Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

fredag, augusti 26, 2016

Elektronisk dosett en del av digitaliseringen - Region Halland

Vänsterpartiet har till regionfullmäktige i Region Halland lagt en motion om elektronisk dosett.

Enkelt beskrivet så påminner den elektroniska dosetten om när medicin ska tas och matar även fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan vissa dosetter även skicka ett meddelande till personal eller närstående. 

Framför allt för multisjuka som ofta har många mediciner, kan detta vara till stor hjälp.

Att mediciner inte tas eller på fel tider skapar vårdskador som kostar sjukvården stora pengar och det skapar också lidande för patienten.  Kan till och med leda till döden.

En studie i England visade att under ett halvår sparades 20.000 kr per patient därför det blev mindre besök för att ge medicin men framför allt fick patienterna ett bättre hälsotillstånd och man behövde inte sätta in akuta insatser på grund av felmedicinering.

Den nödvändiga digitaliseringen av vården består av många saker. Elektronisk dosett är en av dem.

När Närsjukvårdsnämnden i Region Halland igår fick uttala sig över Vänsterpartiets motion var vi positiva.

Viktigt är dock att all digitalisering sker i ett större sammanhang och att olika projekt inte "duttas" ut, utan att hänga ihop.

Närsjukvården vill ha bort köerna på Folktandvården - Region Halland

Halland växer med ungefär 4000 invånare per år. Det innebär att fler vill komma till Folktandvården i Region Halland. Dessutom vill många som redan bor i Halland få möjlighet att få en tid.

Det är ju positivt för det visar på stort förtroende för Folktandvården, men det skapar köer.

Från och till har köer uppstått men också arbetats bort för att återkomma på nytt.

Kolla - En Folktandvård utan köer
Rekryteringsläget för framför allt tandläkare har blivit bättre och därför finns det anledning att försöka få bort köerna.för gott

Närsjukvårdsnämnden gav på sitt möte igår ett uppdrag till förvaltningen att ta fram en plan för att får bort köerna. Planen skall redovisas senast i december.

Viktigt är också att få ett gemensamt kösystem. Om man idag ställer upp sig på tre olika kliniker så blir man tre som står i kö. Med ett gemensamt system kan man se hur många det faktiskt är som står i kö till Folktandvården som helhet.

För mig handlar detta om valfrihet. Man skall som patient kunna välja mellan privat tandläkare och Folktandvården. och har Folktandvården inga tider så finns inte denna valfrihet.

På vissa ställen i Halland finns bara Folktandvården. Då är det viktigt att man kan få tid dit.

Viktigt är dock att påpeka att den som söker akut alltid får tid.

måndag, augusti 22, 2016

När Löfven och Fridolin kom på skolutspelet om läslov - hemlig inspelning

Jag har fått del av ännu en hemlig inspelning om hur det går till i regeringskansliet.

I torsdags blev Gustav Fridolin uppkallad till Stefan Löfven och det lät såhär:

Löfven: -Det är inte ok att Moderaterna och Björklund lägger förslag om skolan. Någon ordning måste det vara. Det är regeringen som skall lägga förslag inte oppositionen. Björklund skall ju hålla tal på söndag precis som jag. Han tänker säkert prata om skolan.  Vi måste också göra ett skolutspel. Vad har du för förslag att ge mig?

Fridolin: - Ja, vi har inte kommit på speciellt många.

Löfven: -  Ni är ju tre statsråd på departementet. Något måste ni väl gjort de senaste två åren?

Fridolin: - Nja, vi har ett som kanske kan bli bra. Vi döper om höstlovet till läslov? Eleverna skall läsa då, ok?
Polarna Gustav och Stefan. I vått och torrt.

Löfven: - Fantastiskt. Det täpper till munnen på Björklund. Han kommer bli mållös. Inget mer? Kanske öka lärarutbildningen med fler platser?

Fridolin: - Men problemet är att många som studerar till lärare hoppar av och har för dåliga förkunskaper så det blir inte fler lärare. Lärarutbildningen har också för dålig kvalité.

Löfven: - Ja men det vet ingen. Vi visar handlingskraft. Har du något mer?

Fridolin: - Egentligen inte. Kanske ta bort betygen i årskurs ett till åtta? Skulle vara populärt i Miljöpartiet.

Löfven:- Nej då kallar man bara oss flummiga.

Fridolin: - Det är inget fel att vara flummig. I vårt parti är det en komplimang.

Löfven: - Nej, läslov och fler utbildningsplatser får det bli. Då tar vi täten i skolfrågan igen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fotnot: I Aftonbladet(S) beskriver Lena Mellin förslaget att kalla höstlovet för läslov såhär:

"Tyvärr är det en knasig idé från en politisk experimentverkstad som inte kommer att  fungera. Det kommer att leda till det rakt motsatta jämfört med det avsedda."

Befolkningsökningen i Halland drar norrut i kvartal 2

Häromdagen kom befolkningssiffrorna för kvartal nummer två. Vi är nu 316.693 hallänningar.

Halland ökade kvartal två med 1266 invånare. Av dessa 626 personer finns nästan hälften i Kungsbacka (448) och Varberg (178).

Speciellt Halmstad saktar ner. Man ökade kvartal 2 med 169 invånare och av bruttoökningen var 160 inflyttade från utlandet. Man kan nog anta att utan nyanlända hade befolkningsökningen i Halmstad varit betydligt lägre även om alla som kommer från utlandet givetvis inte är nyanlända flyktingar som fått uppehållstillstånd.

Befolkningsökningen första halvåret
Första halvåret ligger befolkningsökningen i Halland till 44% i Varberg och Kungsbacka. I kvartal två nästan till 50%.

Är detta en tillfällighet eller trend?

Kungsbacka med sina 79.702 invånare kommer under hösten, kanske redan tredje kvartalet, gå över 80.000 invånare.

2016 kommer säkert Kungsbacka att öka med mer än 1000 personer. Många bostäder är inflyttningsklara under hösten.

Det som är positivt är att samtliga kommuner i Halland ökar. Tillväxt är t.ex inom sjukvården mycket lättare att hantera än minskat antal invånare och att man behöver skära ner.

Tillväxt är också en utmaning så man inte drabbas av växtvärk. Den halländska sjukvården är van vid befolkningsökningar och klarar ofta dessa mycket bra.


söndag, augusti 21, 2016

Skolan först - Liberal satsning på lärarutbildning

Vid sitt sommartal på soliga Dockpiren vid Eriksberg idag lanserade den liberala ledaren Jan Björklund ett antal förslag för att förbättra både utbildningen och fortbildningen av lärarna. Han förslog även att större krav skall ställas på de som vill bli lärare.

Förslagen kan sammanfattas i följande fem punkter

1. En omfattande vidareutbildning av svensk lärarkår

2. Masterexamen skall vara krav för att bli ämneslärare

3. Högre antagningskrav till lärarutbildningen

4. Ämneslärarutbildningen koncentreras till de sex största universiteten

5. Krav på ämnesbehörighet för att sätta betyg.

Kostnaden under fyra år 8 miljarder kronor.

Vill man läsa mer om förslagen tryck här.

Värt att notera är att Stefan Löfven också lovade satsning på lärarna i form av fler utbildningsplatser.
Kostar 87 miljoner kr och fullt utbyggt först 2021 ????. Kostnad då 342 miljoner kr.

Löfvens mikroutspel visar tydligt att för skolans skulle krävs en ny regering med starka liberala inslag.

tisdag, augusti 09, 2016

Politiken i USA och UK slår House of cards

I början av 90-talet sände BBC serien House of cards om politikern Francis Urquhart och hans väg fram till premiärminister posten. Serien återkom sedan och vi fick följa honom i ämbetet.

Utrikesminister Johnson
Jag kände igen förvånansvärt mycket från det jag sett i mitt egna politiska arbete. Från olika partier men också vad vi kunnat läsa oss till i memoarer.

Serien var dock rätt skruvad. Bland annat gör sig premiärministern skyldig till mord.

En amerikansk version, något förändrad där politikern heter Frank Underwood, kom 2013. Samma sorts intriger, maktspel och armbågande som i den brittiska versionen. Även den skruvad, eller?

Det vi ser nu i USA skulle knappats platsat i manuset. Sannolikt refuserat som för otroligt.

En skrupelfri affärsman med konkurser bakom sig, som saknar total empati för människor, vinner sitt partis nominering. Är en mobbare, direkt otrevligt mot de han inte gillar, personer och grupper i samhället. Ägnar sig hela tiden åt personangrepp. Främlingsfientlig på gränsen till rasist.

Frank Underwood
Lägg till okunnighet om utrikespolitik och inrikespolitik och en direkt fara för säkerheten i världen.

Producenterna hade avfärdat detta som totalt osannolikt och bett om att manuset skall skrivas om.

Händelserna kring Brexit i Storbritannien (UK) hade inte heller passerat producenternas ögon. För otroligt skulle även de sagt.

Landet röstar med några procents marginal att lämna EU.

Premiärministern avgår. Då manövreras den ledande Brexit förespråkaren (Boris Johnson) ut på ett sätt som Francis Urquhart och Frank Underwood skulle varit stolta över.

Den som stod för utmanövrerandet, åtminstone utåt, faller på eget grepp och får sparken från regeringen och utmanövrerade Boris Johnson blir utrikesminister. En person vars omdöme man starkt kan ifrågasätta. Räcker väl att titta på bilden ovan.

Francis Urquhart
Nya premiärministern Theresa May är smart. Förutom Boris Johnson låter hon ledande Brexit förespråkare som Liam Fox och David Davis sköta utträdet. Hon är ju fullt medveten om att det kommer bli stora svårigheter att träda ur EU utan att det skadar landet. Dessutom hur skall man hantera Skottland som med stor majoritet vill var kvar i EU.

Att då ha Brexit företrädare som ansvariga är som sagt smart, mycket smart.

Vad hände egentligen? Hur gick det till bakom kulisserna?

Vi lär få vänta tills memoarer kommer ut om ett antal år. Förmodligen mycket intressantare läsning än vad påhittade House of cards någonsin kunde bli och säkert ämne för en tv serie.

Som vanligt överträffar verkligheten dikten.

tisdag, juli 12, 2016

Digitalisera den Halländska vården

Liberalerna driver hårt på riksplan och i Region Halland att sjukvården måste öka takten när det gäller digitaliseringen.

Den här artikeln har jag fått publicerad i Hallandsposten.

Digitalisera den Halländska vården.

Från 8 juni har Region Halland infört e-Frikort. Du behöver inte längre hålla reda på kvitton och få ett manuellt frikort utskrivet. På sikt kommer även kvitton från andra län räknas med automatiskt.

Bokning av tider på webben är under införande. Bl.a. en vårdcentral i Varberg är med i försöket där det inte minst är viktigt att försöka matcha utbudet av tider med efterfrågan. Planerna är att med start i höst rulla ut detta i hela sjukvården i Halland.

Målet är att 40 % av tiderna skall bokas över nätet. På sikt tror jag på mycket större andel.

Det underlättar oerhört för patienten när man kan både boka och boka om sin tid utan att behöva ringa någon. Vårdcentralerna kan minska antalet som svarar och ägna sig åt vård istället.

En annan fråga som utreds är ankomstterminaler. Du kommer till vårdcentralen eller den klinik på sjukhuset som du skall besöka. Anmäler ditt besök i terminalen via legitimering som kan vara funktion i din telefon eller kreditkort. Utvecklingen går idag fort vad gäller olika sätt att legitimera sig.

Man vet att du kommit. Terminalen talar då om att du skall betala patientavgift eller vet om att du har frikort. Du betalar med t.ex. kreditkort, telefonen eller Swish.

Den som givetvis vill ha hjälp med detta måste kunna trycka på en knapp och få manuell hjälp.

Vi tittar inom Närsjukvården på virtuella besök. Att du ringer upp vården och pratar med sjuksköterska eller läkare och ni ser varandra. Vårdcentralen kan också ringa upp en specialistläkare som du samtalar med och sjuksköterskan på vårdcentralen biträder i samtalet, kanske tar prover, EKG, blodtryck osv.

Varför inte en Närakut på nätet dygnet runt? Oroliga kan ringa upp och via skärmen få kontakt med sjuksköterska/läkare?

Möjligheterna är oändliga.

Digitaliseringen innebär inte att alla måste ha hög IT och datakunskap. Klarar man betala sina räkningar på nätet klarar man det mesta.

Äldre och personer med funktionsnedsättning kommer givetvis även i fortsättningen behöva hjälp.

Digitaliseringen sparar pengar som vi kommer behöva för att klara framtidens vård.
En rapport från konsultföretaget McKinsey bedömer potentialen i Sverige att spara till 180 miljarder.

Pengar som behövs för att klara framtidens sjukvård utan stora skattehöjningar.

För Liberalerna är det självklart att Region Halland skall vara en av de regioner som går i spetsen för digitaliseringen av vården.

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare
Region Halland
Halland går emot trenden vad gäller inhyrd personal

SVT redovisar idag en granskning av hur mycket inhyrd personal i sjukvården kostar. Tryck här.

Nästan samtliga regioner och landsting visar ökning av kostnaden 2015 men inte Region Halland som går mot trenden i landet.

Kostnaden minskar från 80. 842.000 kr till 73.911.000. kr.

Även när man slår ihop 2010-2015 får Halland en lägre kostnad än de flesta. Kostnaden per invånare är 1096 kr. Västra Götaland, som vissa vill slå ihop Halland med, har 2913 kr/invånare. Gävleborg ligger högst med 4668 kr/invånare. Snittet i landet är 1745 kr per invånare.

Att Region Halland klarat sig rätt bra de senaste åren beror bland annat på det arbetet som gjorts inom Närsjukvården, där jag är ordförande.

2012 slutade notan i Närsjukvården på 32,7 miljoner. 2013 hamnade vi på 25,1 miljoner, 2014 på 22,2 miljoner och 2015 på 21,9 miljoner. Prognosen för 2016 är kring 21 miljoner.

Vi såg 2012 att notan för hyrläkare steg kraftigt. Nämnden tog då ett antal beslut. För det första att strama upp reglerna för när hyrläkare får användas. Att beslut tas av chef längre upp i linjen.

Men också att bli bättre i rekryteringsprocessen och framför allt att de som går utbildning till specialister, så kallade ST läkare, att efter de är klara stannar i Halland.

Många tror att det bara är att sätta in en annons när man söker läkare men knappast någon söker på annons utan det gäller att arbeta på annat sätt bland annat genom personliga kontakter.

Region Halland håller ju på med ett slags arbetsskifte. Man skall söka på rätt vårdnivå som inte alltid är läkare. Söker man för ett knä kanske inte alltid en läkarbedömning behövs först utan patienten kan träffa en sjukgymnast som gör första bedömningen.

Kan vi komma lägre? Ja kanske några miljoner till. Läkare blir också sjuka, är föräldralediga och behöver utbildas. Det finns ju inga arbetslösa läkare så när vissa vakanser uppstår så måste man hyra in personal.

Halland är ju också ett sommarlän och när turisterna kommer så skall personalen ah semester. Då hyrs på vissa vårdcentraler läkare in men den kostnaden täcks till 100% av den betalning vi får för deras besök av sina hemlandsting/regioner.

Fotnot: Jag använder medvetet ordet läkare då Närsjukvården inte hyr in några andra kompetenser t.ex sjuksköterskor.


måndag, juni 27, 2016

Hallandstrafiken klarar målet att öka resandet med 5%

Resandeutvecklingen för kollektivtrafiken i Halland är mycket positiv. Ackumulerat resande exklusive Öresundstågen är 5,5% de första fem månaderna. Region Halland har satt upp målet att öka resandet med 5% per år.

Stadstrafiken i Kungsbacka är en stor succé. Den nya linjesträckningen och turtätheten har nu varit igång i nästan 12 månader och ökningen i år är 53%.

Men inte bara Kungsbacka ökar. Varberg där stadstrafiken las om i december 2015 har en ökning med 32,6%. Halmstads stadstrafik med 5,6% och Falkenbergs med 12,8%.

Regionbuss och länståg (exkl pendeltåg till Göteborg) ökar med 4,8%.

Pendeltågstrafiken mellan Kungsbacka och Göteborg rä lite vanskligt att ha en uppfattning om. Nuvarande system bygger på stämplingsbenägenhet som man egentligen inte vet hur stor den är. Dvs, hur många av de med periodkort som stämplar eller inte gör det.

Nytt system är under införande då man mäter antalet på och avstigande vid dörrarna. Västtrafik vill dock ha 2016 på sig för att säkra systemet.

En bra utveckling som visar att de satsningar Hallandstrafiken har gjort ökar resandet.

Fotnot: I Kungsbacka så drivs kollektivtrafiken av Västtrafik på uppdrag av Hallandstrafiken som beslutar om vilka linjer som skall köras och står för underkotten.

lördag, juni 25, 2016

Brist på förståelse för EU-centralisering- och invandringskritik skapade Brexit

Jag röstade ja till EU medlemskap och skulle göra det igen. Sverige mår bäst av att vara i EU. Jag röstade ja till Euron, med stor tveksamhet. Jag fruktade att tillväxten skulle variera i olika delar av unionen och det lokala räntevapnet var borta. ECB måste anpassa räntan till alla Euroländer.

Jag trodde man tänkt på detta och att regeringar där ekonomin var överhettad skulle använda den ekonomiska politiken för att kyla ner ekonomin, men det visade ju sig vara fel.

Eurofrågan är nu död i Sverige.

Det som skapade förutsättning för Brexit och EU skeptiska partier är den tondövhet som ledande politiker inom EU haft vad gäller centralisering av makt till EU.

Tankar på en konstitution fick ju skrotas men man inrättade en EU ordförande, EU utrikesminister och en utrikestjänst

Saker som mycket väl kan avgöras i respektive medlemsland vill EU besluta om. Och det man borde komma överens om, en gemensam flyktingpolitik, har totalt misslyckats.

EU:s ledare har inte heller förstått kraften i den fria rörligheten och den invandring det skapat i framför allt Storbritannien men även i andra länder. OBS! inte flyktingar utan EU medborgare som rör sig inom unionen.

Hade man berättat konsekvensen av denna fria rörlighet hade den aldrig införts eller haft begränsningar. Hade man sagt i Sverige att det kommer innebära tiggare vid våra butiker och hantverkare som dumpar löner genom svartarbete hade vi fått en helt annan debatt.

Jag gissar att man inte visste utan blev tagen på sängen. Hade man vetat hade fria rörligheten fått ett antal krav på sig. T.ex att bidrag, som barnbidrag eller föräldrapenning, inte kunde fås kanske på fem år. Krav på yrkeskunskap. Att man har ett arbete innan man kommer till landet osv.

EU och medlemsländernas ledare kan agera på två sätt nu.

1. Man gör ingenting. Anser att det är britterna som har fel och ångar på som ingenting hänt.

2. Sätter sig ner och funderar på vilken union man skapat.

Börjar man titta på vad det är för union vi lever på så bör man inleda arbetet med att revidera Lissabonfördraget med målsättning att minska EU:s makt där den inte behövs och stärk den där den verkligen behövs som på miljö och flyktingområdet.

Vad kan medlemsländerna själva besluta om som idag EU reglerar?

Att man tar bort EU ordföranden, utrikestjänsten och liknande onödiga uppdrag tycker jag är självklart.

Ser över den fria rörligheten och funderar på om krav skall ställas på den som utnyttjar denna rätt. Men inte införa centrala regler utan överlåta åt medlemsländerna inom vissa ramar utforma sina egna regler.

Dessutom bör nya medlemmar inte kunna få inträde på fem år tills EU har reformerat sig. Tanken på länder som Turkiet, Serbien med flera i EU saknar totalt folkligt stöd.

Gör man ingenting har vi snart fler länder som röstar för att gå ur.

Kommer Storbritannien att lämna? Jag tror inte det. Skottland vill vara kvar och får man inte det kräver de en folkomröstning om att bilda eget land. Även på Nordirland finns dessa krav.

Olika delar av landet lever på EU bidrag. Vem skall nu betala detta? Och ekonomin kommer vara svajig tills det finns ett avtal med EU om utträde.

EU kommer vara tuffa i början men ge den som efterträder David Cameron ett bud som innebär att de kan vara kvar och rädda ansiktet på de som krävt utträde.måndag, juni 13, 2016

Det finns ingen riksdagsmajoritet för Halland i en storregion

Det står helt klart att den rödgröna regeringens försök att centralisera, och skapa sex stycken storregioner, möter mer och mer motstånd.

Debatten tar sig också mer och mer absurda uttryck.

Mest absurd har det moderata regionrådet Johnny Magnusson i Västra Götaland varit. Hans parti är nationellt och i ute i landet emot den föreslagna regionbildningen. Men Johnny vill tydligen sluka Halland.

- Tåget går nu, utropar han. Halland skall med 2019 annars så är det bara att ansluta sig på Västra Götalands villkor 2023. Man förhandlar inte.

Det är rena rama sandlådemanér. Om ni inte vill vara med och leka på våra villkor så får ni inte vara med. Naturligt för en treåring kanske, men ett moderat regionråd?
Kritiserat förslag

Och är det en försmak av hur det skulle vara att arbeta i samma region som Västra Götaland och Johnny Magnusson? Tig och va tyst.

Kanske Johnny Magnusson skall köpa sig en spann och spade?

Tåget får gärna gå. Halland står kvar på perrongen, vinkar av dem som tuffar vidare mot en okänd framtid, och fortsätter att utveckla Region Halland. Fast jag tycker synd om värmlänningarna som skall förhandla med någon med den inställningen.

Men hur får man igenom förslaget i riksdagen. Som det ser ut nu får man inte det.

Moderaterna är helt emot. Även SD. Liberalerna säger ja om det sker på frivillig grund och kommer underifrån. Alltså inga tvångsanslutningar. Läs artikel i Östersunds Posten här.

KD lär följa övriga i alliansen.

Kvar har varit Centerpartiet som vissa pekat ut som tänkbara att stödja storregioner.

I en debattartikel i Dagens Samhälle, läs här, förklarar Annie Lööf och Carola Gunnarsson Centerpartiets inställning. Gärna storregioner men... Och detta stycke är viktigt;

"När det gäller de folkvalda regionala självstyrelseorganen är det viktigt att de landsting och regioner som vill ta initiativ och bilda större regioner får möjlighet att göra det snarast. Lika viktigt är det dock att landsting och regioner även får möjlighet att står utanför en större regionbildning. Vi är därför öppna för att det kan behövas fler än de sex regioner som den statliga Indelningskommittén föreslagit.

Det är ett klart svar till dem som har hoppas på att regeringen skall nå en uppgörelse med Centerpartiet om storregioner, där län tvingas in.

Det innebär att förslag som innehåller att tvinga in landsting/regioner i storregioner kommer att röstas ner då en majoritet av partierna säger nej. Att några frivilligt vill göra det lär ingen vara emot.

Ryktena i en sådan här fråga är alltid många men det senaste är logiskt. Störst motstånd mot ett Stor Norrland finns i Jämtland. Därifrån kommer den starka C-politikern Per Åsling. Han är motståndare till en norrländsk storregion. Vad Halland tycker vet alla.

Ryktet säger att Halland och Jämtland får vara kvar som regioner. Ledare i Östersunds Posten framför detta, läs här.

Och varför inte. Ganska logiskt, om man vill få igenom något, att koncentrera sig på de som vill istället för de som inte vill.

lördag, juni 04, 2016

Slopa planerna på höghastighetståg

Vår järnväg behöver rustas. Behöver byggas ut. I det läget prata om höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer är fel. Ta hand om och utveckla det järnvägsnät vi har.

Detta är Liberalernas uppfattning. Någon borde fråga sig; Varför har inte Tyskland höghastighetståg? Svaret är att de istället har satsat på snabba tåg. Som går över 250 km. Det borde vi satsa på i Sverige istället. Se bilden nedan jag tagit på ett tåg i Tyskland. 268 km/h på vanlig järnväg.

Bengt Eliasson, Hallands liberala riksdagsledamot, och jag har i artiklar argumenterat emot höghastighetståg men för en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet. I hela Sverige.

Se artiklar nedan.

Artikel i Norra Halland och Kungsbacka Posten.

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislapp ca: 300 miljarder. Om man utgår från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan.

Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår annars riskerar vi hamna i en situation där det finns en massa människor som vill åka tåg från de olika stationerna i Kungsbacka men det går inte sätta in fler. Man kan öka antalet tågsätt men även där finns det ett tak.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendel- och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Det går att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg och vår uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät. Inte bygga höghastighetståg.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

---------------------------------------------------------------

Artikel i bland annat Hallandsposten
 

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislappen beräknas ligga upp emot 300 miljarder. Om man skall utgå från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder snarare mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg och runt Varberg. Det finns inte ens någon planering för utbyggnad till dubbelspår på en del av enkelspåret innan Helsingborg.

Viskadalsbanan behöver en rejäl upprustning, inte minst för att kunna köra snabbare. Markarydsbanan behöver möjlighet för tåg att mötas för att få en ökad kapacitet. Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår för att kunna öka trafiken med pendeltåg och regionaltåg.

Vi skulle kunna fortsätta att räkna upp projekt efter projekt i län efter län där det finns eftersatt underhåll och där det är stort behov av utbyggnad.

Låt oss bara nämna några. Ostlänken mellan Järna och Linköping, dubbelspår mellan Göteborg och Borås samt ökad kapacitet på sträckan Lund–Hässleholm.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendeltåg och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Liberalernas uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät.  Det går också att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi Liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg. Det är därför vi kraftigt vill bygga ut järnvägen i hela Sverige, inte bara mellan Sveriges tre största städer.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland


 

torsdag, juni 02, 2016

IT lösningar förändrar vården - nu webbtidbok.

Nu tas det första stegen för att införa webbtidbok i Region Halland. Möjligheten för patienten att själva välja tider.

Förhoppningen är att 40% skall boka sina tider själva via webben. Men jag tror på sikt att den siffran kan bli högre.

Vårdcentralen Västra Vall Breared i Varberg är den första vårdcentral som testar detta. Det skall bli mycket intressant att följa hur patienterna tar emot möjligheten men också hur man hanterar det på vårdcentralen.

Att man hittar balansen mellan efterfrågan på tider och utbudet
.
Jag tror på att låta vårdcentralerna själva hantera detta men kommer som ordförande för Närsjukvården givetvis följa införandet noga.

Skulle någon vårdcentral släppa för få tider blir det ju i första hand en fråga för ledningen för Närsjukvården men om det behövs kommer nämnden kunna utfärda riktlinjer.

Webbtidbok har många fördelar inte bara för vårdcentralerna utanför hela sjukvården.

Om hälften av patienterna bokar själva kommer det förändra vården.

Antalet telefonsamtal bör kunna minska drastiskt vilket innebär tid över för vårdcentral att ge just vård och inte sitta i telefon och boka tider.

Det ger patienten möjlighet att själv boka en tid då de har möjlighet att komma, inte få en tid hemskickad i brev som sedan kanske måste bokas om.

Och de som verkligen behöver prata med någon kommer komma fram lättare.

Sjukvården håller sakta men säkert på att ta sig in i 2000 talet när det gäller IT.. En massa år försent men nu duggar förslagen tätt. E-frikort införs under sommaren 2016, man behöver inte hålla reda på sina kvitton.

Webbtidbok börjar införas, att kunna läsa sin journal på nätet kommer under hösten 2016, ankomstterminaler kommer på sikt där man både kan anmäla sin ankomst och betala med kort, bara för att nämna några saker.

Vårdguiden 1177 blir en viktig portal som kommer utvecklas med nya spännande tjänster för sjukvården men framför allt patienten.

Jag tror på sikt att vi kommer ha virtuella kontakter via 1177. Man bokar en tid och pratar via 1177 eller en app men läkare, sjuksköterska eller någon annan och ser samtidigt varandra.

Kanske en närakut på nätet som är öppen hela dygnets 24 timmar?

Logga in själv på 1177 och kolla. Bank ID behövs för säkerheten.

www.1177.se/Halland


onsdag, juni 01, 2016

Glädjande att Region Halland utökar fosterdiagnostiken med KUB och NIPT.

Regionstyrelsen beslutade idag att Region Halland skall införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (statens beredning för medicinsk utveckling) riktlinjer.

Det innebär att fosterdiagnostiken är uppbyggd i tre steg.

1. Kombinerat ultraljud och biokemi (KUB) i graviditetsvecka 11
2. Non Invasive Prenatal Test (NIPT) vid förhöjd sannolikhet
3. Fostervattenprov

Syftet med detta beslut är att erbjuda fosterdiagnostik enligt nationella riktlinjer och få en jämlik vård i Sverige. Region Halland är enda landsting/region som inte erbjuder denna metod. Diagnostiken kommer att minska antalet fostervattenprov som ökar risken för missfall.

Den test Region Halland har erbjudit, kvadrupel-test, kommer från 2016-06-17 inte längre att analyseras i Sverige. Det kan heller inte tas innan vecka 15-18 i graviditeten. De kvinnor i Halland som velat ha KUB och NIPT tester har antingen fått bekosta det själva eller åka till ett annat län.

Liberalerna i Halland kommenterar beslutet:

Tommy Rydfeldt, ledamot i regionstyrelsen och gruppledare:

- Det är mycket glädjande att regionstyrelsen har tagit detta beslut. Modern fosterdiagnostik ska finnas tillgänglig för alla kvinnor, inte bara dem som kan betala för sig eller reser utanför Halland.Liberalerna har i Halland drivit denna fråga under många år.

Lovisa Aldrin, vice gruppledare och ledamot av Liberala kvinnors centralstyrelse:

- Det här var en av de frågorna som gjorde att jag gav mig in i regionpolitiken.
För oss liberaler är det självklart att kvinnor ska kunna erbjudas denna möjlighet även i Halland. Dels för att minska oron under graviditeten men också för möjligheten att förbereda sig.

Uppdraget att införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (Statens beredning för medicinsk Utvärdering) rekommendationer har lämnats till Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa.

Region Halland inför sprutbyte

Regionstyrelsen beslutade idag att införa så kallad  lågtröskelverksamhet med sprutbyte för intravenösa droganvändare i Region Halland.

Närsjukvården får i uppdrag att i samverkan med missbruksvården,  infektionskliniken och socialförvaltningarna i kommunerna, samt med stöd av psykiatriförvaltningen och mödravården införa sprutbyte.

Ett mycket intressant uppdrag för Närsjukvården att få.

Beslutet innebär att man kan byta gamla smutsiga sprutor mot nya men det innebär också en chans att möta människor i missbruk, skapa kontakt som förhoppningsvis leder till att de söker vård.

Erfarenheterna från Skåne visar att det finns ett mörkertal bland narkomaner. Människor lyckas dölja sitt missbruk och inte ses som missbrukare av omgivningen.

I tjänsteskrivelsen står:

Sprutbyte med testning och rådgivning är i första hand en hälso- och smittskydds-fråga. En lågtröskelverksamhet med program för sprutbyte bör enligt Folkhälsomyndigheten innefatta hälsorådgivning från läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, testning och vaccinationer.

Det stöder därmed indirekt samhällets övriga insatser mot narkotika. När man bygger upp en förtroendefull relation och visar på allas lika rätt till en god vård ökar chanserna att också nå fram med insatser som hjälper personer att hantera eller på sikt ta sig ur ett drogberoende."

Sprutbyte ger också en möjlighet att minska spridningen av Hepatit (gulsot) och HIV.

Uppmuntrar man då inte någon att knarka? Nej. De lär inte sluta utan vård utan fortsätter med smutsiga sprutor.

Ett bra beslut som Liberalerna har drivit i hela Sverige under lång tid.

söndag, maj 29, 2016

Sverige bör genast söka medlemskap i NATO.

I gårdagens Hallandsposten skriver Allan Widman, Birgitta Ohlsson, Bengt eliasson och jag om att Sverige bör genast söka medlemskap i NATO.

Sverige bör genast söka medlemskap

Vårt förhållande till Nato följer samarbetslinjen, inte medlemslinjen. Så elegant sammanfattade försvarsminister Peter Hultqvist (S) för några månader sedan den nya regeringens säkerhetspolitik. 

Problemet är bara att en sådan kurshållning för Sverige ut i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland. Å ena sidan får vi inga försvarsgarantier från Nato i avsaknad av medlemskap. Å andra sidan minskar trovärdigheten i den svenska, militära alliansfriheten i takt med att samarbetet med Nato fördjupas. Socialdemokratin tycks ha missat det faktum att säkerhetspolitiska analyser mera bygger på vad ett land gör, snarare än på vad det säger. Och vad är det då den rödgröna regeringen gör?

I höstas tillsatte man en utredning för att belysa frågan om den svenska regeringsformens förenlighet med vad som måste beskrivas som ömsesidiga försvarsgarantier. I bakgrundstexten talas det om Finland, men direktivet är så generellt att det kan omfatta varje land och rimligen även sammanslutning av länder, till exempel Nato. Under hösten övergick regeringen från månadslånga till halvårslånga tillstånd för Natos AWACs att passera genom svenskt luftrum. Planen är anpassade för såväl luftövervakning som stridsledning.

Just nu ligger regeringens förslag om att svensk väpnad styrka utomlands inte bara ska få delta i fredsfrämjande övningar, utan också när det gäller till exempel övningar för territoriellt försvar. Avsiktligt eller ej kommer även detta att uppfattas som en säkerhetspolitisk signal av andra. Samtidigt speglar förslaget den förändring av övningsverksamheten som nu pågår inom Nato, där det handlar allt mindre om internationell krishantering och mer om försvar mot en kvalificerad motståndare.

Och så har vi värdlandsavtalet. Enligt en pressad försvarsminister blott och bart en teknikalitet. På ett sätt sant, men då det också syftar till att förbereda Sverige för att kunna ta emot militär hjälp från Nato i kris och krig blir det lite mer än så. Regeringen argumenterar att det alltid kommer att krävas en nationell inbjudan, men så är det ju även för dem som är medlemmar av Nato. Såtillvida uppvisar medlems- respektive samarbetslinjen inga som helst skillnader.

Sverige har ingen tradition av att kommunicera säkerhetspolitiska realiteter med det egna folket. De påstått statsbärande partierna har i lugn och ro kunnat säga en sak och sedan göra en helt annan. Samtidigt som detta av inrikespolitiska skäl tett sig bekvämt har dock gapet mellan vad verkligheten kräver och den egna retoriken ständigt vidgats.

Vi liberaler har valt en annan väg. Sedan 1999 har vi drivit frågan om ett medlemskap i Nato. Vi har öppet erkänt det uppenbara; oaktat hur mycket vi än satsar på vårt försvar kan Sverige aldrig på egen hand möta allvarliga utmaningar mot vår säkerhet. Detta var sant under hela det kalla kriget och är det än mer idag. Och så länge som det finns en politisk beredskap att slutföra det närmande till Nato som skett det senaste kvartsseklet är vårt samarbete med och beroende av denna organisation inget problem. Som medlem hade Sverige haft tydligt definierade rättigheter och skyldigheter. Som lös, och kanske tillfällig, partner får vi lita till hoppet om andras medkänsla.

För fem år sedan hette det att Nato inte behövdes. Det var en relik från en annan värld. Nu argumenterar samma partier, till Putins stora glädje, att en svensk ansökan om medlemskap bara ökar spänningarna runt Östersjön. Precis som vår försvarspolitik saknar säkerhetspolitiken i Sverige självinsikt. Vi är ett mycket litet land. Auktoritära stormakter tillhör inte historien och för dem förblir våldsanvändning alltid en option. Bättre sent än aldrig. Sverige bör omgående söka medlemskap i Nato.

Allan Widman (L)
Ordförande försvarsutskottet

Birgitta Ohlsson (L)
Utrikespolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland
torsdag, maj 26, 2016

Liberalerna Västsverige - modern organisation

När jag för en hel del år sedan började arbeta politiskt var länsförbunden rätt så isolerade öar. Samarbete över länsgränserna var inte så vanligt utan det samarbete som fanns var mellan kommunerna.

Jag hade t.ex som kommunalråd i Kungsbacka mycket bra kontakt och samarbete med de folkpartistiska kommunalråden i Göteborg.

Lovisa, Ulrika och Karl-Johan.
Men det är nya tider och framför allt har digitaliseringen ändrat på mycket. Förut var man tvungen att sitta lokalt. Telefon, personliga möten och brev var kontaktytorna.

En stor del av länsexpeditionens arbete handlade om kallelser och annan administration. Brev skulle tryckas, läggas i kuvert, frankeras och levereras till posten. Idag sker detta genom knapptryckning.

Men partiernas organisationer har i stort sett likadana ut.

Nu ser jag förändringar i flera partier. Moderaterna har t.ex bildat Moderaterna i Västra Götaland.

Studieförbund och andra föreningar har samma tankar att samordna administration för att få mer pengar över till verksamhet.

Mötespresidiet med mötesordförande Helene Odenjung
Förra lördagen tog Liberalerna i Västsverige beslutet att gå ihop med undantag av Skaraborg som blir kvar som eget förbund.

Ett nytt länsförbund bildades av Halland, Göteborg och valkretsarna Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Bohuslän. I valet 2018 sker valkretsförändringar i Västra Götaland som skyndat på detta arbete.

Fördelarna är många. Förutom Göteborg skulle ingen valkrets ha råd med heltidsanställd personal. Men tillsammans kan vi anställa personal med olika kompetenser. Nyttja digitaliseringen full ut.

Och framför allt stötta de olika kommunföreningarna.

Besluten som rör nomineringar till riksdag och region, vilket regionprogram som vi skall ha i Halland, hur valrörelsen skall bedrivas och hur partistödet vi får nyttjas, det beslutas även i fortsättningen i Halland av hallänningar.

Vissa beslut tas när Liberalerna Västsverige har stämma men då får bara ombuden från Halland rösta. Andra som t.ex nomineringar kommer tas i Halland där ombuden kallas till nomineringsmöte någonstans i Halland och bara hallänningar deltar.

Färre möten, billigare administration men framför allt mer tid att arbete med politik. En moderna organisation.

Fotnot: Halland kommer i det nya länsförbundet representeras av Lovisa Aldrin, Halmstad, Ulrika Landergren, Kungsbacka och Karl-Johan Wiktorp från Varberg. Det är dem ni ser på bilden. 
Ulrika Landergren blir dessutom 2:e vice ordförande.

Till ordförande valdes Jonas Andersson, regionråd i Västra Götaland.


onsdag, maj 18, 2016

Bra Halland inte slås samman med något annat län 2019, men....

Indelningskommittén har idag meddelat att Region Halland inte finns med bland de landsting och regioner man föreslår slåss samman 2019.

Däremot finns hotet kvar om sammanslagning 2023.
Det är glädjande att kommittén inte har med Halland i sina planer inför 2019

Men så länge frågan om sammanslagning med andra län inte är avförd måste arbetet fortsätta i samma takt. 

Tycker dagens beslut visar att man lyssnat på bland annat Halland.

Det som är negativt är att tanken inte avfärdas utan komma fortsätta att skapa osäkerhet.

Jag är också tveksam om det finns en majoritet ens för detta förslag i riksdag. De flesta allianspartier, inklusive Liberalerna, har varit tydliga med att förslaget inte är bra. Skulle något alliansparti gå samman med de grönröda mot något  landsting eller regions vilja? Jag tror inte det.

Jag är övertygad om att vid en alliansregering efter valet 2018 kommer frågan om sammanslagningar att stoppas såvida de inte bygger på bred enighet och frivillighet.


Närsjukvården och Hallands sjukhus samarbetar kring akutvården i sommar

Varje sommar är en utmaning för vården. Planerad vård kan ofta skjutas på men akut vård måste fungera hela året, dygnet runt.

Undertecknad som ordförande för Närsjukvården i Region Halland och ordföranden för Hallands sjukhus, Mikaela Waltersson, har tillsammans med våra förvaltningschefer haft en dialog om hur vi kan samarbeta framför allt kommande sommar kring den akuta vården men också om samarbete i stort.

Förvaltningscheferna har sedan arbetat fram ett förslag som stärker sjukhusakuterna både i Varberg och i Halmstad.

Eftersom det är ett tillfälligt beslut inom ramen för verksamhetens uppdrag har beslutet fattats av Närsjukvårdens förvaltningschef Kjell Ivarsson.

Närsjukvårdsnämnden är dock fullt informerad och jag som ordförande står givetvis bakom det.

Beslutet innebär:

1. Att förstärka triageringen för de patienter, som kommer till akutmottagningarna i Varberg och Halmstad, men som inte är i behov av akut specialistvård. Tanken är att en distriktssköterska (DSK) ska bistå akutpersonalen i triagering dagtid.

2. Att se över möjligheten att samlokalisera närsjukvårdens kvälls- och helgmottagning i Halmstad, som idag bedrivs på vårdcentralen Nyhem, med sjukhusets akutmottagning. Det handlar om en tillfällig lokalflytt av kvälls- och helgmottagningen i Halmstad.

Punkt två innebär att under samma öppettider som kvälls- och helgmottagningen på Nyhem i Halmstad har idag arbeta tillsammans i sjukhusets akuts lokaler. Resurserna samordnas för att ge patienten bästa möjliga vård.

En arbetsgrupp arbetar vidare med det förslaget med målsättningen att man skall kunna samlokaliseras från vecka 23.

Vården står inför stora utmaningar framöver. Samarbete och att utnyttja resurserna bäst blir absolut nödvändigt.

Fotnot: Triage är en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från att de mest allvarliga eller brådskande fallen ska behandlas först. Triage används både på akutmottagningar och på katastrofplatser. Ordet är bildat från franska trier, sortera.

Anpassad sökning