torsdag, september 28, 2006

Fel rekryteringskultur i folkpartiet?

I det liberala nyhetsmagasinet NU som kommer ut varje torsdag pågår eftervalsdebatten.

Denna artikel publiceras i dagens nummer. Mitt syfte med den är att få upp frågan om dataintrånget, och hur politiken ibland sköts. Har detta att göra med hur tjänstemän rekryteras?

Fel rekryteringskultur i folkpartiet.

En valanalysgrupp och en etikkommission har tillsatts. Det är bra. Jag hoppas de tittar på hur man rekryterar tjänstemän i partiet. Vad det är för kriterier som bestämmer vilka som jobbar åt partiledning, riksdagsmän och riksorganisationen?

Den uppfattning jag fått är att det är någon form av reglerad befordringsgång från LUF och in i partiet.

Om man är LUF: are och flyttar till Stockholm, eller redan bor där, har man först uppdrag för LUF. Börjar sedan som juniormedarbetare inom folkpartiet och avancerar sedan som politisk tjänsteman av något slag.

Jag tror inte det är hälsosamt. Det blir för mycket av dålig kultur och kompisgäng. Alla känner alla.

Att vara talskrivare eller pressekreterare skall vara karriären. Inte bara en hållplats för en LUF: are i karriären.

Jag har tidigare utryckt förvåning till vissa i partiledning över detta sätt att rekrytera människor.

Medlemskap i LUF och folkpartiet tycks vara kompetensen. Inte arbetserfarenhet på tidningar, ute i näringslivet, i offentlig förvaltning eller uppdrag för folkpartiet runt om i landet.

Jag hoppas inte lönenivån är sådan att folkpartiet har rekryterat kvantitet istället för kvalité när det gäller medarbetare.

Valnederlaget innebär att folkpartiet får mindre pengar och det skall givetvis användas till en viss förändring på kanslierna i Stockholm. Efterträdarna bör vara personer som kommer med nytt blod och tänkande.

Varför inte rekrytera duktiga kommunpolitiker ute i landet. Vi har t.ex. bra gruppledare i flera Norrlandskommuner. Som gjort folkpartiet stort i sin hemkommun. Även i andra delar i landet. Kanske är dem inte 25 år men jag tror de kan tillföra betydligt mer än många LUF: are som aldrig haft ett riktigt jobb.

Något nytt landsmöte behövs inte. Men både etikkommission förslag och valanalysgruppens arbete måste diskuteras ordentligt i partiet.

Jag hoppas att vi får ut mycket av deras arbete.

Tommy Rydfeldt
Kungsbacka

onsdag, september 27, 2006

Jag blev ersättare i landstingsfullmäktige

Idag på förmiddagen blev landstingsvalet klart även i Kungsbacka. Som jag trodde kom ingen i folkpartiet upp i de 5 % som behövs för att bli personvald och eventuellt kryssa sig förbi andra.

Det visar att min kritik mot personvalet är riktig och att 5% spärrarna är fel för att bli personvald. Folkpartiet har flera kända kandidater med starkt stöd där man bor men även i andra delar av kommunen. Dessa kandidater tar ut varandra och gör att ingen når upp till 5 %.

Jag fick 131 kryss vilket jag är mycket nöjd över. Det var första gången jag deltog i ett personval och nu vet jag lite mer hur man skall nå ut.

Dessutom har jag ingen bakgrund som sjukvårdspolitiker. Jag har suttit i landstinget servicenämnd sedan 2005-01-01 och har aldrig kandiderat till landstinget förut.

Några intressanta bitar är att jag fått kryss där jag inte haft någon särskild kampanj. I och för sig har man ju kunnat läsa mina insändare och annonser. Ett sådant exempel är Onsala distrikt 7 där jag fått 5,56 % kryss.

Glädjande är också att jag kryssar bra på ”hemmaplan”. Jag bor i Tölö 2 där jag får 11.93% kryss. Bäst procentsiffra för någon politiker även om man räknar samtliga partier.

I Tölö 4 får jag 9.14% kryss. Även här bäst bland övriga politiker med undantag av miljöpartiets Agneta Börjesson. Men hennes procentsiffra baseras bara på 7 lämnade personröster varav hon tar 4.

Jag är nu ersättare i landstingsfullmäktige vilket är en utmärkt plattform att jobba vidare ifrån.
När förhandlingar mellan partierna är avslutade och folkpartiets nomineringar är klara kommer jag säkert att finnas med i någon av landstingets styrelser och nämnder.

tisdag, september 26, 2006

Lena gjorde det igen

Lena Persson från Varberg lyckades även i detta val kryssa in sig i landstinget. Hon slår Gunnel Wandel med 160 kryss mot 141 och passerar därmed Gunnel på listan.

Synd att vi inte tar 2 mandat i Varberg. Både är duktiga folkpartister.

Kungsbacka har nu börjat räknas. Jag försvarar hittils min 5:te plats på listan, vilket skulle innebära ersättare i landstingsfullmäktige. När räkningen avbröts för dagen hade jag fått 48 kryss. Då har inga av "mina" valdistrikt i Tölö räknats. 48 kryss är en helt Ok siffra.

Blir jag ersättare är det en bra plattform att driva mina valfrågor från. Det är ju främst från ledamöter och ersättare i landstingsfullmäktige som ledamöter i landstingets styrelser och nämnder hämtas.

Landstingsvalet räknas

Äntligen har man börjat närma sig att börja räkna personkryssen i Kungsbackas landstingsval. Halmstad-Laholm och Falkenberg-Hylte är klara. För folkpartiets del innebar det att ingen kryssade sig förbi på listan.

Ulla Ertsborn blev personvald för folkpartiet i Falkenberg-Hylte men stod redan på första plats på listan.

Varberg kan bli spännande.

När fem 5 av 37 valdistrikt är räknade har Lena Persson, som står som nummer två på listan, mest kryss. 12,28 %. Tätt följd av listans första namn Gunnel Wandel som har 7,72 % kryss.

Lena Persson kryssade sig in vid förra valet. Skall hon göra det igen?

Kungsbacka är inte påbörjat men jag tror inte det blir några förändringar på listan.

Man måste få ca: 260 kryss. Ingen folkpartist lyckades få det i kommunvalet. Att två folkpartister kryssade sig uppåt på listan beror på att i kommunvalet räcker det att få 5 % i en valkrets. Kungsbacka är i kommunvalet uppdelat i två valkretsar. I landstingsvalet är hela kommunen en valkrets vilket gör det svårare att kryssa in sig.

Det är ändå spännande att se hur många kryss jag får, även om jag inte tror jag kommer in som ledamot.