onsdag, mars 28, 2018

Utvärdering av samarbete med nätdoktorer visar på att tydliga riktlinjer behövs

Närsjukvården i Region Halland hade under andra halvåret 2016 och början av 2017 ett samarbete med företaget Min Doktor. Ett av de företag som erbjuder nätdoktorer.

De som ringde till en vårdcentral kunde i vissa fall få erbjudande om att ringa en doktor istället.

Den utvärdering som gjorts visar främst på tre saker.

Det behövs klara riktlinjer vilka frågor som passar för nätdoktorer. Och vilka som absolut inte passar.

Detta behövs som grund för det beslutsstöd som måste finnas. Både för personalen och i en app.

Utvärderingen visar också på att det är oerhört viktigt att alla nättjänster inom vården är anslutna till regionens journalsystem.

Inte bara genom den nationella tjänst som finns NPÖ. (Nationella patienöversikten)

Regeringen har bett utredaren Göran Stiernstedt att ta fram riktlinjer. Det är bra och behövs. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att peka ut vilken typ av vård som passar för digitala vårdmöten.

Utifrån dem får man sedan anpassa verksamheten.

En fråga som är rimlig att ställa skall en nätdoktor som aldrig träffar patienten kunna sjukskriva eller skriva intyg av olika slag?

Den utvärdering som nu gjorts kommer vara nyttig att ha i ryggen nu när Region Halland kommer ta fram egna lösningar för vård på nätet.

Vill man läsa utvärderingen så tryck här.  
Finns längre ner i pressmeddelandet.

Min doktor har nu gått ut och är kritiska till vår utvärdering.

Den har inte gjorts av närsjukvården utan bl.a. Mats Erntell vår smittskyddsläkare i regionen.
Jag är trygg med den.

Jag tolkar det som att man är pressade. Kritiken är från många håll hård mot nätläkarna. SVT Nyheter hade häromdagen ett inslag som inte var så smickrande. Tryck här.

De tog sig in bakvägen med påståenden som inte stämmer och med aggressiv marknadsföring. Flera beslut har fått tas av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att begränsa deras kostnader.

Och nu håller alla landsting/regioner på att att ta fram egna digitala lösningar. Appar med mera.

Marknaden krymper och därmed pressen från de som pumpat in miljoner i dessa fortfarande olönsamma bolag.