fredag, mars 01, 2013

Ryktet om vår död.....

Författaren Mark Twain skall i ett brev skrivit "Ryktet om min död är starkt överdrivet"

I natt visade Liberal Democrats i Storbrittanien att ryktet om deras död också är starkt överdrivet.

Sedan partiet gick med i regeringskoalitionen så har bedömare dömt ut partiet. Opinionssiffror  på 8-9% har redovisats. Partiet var på väg mot sin undergång.

Vice premiärministern Nick Clegg och Mike Thornton

Men igår i fyllnadsvalet i Eastleigh, visade man att partiet är att räkna med. Fyllnadsvalet hölls på grund av att f.d liberala ministern Chris Huhne avgått.

Det brittiska valsystemet missgynnar partiet. Man får betala dyrt för sina mandat. Men det kan också gynna partiet.

Nu har det Konservativa fått konkurrens på högerflygeln av UKIP (UK Independence Party) och därmed splittras rösterna på två partier.

Resultatet blev att Liberal Democrats backade men vann ändå. Ny parlamentsledamot är Mike Thornton.

Och så kan det se ut vid nästa val 2015. Man backar men vinner mandat på grund av att konservativa röster delas på två partier. 

måndag, februari 25, 2013

Kolla behöver bättre kollektivtrafik

Resandet med stadstrafiken i Kungsbacka ökade med 10,83% under 2012. Inte förvånande då Kungsbacka stad växer både på bredden, genom nya områden, och blir tätare genom att nya bostäder byggs där det finns luckor i stadsbilden.Resandet växer också, inte på grund av nya linjer, utan i det befintliga systemet.

Nu byggs en ny stadsdel i Kungsbacka i Kolla Parkstad. Det blir 1100 lägenheter samt verksamheter som utbyggd skola och förskolor.

Närsjukvården i Region Halland öppnar också vårdcentral och folktandvård. Även mark finns  för andra verksamheter som handel.

En bra kollektivtrafik i centrala Kungsbacka gör att man åtminstone kan minska utbyggnadstakten av pendlarparkeringar vid stationerna i Hede och Kungsbacka eller att de som inte kan åka kollektivt till stationerna får dessa.

Idag är Kolla delvist försörjt av kollektivtrafik genom buss 737. Den har några turer på morgonen.

Mitt på dagen från 9.45 till 13.45 är den en servicelinje som inte är anpassad till pendeltågen.  Sista turen går 18.17 från stationen och det finns ingen trafik lördag och söndag.

Nuvarande Kolla och Kolla Parkstad kommer ha ett upptagningsområde på 5000-6000 människor, kanske fler. Stadsdelen är redan och kommer ännu mer bli en arbetsplats för många människor. Givetvis måste man då ha en väl fungerande kollektivtrafik.

Redan 2008 gjorde Kungsbacka kommun en studie för att öka stadstrafiken i Kungsbacka. Den måste på sikt genomföras eftersom centrala Kungsbacka växer kraftigt. Men mer akut är trafik till Kolla.

Det handlar givetvis om pengar och prioriteringar. Region Halland som är finansiär har givetvis många hål att stoppa pengarna i.

Det handlar inte om att jag kommer från Kungsbacka. Argumenten ovan bär sig själva.
Detta är inget jag tror politiker i Kungsbacka, oavsett färg, är oense om. Tittar man på Kolla objektivt kommer man fram till samma slutsats som jag gör.

Kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M), som även han sitter i Hallandstrafikens styrelse, skall ha beröm för att han precis som jag driver frågan aktivt.

Men det handlar som sagt slutligen om vilka pengar vi i Hallandstrafiken får för att utveckla trafiken och där är det slutligen Regionfullmäktige som bestämmer. För Hallandstrafiken kan ju inte besluta om ny trafik bara på god vilja och önskemål. Den måste alltid finansieras.

Nedan har vi illustration över Kolla Parkstad och man ser också delar av "gamla" Kolla.

http://www.kungsbacka.se/upload/Bygga&Bo/Stadark/Dokument/Illustrationskarta-A0-jan-2.jpg
Tryck på bilden för förstoring