fredag, november 10, 2017

Liberalerna kan bli första parti som väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning.

Till landsmötet 2015 motionerade jag om att partiledaren i Liberalerna skulle väljas av medlemmarna i en beslutande medlemsomröstning. Motionen fick inget gehör.

Jag har återkommit till landsmötet, som hålls i Västerås 17-19 november i år, och har skrivit en motion med samma krav.  

Efter det att partiledaren tidigare i år hade utmanats, och krav på medlemsomröstningar väcktes, har motionen fått stort stöd. Partiledarstriden har fått många att tänka till hur vi skall välja partiledaren.
Jag vet att både anhängare av Jan Björklund och Birgitta Ohlsson har stött motionen.

Den här gången blir motionen besvarad men med ett tydligt uppdrag. Partistyrelsen motiverar också sitt ställningstagande i ett långt svar och föreslår:

"Partistyrelsen bör ges i uppdrag att utreda frågan och inhämta synpunkter från partilandet i en bred process, och återkomma till 2019 års landsmöte med sina slutsatser och eventuella förslag. Med detta bör motion O8 anses besvarad."

Jag är givetvis mycket nöjd med svaret. Att frågan nu föreslås utredas visar att Liberalerna är öppna för förnyelse även när det gäller val av partiledare.

Jag trodde aldrig att partiet skulle vara moget för att rakt av besluta om att partimedlemmarna väljer partiledaren i en beslutande medlemsomröstning. så ett samråd inom partiet blir väldigt bra.

Intressant är också att partistyrelsen klart säger att antingen har vi kvar nuvarande ordning eller så väljs partiledaren direkt av medlemmarna. Inga rådgivande omröstningar eller primärval.

Partiledare skall inte väljas i slutna rum och genom olika överenskommelser mellan personer. Valet av Stefan Löfven som ca: 10 personer avgjorde är ett skräckexempel på demokratiskt underskott.

Tänk vad det skulle vitalisera partiet om de som vill bli partiledare möttes i 5-6 diskussioner runt om i landet. Fick presentera sig, vad de står för och tala om vilken politisk väg de vill partiet skall ta.

Förhoppningsvis fattas, efter utredningen, ett beslut på landsmötet 2019,som innebär att partiledaren i Liberalerna i fortsättningen väljs genom beslutande medlemsomröstningar.

För jag tror inte när nu frågan skall diskuteras brett, att medlemmarna säger nej tack till möjligheten att via en beslutande medlemsomrsötning välja nästa partiledare för Liberalerna.

tisdag, november 07, 2017

Eldrift av stadsbussarna i Halland?

Juni 2020 startar man köra enligt den nya upphandlingen som nu skall ske av stadsbussar i Halland. Även i Kungsbacka där den sker i samarbete med Västtrafik.

Direktiven från regionfullmäktige är att bränslet skall vara fossilfritt.
Elbuss i Ängelholm

Som ett led i arbetet inför upphandlingen besökte styrelsen för Hallandstrafiken Ängelholm i fredags.

Tittade på de elbussar och laddningssystem som Skånetrafiken och dess entreprenör Nobina har.

Elen är ju ett intressant alternativ därför stadsbussar går kortare sträckor. De kan antingen ladas i depå eller vi hållplatser.

I båda fallen är kostnaden högre än andra bränslen. Mellan 10-20% högre. Skälet är att fler bussar behövs då en buss inte kan gå hela dagen på sin laddning och de som laddar vid hållplatser måste ges tid att laddas.

Laddstation
En elbuss kostar också 50% mer i inköp än andra bussar.

Trots kostnaden tycker jag det är intressant att pröva. Var och hur mycket det får det fortsatta arbetet med upphandlingen visa.

På detta område går utvecklingen snabbt. Batterier blir bättre och kan ladda länge körtid och den tekniska utvecklingen av bussarna går fort.

Kanske elbussar i Kungsbacka 2020?

måndag, november 06, 2017

Västtrafik hamnar snett om nytt taxesystem

Ansvaret för kollektivtrafiken i Kungsbacka är Region Hallands genom Hallandstrafiken. Det är Hallandstrafikens styrelse som bestämmer utbudet och regionfullmäktige som beslutar om bidrag för att täcka underskottet.

Men historiskt kör Västtrafik genom sina entreprenörer i Kungsbacka. Skälet är främst att Kungsbacka behöver ett samordnat taxesystem med Göteborgsregionen.

Så när Västtrafik nu lanserar tankar på ett nytt taxesystem med bara tre zoner är detta av klart intresse för både Hallandstrafiken, Region Halland och Kungsbacka kommun.

Och förslaget innebär tre zoner. En för Göteborg, Partille, Mölndal och Öckerö. En för  Kungälv, Ale, Lerum, Härryda och Kungsbacka och en för övriga Västra Götaland. Se här.
                 
Men förslaget får berättigad kritik bland annat av f.d ordföranden i Västtrafik, Leif Blomqvist. Se här. 

Tre zoner innebär att det i många fall innebär att korta resor kostar samma som långa. Leif Blomqvist tar i  artikeln i GP vissa exempel.

Deras förslag ökar priset för resor med stadstrafiken i Kungsbacka och stimulerar inte fler att åka.

För Kungsbacka löser man inte heller frågan om övergången mellan Kungsbacka och Göteborg i de västra delarna.

Idag åker många bil till Snipen därför att resorna därifrån är mycket billigare. Ett månadskort kostar från Kullavik centrum 1355 kr/månad om man reser till hela Göteborg. Går man på vid Snipen kostar det 610 kronor.

Detta löser man inte med nya zonsystemet då zonövergången kvarstår vid Snipen.

Framtiden är ett zonlöst system där man betalar för den resa man gör. Åker man Kullavik centrum till Centralstation varje dag köper man det avståndet på en månadsladdning.

Västtrafik har hamnat snett förut när det gäller taxesystem och är på väg att göra det igen. Tre zoner är ett gammalt tänkande inte anpassat till modern teknik och resande.

Som vanligt, gör om och gör rätt.