söndag, augusti 10, 2014

Kristdemokraternas sjukvårdsförslag kan skapa sjukhusslakt

I sitt sommartal idag föreslår KD-ledaren Göran Hägglund att all sjukhusvård skall flyttas från landsting/region till staten.

Förvånansvärt är hans argument för detta få. Norge tas som ett exempel. Man förstatligade sjukvården 2002. Men följer man den norska politiska debatten så är det stor kritik mot den norska sjukvården.

Debatten och kritiken var så stor i september 2012 så att dåvarande statsministern Jens Stoltenberg flyttade på Anne-Grete Strøm-Erichsen från posten som Hälsovårdsminister och flyttade dit populäre utrikesministern Jonas Gahr Støre och gjorde honom till Hälsovårdsminister. Det hjälpte dock inte, 2013 förlorade man valet.

Kritiken mot Anne-Grete Strøm-Erichsen handlade bland annat om nedläggning av lokala sjukhus, jag återkommer till detta. Men kritiken handlade också om misskötsel av Akershus universitetssjukhus med vanvård och dödsfall som följda. Även kritik emot hur cancervården sköttes.


Göran Hägglunds förslag innehåller stora brister. 

1. Vårdcentralerna skall inte staten ta över. Förmodligen inte BUP eller liknande heller. Vem skall driva denna verksamhet? Kommunerna? Eller en starkt avlövad region/landsting? Många kommuner är idag så små att driva vårdcentraler utan samordning med andra kommer kosta mycket pengar.

2. Tanke på regioner i Sverige med ökat lokalt självstyre dödas med KD:s förslag. Regionerna borde få mer att säga till om inte mindre. Sannolikt får vi 5-6 regioner i Sverige och besluten flyttas från medborgarna till några anonyma politiker.

3. Gränsdragningen, hur skall den vara. Var hamnar t.ex Kungsbacka sjukhus. I statens regi eller regionens? Samordningen mellan vårdcentraler och sjukhusen är inte alltid den bästa idag. Hur skulle de då bli med olika huvudmän? 

4. Statlig sjukvård innebär stor nedläggning av sjukhus. Sverige har idag för många mindre sjukhus. Staten skulle, precis som i Norge, börja lägga ner sjukhus. Med tanke på hur geografin ser ut skulle säkert Varbergs sjukhus försvinna och Kungsbackas invånare hänvisas norrut. Varbergs norr eller söder efter vad de väljer. 

Storbritannien har också statlig sjukvård, NHS. Det är ständig kritik mot köer, felbehandlingar och stora underskott. Att staten som ansvarig helt plötsligt skulle lösa alla problem är ganska naivt.

Ta Arbetsförmedlingen, Trafikverket och SJ. Är det så vi vill att sjukvården skall fungera?

Varför skulle staten ge mer pengar till sjukvården? Det är ju staten som,oavsett regering, misskött det svenska järnvägsnätet i 25 år.

Men någon säger kanske, Folkpartiet vill ju förstatliga skolan? Jo men det är mils skillnad. Skolan är genomreglerad och de som skall utföra arbetet, kommunerna, gör inte sitt jobb. Det finns inte heller stora gränsdragningsproblem inom skolan. Kommunerna använder pengar som skall gå till skolan till annat. 

Jag förstår att KD vill ha en valfråga, men denna är illa vald. Ökat samarbete kring sjukvård, gärna. Speciellt när det gäller kvalificerad vård som ges på några sjukhus i Sverige. Ändrad huvudman? Absolut inte.


Inga kommentarer: