måndag, juni 06, 2011

Flytta inte Kungsbacka resecentrum

Förra tisdagen gjorde socialdemokraten Alf Olofsson ett utspel i Kungsbacka Posten där han föreslog att Kungsbacka resecentrum flyttar till Hede station. Det framgår inte av utspelet om Kungsbacka station helt skall läggas ner men det blir väl följden.

Socialdemokraternas förslag är ett mycket dåligt förslag. All forskning visar att skall man ha maximalt med resande skall stationen ligga så centralt som möjligt.

I Varberg förstår man det och kämpar för sin tunnel genom staden istället för att ha en station vid motorvägen.

Det finns ju också en kostnadsaspekt. Att bygga nytt vid Hede kostar rätt mycket pengar som istället kan användas till utbyggnad av trafiken och annan infrastruktur. Skall kommunen stå för dessa pengar?

Jag ifrågsätter också om det finns mark vid Hede. När planen för Beijer antogs så begränsade kommunen Hedes utbyggnadsmöjligheter.

Ett annat argument som (S) använder är att om det skall bli snabbtåg så måste ny station byggas.
Men det håller inte.

Bygger Sverige snabbtåg av europeiskt snitt så krävs helt ny bana. Snabbtåg kan inte passera Lindome, Kållered, Anneberg eller någon annan station heller. Och de lär knappast stanna i Kungsbacka. Snabbtåg betyder just att de är snabba  med få stopp.

Kan det vara så att (S) och även vissa andra partier låst fast sig så vid nytt stadshus bredvid det gamla att man i prestigens namn inte kan ändra sig nu när argument efter argument emot detta förslag kommer från olika håll?

Förvaltningslokaler för personalen kan byggas/hyras var som helst men rälsen ligger där den ligger.
Används marken, som idag i stort är parkering för stadshusets tjänstemän, samt  gräsytorna finns det mark för utbyggt resecentrum.

Det handlar också om vilken syn man har på saker. I förslaget till nytt stadshus vid sidan av det gamla föreslås byggas 370 parkeringsplatser för kommunanställda och endast 100 för pendlare. Har man inte då tappat perspektivet?

Och sedan som (S) på toppen på det hela sedan föreslå flyttning av stationen till Hede för att anställda skall parkera och ha kontorslokaler.

Här har Socialdemokraterna i Kungsbacka hamnat lika snett som Håkan Juholt när det gäller Libyeninsatsen.

I lördagens Kungsbacka Posten fick jag svara. Allt hinner man inte med i en intervju men jag tror det framgår klart att vi i Folkpartiet är eniga i den här frågan och från första gången idén om att bygga nytt stadshus kom upp har protesterat.

I och med att den nya lagstiftningen om kollektivtrafiken införs tar Region Halland över ansvaret för kollektivtrafiken. Det är kommuner och region överens om.

I avtalet står en intressant passus.

"Regionen ska beredas tillfälle att yttra sig över kommunala översiktsplaner, detaljplaner och andra planer som bedöms ha betydelse för kollektivtrafikens utveckling"

Man kan gissa att regionen skulle ha synpunkter på om Kungsbacka kommun hellre vill bygga förvaltningslokaler och parkeringsplatser för anställda än avsätta den för att utveckla resecentrum.

Det är dags nu att släppa prestigen och en gång för alla släppa idén att bygga nytt stadshus på en av de mest centrala tomterna i Kungsbacka.

Fas 3 och sjukförsäkringen sänker alliansen?

Nya opinionssiffror i Aftonbladet idag bekräftar i stort vad andra mätningar visar. Oppositionen knappar in på alliansen och är i vissa mätningar förbi.

Tendensen är tydlig att Moderaterna tappar i olika mätningar. Enligt Aftonbladet/UnitedMinds är man bara 0,4% över valresultatet.

Det är ju inte heller någon rolig läsning för Socialdemokraterna och Håkan Juholt. Bara 0,24% över resultatet i katastrofvalet 2010 är knappast någon Juholteffekt.

Varför tappar alliansen? Jag är övertygad om att debatten kring Fas3 och sjukförsäkringen sänker regeringen. Fas3 kan i vissa lägen fungera men blir i alldeles för stor utsträckning en förvaring. Och det är moderata ministrar som får fronta.

Även sjukförsäkringen var tvungen att reformeras. Vi var inte Europas sjukaste folk. Bara det mest sjukskrivna. Men det finns för många som hamnar i kläm.

Försäkringskassans snäva tolkningar och brist på servicekänsla drabbar också regeringen som har makt att förändra denna myndighet.

Intressant är ju att oppositionen inte har alternativ till Fas3 och sjukförsäkringen. Men i detta läge räcker det att kritisera för att ta poäng.

För alliansen gäller nu att vara ödmjuka när man tittar på Fas3 och sjukförsäkringen och göra om och göra rätt där det blivit fel. Inte minst om man vill vinna valet 2014.

Av regeringspartierna är det endast Folkpartiet som ökar. Centerpartiet och Kristdemokraterna går kräftgång. Men deras problem beror snarast på egna identitetsproblem.

Och att man har problem ser man på dessa partier eviga utspel. Gör man utspel i tid och otid har man problem. Behovet att synas är så stort att man inte alltid tänker igenom vad man skickar ut för pressmeddelande.

Varför ökar Miljöpartiet? Jag tror det är kombination av tveksamma alliansväljare, väljare som inte förstår sig på vad Håkan Juholt sysslar med och kärnkraftsolyckan i Japan. Dessutom fick man stor uppmärksamhet i media när man hade sin kongress. Men vet väljarna vad partiet står för?

SVD DN Sydsv GP