tisdag, januari 14, 2014

Närakuten i Kungsbacka fortsätter att öka antalet besök

Nu har besökssiffrorna för 2013 kommit vad gäller Närakuten i Kungsbacka. Antalet besök ökade från 41.870 besök till 42.016 besök. Eftersom Närakuten är öppen varje dag året runt ,7-24, innebär det ca: 115 besök per dag.

Det är inte svårt att säga att mottagningen behövs och är efterfrågad. Den är ovanligeftersom man har öppet redan från 7.00 på morgonen. Många liknande jourer öppnar först 17.00. Tillgängligheten i Kungsbacka för de som snabbt vill ha vård är ovanligt stor. Närakuten finansieras av regionens och de privata vårdcentralerna i Kungsbacka.

Av besöken kommer 7038 stycken från annat län. En ökning från 2012 från 6881.

För många som bor i södra Göteborg, Mölndal och Mark är Närakuten i Kungsbacka den jourmottagning som ligger bäst till och har mest generösa öppettider.

Ansvarig för Närakuten är Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland men sedan 1/1 2013 drivs Närakuten på entreprenad av Backa Läkarhus. Synpunkter finns alltid men klagomålen har varit få under 2013. Samtal och genomgångar som Närsjukvårdens förvaltning haft och gjort har inte heller föranlett någon kritik.

Inga kommentarer: