torsdag, mars 10, 2016

Indelningskommittén har verkligen lyckas reta upp många med storregionförslaget

Den av den socialdemokratiska civilministern tillsatta Indelningskommittén kom igår med sitt förslag. Sverige skall gå från 21 landsring/regioner till sex regioner.

Ett ogenomtänkt förslag med stora brister.

Men på en punkt har man lyckats. Sällan har någon retat upp så många personer oavsett vad de har för politisk bakgrund.

Halländska politiker är eniga och sågar förslaget att Halland skall ingå i en storregion med Västra Götaland och Värmland.

Värmland är inte heller speciellt nöjda.

Landstingsstyrelsens ordförande Fredrik Larsson (M) säger till SR Värmland:

- Av alla alternativ vad detta det sämsta förslaget. 

Landshövdingen i Örebro län Maria Larsson till SR Örebro:

- Jag är väldigt förvånad över att Värmland inte ingår i en region med Örebro Det är problematiskt ur ett infrastrukturperspektiv. Vårt största exportland är Norge och vi är angelägna om att bygga bra kommunikationer och förbindelser dit, och att då inte ha Värmland i samma region skulle ställa till det, säger hon.

Även i Skåne är man missnöjd med att föras ihop med Blekinge. Såhär skriver SR Malmöhus:

– Oavsett vad man tycker i sakfrågan är det orimligt att så här genomgripande reformer genomförs utan brett folkligt stöd, säger regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S)

– Det är svårt att förstå hur Indelningskommittén ens har kunnat fundera på att tvinga ihop Skåne med Blekinge, kommenterar Carl Johan Sonesson (M), oppositionsledare i Region Skåne. 

Liberalerna skriver också i ett pressmeddelande att man inte är för sammanslagningen.

– Indelningskommittén har tänkt helt fel. En region bestående av enbart Blekinge och Skåne skulle slå hårt mot de båda landskapen som inte skulle klarar av att bära kostnaderna för den högspecialiserad vård som idag, då regionen blir alldeles för liten och volymerna skulle gå ner drastiskt, säger Gilbert Tribo (L) gruppledare i Region Skåne.

Såhär skulle jag kunna fortsätta att citera. Kritiken är massiv över hela Sverige.

Och den är ganska enstämmig. Samma kritik återkommer från alla politiska färger.

- Man har inte lyckats förklara fördelen med storregioner.

- Sammanslagningen sker uppifrån utan brett folkligt stöd.

- Avstånden blir för stora.

Spiken i kistan för storregioner? Jag tror det. Är regeringen beredd att pressa igenom detta genom riksdagen med kanske några få rösters övervikt? Och finns det överhuvudtaget någon majoritet i riksdagen?Inga kommentarer: