onsdag, juli 18, 2018

Liberalerna är enda parti som vill att så många Öresundståg som möjligt skall stanna i Åsa

Regionpolitiken är lokal. Tågstopp i Åsa visar detta.

Det finns en räls, det går tåg, det finns en station, människor vill åka. Hur svårt kan det vara?

När det stod klart att Region Skåne inte hade synpunkter på hur många Öresundståg som stannade i Åsa, så började jag driva frågan.

Jag föreslog att man frågade Trafikverket hur många tåg som var möjliga. Till min förvåning fick jag helt nej. Till att ens fråga.
Frågan har varit uppe flera gånger i Hallandstrafikens styrelse men den 8 december 2017 drev jag det till votering. Mitt förslag var att ge VD i uppdrag att hos Trafikverket ansöka om att så många Öresundståg som möjligt stannar i Åsa och givetvis samråda med Skånetrafiken och Västtrafik.

Jag fick nej och förlorade voteringen men 7-1. S+SD+C+MP röstade nej.

Man är väl rädd för att få ett ja?

De finns partier som försöker påskina att de vill ha fler stopp men när det gäller säger man nej.

Liberalerna är det enda parti som i Kungsbacka kommun och Region Halland som vill att så många tåg som möjligt skall stanna i Åsa. Ge oss dit stöd i både kommunvalet och regionvalet (står landsting på den blå listan) den 9 december. Och gärna ett kryss på mig i regionvalet.


tisdag, maj 01, 2018

Avskaffa 1 maj som helgdag

Jag har inget emot att vissa partier och organisationer vill ha en dag om året de demonstrerar på. Det tillhör demokratin.

Men varför skall denna dag vara helgdag för att en minoritet i samhället vill demonstrera?

Känns dessutom lite konstigt när man skall ut och demonstrera mot sig själv. 

Stefan Löfven är så dålig så nu drar vi igång stora demonstrationståg emot honom.

Håller med, men varför skall det vara en helgdag?

Partier med 30-33% av rösterna skall ha egen dag som är helgdag?

Kanske skulle alliansen och alla de som står för ickesocialism och demokrati också få en egen helgdag?

Nej avskaffa 1 maj som helgdag.

Gör istället en måndag i maj till helgdag. Som britternas bank holiday.

torsdag, april 19, 2018

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Idag får jag denna artikel införd i Hallands Nyheter.

Halland och Sverige behöver fasta husläkare

Liberalerna vill att alla människor ska ha rätt till en egen, namngiven, fast husläkare. För den som har stora behov med många inblandade vårdgivare ska husläkaren fungera som en samordnare. Därför bör Sverige införa fastläkare, t.ex. enligt den modell som införts i Norge som har ökat intresset och attraktiviteten i att jobba som läkare i primärvården

Häromveckan kom öppna jämförelser där patienterna i Sverige har fått sätta betyg på sina vårdcentraler. Halland får bäst betyg i alla kategorier.

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre.

Det man framför allt vill se är möjligheten att träffa samma läkare som känner till patienten.

Sverige ligger bra till när man jämför medicinska resultat, hälsa och livslängd med jämförbara länder. Ändå saknas något, en otrygghet som många patienter vittnar om.

Husläkaren skall ha helhetsansvaret för sin patient och fungerar som en samordnare i vården. Primärvården organiseras utifrån husläkarna och rustas att ta ett större ansvar för att förebygga, möta och behandla fler vårdbehov än i dag. Först bör erbjudandet om fast husläkare riktas till äldre multisjuka och andra med stora vårdbehov.

Fler behöver utbildas, och personer som i dag jobbar som sjukhusläkare behöver byta arbetsplats. Landsting/regioner behöver ordna fler ST-platser för blivande allmänspecialister

I en förändrat system kan man också sätta tak på antalet patienter en läkare har ansvar för.

Liberalerna vill satsa mer statliga pengar på utbildning av allmänspecialister - 900 miljoner kronor 2018-2020.

Fler läkare ska också kunna jobba som husläkare. För barn kan barnläkare vara den bästa husläkaren. Även andra specialiteter ska kunna verka som husläkare. Primärvården blir attraktiv som arbetsplats för fler läkare - och den friare, mer ansvarsfulla rollen som fastläkare tror vi är en framgångsfaktor.

Omställningen av vården - från en sjukhustung vård till en med fokus på primärvården - kräver också resurser. Det är en nationell uppgift.

Staten behöver stödja landstingen och regionerna för att genomföra en fastläkarreform. Liberalerna föreslår ett primärvårdslyft, 5,25 miljarder under budgetperioden 2018-2020.


Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

Inger Brosved (L)
Regionfullmäktigekandidat

Niclas Erlandsson (L)
Ordförande Falkenbergsnämnden

tisdag, april 03, 2018

Ta otryggheten vid Resecentrum i Kungsbacka på allvar.

Moderaterna i Kungsbacka fortsätter sin argumentation för att Kungsbackas otryggaste plats, Resecentrum, inte behöver trygghetsvakter. Denna gång skickades Stephan Philipson fram.

Jag och Ulrika Landergren svarade i Norra Halland.

Ta otryggheten på allvar

Stephan Philipson (M) anser i NH att det är billiga valpoäng att Liberalerna vill att det skall prövas trygghetsvakter vid den plats som Kungsbackas invånare i medborgardialog anser är kommunens otryggaste, nämligen resecentrum/stationen.

Hans argument är att vi inte gått in i beredningen och lagt oss i. Alla parter skall ha fått yttra sig. Men det är inte sant. Kommunen har inte skickat en förfrågan till Hallandstrafikens styrelse. Vad man vill ha och vad det kostar. Det är konstigt.

När man ägnar sig åt den sortens argument som Philipson så vet alla att sakargumenten tryter.

Men det underligaste argumentet är att det bara är en upplevd otrygghet som Philipson och (M) framför på andra forum. Ingen riktig.

Med de argumenten behövs väl inga fler poliser heller. Även det skulle då vara billiga valpoäng? För även den upplevelsen är väl förmodligen bara upplevd, enligt Philipson.

Ulrika Landergren (M)
Kommunalråd

Tommy Rydfeldt (L)
Ledamot i Hallandstrafikenonsdag, mars 28, 2018

Utvärdering av samarbete med nätdoktorer visar på att tydliga riktlinjer behövs

Närsjukvården i Region Halland hade under andra halvåret 2016 och början av 2017 ett samarbete med företaget Min Doktor. Ett av de företag som erbjuder nätdoktorer.

De som ringde till en vårdcentral kunde i vissa fall få erbjudande om att ringa en doktor istället.

Den utvärdering som gjorts visar främst på tre saker.

Det behövs klara riktlinjer vilka frågor som passar för nätdoktorer. Och vilka som absolut inte passar.

Detta behövs som grund för det beslutsstöd som måste finnas. Både för personalen och i en app.

Utvärderingen visar också på att det är oerhört viktigt att alla nättjänster inom vården är anslutna till regionens journalsystem.

Inte bara genom den nationella tjänst som finns NPÖ. (Nationella patienöversikten)

Regeringen har bett utredaren Göran Stiernstedt att ta fram riktlinjer. Det är bra och behövs. Socialstyrelsen har också fått i uppdrag att peka ut vilken typ av vård som passar för digitala vårdmöten.

Utifrån dem får man sedan anpassa verksamheten.

En fråga som är rimlig att ställa skall en nätdoktor som aldrig träffar patienten kunna sjukskriva eller skriva intyg av olika slag?

Den utvärdering som nu gjorts kommer vara nyttig att ha i ryggen nu när Region Halland kommer ta fram egna lösningar för vård på nätet.

Vill man läsa utvärderingen så tryck här.  
Finns längre ner i pressmeddelandet.

Min doktor har nu gått ut och är kritiska till vår utvärdering.

Den har inte gjorts av närsjukvården utan bl.a. Mats Erntell vår smittskyddsläkare i regionen.
Jag är trygg med den.

Jag tolkar det som att man är pressade. Kritiken är från många håll hård mot nätläkarna. SVT Nyheter hade häromdagen ett inslag som inte var så smickrande. Tryck här.

De tog sig in bakvägen med påståenden som inte stämmer och med aggressiv marknadsföring. Flera beslut har fått tas av organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) att begränsa deras kostnader.

Och nu håller alla landsting/regioner på att att ta fram egna digitala lösningar. Appar med mera.

Marknaden krymper och därmed pressen från de som pumpat in miljoner i dessa fortfarande olönsamma bolag.


onsdag, mars 21, 2018

Kollektivtrafiken behöver trygghetsvakter - börja med Kungsbacka station

Liberalerna la ett förslag på att införa trygghetsvakter vid stationen i Kungsbacka.

Efter lite utredande säger alla övriga partier nej. Argumenten är att det kostar för mycket och att det bara är upplevd otrygghet.

Vad gäller kostnaden säger man att t.ex Hallandstrafiken tackat nej till att vara med att finansiera. Sanningen är att frågan aldrig varit uppe i bolagets styrelse. Det är en principiell fråga och skulle givetvis varit uppe där.

Men hur har kommunen frågat? Underhand eller formellt? Frågan kan ju ställas så man vet man får nej.

Upplevd otrygghet bottnar i något. Incidenter som aldrig har anmälts. Allmän otrygghet i samhället.

Eller som nu incidenterna på bussar i Särö och Kullavik.

Att ha en kollektivtrafik som går på fler tider än rusningstrafik ökar risken att möta  personer som vill bråka och är påverkade. Att passagerare och personal riskerar att utsättas för olika saker.

Vi kan knappast tro att vi någonsin kommer få poliser så de regelbundet kan patrullera otrygga platser.

Därför kommer vi behöva trygghetsvakter, precis som i Stockholm, så invånarna vågar åka buss och tåg och personalen får en dräglig arbetsmiljö.

Stationen hade varit en bra start att testa detta.

Men nu blir det valfråga istället. Och av de Facebook kommentarer jag sett har Liberalerna starkt stöd för sitt förslag.

tisdag, mars 20, 2018

Halland har bäst primärvård enligt patienterna

Återigen har den nationella patientenkäten (NPE) kommit och återigen ligger Region Halland i topp när det gäller primärvården, eller närsjukvård som vi kallar det.

Länk till enkäten så tryck här.

Man mäter sju olika saker. Region Halland kommer i topp i allt

Kolla. En av Kungsbackas vårdcentraler.
Helhetsintryck där hamnar Region Halland i topp med 84,4%. Snittet i Sverige är 79,9%.

En annan viktig punkt är respekt och bemötande. Där får Region Halland 87,8% och snittet i Sverige är 83,8%.

Tillgängligheten är enligt patienterna också bäst i Halland.84,4% och snittet i Sverige är 81,2.%

Vi har väldigt bra primärvård i Halland
men den kan givetvis bli ännu bättre. Det ser lite olika ut på olika ställen i Halland vilket givetvis gör att Halland kan lyfta sig ytterligare.

Men det är ju bra att utgå från en position från att ha den mest uppskattade primärvården och göra den ännu bättre än att vara bland de minst uppskattade.

Fotnot: Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar. Sedan 2009 deltar samtliga landsting och regioner i Nationell Patientenkät. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting.Enkäten mäter alla vårdcentraler i Region Hallands vårdval. Privata som regionens.