fredag, december 23, 2016

När Byggnadsnämndens ordf (M) i Kungsbacka ville förbjuda kritik

Byggnadsnämnden i Kungsbacka och dess moderata ordförande Thure Sandén har stundtals fått ganska stor kritik i media.

Skälen är många. Långa handläggningstider, kraftig JO kritik, beslut som varit underliga och motstridiga osv.

Senast drev (M) igenom nej till bygglov för vindkraftverk tillsammans med SD trots att man var för i nämndens arbetsutskott.

För detta fick man kritik från Miljöpartiet och då brast det tydligen för Thure Sandén som skrev en insändare utan att tänka.

Att det finns något som heter yttrandefrihet glömde han tydligen helt bort så det fanns anledning att skriva några rader i Norra Halland. Som ni säkert förstår kom det inget svar varken från Thure Sandén eller Moderaterna.

Läs Thure Sandéns insändare i faksimil ovan från Norra Halland. Tryck på bilden så blir den större,

Skicka Thure Sandén på kurs i yttrandefrihet och demokrati
Byggnadsnämndens ordförande Thure Sandén (M) tycks helt ha missat yttrandefrihetsgrundlagen som säger: 

"Yttrandefriheten enligt denna grundlag har till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande.” 

I en insändare i NH 9/12 anser han att två miljöpartisters kritik mot beslut i byggnadsnämnden strider mot lojaliteten (med honom?) och demokratin.

Ett sätt att se på demokrati och yttrandefrihet president Putin säkert skulle instämma i. Att försöka tysta kritik på detta sätt är anmärkningsvärt.

Att framföra sin åsikt är en del av det demokratiska samhället och samtalet. Att man, enligt Sandén, efter en nämnds beslut inte skall framföra avvikande åsikt, i sann demokratiskt anda skall acceptera besluten, och att det skulle vara en gyllene regel, är ett häpnadsväckande påstående.

Har han helt missat att hans eget parti 2018 kommer gå till val på att ändra beslut som den rödgröna regeringen fattat? Eller skall man skall acceptera dessa rakt upp och ner när de är fattade och avstå från kritik?

Vad säger moderaterna i Kungsbackas ledning? Instämmer man med Sandéns syn på yttrandefrihet och demokrati?

M borde göra två saker. Ta avstånd från hans inlägg och skicka Thure Sandén på kurs i demokrati och yttrandefrihet. 

Inser inte Thure Sandén att han trampat i klaveret bör han lämna sitt uppdrag till någon som förstår sig på yttrandefrihet och demokrati.

Tommy Rydfeldt
Liberalerna

torsdag, december 22, 2016

Blair och Reinfeldt har mött samma öde

Tony Blair är den mest framgångsrike ledaren för brittiska Labour någonsin. Vann tre val i rad och satt som premiärminister i 10 år.

Han lyckades förvandla ett parti som var i den politiska öknen i 18 år och gjorde kraftiga vänstersvängar till ett modernt mittenparti som var regeringsdugligt under namnet New Labour.

Labours alla vänsteranhängare var inte överförtjusta men efter 18 år i opposition var allt annat  mycket bättre.

Vinner man val innebär det positioner som personer, oavsett grundövertygelse, inte vill mista. Och Blair vann ju valen. Dessutom med stor majoritet så vissa inom vänsterflygeln, bland annat nuvarande ledaren Jeremy Corbyn, då och då kunde rösta emot regeringen utan att något hände.

När man förlorade valet 2010 var Labour tillbaka på ruta ett. Partiet drog åt vänster och förlorade även valet 2015.

Lösningen har blivit att gå ännu mer åt vänster, kritisera det mesta Tony Blair gjorde, och välja Jeremy Corbyn till ledare. En person som närmast kan beskrivas som kommunist.

Och Labour går kräftgång i opinionen, får kring 26-28% och har i vissa mätningar varit 15-16% bakom de Konservativa.

När Moderaterna för tredje valet i rad 2002 missade regeringsmakten, och dessutom kraftigt gick tillbaka, öppnades det upp ett utrymme att förändra partiet.

Man hamnade i samma situation som Labour, allt är bättre än att sitta i evig opposition.

Fredrik Reinfeldt fick mandatet att förändra Moderaterna. Ganska oblygt kopierade han och hans medarbetare Labours förändring. Man kallade sig till och med Nya Moderaterna.

Moderaterna tog tydliga kliv mot den politiska mitten. För att visa detta ändrade man t.ex partiets åsikt om arbetsrätten. Försvaret blev ett särintresse och man fick en helt annat migrationspolitik.

Moderaterna blev möjligt att byta till om man var socialdemokrat.

Valet vanns 2006 och med åtta år som statsminister är Fredrik Reinfeldt den mest framgångsrike ledaren Moderaterna haft, även under andra namn.

Men precis som Tony Blair förändrade han bara politiken, inte partiet. Och när Reinfeldt försvann tog sig partiet snabbt tillbaka till gamla ståndpunkter. Förekomsten av Sverigedemokraterna har snabbat upp den processen. Inte minst inom migrationspolitiken.

Precis som för brittiska Labour har denna förändring inte inneburit framgångar hos väljarna, snarare tvärtom. I opinionsundersökningarna ligger partiet under valresultatet 2014.

Tony Blair och Fredrik Reinfeldt lyckades aldrig förändra sina partier. Därför är det numera fritt fram i deras partier att ganska ohämmat kritisera dem. De som ledde partierna till sina största framgångar.

Och det man kan lära är att om man inte förändrar partiet i samma takt som politiken så blir framgångarna tillfälliga och så fort framgångarna upphör faller partierna tillbaka i gamla idéer och tankar. De som bara skapade en evig opposition,

Åtgärder för att få bort köerna till Folktandvården i Halland

På vissa Folktandvårdskliniker i Region Halland har köerna minskat, på andra har det ökat.

Det ser också olika ut inom Folktandvården. Köerna är längst i Halmstad, Laholm och Falkenberg. I övriga delen av Halland kan en ny patient få en tid inom 3-6 månader om man saknar besvär. Är det akut får man tid direkt.

Driftnämnden Närsjukvård beslöt därför på sitt sammanträde i augusti att begära en handlingsplan av förvaltningen för att få bort köerna.

Den återredovisades  på sammanträdet förra veckan och innehåller bland annat
rekrytering av fler tandläkare och tandhygienister. Lördagsöppet med extra mottagning och schemaändringar.

Folktandvården i Varberg (Västra Vall) har öppet 7-19 vardagar förutom fredag 7-15 och lördagar 8-13. Intressant koncept att ta efter på fler kliniker.

Önskan att få bli patient är stor på vissa orter i Halland och det är viktigt att möta den efterfrågan. Det är ju också ett bra betyg för Folktandvården att deras tjänster är efterfrågade.
 

Nämnden ställde sig bakom planen och i maj återredovisar förvaltningen hur arbetet fortskrider.

Men att personer som vill och kan arbeta men inte får stanna i Sverige gör ju inte det lättare. Läs artikel i Hallands Nyheter om Abdu Tali. Tryck här.

Tågstopp i Åsa en lägesrapport

Att få byggt en station i Åsa var inte så svårt. Men att få tåg att stanna där var svårare.

Trafikverket var negativa då tidtabellen är väldigt ansträngd. Speciellt sträckan Varberg och Göteborg är full och fler tåg kan inte sättas in.

Så när det då och då poppar upp förslag om att förlänga pendeltåget Kungsbacka-Göteborg till Varberg kommer dessa förslag på grund av okunskap om att det inte finns plats på banan. Tekniskt skulle det kanske gå om man tar bort kvartstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg.

Men faktum kvarstår att ett tåg som går långsamt och stannar vid fler stationer skulle försinka både Öresundståg och SJ:s fjärrtåg på sträckan Varberg-Göteborg.

Förbättra för 10% och försämra för 90% är inga bra förslag.

Så tills västlänken och tunneln genom Varberg är klar så är fler tågstopp i Åsa den väg man måste gå för att de som bor i södra delen av Kungsbacka och norra delen av Varberg skall kunna åka tåg främst norrut.

Det finns fortfarande ett giltigt avtal att de tåg som går från Köpenhamn/Malmö bara får stanna en gång per kommun. Avtalet är på väg att ersättas av nytt där dessa formuleringar är borta.

De tåg som nu stannar i Åsa kommer från Halmstad/Varberg och de beslutar Hallandstrafikens styrelse själva om.

Men att avtalet ändras, och givetvis efterfrågan, gör ju det möjligt att få fler tåg att stanna i Åsa.

Därför skrev Liberalerna i Kungsbacka och Halland till Hallandstrafikens styrelse och föreslog att man skulle arbeta för fler tågstopp i Åsa.

Skrivelsen resulterade i att VD fick i uppdrag att göra en fakta och konsekvensbeskrivning av fler tågstopp i Åsa. Den redovisades den 16 december.

Utredningen visar på svårigheten att stanna fler tåg i rusningstrafik men redovisar inga fakta som skulle hindra stopp på dagen, kvällar och på helger.

I rusningstrafik har ju också åtgärder vidtagits. Det går ett nytt tåg på morgonen från Varberg som stannar i Åsa 7.20. Och tåget 8.05 från Åsa är dubbelkopplat. Även tillbaka på eftermiddagen finns ytterligare ett tåg.

Tåget som stannar 7.20 "lånar" ett tågläge från gods/fjärrtåg och det finns ytterligare ett sådant ledigt att ansöka om vid behov. Så banan är lika trång fortfarande men alla tåglägen nyttjas inte.

Så det som i första hand gäller är att få fler tåg att stanna på dagen, kvällar och på helgerna.

Vid sitt sammanträde 3 mars 2017 skall Hallandstrafikens styrelse för fösta gången behandla Kollektivtrafikplan 2018. Det blir första gången styrelsen kan ge direktiv till VD att hos Trafikverket undersöka möjligheten att få fler tåg att stanna i Åsa.