fredag, januari 17, 2014

Pinsamt för Sveriges olympiska kommitté

Idag kom beskedet från Moderaterna och Kristdemokraterna i Stockholm. Man säger nej til vinter-OS 2022. Tidigare har Folkpartiet, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet sagt nej. En bred majoritet emot.

Pinsamt för SOK, Sveriges olympiska kommitté,som uppenbart varit usla på att förankra sina idéer.

Värdstaden vore väl den första man skulle förankra tanken hos? Hur trodde man detta skulle gå att få igenom?

Man bör nog fundera över hur arbetet bedrivs inom SOK. Hela frågan kring OS 2022 verkar vara oerhört amatörmässigt hanterat.


Miljöpartiet fortsätter mot vänster- Öresundståget tillbaka till SJ?

Idag gör Karin Svensson Smith, numera miljöpartist, tidigare vänsterpartist, ett utspel och vill införa monopolet för SJ på tågtrafiken.

Minnet måste vara kort i det partiet eller så är man så inne i sina vänstersvängar att man slutat att tänka. Förmodligen tror man inte ens själva på förslaget men det låter sådär bra populistiskt just nu och man hoppas väljarna inte skall tänka igenom konsekvenserna.

Tiden med SJ som monopol var dyra resor. Väldigt lite resande och man var föga intresserad av produktutveckling. För varför skulle man vara det? Det fanns ju inga alternativ att resa med om man inte ville åka det dyra flyget. Så det blev oftast bilen.

Vilsen, vissnad maskros
Igår presenterade SJ en upprustning av sina tåg.  I samma TV inslag intervjuades en av de konkurrenter som skall köra Göteborg-Stockholm. Konkurrenten och SJ chefen var överens om en sak, konkurrens skapar lägre tågpriser och bättre komfort.

Sveriges problem är att vi inte satsat på spårutbyggnad och underhåll ordentligt under många år. Att t.ex västkustbanan fortfarande inte har dubbelspår mellan Göteborg och Malmö.

Under åtta år var Miljöpartiet stödparti till socialdemokraterna. Man gjorde upp bland annat om budgeten. Vad hände då? Inte mycket. Inte mer underhåll och inga stora satsningar på att bygga ut järnvägen.

Lösningen på dagens problem är att satsa på utbyggnad. På västkustbanan att tidigarelägga tunneln under Varberg. Få igång byggnation Ängelholm- Maria osv.

Att öka kapaciteten med på ett antal järnvägar i Sverige bland annat Göteborg-Stockholm.

Att SJ skulle köra löser inga problem. Sannolikt blir det färre avgångar och prispress kan vi glömma. Högre tågpriser kommer som ett brev på posten med diverse förklaringar om att vi måste...osv.

Och man måste fråga sig, vill Miljöpartiet ta ifrån länstrafikbolagen rätten att köra Öresundstågen och lämna tillbaka dem till SJ? Det går inte att tolka utspelet på annat sätt. Idag har VG regionen, Region Skåne och Region Halland denna rätt på västkustbanan. Vad är problemet förutom brist på spår? Vad blir bättre med SJ?

Intressant är att Socialdemokraterna inte är så där jättepositiva till utspelet utan försöker släta över.

Vänsterpartisten Jonas Sjöstedt jublar givetvis. Monopol, statligt ägo och allt offentligt är ju hans drömsamhälle.

Vi ser nu ytterligare en fråga där (MP) lägger sig till vänster om (S). Det börjar bli trångt på vänsterkanten i svensk politik.

DN1 DN2 DN3 SVD

tisdag, januari 14, 2014

Närakuten i Kungsbacka fortsätter att öka antalet besök

Nu har besökssiffrorna för 2013 kommit vad gäller Närakuten i Kungsbacka. Antalet besök ökade från 41.870 besök till 42.016 besök. Eftersom Närakuten är öppen varje dag året runt ,7-24, innebär det ca: 115 besök per dag.

Det är inte svårt att säga att mottagningen behövs och är efterfrågad. Den är ovanligeftersom man har öppet redan från 7.00 på morgonen. Många liknande jourer öppnar först 17.00. Tillgängligheten i Kungsbacka för de som snabbt vill ha vård är ovanligt stor. Närakuten finansieras av regionens och de privata vårdcentralerna i Kungsbacka.

Av besöken kommer 7038 stycken från annat län. En ökning från 2012 från 6881.

För många som bor i södra Göteborg, Mölndal och Mark är Närakuten i Kungsbacka den jourmottagning som ligger bäst till och har mest generösa öppettider.

Ansvarig för Närakuten är Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland men sedan 1/1 2013 drivs Närakuten på entreprenad av Backa Läkarhus. Synpunkter finns alltid men klagomålen har varit få under 2013. Samtal och genomgångar som Närsjukvårdens förvaltning haft och gjort har inte heller föranlett någon kritik.

måndag, januari 13, 2014

Närsjukvården minskar användandet av hyrläkare kraftigt

Idag har Radio Halland en granskning av hur mycket hyrläkare, bemanningsföretag, Närsjukvården i Region Halland använder.

Det ingår i en större granskning som Sveriges Radio gör. Av den framgår det att Halland går mot strömmen och minskar antalet hyrläkare.

Mellan 2012 och 2013 minskar kostnaden för hyrläkare i Närsjukvården med 7,2 miljoner.

2012 var siffran 32,7 miljoner och den preliminära siffran för 2013 är 25,5 miljoner.

Nettokostnaden är ca: 13 miljoner. Att vi räknar nettokostnader beror ju på att hade vi anställt läkare hade de haft en lön som vi nu ej betalar.

Preliminär omsättning 2013 för vårdcentralerna är 784 miljoner så hyrläkarkostnaderna står för ca: 1,7 % av omsättningen.

Dessutom används hyrläkare sommartid för att ta emot turister. De är då lönsamma, för den ersättning Region Halland får för patienter från andra län täcker kostnaden för hyrläkare.

Det är ett brett arbete som har gjort att hyrläkare minskar. Nämnden har fattat ett antal viktiga beslut om allt från satsningar på rekrytering, se till att vi har ST läkare som sedan vill stanna till tuffare krav när det gäller när man får sätta in hyrläkare.

Besluten har tagits i bred enighet mellan alliansen och socialdemokraterna vilket är en styrka.

Sedan har förvaltningen på ett bra sätt genomfört vad nämnden beslutat om.

Är jag nöjd? Ja med 2013 års resultat men vi bör komma ner ytterligare. Hyrläkare kommer aldrig försvinna så länge det inte finns arbetslösa läkare som kan hoppa in snabbt på ett vikariat. Men vi bör kunna komma ner till en lägre summa .

söndag, januari 12, 2014

Lättare få tid hos Folktandvården i Halland

I dagens Göteborgs Posten skriver man om det faktumet att väntetiderna gått ner inom Folktandvården i Region Halland.

Verksamheten lyder under Driftnämnden Närsjukvård där jag är ordförande.

Som framgår av artikeln har man lyckats att effektivisera arbetet och ansvariga inom tandvården pekar på utbildning av personal, delegering och tandvård till fast pris, som framgångsfaktorer.

I början av 2011 tog nämnden ett stort utbildningspaket. Den viktigaste delen var att utbilda tandsköterskor till hygienister på betalad arbetstid. Det blev sju personer som nu är färdiga och arbetar för fullt. Även annan personal fick del av paketet.

Folktandvården Ullared
Ett mycket bra beslut av nämnden.

Frisktandvården är också en viktig del. Att man får en bedömning som gäller i tre år och betalar en fast summa helår, halvår, kvartal eller månad.

I höst startar också en klinik i Kolla parkstad. Idag finns bara kliniker i Åsa och Fjärås i Kungsbacka kommun.

Kliniken i Kolla parkstad innebär att fler kan söka Folktandvården  i Kungsbacka och få kortare avstånd. Inte minst frisktandvård är efterfrågan i Kungsbacka.

Slutligen ett jätteberöm till vår personal som gjort detta arbete och utvecklat verksamheten på ett mycket bra sätt.

Läs mer om frisktandvård genom att trycka här.