torsdag, januari 22, 2015

Halland i topp när det gäller tillväxt och sysselsättning

I dagens nummer av Dagens Samhälle redovisas en undersökning hur olika regioner i Sverige har utvecklats. Gjord av konsultföretaget WSP och fått namnet "Regionernas kamp".

Halland finns med i toppen i flera av de faktorer för tillväxt man har mätt.

Halland har högst förvärvsfrekvens i Sverige för befolkningen i arbetsför ålder mellan 20-64 år. 81,8% och snittet i Sverige är 77,1%.

Mellan 2004 och 2012 har sysselsättningen ökat i Halland med 2%. I riket är samma siffra 1,24%.

Mellan 1970-2010 ökade Hallands befolkning mest i landet, med 55%.

Och just befolkningsökningen är ett av svaren varför Halland haft så god utveckling. Den skapar tillväxt, arbetstillfällen och utvecklar hela länet.

Kungsbackas utveckling har varit exeptionell. 1970 bodde i det som idag är Kungsbacka kommun 29.007 invånare. 2010 var siffran 75025. En ökning på bra bit över 100%.

Halland och speciellt Kungsbacka har varit duktiga på att göra länet attraktivt att bo i.

Bättre kommunikationer har varit avgörande. När motorvägen kom till Kungsbacka gick det plötsligt att pendla längre ifrån men på samma tid.

Pendeltågen Kungsbacka-Göteborg, som kom 1992, var också avgörande för att resa snabbt utan att behöva åka bil. Och skapade pendling i båda riktningarna.

Nästa steg var Öresundstågen som gör att man pendlar ännu längre sträckor.

Att Landstinget Halland och numera Region Halland varit framgångsrika med valfrihet i vården har också gjort Halland attraktivare. Remisstvång är avskaffat, vårdval är infört och man kan söka vård i omkringliggande regioner.

Men det finns utmaningar. Halland ligger t.ex under riket vad gäller eftergymnasial utbildning. Kommunikationerna måste fortsätta utvecklas.

Under denna mandatperiod arbetar jag inte bara med sjukvård. Sitter i Hallandstrafikens styrelse och i regionstyrelsen. Två styrelser där arbete för utveckling och tillväxt är viktiga frågor. Det skall bli oerhört spännande.

Halland har "slogan" Bästa livsplatsen. Enligt denna undersökning är man en bra bit på väg dit.