torsdag, september 04, 2014

Det är dags för rondell där den borde vara, vid Kungsbacka station

Kungsbacka stad har senaste åren  upplevt en rondellboom.

Snart finns det en i varje korsning.
Men inte där den förmodligen behövs
bäst.

Nämligen korsningen vid stationen där Storgatan möter Varbergsvägen och bilar försöker ta sig ut från stationen.

Tidigare har vissa sagt att korsningen är för liten. Det stämmer inte. Jag har sett rondeller i Sverige som är i samma storlek som denna skulle bli. Det är viljan som inte funnits.

Madelene Nordström (FP) har tidigare motionerat om en rondell vid stationen fått nej. Men hon ger sig inte och har nu lämnat in en ny motion.

Efter alla rondellbyggen tror jag hon har stor chans till bifall.

Fotnot: Kartan visar korsningen och hur bilar möts från fyra håll.

Sverigedemokraten som inte tycker partivänner är tillräckligt främlingsfientliga

I ett flygblad går sverigedemokraten Thord Brynielsson ut och ber väljarna om att man skall kryssa honom.

Han blev petad av partiet och står på plats nummer 11.

Flygbladet
Han tar det ovanliga greppet att attackera partiet lokalt och sina så kallade "partivänner".

Bland annat anser han att partiets lokala årsmöte, som röstade bort honom, genomfördes under kuppliknande former.

Men han anser också att partiet inte är tillräckligt främlingsfientligt.

Attackerar namngiven person och i en rubrik skriver han "Vill du att liberaler och flyktingkramare ska företräda SD?"

Det är uppenbart att han tycker det är alldeles för lite främlingsfientlighet i partiet och kanske vill han lägga till lite rasism?

Rubrik där partiet attackeras
Sverigedemokraterna i Kungsbacka är rasande på Brynielsson. Han skall nu anmälas till partiet centralt.

Det finns dock en enkel lösning på problemet. Rösta inte på SD. Ni vet inte vad ni får mer än bråk, avhopp, påhopp blandat med främlingsfientlighet och rasism.


onsdag, september 03, 2014

Motion: Gör Varlaskogen till kommunalt naturreservat

Folkpartiet har länge drivit att det inte skall få byggas i Varlaskogen. Övriga partier har inte alltid varit med på detta med undantag av Miljöpartiet.

En motion om att permanent ge skogen ett permanent skydd, genom kommunalt naturreservat, avslogs. Kommunen har ju plan monopol menade man.

Men 2013 dök en ny ansökan om byggnation upp igen.

Kommunstyrelsen avslog visserligen den men Roger Larssons lokala missnöjesparti, Kungbackaborna, ville gärna bygga. Han stöttar ju alla byggföretag i kommunen oavsett var de vill bygga och hur olämpligt det än må vara.

Det är dags att permanent skydda skogen.

Återigen motionerar nu Folkpartiet om kommunalt naturreservat.

Bakom motionen står Folkpartiet i Kungsbacka och Annebergs nätverk och formell motionär är Ann Molander (FP).

Naturvårdsverket hjälper till att bilda sådana reservat och länsstyrelsen har en kontaktperson som kan hjälpa kommunen steg för steg i bildandet av ett reservat.

Kommunen kan beviljas upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen beviljas LONA-bidrag (LONA = Lokal naturvårdssatsning). Sista ansökningsdag för 2015 är 1 december 2014.

Så det är viktigt att frågan behandlas snabbt för att man skall kunna påbörja arbetet redan 2015.

Så slipper se som bor runt skogen och nyttjar den för rekreation att den en dag skövlas.

söndag, augusti 31, 2014

Kolla vårdcentral och Folktandvård i Kungsbacka invigs 17 november

Den 17 november invigs Kolla vårdcentral och Folktandvården i Kolla.

Vad är det för speciellt med detta?

Jo, det är första vårdcentralen som öppnas av Region Halland (f.d Landstinget Halland) sedan vårdvalet startade 1 januari 2007.

Andelen listade hos den egna regin har ju sjunkit och Närsjukvården har varit lite på defensiven.

Men sedan ungefär ett år är det ett trendbrott. Närsjukvården (Region Hallands egna regi) ökar antalet patienter.

Kolla parkstad i Kungsbacka är ett nytt område där det byggs för fullt. Skall bli 1100 bostäder.

Perfekt plats för ny vårdcentral.

Just nya områden passar regionens vårdcentraler bra. En filial öppnades 2009 i Breared i Varberg och i januari i år på Kärleken i Halmstad.

Listningen har nu startad och ett antal har redan listat sig.

Vad gäller Folktandvården lämnade landstinget den i mitten av tvåtusentalet. Man gjorde en avknoppning till personalen som såhär i efterhand knappast var lagligt. Jag var inte med då men kan ju se att det inte följde lagen.

Folktandvård i centrala Kungsbacka är efterfrågad och den 17 november är man tillbaka.

Även Folktandvården har patienter som anmält att de vill gå på den nya kliniken.

Som ni ser på bilderna är man i full gång att utrusta verksamheten.

Om du bor i Kungsbacka stad, varför inte lista dig och bli patient både på vårdcentralen och Folktandvården?