torsdag, december 22, 2016

Åtgärder för att få bort köerna till Folktandvården i Halland

På vissa Folktandvårdskliniker i Region Halland har köerna minskat, på andra har det ökat.

Det ser också olika ut inom Folktandvården. Köerna är längst i Halmstad, Laholm och Falkenberg. I övriga delen av Halland kan en ny patient få en tid inom 3-6 månader om man saknar besvär. Är det akut får man tid direkt.

Driftnämnden Närsjukvård beslöt därför på sitt sammanträde i augusti att begära en handlingsplan av förvaltningen för att få bort köerna.

Den återredovisades  på sammanträdet förra veckan och innehåller bland annat
rekrytering av fler tandläkare och tandhygienister. Lördagsöppet med extra mottagning och schemaändringar.

Folktandvården i Varberg (Västra Vall) har öppet 7-19 vardagar förutom fredag 7-15 och lördagar 8-13. Intressant koncept att ta efter på fler kliniker.

Önskan att få bli patient är stor på vissa orter i Halland och det är viktigt att möta den efterfrågan. Det är ju också ett bra betyg för Folktandvården att deras tjänster är efterfrågade.
 

Nämnden ställde sig bakom planen och i maj återredovisar förvaltningen hur arbetet fortskrider.

Men att personer som vill och kan arbeta men inte får stanna i Sverige gör ju inte det lättare. Läs artikel i Hallands Nyheter om Abdu Tali. Tryck här.

Inga kommentarer: