lördag, februari 26, 2011

Region Hallands bästa vårdcentral

Vessigebro är Region Hallands bästa vårdcentral. Åtminstone om man får tro den patientenkät som SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) tagit fram.

Vårdcentralen i Vessigebro får 662 av 700 poäng.

Patienterna har satt betyg på vårdcentraler runt om i landet, privata som offentligt ägda. Betyg sattes på bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet,förtroende, upplevd nytta och om de skulle rekommendera sin vårdcentral till andra.

Göteborgs-Posten uppmärksammar enkäten i dagens tidning och man kan konstatera att Region Hallands centraler står sig väl.

Vi i regionen har några centraler söderut i länet som inte får så höga betyg men det arbetas med dessa.

Jag hoppas de som läser materialet noterar att Vårdcentral Andersberg i Halmstad får kraftigt ökat förtroende. Det är en central med stor vårdtyngd som inte haft det lätt att få ekonomin att gå ihop. Men man ökar sitt förtroende och ökar, även om den är liten, antalet listade patienter. Även Laholms vårdcentral får ökat förtroende samtidigt som man kraftigt ökat antalet listade patienter.

Om jag bryter ner det till min egen hemort Kungsbacka så vill jag särskilt nämna Särö vårdcentral. Får höga betyg 610 av 700 och ökar på samtliga områden i förtroende samtidigt som man har och har en hård konkurrens med en privat central. Tilläggas kan att man dessutom klarar sin ekonomi.

Även Fjärås är värda att nämna. Ökar kraftigt när det gäller förtroende och har samtidigt listat på sig en hel del nya patienter.

Den central som klarar sig sämst i Kungsbacka är privatägda Carema Husläkarna som får sämst betyg i Kungsbacka och näst sämst betyg i Halland efter Vårdcentral Vallås. Carema har också tappat över 1000 vårdpoäng 2010 så man kan klart se samband mellan förtroende och hur man listar sig.

Det är en viktig lärdom även för oss som har att ansvara för Region Hallands vårdcentraler.

Den som själv vill läsa enkäterna kan gå trycka här.

Klicka er fram till primärvård och det län ni vill granska.

Reglerad bostadspolitik ger samma bostad olika värden

En av de saker som Socialdemokraterna lyckades med under sitt långa maktinnehav 1932-1976 var att införa socialism i bostadspolitiken. Man reglerade, subventionerade och styrde. Precis som i öststaterna tog man inte hänsyn till människors behov och efterfrågan utan det var på detta område en styrd planekonomi.

Och bostadspolitiken är en av efterkrigstidens största misslyckanden.

1960-talets miljonprogram är en konsekvens av detta misslyckande som vi lider av idag.

Idag är marknaden för villor och bostadsrätter helt avreglerade. Det är tillgång och efterfrågan som styr. Staten varken subventionerar eller reglerar hur mycket dessa får kosta.

Däremot har vi kvar en reglering av hyresrätter. Det som mest påverkar är att hyran på en hyresrätt inte fastställs utifrån vad någon är beredd att betala.

Det sker i en reglerad förhandling mellan fastighetsägare och hyresgästföreningen.

Eftersom man långt ifrån tar hänsyn till läget får vi konsekvensen att en fastighet har ett värde som hyresrätt och ett som bostadsrätt.

I dagens nummer av Kungsbacka Posten så beskriver man hur värdet har ökat på bostadsrätter som såldes av kommunala Eksta Bostads AB.

Jag kan inte bedöma om Eksta tog ut rätt värde men att de som köper bostadsrätter vid en ombildning tjänar ofta pengar. Samtidigt tjänar fastighetsägaren mer pengar?

Hur?

Jo en hyresfastighet har ett värde om man säljer till en annan fastighetsförvaltare.
Denna kan ju inte höja hyran mer än vad förhandlingarna ger och det sänker värdet.

Säljer man till en bostadsrättsförening kan man få ut minst 25% mer därför att föreningens medlemmar kan låna pengar och dra av 30% av räntorna. En bostadsrättsförening har också normalt lägre förvaltningskostnader.

Dessutom brukar bankerna kräva att själva bostadsrätten säljs för 70% av värdet. Värderas den till 1 miljon får den som köper den första gången betala 700.000. Skälet är att banken inte vill låna ut mer och skulle man inte göra såhär skulle många inte kunna köpa.

Ombildas man samtidigt som priserna är på väg uppåt kan konsekvensen blir som med Ekstas ombildade bostadsrätter. De ökar kraftigt i värde.

Med reservation för att jag inte kan bedöma Ekstas värdering av fastigheten så hade man aldrig kunnat sälja om Eksta skulle försökt få ut värdet på fastigheten som bostadsrätt. Få hade velat köpa och det är ytterst tveksamt om man lyckats få finansiering.

Såhär kommer det se ut så länge vi inte försöker få en mer marknadsanpassad hyresmarknad. Jag är medveten om att det är svårt att gå från socialism till en hyresmarknad styrd av människors önskemål och behov. Men vi måste börja någonstans.

onsdag, februari 23, 2011

Hallands vårdcentraler får bra resultat i patientenkät

Igår publicerades den nationella patientenkäten som gjorts på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

Vårdcentralerna i Halland får bra betyg.

Man mäter allt från bemötande till information. Helhetsintrycket blir den kvalité som patienterna upplever.

Den patientupplevda kvalitén har under samtliga dimensioner ökat inom Region Hallands enheter,men har däremot minskat bland de privata.

Både i Falkenberg och i Varberg har de privata vårdenheterna tappat i alla dimensioner. Här har Regionens vårdcentraler bibehållit sitt resultat eller förbättrat det på de flesta enheter. Både i Falkenberg och Varberg är det kvaliteten i bemötandet som minskat.

I Laholm syns också en stor förändring där Vårdcentral Centrum förbättrat sitt resultat markant medan många av de privata tappat i patientupplevd kvalitet.

I Halmstad och Kungsbacka är resultatet relativt likt men där Vårdcentral Andersberg i Halmstad och Fjärås i Kungsbacka gjort mycket bättre resultat jämfört med 2009.

Slutsatsen är att den upplevda kvalitén hos Region Halland centraler i Halland ökar medan den den minskar hos de privata.

De privata har dock fortfarande bättre resultat. 84% (minus 2 %) mot Regionens 80% ( plus 2%). Halland har också bra siffror jämfört med riket. 83% mot rikets 80%.

Bra kan alltså bli bättre.