fredag, maj 27, 2011

Övervård eller ökat behov?

Region Halland ligger för det mesta i toppen när det gäller tillgänglighet och att kapa köer. Regionen fick mest förra året av regeringens kömiljard.

Sedan Vårdval Halland infördes 2007 har också antalet vårdcentraler ökat kraftigt. Vissa av de privata vårdcentralerna har inte tillräckligt många listade utan lever på att man i princip för tid direkt.

Vi ser nu ett ökat antal besök på sjukhusen men också på vårdcentralerna. Även akuterna har ökat antal besök.

Är det ett behov som regionen/landstinget inte kunde tillgodose förut? Eller en övervård som är resultatet av att det är lättare att få träffa en läkare?

Stockholm har också i sitt vårdval ersättning per besök. Ger det besök som egentligen inte behövs?

DN DN2 DN3

torsdag, maj 26, 2011

Välkommen till ankdammen Kungsbacka

Hittade ett fantastiskt ärende på kommunstyrelsens lista inför sammanträde på tisdagen nästa vecka.
Ärendet heter "Byte av tjänstemobil". Kommunens "regering"  kommunstyrelsen skall avgöra vem av politikerna som får ha en mobiltelefon på kommunens bekostnad. Förslag till beslut är att förutom kommunalråden skall presidiet i nämnden för Individ & Familjeomsorg (IFO) ha rätt till sådan.

Det är väl givet att ledande politiker i kommunen, de flesta ordförandena med många invånarkontakter, går att nå för invånarna och att de har en mobiltelefon som givetvis bara används för tjänstesamtal på kommunens beskostnad. Man blir nådd och kan också ringa upp utan att man skall behöva använda sin privata telefon.

Undrar hur många tjänstemän i kommunen som har tjänstemobil? 1000?  Och förmodligen helt rätt därför att de snabbt kan nås både av kommuninvånare och andra tjänstemän.

Då är väl allt frid och fröjd om nu presidiet i IFO får var sin telefon.

Men icke. Nu reagerar Eva Borg, kommunalråd för (S). Hon leder ett parti som aldrig vill spara men nu skall det sparas. Bara kommunalråden skall få ha mobiltelefon.

Kan ingen i hennes parti tala om för henne att årtalet är 2011. Vi lever i informationssamhället där mobiltelefon snart är vanligare än fast telefon. Där man kan kräva att personer i ledande ställning kan nås.

Men så är väl livet i ankdammen Kungsbacka sett ur en solcialdemokrats ögon.