torsdag, november 22, 2012

Vårdcentral och Folktandvård i Kolla Parkstad tuffar på

Igår onsdag hade Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland sitt novembersammanträde.

Ett av besluten var att sjösätta projektorganisationen för ny vårdcentral och folktandvård i Kolla Parkstad i Kungsbacka.

Byggnationen har påbörjats i området och det kommer bli 1100 nya bostäder där. Gissningsvis 3500-4000 personer kommer bo där och till detta finns "gamla" Kolla med några tusen.
 Bygget av Kolla Parkstad har kommit igång. Foto: Hannah Larsson

De som bor i Forsbäck  kommer också ha nära till Kolla Parkstad.

Att då satsa på en vårdcentral där och även låta folktandvården göra comeback i Kungsbacka centralort har känts naturligt.

Augusti/september 2014 blir det invigning.

söndag, november 18, 2012

Kartläggning av politiker i Halland

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har gjort en kartläggning av Sveriges förtroendevalda, även kallade politiker, och brutit ner den på län.

En del intressanta fakta och konstateranden.

Det finns nästan 1200 förtroendevalda i Halland. 981 kommunpolitiker och 207 regionpolitiker.

Av dessa är ca: 3 % hel- eller deltidspolitiker.  Ca: 97% är fritidspolitiker. Bilden man får ibland att många lever på politik med höga löner är alltså falsk. Nästan alla (1145 personer) har ett jobb vid sidan av och får använda många timmar på sin fritid för sitt engagemang.

Man får ibland bilden att det är så många politiker totalt men siffrorna visar något annat.
I Region Halland går det 1447 invånare per förtroendevald. Sannolikheten att en invånare känner en regionpolitiker blir då ganska liten.

Det finns t.ex bara tre ledamöter i regionfullmäktige som bor i centrala Kungsbacka. Vissa orter i kommunerna har få politiker i Region Halland överhuvudtaget.

I Hylte kommun är det lättare att känna en politiker. Där går det 96 invånare per politiker.


Andra intressanta iaktagelser är att Kungsbacka har bäst könsfördelning. Halmstad flest unga.

I länet som stort är gruppen +65 underrepresenterade förutom i Kungsbacka där man är överrepresenterad. Och det är ju något som uppmärksammats tidigare. Inte minst genom att så många ordförande i nämnder och styrelser är folkpensionärer.

I Halland är också många samhällsgrupper representerade i politiken. T.ex andelen engagerade utrikes födda och småbarnsföräldrar stämmer ganska väl med gruppen som sådan.

Slutligen har man också mätt förtroendet för politiker och hur nöjd man är att bo i sin kommun/region.

Hallänningen är i snitt nöjda med sitt boende, hur verksamheten sköts. Nöjdast är Kungsbackas invånare.

När det gäller hur politiker lyssnar och arbetar för kommunens bästa blir betyget något sämre men i de flesta kommuner bättre än genomsnittet i riket och även här ligger Kungsbacka i topp, nu tillsammans med Varberg.

Den här sortens undersökningar är intressanta då de ofta kanske inte stämmer överens med den bild som ges.

Vill man läsa hela rapporten tryck här.

På SKL:s sida finns också rapporter om övriga län.