onsdag, december 16, 2009

Kungsbacka närsjukhus framtid

Jag förstår den oro som finns bland läkare på Kungsbacka närsjukhus att sjukhuset skall avlövas uppgifter.

I besparingens namn finns det krafter inom Landstinget Halland som säkert vill centralisera vården. Vård som sker i Kungsbacka till Varberg och vård i Varberg till Halmstad.

Det är något Folkpartiet aldrig kommer ställa upp på. Och är knappast en besparing för om detta sker kommer fler söka vård i Västra Götaland.

Idag skriver Göteborgs Posten om detta och jag citeras.

söndag, december 13, 2009

Husmark Pehrsson effekt

När alliansen tog över var den svenska sjukförsäkringen i mycket dåligt skick. Människor kunde gå sjukskrivna i år utan att något hände. Oftast löstes dessa problem med pensionering. Inte sällan emot den enskildes som inte ville annat än att få rehabilitering och få arbeta.

Fusk förekom i försäkringen.

Att något var tvunget att göras var uppenbart.

Hela idén med att de som har en arbetsförmåga kvar skall få jobba och inte pensioneras är rätt. Hela idén med att ingen skall gå sjukskriven år efter år är också rätt.

Men för att gå från ett system till ett annat krävs ordentliga verktyg och åtgärder. Att de myndigheter som är ansvariga, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, verkligen klarar av processen.

Men det krävs också att man har spärrar och har kontroll på att ingen hamnar mellan stolarna.

Det har givetvis aldrig varit alliansens avsikt att en svårt cancersjuk skall arbeta. Även om sjukförsäkringen når en bortre gräns.

Men när Försäkringskassan fattar sådana beslut är det givetvis fel i systemet.

Det borde varit uppenbart för ansvarig statsråd Cristina Husmark Pehrsson att Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen inte klarat sina uppgifter. Att människor kommer i kläm.

Men hon har inte agerat. Först när medietrycket blir hårt börjar man göra förändringar.

Hon och hennes medarbetare borde haft sådant kontroll över situationen att man borde förslagit riksdagen att skjuta upp sista steget i förändring av sjukförsäkringen. Först borde man sett att myndigheterna klarade sina uppgifter.

En viktig regel borde också vara att den som får ersättning indragen skall ha ersättning tills ärendet är slutligt avgjort. Om Försäkringskassan tar månader på sig att hantera överklaganden är detta kassans problem. Inte den enskildes.

När nu SIFO mätningen visar kraftigt ras för alliansen, som huvudsakligen handlar om moderaternas ras, är det en klar Husmark Pehrsson effekt.

Hennes brist på agerande och hennes brist att kunna argumentera för förändringarna är det främsta skälet till moderaternas ras.

Man kan nu välja att fortsätta den inslagna linjen och då är valet redan förlorat. Eller så lyssnar man på opinionen och agerar.

I Storbritannien hade Cristina Husmark Pehrsson omedelbart fått byta jobb. Till och med kanske fått lämna regeringen. Brittiska premiärministrar brukar inte ha så många känslor när det gäller att välja mellan en person eller vinna valet.

Kanske måste Fredrik Reinfeldt göra något sådant för att komma på banan igen. För han vill väl bli omvald?

SvdSvd2Gp12