fredag, januari 07, 2011

Utmaning om mat både bra och dåligt.

Företaget ISS har utmanat Kungsbacka kommun när det gäller att laga mat till skolor, daghem och äldreboenden. Allt enligt lagen om utmaningsrätt.

Så långt är allt bra. Konkurrens stimulerar alltid och är bra. Och om någon tror att offentliga bolag och förvaltningar alltid är bäst skall man bara tänka på SJ. Statligt bolag med stor marknadsandel och på sträckan Göteborg-Stockholm så har man monopol. Fungerar SJ?

Jag är ganska övertygad om att kommuner och landsting/regioner kan effektivisera servicetjänsterna.

Landstinget Halland var tidigt ute och i början av 2000-talet samlades all serviceverksamhet i en förvaltning Landstingsservice  med en politisk styrelse. Man fick ett antal år på sig och sedan skulle verksamheten kunna konkurrensutsättas.

Första upphandlingen var servicetjänster i Falkenberg. Och där vann ISS.

Nästa upphandling var sjukhuset i Varberg och där vann Landstingsservice. Ärendet överklagades till länsrätten som konstaterade att allt gått rätt till.

Varför? Jo man hade anpassat kostnaderna till marknadens priser. En viktig ingrediens var att ta bort alla så kallade fria nyttigheter. Vill en förvaltning ha ett telefonabonnemang kostar det. Och då kanske man funderar på om t.ex sammanträdesrum måste ha fast telefon.  En vaktmästare som kommer och gör en tjänst kostar numera. Och då funderar man på om man måste ringa varje gång.

Givetvis har också en samordning av all verksamhet effektiviserat verksamheten och sänkt kostnaderna rejält.

Landstingsservice (från 1/1 2011 Regionservice) är idag en entreprenör inom Region Halland som aldrig kan slappna av. Den verksamhet jag är ordförande i från 1/1 2011, Närsjukvården (vårdcentraler och tandvård), kan om vi så önskar gå ut och pröva upphandling på marknaden om vi inte tycker Regionservice priser eller service är bra.

Utmaningen från ISS ligger nu på Servicenämnden i Kungsbackas bord. Och där skall den inte finnas.

Servicenämnden borde vara en entreprenör som alla andra. Idag är man en blandning av både entreprenör och någon slags ansvarig för denna verksamhet. Skall servicenämnden besluta om huruvida man skall såga av den gren man sitter på? Hur väl underbyggt blir ett sådant beslut? Ärendet bereds av tjänsteman som sannolikt inte får behålla sitt jobb om utmaningsrätten går igenom.

Ärendet borde lyftas till kommunstyrelsen som bör vara den instans som avgör ärendet.

Och jag tycker kommunstyrelsen i detta säga skall säga nej. Förvånande? Ja om ja tyckte så för att alternativ och konkurrens var fel.

Man jag anser att Service i Kungsbacka inte är mogna för utmaning.
Det är inte Service problem utan man har inte fått förutsättningarna att bli konkurrenskraftiga.

Vad Kungsbacka kommun borde göra nu är att först säga nej till utmaningen men gärna ta upp frågan igen om 3-4 år.

Under den tiden skall man ge Service och dess nämnd förutsättningarna att kunna konkurrera. Att de enda intäkter man har är de som förvaltningarna är beredda att betala. Att effektivisera verksamheten så att man har konkurrenskraftiga priser. Bli en intern entreprenör för servicetjänster.

Skulle man gå ut och handla upp matlagningen nu skulle sannolikt Service förlora. Inte för att man är dåliga utan därför man inte har förutsättningarna att lägga ett konkurrenskraftigt bud. Och är kommunen borta som alternativ har ISS och övriga på marknaden en konkurrent mindre.

Dessutom bör man dela upp kommunen i flera områden med servicetjänster så en entreprenör i nödvändigtvis inte har alla servicetjänster. 

Kungsbacka kommun behöver också bli bättre på hantera upphandling av tjänster. Vid för många tillfällen har det blivit fel och det är också ett skäl att vänta innan man konkurrenssätter mat och annan service.

Konkurrens är bra men skall ske på lika villkor. Och just nu skulle kommunens egen förvaltning inte kunna konkurrera på lika villkor.

söndag, januari 02, 2011

2010

Så har vi nu fått ett nytt år. Såhär på årets andra dag känns det som det är dags att reflektera över 2010 i form av några rubriker.

Årets politiska erkännande

De rödgröna gick till val på fel politik  och Mona Sahlin erkände detta efter valet. Vilken tur man inte vann.

Årets politiska felbedömning

När de rödgröna trodde man kunde gå till val på avskaffande av RUT/ROT, borttagande av jobbavdrag, återinförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt. Undra hur diskussionen gick när man kom på detta?

Årets lokala politiska kollaps

Den står kristdemokraterna för. Man lanserade sin lokala partiledare Larry Söder i stora annonser. Partiet missbedömde totalt Larry Söders popularitet. I riksdagsvalet fick man 7,34% i Kungsbacka och tappade 1,03%. I kommunalvalet tappade man 2,69% och fick 5,18%. Värst gick det i valkretsen Särö där partiet mer än halverades. Ny taktik 2014?

Årets broschyrvurpa

Region Halland tar fram en broschyr som skall berätta om att Landstinget Halland och kommunalförbundet Region Halland skall bli ett nytt direktvald Region Halland. Den skickas till alla hushåll.

Man "glömmer" i princip Kungsbacka i broschyren. Alla intervjuade kommer från övriga länet. Alla artiklar handlar om övriga länet.

Ibland tror nog många att det bara är att öppna fönstret, man ser Nissan och tror att man ser Halland.

Årets vallöften som kostade röster

Centerpartiet kallade de som sa nej till byggnation i Varlaskogen för populister. Och man var positiva till att göra Bräckaberget till bergtäkt. Invånarna i bland annat valdistrikt Varla Norr talade om för Centerpartiet vad man tyckte om deras vallöften.

Partiet backade från 6,69% till 3,60%. Samtidigt ökade Folkpartiet med 5,46%. Förmodligen tappade man ett mandat på dessa röster och i förlängningen förlorade man sitt kommunalråd. Får man gissa att Centerpartiet 2014 inte kommer gå ut med löften som är stöd för enskilda centerpartister men totalt emot folkviljan?

Årets politiska felbedömning 2

Att inte debattera med Sverigedemokraterna var en total felbedömning. De partiet säger blir oemotsagt. Jag tog debatten direkt med SD på första regionfullmäktige. Jag kommer fortsätta med det. I öppen debatt blir deras ihåliga argument avslöjade ganska snabbt.

Årets dummaste valprogramsinslag

SVT engagerar Kristian Luuk för att intervjua partiledarna och springa efter dem i en korridor. Fånigt, dumt, oseriöst. Politik behöver inte livas upp av clowner. Det är kul ändå.

Årets politiska händelse

Inget sensation här. Givetvis omvalet av alliansregeringen. Sitter regeringen kvar till valet 2014 kommer många rekord att slås. Fredrik Reinfeldt blir den borgerliga statsminister som suttit längst i modern tid. Redan 2011 går han om Thorbjörn Fälldin i tjänsteår. Han kommer hösten 2013 också ha suttit längre än Ingvar Carlsson som var statsminister i ca: 7 år.

Jan Björklund kommer slå rekord när det gäller att vara utbildningsminister längst någonsin i Sverige. Thomas Östros har nuvarande rekord på 6 år och 26 dagar. Hösten 2013 slår han detta rekord.