måndag, november 30, 2015

IT satsningar, t.ex elektroniska frikort och journal på nätet, kan förändra vården

I Stockholm läns landsting har man nu börjat att införa elektroniska frikort. Det vill säga att patienten behöver inte hålla reda på sina besök i vården längre. Landstinget kommer att göra det i sitt IT system och där kommer man se när patienten passerat beloppet för högkostnadsskyddet och får frikort resten av tolvmånadersperioden. Läs mer här.

Även Region Halland arbetar med frågan och det kallas för eFrikort. Exakt tidpunkt för lansering är inte klar.

Fördelarna är många. Jag är säker på att patienter tappar bort kvitton eller inte tänker på att man faktiskt samlat ihop tillräckligt med besök för att få frikort.

Manuella frikort snart ett minne blott
Samtidigt minskar administrationen rejält för vårdgivarna då manuella kort baserat på kvitton inte längre behöver skrivas ut.

Bara Region Hallands Närsjukvård (vårdcentraler i egen regi) har över 800.000 besök per år. Alla besök kostar inte men en hel del gör det. Närakuten i Kungsbacka har över 40.000 besök per år, de flesta till läkare.

Dessa besök ger väldigt många frikort som i framtiden IT systemen kommer hålla reda på.

Andra intressanta projekt som är på gång är webbtidbok. Patienten kan själv boka sina tider. Det tittas på ankomstterminaler där man via någon form av legitimering meddelar att man har anlänt till sitt bokade besök.

Intressant är också  att det är tanken att under andra kvartalet 2016 i Region Halland köra igång journal på nätet. Det innebär att patienten via sidan 1177 (tidigare mina vårdkontakter) kommer kunna se sin journal. Tyvärr inte så långt tillbaka (bara från 2015-09-01) men ett stort framsteg.

Det innebär att patienten kan se vem som tittat i journalen och reagera om någon som inte borde gjort det har tittat.

IT kan utveckla vården, ger större effektivitet, underlätta för patienten och öka patientsäkerheten.

Fotnot: "När patienten betalat 1 100 kronor i patientavgifter inom en period på tolv månader har man rätt till ett frikort för sjukvård.
Har patienten frikort för sjukvård behöver de inte betala några patientavgifter under resten av tolvmånadersperioden. Frikortet gäller under resten av tolvmånadersperioden räknat från dagen när patienten betalade den första patientavgiften."