torsdag, december 11, 2014

Nu vet vi vilka som skall leda Region Hallands olika verksamheter de närmaste fyra åren

Igår valde Regionfullmäktige i Region Halland vilka som skall sitta i regionens styrelser, nämnder, bolag och stiftelser. Dessutom väljer regionen uppdrag till vissa myndigheter och organisationer.

Majoriteten är även i fortsättningen ett samarbete mellan alliansen och Miljöpartiet. De viktigaste posterna fördelas på dessa fem partier.

Det blev en debatt i media efter att det blivit klart vilka som skall sitta på ordförandeposterna i Halmstads kommun. Förståelig eftersom man hade en stor manlig dominans.

Regionen når upp till 40% av endera könet vad gäller ordförandeposter. I det här fallet 40% kvinnor och 60% män. Dagens ledare i Hallandsposten noterar detta. Tryck här.

Folkpartiet når 50% av vardera könet med två kvinnor och två män på våra fyra ordförandeposter. Vår fullmäktigegrupp består av tre kvinnor och två män.

Lovisa Aldrin från Folkpartiet blir också den yngsta ordföranden med sina 33 år när hon tar över nya nämnden  för Kultur & Skola.

Övriga folkpartiordföranden blir Ann Molander för Ambulans - Diagnostik och Hälsa, Niclas Erlandsson för lokala nämnden i Falkenberg och undertecknad fortsätter som ordförande för Närsjukvården.

Om jag får vara lite lokal så är Kungsbacka som kommun och valkrets också väl representerat i både regionstyrelsen och i nämnder.

Fyra ledamöter och tre ersättare i regionstyrelsen kommer från Kungsbacka vilket faktiskt är mer än vad som motsvarar befolkningen. Ledamöter från Kungsbacka är Ulrika Jörgensen (M), Tommy Rydfeldt (FP), Jonas Strand (S) och Niklas Mattson (KD).

Ordförande blir Mats Eriksson (M) från Varberg.

På nio presideposter (ordförande eller vice ordförande) sitter det personer från Kungsbacka.

Vice ordförande Hallands sjukhus Jonas Strand (S),
Ordförande Ambulans-Diagnostik och Hälsa Ann Molander (FP),
Ordförande Närsjukvården Tommy Rydfeldt (FP)
Vice ordförande Kultur & Skola Maud Lanne (S) Hon är även vice i Teater Halland AB.
Ordförande Hemsjukvård & Hjälpmedel Ulrika Jörgensen (M)
Vice ordförande Almi Företagspartner Halland Hans Forsberg (M).
Ordförande Lokala nämnden Kungsbacka Christian Johansson (M)
Vice ordförande Lokala nämnden Kungsbacka Helen Ung Le (S)

Även om jag blev lite lokal är det viktigt att betona att man arbetar i regionen för hela Halland. Inte bara för sin ort. Det är hela Region Halland som skall utvecklas. Det är hela Halland som skall vara bästa livsplatsen.


måndag, december 08, 2014

Hallands i topp när det gäller primärvård även i årets jämförelser

Häromdagen kom de så kallade öppna jämförelserna. Där Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) granskar sjukvården och gör jämförelser.
Nya Vårdcentraler öppnar för ökad tillgänglighet

Region Hallands primärvård (eller närsjukvård som vi kallar det) får toppresultat.

1. Andel i befolkningen som har stort eller mycket stort förtroende för vårdcentraler? Halland får 70,7% vilket ger en första plats. Sämst är Västernorrland på 56,9%.

2. Kände du att du blev bemött på (vårdcentralen) med respekt och på ett hänsynsfullt sätt? Även här är Halland etta på 92% och sist kommer Västmanland på 87%.

3. Fick du tillräcklig information om ditt tillstånd ? (på vårdcentralen). Halland även här i topp med 81%. Sämst är Örebro på 73%.

4. Kände du dig delaktig i beslut om vård och behandling, så mycket som du önskade? Halland även här i topp med 82%. Östergötland är sist på 74%.

5.Andel patienter som får ett läkarbesök inom sju dagar. Här är siffrorna inte bra och måste analyseras och brytas ner. Halland kommer under medel med 89,8%. Kalmar är bäst med 97,1%. Antalet besök första dagen, där ligger Halland bra till, men sedan händer något.

6. Antalet besvarade samtal. Där hamnar Halland strax över medel med 91,7%. Jönköping bäst med 100% besvarade samtal. Sämst är Värmland med 67,7%.

7. Andel i befolkningen som tycker väntetiden på vårdcentralen är rimlig. Halland kommer på plats tre med 72,4%. Sämst är Örebro med 55,3%. Bäst är Kalmar på 73,3%.

Det är ett högt betyg den halländska närsjukvården får. De öppna jämförelserna gäller både regionens egna regi som de privata vårdcentralerna. Ca: 57% går till de offentliga vårdcentralerna.

Tillgänglighet är något som ofta tas upp av patienterna. Sedan ca: nio månader tillbaka arbetar Närsjukvårdens förvaltning med ett projekt för att öka tillgängligheten. Vårdcentralerna har ju ett system att när man ringer så får man en tid och blir uppringd. Givetvis skall 100% ringas upp samma dag. Det är inte acceptabelt att få svaret att uppringningstiderna är slut, eller ännu värre, få en tid och inte bli uppringd.

Enligt rapporten rings 91,7% upp i Halland vilket är för låg siffra. Antalet som får läkarbesök inom sju dagar finns anledning att analysera. Siffran är för låg.

Men sammanfattningsvis skall alla som arbetar i Närsjukvården, privat som regionens, vara stolta. Patienterna ger Halland höga betyg. Men det finns utrymme för förbättringar. En mycket bra närsjukvård kan bli ännu bättre.

Här är rapporterna. Del 1.  Del 2.

Ändringar i grundlagen hade ändrat mandatfördelningen i halländska kommuner och kanske regionen

Lite i skymundan av allt annat som hänt i riksdagen har man röstat och fattat beslut om ändringar i grundlagen och vallagen som hade ändrat mandatfördelningen i Kungsbacka kommun och kanske i Region Halland. Det var ett vilande förslag som det är full enighet om. Grundlagsändringar vilar mellan två val så nu tog riksdagen det för andra gången.

Val till kommunfullmäktiges mandatfördelning påverkas genom att man inför utjämningsmandat och spärrar och total proportionalitet.

En tiondel av mandaten skall vara utjämningsmandat. I Kungsbacka blir det 6 utjämningsmandat. Om man har två valkretsar blir spärren för att komma in 3%. Har man en valkrets så sätts spärren vid 2% av rösterna.

Det innebär att Vänsterpartiet hade, med samma regler 2014 som det nu blir 2018, med sina 2,99 % åkt ur kommunfullmäktige. Deras två mandat hade fördelats på andra.

Man inför också förändrat delningstal. Första delningen är med 1,2 istället för 1,4. Detta missgynnar främst Moderaterna men syftet är ju att nå bättre proportionalitet. 

Hemvist för kommunfullmäktige
Vidare kan parti som får ett fast mandat bli av med det. Rösterna skall stå i proportion till de mandat man får och får ett parti ett fast mandat och man redan fått de mandat som rösterna ger så hoppar man över det partiet och det går till det parti som står näst i tur att få ett mandat.
Och till slut har man sex mandat att fördela ytterligare som utjämning. Kungsbacka får alltså 55 fasta mandat och sex utjämningsmandat.

De två mandaten som (V) inte skulle fått skulle i västra valkretsen gått till Folkpartiet och i den östra valkretsen till Moderaterna. Men så har vi ju den nya regeln att antalet mandat ett parti skall stå i proposition till de röster man fått.

För att få exakt svar måste man därför räkna igenom hela valet för att vara helt säker, vilket tar tid. Men sannolikt hade Moderaterna fått lämna detta mandat antingen till Miljöpartiet eller Socialdemokraterna för att inte bli överkompenserade och hade stannat på de 21 mandat man har nu.

Region Hallands hus
För Region Halland (kallas landsting i lagen) slopas kravet på valkretsar, det blir frivilligt.

Halland kan alltså vara en valkrets och partierna kan då gå fram med en lista i valet till regionfullmäktige. Frågan om att slopa valkretsarna kommer säkert att diskuteras. Framför allt därför att partierna i större utsträckning i Halland redan idag går fram med en lista eller samma namn i topp på flera listor.

Samma regler kommer också gälla för regionen som kommunen. Får ett parti ett fast mandat och därmed blir överkompenserade så hoppar man över det partiet och ger det till nästa. Sedan tidigare har region/landsting en tre procent spärr.

Övriga ändringar som görs värda att nämna är att för att man skall bli invald så skall en kandidat skriftligen lämna sitt samtycke att kandidera. Detta lämnas senast fredagen innan valet till länsstyrelsen. Vilket innebär att kandidater inte kan skrivas på lista in om de inte lämnat samtycke i förväg.

Partierna kommer också få ha sin partisymbol, inte bara namnet, på valsedeln och i Västra Götaland görs valkretsarna om så att Norra Bohuslän, delar av Norra Älvsborg och Dalsland blir en valkrets. Och runt om Göteborg bildas också en ny valkrets. Dock inte med Kungsbacka som fortsätter i Halland.

Ändringarna gäller från valet 2018 och alltså inte i det extra val som äger rum 22 mars.

Fotnot: I Halmstad hade SPI och Kristdemokraterna inte kommit in i kommunfullmäktige med beslutad 3% spärr. Fyra mandat som hade hamnat någon annanstans, kanske lett till maktskifte?