fredag, mars 22, 2013

Motion om integritet och patientjournaler

För några veckor sedan fick jag reda på att någon anställd i Region Halland olovligen har loggat in på min patientjournal. Personen är polisanmäld.

Denna och flera andra liknande incidenter sätter fokus på sekretessen och den personliga integriteten när det gäller patientjournaler. I Halland finns så kallat sammanhållet journalsystem där man i princip kan se allt i en journal på alla mottagningar.

I en motion till regionfullmäktige i Region Halland, som jag lämnar idag fredag, begär jag ett antal utredningar och lämnar också en del exempel på vad som kan göras.

Följande begär jag: 

1. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att en central enhet tar emot och handlägger begäran om information kring vem som loggat in i vårdadministrativa system, 

2. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att via t.ex. mina vårdkontakter eller andra informationskanaler ge patienten möjlighet att se vilka som loggat in på deras patientjournaler, 

3. Att regionstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att genomföra en utbildning för berörd personal i reglerna kring sekretess och när man får lov att logga in i patientjournaler.

Dagens journalsystem i Region Halland klarar inte kraven i patientdatalagen. Man kan t.ex inte spärra delar av informationen. Jag tycker också det är viktigt att man gör det lätt
för patienten att få ut så kallade loggfiler. En central enhet bör ha detta uppdrag. Vården skall inte kontrollera sig själva.

Det är också viktigt att man prövar nya vägar för att informera patienten om vem som tittar i journalen. Kanske via mina vårdkontakter men också via e-post och sms om patienten så önskar.

Ingen skall vara ovetande om sekretessreglerna. Därför är det viktigt att alla medarbetare som kommer i kontakt med patientjournaler får en gedigen utbildning i ämnet.