torsdag, augusti 14, 2014

Fungerar negativt kampanjande?

I Sverige är inte negativt kampanjande speciellt vanligt. Socialdemokraterna är väl dem som kommit närmast i olika val.

En valfilm som (S) tagit fram som nu går i TV, om ett äldreboende, är för mig negativ kampanjande, eftersom man sprider en nidbild över hur det ser ut på de flesta äldreboendena. Och där det funnits problem har ofta (S),  styrt som i Luleå.

Exempel
Nu gör Moderaterna i Stockholm en kampanj där man på olika sätt talar om vad som händer om de röd-gröna vinner valet.

Och kritiken kommer. Negativt kampanjande får alltid kritik. I opinionsundersökningar brukar väljare starkt ogilla det.

Men det fungerar. Amerikansk politik har det som stående inslag. I vissa val har kandidater använt mer tid och pengar att försöka misstänkliggöra den andra kandidaten än att berätta om den egna politiken. Och man skulle inte göra det om det inte fungerade.

Detta vet Socialdemokraterna och det vet Moderaterna.

Moderaternas affischer är kanske inte så sakliga men det är inte Magdalena Andersson (S) heller när hon beskriver vad alliansen gjort under åtta år. Man tror inte vi lever i samma land.

Med sådana är valrörelser. Sanningen vinner inte alltid.


Metro Afton DN SVD

Förbjud vårdköer

Idag är det första annonsen inför valet införd i Kungsbacka Nytt. I ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat, vårdköer.

Redan 2007 motionerade Folkpartiet till dåvarande landstingsfullmäktige i Halland om att målet skulle vara att från det man anmäler sig på akuten och tills man lämnar den, antingen går hem eller kommer upp på avdelning, så får det ta maximalt fyra timmar.

Vi tog modellen från England där sjukhusen klarade detta till 96%.

Motionen besvarades vänligt och man skulle arbeta med detta. Men inget hände.

Jag får återkommande rapporter om 8-10 timmars väntan och har som anhörig upplevt det själv.

Nu måste något hända.

Som ordförande för Närsjukvården arbetar jag också för att få bort köer och väntetider.

Just nu arbetar förvaltningen med ett tillgänglighetsprojekt där varje vårdcentral måste ta fram förslag på ökad tillgänglighet och därmed bort med köer.

Så sent som för någon vecka sedan fick jag information av en patient att man gått på drop in på sin vårdcentral. De hade sådan mellan 8-10. Men när man kom 9.15 var dropintiderna slut. Sådant får inte förekomma.

Förbjud vårdköerna kanske är drastiskt men vi måste arbeta mer aktivt för att få bort dem.

I de flesta fallen handlar det inte om pengar utan hur man använder resurser och organiserar sig.

onsdag, augusti 13, 2014

Vi vill ha Äldrevårdcentraler i Kungsbacka

Nedan insändare har varit införd både i Norra Halland och i Kungsbacka Posten. Till min stora förvåning gillas inte förslaget av alla partier. Bland annat Socialdemokraterna och det lokala missnöjespartiet Kungsbackaborna är emot.

Men såhär lyder insändaren:

Vi vill ha Äldrevårdcentraler i Kungsbacka

Den 11 juni öppnade Närsjukvården den första äldrevårdsmottagningen i Halland på Vårdcentralen i Veddige.

Vi i Folkpartiet skulle vilja kalla det Äldrevårdcentral (ÄVC) men det begreppet finns inte i Region Halland, ännu. Och vi vill att det skall bli fler i Halland och Kungsbacka. Vårdcentralerna i Åsa, vid Kungsbacka sjukhus och i Onsala skulle alla passa utmärkt att ha sådana mottagningar.

Vi har en åldrande men allt friskare befolkning. Därför är det viktigt att man på en ÄVC framför allt kan erbjuda förebyggande hälsovård men också ha särskild kunskap om äldres sjukdomar.

Att man som i Veddige får eget telefonnummer, eget väntrum och får kontakt med äldresjuksköterska direkt. Det finns också ett särskilt äldreteam som stöttar upp.

Region Skåne har precis startat upp och där erbjuds vårdcentraler en extra ersättning. Vi tror att detta är nödvändigt även i Region Halland. ÄVC bör vara en del av det uppdrag som både privata och regionens vårdcentraler får. Den extra ersättningen är vi övertygade om att man sparar in genom att äldre uppmärksammas tidigare och får rätt vård på rätt ställe inom sjukvården.

BVC (Barnavårdcentral) är en naturlig del av varje vårdcentral.  Får Folkpartiet bestämma vill vi att även ÄVC(Äldrevårdcentral) skall bli en naturlig av vårdcentralerna.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Närsjukvården

Ann Molander (FP)
Vice ordf i Äldreomsorgsnämnden

Hanna Schölander (FP)
Ledamot Driftnämnden för öppen specialiserad vård


söndag, augusti 10, 2014

Kristdemokraternas sjukvårdsförslag kan skapa sjukhusslakt

I sitt sommartal idag föreslår KD-ledaren Göran Hägglund att all sjukhusvård skall flyttas från landsting/region till staten.

Förvånansvärt är hans argument för detta få. Norge tas som ett exempel. Man förstatligade sjukvården 2002. Men följer man den norska politiska debatten så är det stor kritik mot den norska sjukvården.

Debatten och kritiken var så stor i september 2012 så att dåvarande statsministern Jens Stoltenberg flyttade på Anne-Grete Strøm-Erichsen från posten som Hälsovårdsminister och flyttade dit populäre utrikesministern Jonas Gahr Støre och gjorde honom till Hälsovårdsminister. Det hjälpte dock inte, 2013 förlorade man valet.

Kritiken mot Anne-Grete Strøm-Erichsen handlade bland annat om nedläggning av lokala sjukhus, jag återkommer till detta. Men kritiken handlade också om misskötsel av Akershus universitetssjukhus med vanvård och dödsfall som följda. Även kritik emot hur cancervården sköttes.


Göran Hägglunds förslag innehåller stora brister. 

1. Vårdcentralerna skall inte staten ta över. Förmodligen inte BUP eller liknande heller. Vem skall driva denna verksamhet? Kommunerna? Eller en starkt avlövad region/landsting? Många kommuner är idag så små att driva vårdcentraler utan samordning med andra kommer kosta mycket pengar.

2. Tanke på regioner i Sverige med ökat lokalt självstyre dödas med KD:s förslag. Regionerna borde få mer att säga till om inte mindre. Sannolikt får vi 5-6 regioner i Sverige och besluten flyttas från medborgarna till några anonyma politiker.

3. Gränsdragningen, hur skall den vara. Var hamnar t.ex Kungsbacka sjukhus. I statens regi eller regionens? Samordningen mellan vårdcentraler och sjukhusen är inte alltid den bästa idag. Hur skulle de då bli med olika huvudmän? 

4. Statlig sjukvård innebär stor nedläggning av sjukhus. Sverige har idag för många mindre sjukhus. Staten skulle, precis som i Norge, börja lägga ner sjukhus. Med tanke på hur geografin ser ut skulle säkert Varbergs sjukhus försvinna och Kungsbackas invånare hänvisas norrut. Varbergs norr eller söder efter vad de väljer. 

Storbritannien har också statlig sjukvård, NHS. Det är ständig kritik mot köer, felbehandlingar och stora underskott. Att staten som ansvarig helt plötsligt skulle lösa alla problem är ganska naivt.

Ta Arbetsförmedlingen, Trafikverket och SJ. Är det så vi vill att sjukvården skall fungera?

Varför skulle staten ge mer pengar till sjukvården? Det är ju staten som,oavsett regering, misskött det svenska järnvägsnätet i 25 år.

Men någon säger kanske, Folkpartiet vill ju förstatliga skolan? Jo men det är mils skillnad. Skolan är genomreglerad och de som skall utföra arbetet, kommunerna, gör inte sitt jobb. Det finns inte heller stora gränsdragningsproblem inom skolan. Kommunerna använder pengar som skall gå till skolan till annat. 

Jag förstår att KD vill ha en valfråga, men denna är illa vald. Ökat samarbete kring sjukvård, gärna. Speciellt när det gäller kvalificerad vård som ges på några sjukhus i Sverige. Ändrad huvudman? Absolut inte.