torsdag, januari 14, 2016

Nattöppna närakuter i Halland?

Regeringens utredare Göran Stiernstedt har lämnat en mängd förslag för en effektivare sjukvård.

Jag skall kommentera några som framför allt rör primärvården.

Här är några av hans förslag:

1. Ny lagstiftning med ett nationellt utformat uppdrag för primärvården. Bland annat att primärvården får ett tydligare akutuppdrag som innebär att den ska vara tillgänglig för befolkningen dygnets alla timmar.

2. Dela upp primärvården i två delar. Allmän primärvård som omfattas av nuvarande vårdvalssystem och riktad primärvård som undantas från det obligatoriska vårdvalssystemet.


3. Remisskrav för akut hälso- och sjukvård vid sjukhus.

4. Vårdgarantin ska göras professionsneutral. Istället för en garanti om att få besöka läkare inom sju dagar ska det bli en garanti om att få medicinsk bedömning inom tre dagar.
Jag förstår tanken att få bort de som idag besöker sjukhusens akuter men inte har behov av det. Ibland kommer de av gammal vana men inte sällan för att det inte finns andra alternativ.

Nattöppna närakuter som drivs av primärvården (som vi kallar Närsjukvården i Region Halland) är hans förslag. De skall dessutom kunna röntga. Intressant inte minst med tanke på den debatt vi haft i Kungsbacka. 

När närakuten öppnade 2006 ville dåvarande Folkpartiet (Numera Liberalerna) att den skulle vara öppen dygnet runt. Vi blev ensamma om det. Det finns ingen majoritet idag heller men går detta förslag igenom kanske vi får vår vilja igenom.

Gissningsvis skulle vi behöva tre sådana närakuter i Halland om Stiernstedts förslag går igenom. Kungsbacka, Varberg och Halmstad. Placering sannolikt på sjukhusområdena i Varberg och Halmstad för att kunna ha närhet till röntgen och om man behöver skicka patienter vidare.

Tycker tanken är intressant men är tveksam till kravet på röntgen. Det är för få patienter nattetid med detta behov att de motiverar att t.ex i Kungsbacka kunna röntga nattetid.

Uppdelningen av primärvården i två delar är jag direkt negativ till. Det är inte fler stuprör vi behöver utan mer samarbete. Förslaget har också en klar storstadsprägel över sig och är inte anpassat för landsbygd.

Att införa remiss till sjukhusens akuter låter bra vid första tanke men hur skall det fungera i verkligheten? Nekas person som kommer till akuten komma dit? Kommer man ringa ambulans i större uträckning utan att behov finns? 

Jag tror det är bättre att ge patienten alternativ till akuten och finns det en närakut i anslutning till sjukhusets akut hänvisa patienten dit.

Slutligen förslaget om förändrad vårdgaranti är bra. Många som söker vård behöver inte en läkarkontakt men en bedömning.

Förslagen kommer säkert debatteras ordentligt framöver. Några, dock inte alla blir säkert lagstiftning.
Vilka?