lördag, augusti 05, 2017

Försvara friheten - försvara LSS

Denna artikel har varit införd i flera halländska tidningar. Jag skriver tillsammans med Jan Björklund, Bengt Eliasson och Suzanne Åkerlund.

Försvara friheten och försvara LSS

”Det många tar för givet, som att vända sig i sängen när man vill, bjuda hem kompisar på middag, plugga, jobba, klia sig, dra ut på promenad var nu möjligt för mig. Äntligen kunde jag leva livet, som mig själv”. Orden kommer från Maria och hon skriver om när hon fick personlig assistans.

Det var en av de viktigaste delarna i LSS-reformen som drevs igenom 1994 av socialminister Bengt Westerberg (FP). Men på senare tid har allt fler fått se den friheten beskäras. Vi har alla hört historier om barn med mycket omfattande funktionsnedsättningar som ändå nekas personlig assistans.

Bakom hårdare bedömningar ligger ett antal prejudicerade domar i kombination med regeringens uttalade vilja att minska kostnaderna. Dessa förändringar får rent absurda konsekvenser. Den som behöver matas för att kunna äta kan få assistans, men inte den som behöver få sin mat genom en slang rakt in i magen. Den som behöver två assistenter när hen riskerar att kvävas av svåra hostattacker, beviljas extra assistans för det i totalt tjugo minuter om dagen, för varje hostattack är ju ganska kort.

Regeringen har makten att förtydliga lagar och regler om de tolkas alltför snålt. I stället har den gjort tvärtom, och drivit på för ytterligare kostnadsminskningar. Förtroendet för assistansreformen måste återställas. Oron bland alla dem som behöver assistans behöver skingras.

Utredningen som ser över LSS-reformen måste få nya direktiv. Enn grundligare översyn behövs för att modernisera LSS och den personliga assistansen. Utredningen bör fortsätta med detta arbete men med fokus på att ge goda levnadsvillkor, självständighet och delaktighet. Självklart ska regler också ses över för att minska kryphål och onödiga kostnader, men man kan inte som regeringen nu har gjort först ge order om besparingar, sedan undersöka om det finns något att spara på. Därutöver behöver tryggheten säkras på kort sikt för dem som just nu nekats stöd och hjälp.

Liberalerna har avsatt extra pengar för att återupprätta den personliga assistansen. LSS är den största frihetsreformen i svensk historia för personer med omfattande funktionsnedsättningar. Möjligheten att få personlig assistans var ett av de viktigaste inslagen i den reformen. Det är en stor post i statens budget, men ger också mycket tillbaka.

Jan Björklund, (L)
Partiledare

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot och talesperson frågor som
rör funktionshinder

Suzanne Åkerlund (L)
Kommunråd Halmstad

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland