubriken på detta blogginlägg är en rubrik i  tidningen Dagens samhälle. Det är de s.k öppna jämförelserna som kommer fram till att Region Halland ligger bäst till när det gäller sjukvårdens medicinska kvalité, tillgänlighet och patientnöjdhet.

Sämst är Region Skåne.
Det är lätt att fylla insändarsidor med protester mot vården och att skriva om att något gick snett.

De öppna jämförelserna som SKL (Sveriges kommuner och landsting) tar fram är ju en oberoende granskning av sjukvården och visar på helheten.

Det är tredje året i rad Halland är bäst och det stimulerar ju bara att försöka bli ännu bättre.

Det visar också att vi har en kunnig och kompetent personal som får ut väldigt mycket av de pengar som satsas.


söndag, december 01, 2013

Alliansen räddar Torups vårdcentral

Att få ihop budgeten för 2014 för Närsjukvården i Region Halland har varit det svåraste uppdraget jag fått som ordförande denna mandatperiod.

Ingen vill ju göra saker sämre men när inte pengarna räcker....

Regionen har ju problem med att vissa delar av verksamheten inte går ihop. Bland annat sjukhusen.

Dessutom drabbas Region Halland negativt i det nya skatteutjämningssystemet. Vi förlorar rätt mycket pengar.

Budgeten för hela regionen 2014 är därför en oerhört tuff utmaning.

Men inget parti har lovat mer pengar och när hälso- och sjukvårdspengen togs för 2014 så gjordes det i full enighet.

Men beslutet innebär att den del som är vårdcentralerna skall spara mellan 15-20 miljoner 2014. Att jag skriver mellan beror på att vi skall ta alla ökade lönekostnader och även prishöjningar själva och slutsumman vet man ju inte ännu.

Dessutom har vi tappat listade patienter. I Hylte har vi visserligen ingen konkurrens men kommunen tappar invånare och en del väljer att lista sig i andra kommuner.

Mellan 1/1 2013 och 1/1 2014 har vi i pengar i Hylte tappat över 300.000 kr på grund av färre listade.

Jag varnade under beredningen av budgeten för att vi skulle ha svårt att få ihop budgeten, utan konsekvenser på verksamheten, men lyckades uppenbarligen dåligt.

Ett av förslagen som kom från förvaltningen var att helt lägga ner Torups vårdcentral. Det sa arbetsutskottet nej till. Vi kunde sträcka oss till att den blev filial till Hyltebruks vårdcentral.

Givetvis reagerade många. Och jag tycker det är sunt. Man tror på sin ort och vill givetvis bevara servicen.
Torups vårdcentral
Det kom också väldigt många bra argument. Rädslan för dominoeffekt måste man ta på allvar. Finns t.ex inga läkare så skrivs inga recept och risken är stor att Apoteket lägger ner. Och läggs det ner måste man åka till annan ort och gör kanske även andra ärenden där.

Och svårigheten att driva vårdcentraler i Hallands inland gäller flera orter. Det är givetvis därför som inte privata företag väljer att öppna i inlandet, med undantag för Knäred.

Under 2014 skall också reglerna för vårdvalet ses över. Något form av inlandstillägg måste diskuteras, annars lär vi få problem att finansiera flera vårdcentraler som inte ligger vid kusten.

När argumenten är bra måste man lyssna. Jag har ju dessutom den förmånen att kunna lyssna på två kloka partivänner från Torup, Ingegerd och Bengt-Åke Torhall som båda inte bara kommit med argument utan även konstruktiva tankar.

Till slut måste vi även hitta finansiering oavsett hur goda argumenten är. 2012 gick vårdcentralerna med över 6 miljoner i överskott och det kommer bli överskott även 2013.

Att använda delar av detta överskott 2014 skulle underlätta oerhört och innebära mindre besparingar. Och mina kontakter centralt säger att man skall positivt pröva detta.

Och då, efter samråd med alliansen i nämnden, har jag som ordförande beslutat att dra tillbaka förslaget inför nämnden 11 december att lägga ner Torups vårdcentral.