tisdag, mars 01, 2016

Hede, stationen vissa inte ville bygga.

I augusti 1988 beslöt kommunfullmäktige i Kungsbacka att man ville ha dubbelspåret genom Kungsbacka. Detta för att ge möjlighet till pendeltåg till Göteborg.

Avtal slöts med Banverket och planeringen startade för pendeltågen.

En av frågorna var, var skall tågen stanna? Tjänstemän, men framför allt de konsulter som var inblandade förstod inte politikernas förslag på Hede station.

Vem skall stiga på där? Var frågan.

Jag tror vi inte riktigt visste men hade en vision om att Kungsbacka kommer växa norrut och en dag kommer man fråga, varför la ni ingen station där?

Så det blev en Hede station som idag är ett viktigt nav i pendeltrafiken mot Göteborg.

Nu tas i mars ett rejält beslut att utveckla Hede station. Det blir ett resecentrum med vänthall, en gångbro mellan plattformarna samt bostäder och kontorslokaler. Målet är också 1000 parkeringsplatser för pendlare.

Men det är viktigt att utveckla även Kungsbacka station. För de som tar sig med bil till pendeltåget och skall norrut är Hede en given station att åka från men för övriga, framför allt för de som tar Öresundståget, är Kungsbacka station bättre. Man fördelar på detta sätt också resenärerna.

Läs mer om kommunens planer genom att trycka här.