fredag, mars 11, 2016

Halland har klart mycket bättre primärvård än VG och Värmland.

När halländska politiker vill ha Halland kvar som region och län, är det bara för att ha egen makt eller bygger det på fakta? Är sjukvården i Region Halland så mycket bättre än i andra län?

Låt oss fråga patienterna, för det har man gjort genom enkäter som samordnas av SKL (Sverige Kommuner och Landsting).

Den senaste om primärvård, det vill säga vårdcentraler kom i början av året.

Då är det ju intressant att jämföra med de två län man från den så kallade indelningskommittén vill slå ihop Halland med, Värmland och Västra Götaland.

Man frågade patienterna frågor på sju områden och såhär blev resultatet.

Helhetsbedömning       Emotionellt stöd             Delaktighet och involvering

Halland     86%               Halland     80%                  Halland    79%
VG            77%               VG            71%                  VG           72%
Värmland  77%               Värmland  69%                 Värmland 70%
Sverige      80%              Sverige     74%                 Sverige     74%

Respekt/bemötande      Kontinuitet                     Information/Kunskap

Halland     90%               Halland     78%                  Halland    80%
VG            83%               VG            65%                  VG           72%
Värmland  83%               Värmland  65%                 Värmland 70%
Sverige      85%              Sverige     70%                 Sverige    74%

Tillgänglighet

Halland     88%
VG            80%
Värmland  77%
Sverige      83%

Halland slår alltså de två övriga på alla punkter när patienterna får uttala sig och ligger klart över snittet i Sverige.

Visst finns det saker att förbättra i Halland men regionen får bäst siffror i Sverige. Det är enklare att förbättra något som är bra än att börja förändra en verksamhet som har problem.

Det är enkelt att fråga t.ex någon i Kungsbacka om man vill tillhöra VG regionen och få ett ja. Men det vore intressant om någon journalist frågade såhär istället;

- Skulle du vilja tillhöra VG regionen även om du får sämre vård?

Den som själv vill titta på undersökningen kan trycka här.

torsdag, mars 10, 2016

Skrota tanken på höghastighetståg.

Jag har tidigare i denna blogg sågat de höghastighetståg som nu planeras. Tryck här.

Istället skall vi satsa på snabba tåg på befintliga banor. Det blir lite konstigt när man nu planerar för snabbtåg (höghastighetståg) samtidigt som t.ex sträckan Ängelholm till Helsingborg har enkelspår och en del av detta enkelspår inte är med i planeringen för utbyggnad till dubbelspår.

Eller att det inte finns pengar för snabb upprustning av Viskadalsbanan mellan Borås och Varberg.

Även fyra spår mellan Kungsbacka och Göteborg skulle behövas på sikt.

Och runt om i landet finns många banor som behöver rustas upp och byggas ut.

Velaro snabbtåg från Siemens
Blev därför väldigt glad när mina liberala partivänner i Skåne, Stockholm och Göteborg i Dagens Industri idag säger nej till höghastighetstågen som beräknas kosta 300 miljarder i investeringar, om det räcker. Tryck här för artikeln.

Bland annat skriver man:

- De 300 miljarder kronor som höghastighetsbanorna skulle kosta kan användas betydligt smartare, till större nytta för fler människor.

- Ett huvudproblem för höghastighetståg är att spårbunden trafik främst är lönsamt i ett regionalt perspektiv. Här riskerar Sverigeförhandlingen att göra dubbel skada. Förutom att sluka enorma resurser som kunde ha använts bättre på annat håll, ska nationell trafik alltid ha prioritet framför lokal- och regionaltåg som därför tränger undan dessa i högtrafik.

Kan bara instämma.

Indelningskommittén har verkligen lyckas reta upp många med storregionförslaget

Den av den socialdemokratiska civilministern tillsatta Indelningskommittén kom igår med sitt förslag. Sverige skall gå från 21 landsring/regioner till sex regioner.

Ett ogenomtänkt förslag med stora brister.

Men på en punkt har man lyckats. Sällan har någon retat upp så många personer oavsett vad de har för politisk bakgrund.

Halländska politiker är eniga och sågar förslaget att Halland skall ingå i en storregion med Västra Götaland och Värmland.

Värmland är inte heller speciellt nöjda.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) säger till SR Värmland:

- Av alla alternativ vad detta det sämsta förslaget. 

Landshövdingen i Örebro län Maria Larsson till SR Örebro:

- Jag är väldigt förvånad över att Värmland inte ingår i en region med Örebro Det är problematiskt ur ett infrastrukturperspektiv. Vårt största exportland är Norge och vi är angelägna om att bygga bra kommunikationer och förbindelser dit, och att då inte ha Värmland i samma region skulle ställa till det, säger hon.

Även i Skåne är man missnöjd med att föras ihop med Blekinge. Såhär skriver SR Malmöhus:

– Oavsett vad man tycker i sakfrågan är det orimligt att så här genomgripande reformer genomförs utan brett folkligt stöd, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S)

– Det är svårt att förstå hur Indelningskommittén ens har kunnat fundera på att tvinga ihop Skåne med Blekinge, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. 

Liberalerna skriver också i ett pressmeddelande att man inte är för sammanslagningen.

– Indelningskommittén har tänkt helt fel. En region bestående av enbart Blekinge och Skåne skulle slå hårt mot de båda landskapen som inte skulle klarar av att bära kostnaderna för den högspecialiserad vård som idag, då regionen blir alldeles för liten och volymerna skulle gå ner drastiskt, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare i Region Skåne.

Såhär skulle jag kunna fortsätta att citera. Kritiken är massiv över hela Sverige.

Och den är ganska enstämmig. Samma kritik återkommer från alla politiska färger.

- Man har inte lyckats förklara fördelen med storregioner.

- Sammanslagningen sker uppifrån utan brett folkligt stöd.

- Avstånden blir för stora.

Spiken i kistan för storregioner? Jag tror det. Är regeringen beredd att pressa igenom detta genom riksdagen med kanske några få rösters övervikt? Och finns det överhuvudtaget någon majoritet i riksdagen?onsdag, mars 09, 2016

Bedrövligt förslag att Halland skall upphöra som eget län och region.

Idag kom den så kallade indelningskommittén med sitt förslag om hur Sveriges regioner skall se ut i framtiden. Kommittén föreslår sex regioner.

Halland hamnar i en region med Västra Götaland och Värmland. En gigantisk region med stora avstånd.

Från Sysslebäck i Norra Värmland till Laholm är det 55,6 mil och tar enligt Google maps 6 timmar och 46 minuter med bil och över 8 timmar med kollektivtrafik.

Vad har dessa orter gemensamt? Ingenting. Stora delar av den tänka regionen har inget gemensamt och det är den stora svagheten. Södra Halland hamnar i utkanten av den tänkta regionen vilket kommer påverka den delen av Halland negativt.

Förslaget är bedrövligt, Man tycks inte ha tagit hänsyn till de synpunkter som kommit in. Förslaget om nya regioner kommer uppifrån. Nya regioner skall växa fram underifrån därför vissa regioner/landsting ser behov att samarbeta. Det var så Skåne och Västra Götaland bildades.

Argumenten har varit klena. Sjukvården var ett viktigt argument, men de tre stora regioner/landsting vi har är inte bäst på sjukvård. Och specialistsjukvården måste vi samarbeta om ändå. Vissa saker kanske bara skall göras på ett eller två ställen i Sverige.

Man har också börjat arbeta med fel saker. Idag är Sveriges minsta kommun Bjurholm med 2453 invånare och den största Stockholm har 923.516 invånare. Men man har samma uppdrag. Naturligt hade varit att man tittat på en kommunreform där kanske lägst antalet invånare blev kring 30-35.000.

Ur demokratiarbetet kommer en region med VG regionen, Landstinget Värmland och Region Halland bli problematisk.

Det blir 71 kommuner i den tänka regionen. Många kommuner kommer inte ha en enda ledamot i regionfullmäktige vilket skapar långa avstånd till medborgarna.

Anonyma politiker kommer besluta om viktiga saker som att om sjukhus skall vara kvar, vilken kollektivtrafik vi skall ha, hur den regionala utvecklingen skall hanteras.

Kanske det som är meningen med att socialdemokratiska civilministern drog igång processen? Med anonyma politiker som sitter långt borta från medborgarna så blir det enklare att driva igenom impopulära beslut. Kanske är det så, men är det demokrati?

Sista order är defensivt inte sagt. På många ställen i Sverige kommer man protestera. Jag ser kartan med sex regioner som ett sätt att få igång en diskussion. Hade man presenterat 10 regioner hade man kanske fått backa ner till 15 efter debatt. Nu föreslår man 6 regioner, säkert medvetna om att man kommer få backa på flera punkter.

Och en av dem saker man måste backa på är att Halland måste förbli Halland. Varför ändra på ett vinnande koncept?