fredag, januari 20, 2017

Dags för en kommunreform i Sverige

Regeringens utspel om sex regioner fick aldrig något stöd eftersom man inte kunde förklara vilka problem storleken på dagens landsting/regioner utgör och vilka problem större regioner därmed skulle lösa.

Dessutom började man i fel ände.

För den frågan man måste ställa sig är hur skall kommuner med samma uppdrag och så olika storlekar klara samma uppdrag?

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl Fredrik Graf tar i en intervju i Hallandsposten upp frågan och jag håller med honom.

Stockholm hade 1 oktober 932.917 invånare. Bjurholm i Västerbotten 2.464 invånare. Men man har samma uppdrag. Går alla skyldigheter en kommun har i framtiden att lösa utan höjda skatter? Hur mycket är det rimligt att andra kommuner och staten, via skatteutjämningssystemet, subventionerar vissa kommuner för att det skall få vara kvar?

Och en utredning kring kommunerna borde just titta på hur kommunerna i framtiden skall klara samma uppdrag. Utomlands är det inte ovanligt att större städer har ett utvidgat uppdrag.

Sveriges kommuner och län
När man är klar över uppdraget blir det naturligt att titta på storleken på kommunerna och sannolikt kommer man fram till att vi skall ha färre kommuner.

När Danmark för några år sedan gjorde en kommunreform satte man 30.000 som lägsta invånarantal. Tror det är ganska rimligt.

Det kan givetvis av geografiska skäl, att kommunerna blir orimligt stora eller geografiskt hänger ihop, som Öland, finnas skäl att göra undantag från 30.000 regeln.

Och att man som i Danmark inte ritar kartor centralt utan låter kommunerna avgöra vem man vill gå ihop med och om en kommun skall delas och gå åt olika håll. Staten bestämmer först när man lokalt misslyckas.

I Halland finns två kommuner under 30.000 invånare, Hylte och Laholm.

Fotnot: En kommunreform där kommuner slås samman pågår både i Norge och Finland.


torsdag, januari 19, 2017

Alliansen skall inte göra sig beroende av SD

Dagens utspel av Anna Kindberg Batra att hon vill fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna, är både förvånande och förståelig.

Moderaternas opinionssiffror ligger under valresultatet 2014. Det finns en opinion inom partier som sympatiserar inte minst med SD:s flyktingpolitik och man har tappat väljare till SD.

Å andra sidan har man en hel del väljare som utesluter samarbete med SD och en alliansregering som inte är större än de rödgröna blir ju beroende av SD i alla voteringar.

 Christer Nylander: -Vi tror på Alliansen!
SD kommer givetvis vara oerhört hovsamma till att börja med. Kanske villkora ett stöd med 1 miljard till fattigpensionär. Vid nästa budgettillfälle öka kraven och begära att få förhandla budgeten för att sedan få alliansen att direkt förhandla med utgångspunkt från SD:s asyl och flyktingpolitik.

Så gjorde Dansk Folkeparti i Danmark och det är ju ingen hemlighet att SD har täta kontakter med dem och vill hamna i samma position.

För Liberalerna måste det vara uteslutet att samarbeta med SD.

Liberalernas gruppledare Christer Nylander säger följande till Dagens Nyheter:

-Vi tror på Alliansen, vi tror inte på Stefan Löfven eller nyvalskaos och vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är vårt besked.

Tydligare än så kan man inte vara.

Tyvärr vinner de rödgröna på Kindberg Batras utspel. Alliansen som regeringsalternativ får mindre trovärdighet. Eller som Dagens Nyheters ledare skriver:

-Moderaterna gör magplask.
Liberala tankar för att göra Region Halland till en attraktivare arbetsgivare

Arbetet med ett kompetensförsörjningsprogram i Region Halland pågår. Socialdemokraterna har varit ute med förslag. Här är Liberalerna i Region Hallands tankar publicerade i tisdags i Hallandsposten.

Så blir regionen en attraktivare arbetsgivare

Region Halland arbetar med att ta fram ett kompetensförsörjningsprogram, en plan för hur man nu och i framtiden ska kunna ha den bästa personalen på plats för våra medborgare. För Liberalerna är det av största vikt att den enskilde individens behov kan mötas i detta program.

Det är viktigt att vi fastställer hur policyn ska se ut såväl idag som i framtiden och innehåller riktlinjer för vidareutbildning, arbetsmiljö, anställningsformer, löner, arbetstider, samt hur vi attraherar andra att söka anställning hos oss. Den måste också utgå från de olika förutsättningarna som kan finnas hos respektive enhet. Regionen är en stor arbetsgivare och måste som sådan ha utrymme för viss flexibilitet i verksamheten.

1. Synen på anställning måste vara flexibel. Förutsättningarna är olika i våra verksamheter. Det är inte olika typer av hemmasnickrade lösningar. Ramar läggs centralt men dessa ska tillåta olikheter.

2. Flexibel arbetstid. Det måste gå att anpassa efter individuella behov, t.ex. årsarbetstid. Det vore intressant om enskilda vårdenheter ges möjlighet att sluta individuella avtal eller avtal med enskilda grupper, där hänsyn tas till enhetens och personalens situation.

3. Det är viktigt att ha klara riktlinjerna för hur man kan fortsätta arbeta kvar efter pensioneringen men utefter varje individs möjligheter och villkor. Det skall inte kännas som om man slutar och går in extra utan att man bara byter sätt att fortsätta arbeta.

4. Växeltjänstgöring är en återkommande synpunkt från anställda. Det innebär att man t.ex. kan arbeta 50 % på vårdcentral och 50 % på sjukhuset. Det kan göra det lättare att arbeta på kvällar/helger.

5. Lönen. Kan locka fler att stanna i yrket och komma tillbaka. Liberalerna har länge velat införa karriärstjänster för sjuksköterskor. För de ambitiösa måste det finnas vägar att utvecklas inom yrket annars finns risken att de lämnar för en ny karriär.

6. Satsa på vidareutbildning av den egna personalen. Att lägga pengar på befintlig personal ger lägre kostnader än hyrpersonal.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare och ordförande Närsjukvården

Lovisa Aldrin (L)
Ordförande Kultur & Skola

Ann Molander (L)
Ordförande Ambulans, diagnostik, hälsa.

onsdag, januari 18, 2017

Är inte de som har hemtjänst värda god och näringsriktig mat?

En ständigt pågående debatt i samhället är att äldre, boende på äldreboende och hemma, inte får god och näringsrik mat.

Tidningarna är fulla av inte minst anhöriga som slår larm. Men även matgurun Leif Mannerström har vid flera tillfällen reagerat. I december 2016 i Expressen Se här.

Men inget tycks hända.

Liberalerna föreslog 2015 en laga-mat-garanti i hemtjänsten. Läs mer tryck här.

Enkelt beskrivet att hemtjänsten skall erbjuda att laga lunch och middag i hemmet hos den äldre.

I Kungsbacka fick förvaltningen för Vård & Omsorg i uppdrag att utreda frågan.

Mat som serverades av hemtjänsten i Sundsvall
Svaret bär tydliga spår av en utredning där man redan från början bestämt sig för att förslaget är dåligt och försökt konstruera argument för att motivera ett nej.

- Man utgår från att de som skall laga mat skall ha undersköterskekompetens.Istället skall man utbilda all hemtjänstpersonal i matlagning. Redan där lägger man upp första hindret.

- Man varnar för att om hemtjänstpersonalen lagar maten så riskerar kvalitén att sjunka, variationen på mat kan minska med risk för undernäring. Där kom andra hindret upp.

- Att skapa särskilda matlagare skulle strida mot kundvalet. Pensionärerna skulle, gud förbjude (min anmärkning), utifrån maten välja utförare. Där kom tredje hindret upp.

- Svårighet i schemaläggningen då mat äter mat begränsad tid på dygnet. Hinder nummer fyra upp.

- Om man lagade maten hemma hos pensionärerna skulle det kunna innebära intäktsminskning för serviceförvaltningen, mindre nyttjande av storköken och minskad personal. Hinder nummer fem sätts upp.

Anmärkningsvärt är att man tar inte matkvalitén eller undernäring på allvar. Inte ett ord huruvida kvalitén på maten i Kungsbacka uppfyller det krav man kan ställa. Har man någon aning om eventuell undernäring? Istället sätts ett antal administrativa hinder upp.

Låt mig bryta ner deras argument.

1. Varför skall de som lagar maten ha undersköterskekompetens? Är det inte just det som är fel att undersköterskor, som det är brist på, gör saker som inte har med deras kompetens att göra?

2. Om särskilda matlagare strider mot kundvalet, ändra kundvalet. Och varför skulle inte matlagning kunna vara en del av varför man väljer en utförare? Alternativet är ju att handla upp matlagning från extern leverantör som kommer hem och lagar mat. Idag hämtas all mat hos serviceförvaltningens kök, så mycket kundval är det inte.

3. Schemaläggningen är ett dåligt argument Kommunerna måste bli bättre på att vara flexibla där man arbetar med olika arbetsuppgifter. Eller gör som jag skrev i punkt 2, handla upp tjänsten.

4. Intäktsminskningen för serviceförvaltningen är ju totalt ointressant.

De som har hemtjänst och får matleveranser är ingen högljudd grupp. Hörs aldrig i valrörelsen. Det är friska pensionärer som hörs som vill att det mesta skall vara gratis, fast något sådant finns inte. Bara någon annan som betalar.

Och givetvis kostar en laga-mat-garanti pengar. Men man kan ju alltid fundera över vilket som är viktigast, och politiker skall ju prioritera, att friska pensionärer med god inkomst får åka avgiftsfritt med bussen eller att de som har hemtjänst får en god och näringsriktig mat som de vill äta?

Eller är en person över 85 år bekänt av att slippa betala när man besöker vårdcentralen om maten som kommer från hemtjänsten inte smakar?

Men vad hände med förslaget? Ingenting.

Efter utredningen lagts fram las det vid sammanträdet, 2015-10-27, till handlingarna. Och artiklarna och inslaget fortsätter i tidningar, radio och TV. Utan att man vet om de som nyttjar hemtjänst i Kungsbacka får den bästa och godaste och näringsrikaste maten som våra pensionärer är värda. Utan att man prövat om lagad mat i sitt hem kunde ökat pensionärernas aptit.

Och varför inte testat ett samarbete med restaurangskolan? Att eleverna fick besöka de som har hemtjänst, laga mat till dem och sedan se om man blev piggare och mådde bättre?

Men när viljan inte finns kommer heller inga nya idéer.

Läs gärna vad professorn i geriatrik Yngve Gustafson tycker om maten för äldre. 75.000 svälter enligt honom. Två artiklar från hösten 2016.
Tryck här. 
Och här.

PS! Varför skriver om jag om detta nu 1,5 år senare? Blev nyfiken på vad som hänt med utredningen och började söka svar på frågan och det blev, ingenting: DS!

PS2! Givetvis har de som lagar maten förberett delar av den i ett kök och gör den färdig på plats. Kokar potatis, gör sås, steker köttbullar som redan är rullade osv. Förbereder gör man när de inte är ute och lagar på plats. DS!

tisdag, januari 17, 2017

Liberalerna vill fortfarande ha Äldrevårdcentraler

Göteborgs-Posten hade igår en artikel om Wästerläkarna som inom ramen för vårdvalet driver en Äldrevårdcentral (ÄVC) i Göteborg. Läs artikeln här.

ÄVC är en del av den av vårdcentralen, precis som BVC, men egen enhet.

Anpassar vården till patienterna , inte tvärtom. Man tar ett helhetsgrepp för gruppen 70+.

Vallöfte från 2014 som gäller fortfarande.
I Närsjukvården så tog vi 2014 beslut att pröva en variant i Veddige. Men den verksamheten hade framför allt inte de resurser som behövdes då det inte finns extra pengar att få i Region Halland.

Skall det fungera måste man göra som i Skåne. Ett tydligt centralt uppdrag och att man får extra finansiering. Pengar regionen får tillbaka genom att man slipper onödiga besök på akuten.

Liberalerna, då som Folkpartiet, drev frågan i valet 2014. Men vi var väldigt ensamma.

Och jag känner mig lite som Jan Björklund kände som utbildningsminister. Han var för att förstatliga skolan men fick inte stöd.

Och jag är som Närsjukvårdens ordförande för att öppna Äldrevårdcentraler men så länge Liberalerna är ensamma om den ståndpunkten går det ej att genomföra.

Men Liberalerna är fortfarande för ÄVC och artikeln i Göteborgs Posten övertygar mig ännu mer att vi tycker rätt. Och vi kommer givetvis driva frågan på nytt i valrörelsen 2018.

Och skulle fler partier haka på är vi beredda att diskutera ett genomförande.

Fotnot: För Region Skånes regler för ÄVC tryck hör.

måndag, januari 16, 2017

Satsa på Västkustbanan inte höghastighetståg

Jag har tidigare i denna blogg kritiserat planerna på höghastighetståg i Sverige. Av olika skäl. För det första att det kostar väldigt mycket pengar. 500 miljarder? Vi har en järnväg som behöver kraftig upprustning. Delar av järnvägen har inte en standard man kan kräva.

De flesta som åker tåg gör det för att komma till arbete/utbildning och kommer inte beröras av dessa banor.

Innan man funderar på höghastighetståg bör man se till att nuvarande järnväg fungerar och är i toppskick.

Höghastighetståg är lite som att om såg svensk järnväg som en bil som vägrar starta ibland på morgonen. Istället för att göra något åt det så köper man nya fälgar, väljer att lacka om bilden, trimmar motorn och köper en ny ljudanläggning. Men bilen startar ju inte bättre för det.....

Västkustbanan har idag fortfarande 35 km enkelspår. I Halland mellan Hamra och Varberg.

Tryck för att göra bilden större
Skall fler kunna åka, innebärande fler stationer och fler tågavgångar, måste Västkustbanan både rustas upp och få dubbelspår hela vägen.

Mellan Göteborg och Kungsbacka behövs fyra spår.

Det är även viktigt att sträckorna Ängelholm-Maria och Maria - Helsingborg, också får dubbelspår.

Annars kan vi bara önska fler tågavgångar. T.ex ett Regiontåg Halland som parallellt och tillsammans med Öresundståget skapar fler möjligheter att åka tåg och fler stationer i Halland.

Att bygga höghastighetståg samtidigt som pendlare avstår från att åka tåg, på grund av för få avgångar och trängsel, blir bakvänt.

Och man vill åka tåg. Sedan 2009 har resandet med Öresundståget ökat med 136%. Och det finns ingen anledning att tro att det skulle minska, tvärtom.

Så hur kommer regeringen svara när frågan ställs vad man gör för att kunna öka resandet på Västkustbanan? Blir svaret att man gör satsningar? Eller blir svaret , vi bygger höghastighetståg i första hand mellan Stockholm och Malmö........

Fotnot: Region Halland och Region Skåne har tillskrivit regeringen i frågan Tryck här. DS!