lördag, december 14, 2013

Åsa station invigd

Idag var det invigning av Åsa station. Alla Öresundståg från Göteborg som vänder i Halmstad kommer att stanna där.

Bandet klipptes av en representant från Trafikverket,  från kommunen sida av kommunstyrelsens ordförande Per Ödman och från Region Halland regionstyrelsens ordförande Gösta Bergenheim.

Bandklippning
Det har varit en lång process inte minst på grund av trängseln på banan. Fler tåg får inte plats i rusningstrafik och ytterligare stopp kräver oerhörd skicklighet från de som lägger tidtabellen.

Trafikverkets klara besked är idag att innan tunneln i Varberg är klar med dubbelspår går det helt enkelt inte att stanna på fler ställen.

Det kan ju av politiker som vill göra politiska poäng kallas för att "man inte vill". Och det blir ju ganska riskfritt som politiker att lova diverse tåg  och stopp och sedan skylla på Trafikverket.

Jag är orolig för den nya tidtabell som är lagd. Det kommer ju avgå ytterligare en massa tåg från Göteborg till väldigt många platser  runt Göteborg och även till t.ex Stockholm och risken är stor för förseningar.

Speciellt i rusningstrafik är det oerhört trångt.

Att det i dagsläget inte går att samordna Västtrafiks biljettsystem med övriga södra Sverige är ju också ett minus. Man kan köpa sms biljett men då kostar det extra. En insändare påpekade detta idag i Kungsbacka Posten och vi i Hallandstrafiken måste titta på frågan.

Smartphone är så vanligt idag att det knappast är rimligt att köp via telefon skall kosta extra.
Första tåget stannade i Åsa

Men nog om detta. Idag kan vi glädjas att fler kan åka tåg. Att södra delen av Kungsbacka och norra delen av Varberg får ett snabbt alternativ till Kungsbacka, Mölndal och Göteborg.

Roligt att så många intresserade kom och var med på invigningen.

Det skall bli intressant att följa framöver hur resandet utvecklas.


fredag, december 13, 2013

Kunskapen om vårdval Halland är för dålig bland patienterna

För att ingen skall missförstå. Jag gillar vårdvalet. Tycker det är fantastiskt att patienten tog över makten och att vi politiker inte pekar med hela handen, dit skall du gå. Att man kan byta om man är missnöjd.

Även om man kan ha synpunkter på dagens vårdval är det överlägset det gamla systemet. Därför vill jag också att det skall fungera bra.

Så till frågan.

I diskussionen kring om Andersberg, Torup och Slöinge skall vara självständiga vårdcentraler, eller filialer har vi upptäckt något som gör mig lite fundersam. Kunskapen om vårdvalet hos medborgarna/patienterna är ibland för dålig. En del kan det bra och andra saknar helt kunskaper.

Man kan inte kopplingen mellan det val man gör och var deras vårdpeng hamnar.

En vanlig föreställning är att varje vårdcentral får någon form av grundbelopp och sedan kanske något för listningen.

Jag pratade med en person som ville protestera mot att Slöinge kanske inte skulle vara egen enhet. Barnen gick där på BVC men han och hans fru var listade på en vårdcentral i Falkenberg.

Han hade inte förstått att var han och hans fru listade sig hade betydelse för ekonomin för Slöinge.

För det är ju så att pateinten, inte politikerna, bestämmer hur mycket pengar en vårdcentral skall få. Och det är samma regler oavsett man väljer en privat eller en som drivs av Region Halland.

Varje person har en vårdpeng som är olika stor beroende på åldern. Barn och äldre har större vårdpeng.

Ökar listningen så får vårdcentralen mer pengar, minskar den så minskar budgeten.

Minskar antalet listade för mycket kan ju en vårdcentral bli så liten att det är svårt att garantera god och säker vård.

I Halland lades en privat vårdcentral ner i våras och under förra mandatperioden lämnade dåvarande Landstinget Halland en vårdcentral i Laholm.

Diskussionen kring de tre vårdcentralerna har varit nyttig. Det har blivit tydligt att valfriheten verkligen är på riktigt. Valen man gör har betydelse.

Men om man inte förstår konsekvensen av sina val blir valfriheten bara en valfrihet på pappret.

Kanske jag och andra bara råkat träffa på personer som är några av de få som inte nåtts av informationen kring vårdvalet? Jag tror inte det.

Jag har varit på flera offentliga möten, pratat med massor av människor i telefon och även haft en hel del e-post kontakt. Och bilden är densamma. Allt för många förstår inte helheten när det gäller vårdvalet.

Kanske en minoritet? Ja, möjligt, men också en stor minoritet har rätt att få göra ett val man förstår.

Närsjukvården som aktör kan och ska inte informera om annat än vad vi har för utbud.

Ägare av vårdvalet är Hälso- och sjukvårdsstyrelsen och vi kommer i dialog med dem dela med oss av de synpunkter vi fått från medborgarna.

För att vara säkra på att alla i vår personal känner till vårdvalet så gavs i onsdags ett uppdrag till förvaltningen att säkra upp att vårdvalets regler är väl känt i organisationen.

Region Halland kommer öppna första vårdcentralen sedan vårdvalet infördes

Vid sitt sammanträde i onsdags beslöt Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland att öppna den första vårdcentralen som självständig enhet sedan vårdvalet infördes 2007.

Det blir i Kolla Parkstad i Kungsbacka.

Att det inte tillkommit någon ny vårdcentral innebär inte att verksamheten inte etablerat nya utbudspunkter men de har gjorts i form av filial. Ett komplement till en modervårdcentral.

I Januari öppnar en sådan filial i Kärleken/Sofieberg i Halmstad som kommer tillhöra vårdcentralen Hertig Knut i Halmstad.

Skälen till att Kolla blir egen enhet är flera. Den var från början tänkt att vara en del av Kungsbacka vårdcentral men eftersom andra aktörer etablerat sig är inte det så aktuellt idag.

Kungsbacka växer också fort. Kolla Parkstad är i full gång och sannolikt kommer man bygga snabbare än tidsplanen. Just i detta område finns ingen vårdcentral. Upptagningsområdet bär själv en enhet.

Givetvis kommer verksamheten arbeta i nära samarbete med Kungsbacka vårdcentral och även med Folktandvården, som etablerar sig i samma lokaler.

Kunde ni inte använda pengarna till att stärka andra vårdcentraler? Kanske någon frågar.

Nej, i vårdvalet finansieras alla vårdcentraler med vårdpengen. Utan patienter, inga pengar så pengarna för Kolla uppstår bara när patienter listar sig där, och kan givetvis därför inte flyttas någon annanstans.

Invigning sker under hösten 2014.