Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

fredag, februari 10, 2017

Pendeltåget Kungsbacka - Göteborg fyller 25 år.

Kungsbacka Nytt publicerade i torsdags en i mitt tycke bra artikel om bakgrunden till pendeltåget. De fick med det mesta. Visst finns det mer detaljer men då får ju tidningen skriva minst två helsidor.

Hur skulle Kungsbacka sett ut utan pendeltåget?

I snitt reser 5060 personer varje dag norrut från Kungsbacka,4400 med pendeltåg (från Kungsbacka, Hede och Anneberg) och 660 personer med Öresundståget från Kungsbacka. Motsvarar ca: 100 bussar.

Pendeltåget har 4.050.000 resor varje år (hela systemet). Första fulla året (1993) var det 1.574.000 resor. En fantastisk "resa".

Den 16 augusti 2017 fyller pendeltåget 25 år. Silverjubileum.

TRYCK PÅ BILDEN SÅ BLIR DEN STÖRRE
torsdag, februari 09, 2017

Kinberg Batras SD utspel gick inte hem

Jag skrev den 22 januari att Anna Kinberg Batra tog stor risk med sitt SD utspel. Läs här.

Mina slutsatser byggde bland annat på en SVT undersökning där 50% av M-väljarna inte stod bakom utspelet. En mycket stor andel som kunde innebära väljarrörelser. Jag pekade också på Centerpartiet som möjlig vinnare.

Nu har vi två opinionsundersökningar kommit som visar på väljarnas reaktion. SIFO/GP och Demoskop/Expressen.

Moderaterna faller rejält i båda undersökningarna. Centerpartiet går upp men även Liberalerna. Båda partierna ligger över valresultatet 2014.

Även Kristdemokraterna ökar även om de inte når upp till 4%. Kanske Kinberg Batras utspel kommer rädda kvar dem i riksdagen? Moderata väljare som inte gillar utspelet men inte vill byta till C eller L?

KG Bergström börjar i Expressen redan prata om partiledarbyte. Och givetvis sätter siffrorna press på Anna Kinberg Batra.

Risken är att när man sätter igång en sådan här process kan det bli till en snöboll och frågan är givetvis om Moderaterna kan sitta still och inte agera om partiet får 15% i opinionssiffrorna?

Partier som SD har funnit i vår omvärld en längre tid. Man har aldrig lyckats minska stöder för dem genom förhandlingar. De enda sättet att få dem att bli mindre har varit att ta med dem i regering. Vi ser det nu i Finland med Sannfinländarna och Norge med Fremskrittspartiet.

Och det är därför Dansk Folkeparti i Danmark vägrar ingå i en regering. Partier som SD klarar inte att överföra sin retorik på dagspolitik. Deras ofta enkla lösningar klarar inte utmaningar samhället står inför och när de möter verkligheten som regeringsparti är man tvungen att gå emot sin egen politik med kraftigt minskat väljarstöd som följd.

Ett resultat av Anna Kinberg Batras utspel är ju att den politiska debatten numera handlar om hur man förhåller sig till SD vilket är olyckligt.

Tänk om hon istället samlat alliansen, lagt fram konkreta förslag och 2018 gått till val på ett tydligt alliansalternativ. Sagt att blir vi större än de rödgröna vill vi regera på detta program. Om SD då fäller detta får de ta ansvar för situationen och förklara sig för svenska folket.

Tror att både alliansen, men framför allt Moderaterna, hade tjänat på den linjen.

Nu valde hon att chansa och misslyckades.


måndag, februari 06, 2017

Nu är Region Halland igång med satsning på personer med utländsk vårdexamen

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt i april 2016 att ge Närsjukvården i regionen i uppdrag att över 2,5 år driva ett projekt i syfte att säkerställa praktik för personer med utländsk vårdexamen. Detta som ett kompetenscentrum.

Syftet är att ge dessa personer en väg mot svensk legitimation. I första hand nämndes läkare och sjuksköterskor.

Nu har arbetet startat och de första är inskrivna på kompetenscentrumet som ligger i anslutning till Vårdcentralen Andersbergs lokaler i Halmstad.

Personer som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd och redan är utbildade till t.ex läkare och sjuksköterskor är en enorm resurs att ta tillvara på.

Samtidigt har vi en brist inom dessa yrken. Alla som får en svensk examen får en anställning och blir en god skattebetalare samtidigt som man bidrar till att minska köerna i sjukvården.

Regionen har på olika sätt fått kontakt med nyanlända med vårdutbildning och enligt beräkningar är det 20-25 personer som om de uppfyller bland annat kravet på svenska via kompetenscentrum kan hitta en väg mot svensk legitimation.

Lite fakta om Kompetenscentrum:

Kompetenscentrum bygger på samverkan mellan Region Halland och arbetsförmedlingen och drivs av Närsjukvården. Socialstyrelsen sätter upp det regler och riktlinjer som gäller för hur personer med utländsk vårdexamen kan nå en svensk legitimation. Kompetenscentrums uppgift är att förbereda deltagarna att nå de här målen.

På Kompetenscentrum är i ett första steg tre deltagare på plats. För varje deltagare tas en individuell plan fram vad som behövs utifrån respektive persons bakgrund. Ungefärlig tid på Kompetenscentrum är sex månader, och det görs kontinuerligt en löpande intagning.

Verksamheten bygger på att ge de här personerna kunskap i det svenska vårdsystemet.De har ju redan med sig en vårdexamen från ett annat land, men de behöver lära sig hur den svenska sjukvården är uppbyggd.

Utbildningen bygger på olika delar. En del handlar om praktisk handledning i hur svensk sjukvård fungerar. Det omfattar bland annat beskrivning och kunskap kring de förhållningssätt, praxis och värderingar som ligger som grund i den svenska vården. En annan del är praktik ute i den halländska sjukvården och en tredje del är fördjupning i språkkunskaper utifrån vårdens perspektiv.

fredag, februari 03, 2017

Närsjukvården i Region Halland minskar användandet av hyrläkare för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Vi går därmed mot strömmen i landet där användandet av hyrläkare bara fortsätter att växa.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare, 2014-2016.

År          Timmar   Kostnad

2014      23 250      22,2 Mnkr
2015      22 708      21,9 Mnkr
2016      21 046      22,2 Mnkr

Nettosiffran är vansklig att ta fram men ligger någonstans mellan 11-13 miljoner. Kostnaden ovan är ju vad som betalas ut till de bolag som hur ut personal. Samtidigt så betalas det ju inte ut någon lön.
Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

Driftnämnden Närsjukvård har arbetat aktivt med att få ner kostnaderna. 2012 var den på väg över 40 miljoner kronor.'

Jag skrev 2 januari i år om hur man kan få ner kostnaderna för hyrläkare på sikt. Läs gärna genom att trycka här.


torsdag, februari 02, 2017

Region Hallands vårdcentraler ökade antalet listade 2016 med drygt 1000 personer

Rätten att välja vårdcentral startades 1/1 2007.under namnet vårdvalet.

Det innebar att ett antal privata vårdcentraler startade. Och så har det fortsatt. Senast en i Laholms kommun.

Regionens (eller landstingets som det hette då) vårdcentraler tappade snabbt patienter. Det finns ett antal skäl till det. Populära läkare öppnade eget. Man hittade vita fläckar i länet där det saknades vårdcentral och det var säkert även nyhetens behag.

Förmodligen var inte alla vårdcentraler beredda på det faktum att missnöjda patienter helt enkelt kunde byta central.

Trots vårdvalet så väljer ca: 80% en vårdcentral som ligger nära där man bor eller arbetar.

För första gången 2015 så ökade antalet listade på regionens vårdcentraler igen. Vi såg redan trenden 2014 men som helår tappades patienter.

Men 2016 är ökningen större. Drygt 1000 patienter.

Totalt är 174.500 personer listade på regionens vårdcentraler.

Särskilt Falkenberg står ut där samtliga av regionens vårdcentraler ökar antalet listade och marknadsandelen ökar med 1,4% till 44,5%.

Att det finns ett samband med hur nöjda patienterna är med sina vårdcentraler och listningen kan man se i de öppna jämförelser som finns där patienten betygsätter alla vårdcentraler.

I Falkenberg (se bilden) tar regionens vårdcentraler fyra av de fem första platserna. Ett mycket stort beröm till vår personal på dessa vårdcentraler som gör ett mycket gott jobb.

Fotnot: Bilden är ett faksimil från tidningen GT som i söndags redovisade vilket betyg olika vårdcentraler fick i de så kallade öppna jämförelserna.
tisdag, januari 31, 2017

En moderat enpartiregering skulle leva mycket farligt

I kölvattnet efter Anna Kinberg Batras ja till samtal med Sverigedemokraterna har vissa börjat spekulation kring att det efter valet 2018 skulle kunna bli en ren moderat regering.

Utgångspunkten är att det inte skulle gå att samla ett flertal bakom Stefan Löfven, i den omröstning om statsminister som numera är obligatorisk efter ett val oavsett om statsministern har avgått eller inte.

Sverigedemokraterna skulle sannolikt ställa krav för att stödja, eller inte rösta emot, Anna Kinberg Batra. Liberalerna och Centerpartiet skulle förmodligen lägga ner rösterna med motiveringen att Sverige behöver en regering, hur svag den än blir.

En statsminister behöver inte ha majoritet bakom sig i omröstningen. Det räcker t.ex att SD, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna (om de finns kvar i riksdagen) lägger ner sina röster.

Lars Lökke Rasmussen försökte sig på en ren Venstreregering i Danmark därför ingen  annan regering just då var möjlig. Men gav upp efter 17 månader då ytterligare två partier kände sig mer mogna att vara med i regeringen..

Men det var jobbiga månader för Lööke Rasmussen. Att som ett parti kring 20% försöka hela tiden finna majoriteter tär på partiet och man riskerar att bara administrera utan att få igenom sin egen politik på många områden. Den eviga kompromissen blir partiets politik och man blir otydliga,

En ren moderatregering skulle behöva SD:s stöd men även Liberalerna och Centerpartiets i varje fråga. SD:s aktiva stöd blir viktigast eftersom de varje gång måste rösta aktivt på t.ex budgeten.

De kräver givetvis något i gengäld och detta skulle direkt försvåra diskussionerna med (L) och (C).

Möjligheten för en sådan regering att överleva i fyra år är minimal. Antingen kommer SD dra tillbaka aktivt stöd eller så uppstår en riksdagsmajoritet i en viktig fråga emot M-regeringen.

Men skulle det inte gynna Moderaterna opinionsmässigt? Jag ser att det finns främst yngre moderater som tror det. Men ett av skälen till att Lökke Rasmussen breddande regeringen var att man hade lägre opinionsstöd efter att regerat ensamma i 17 månader än vad man fick i valet 2015. Hade man haft ökade opinionssiffror hade säkert nyval varit lockande.

Den enda regering vi haft i Sverige i modernt tid som bestod enbart av ett parti utan starkt stöd i riksdagen var Folkpartiregeringen  1978-79.

Och dåvarande Folkpartiet fick sämre valresultat 1979 än 1976.

Så alliansen är och förblir Moderaternas största möjlighet att bilda en handlingskraftig regering och låser man upp sig för mycket med SD kan det bli problem att bilda en sådan.

Påverkar Kinbergs Batra samarbetet inom alliansen lokalt  i Halland? Knappast. Det finns ett tydligt samarbete sedan många år i både kommuner och regionen, Hylte undantaget, också mellan alliansen och Miljöpartiet, att vem som pratar med vem på riksplanet är är ganska ointressant.

Fotnot: Jag har medvetet inte nämnt KD och deras eventuella position i inlägget då de har samma syn som (M) men det saknar betydelse om de är med i riksdagen med strax över 4% eller ramlar ut. DS!

måndag, januari 30, 2017

Donald Trump har påbörjat valrörelsen 2020

Första dagarna med Donald Trump som president har inneburit en hel del presidentorder, även så kallade memorandum (som är ett lösare direktiv med mindre legal status) och en massa uttalanden.

Taktiken är tydlig, att skaffa framför allt yttre fiender.

Han har bland annat gett sig på Obamacare, invandring, handelsavtal, städer som ger stöd till illegala invandrare, uttalat tvekan kring ett Kina politiken, uttalat att EU kommer spricka samt givetvis gett sig på Mexiko.

Obamacare är ju en nagel i ögat på republikaner och tacksamt att ge sig på för en president från det partiet. Svårare blir att ersätta det med något annat eller är Trump beredd att ta ifrån miljoner av amerikaner sjukförsäkring?

Invandring, handelsavtal, EU och muren mot Mexiko är ju yttre fiender och även de tacksamma att ge sig på.

Men hur långt är republikanerna i kongressen beredda att gå? Handelssanktioner i form av tullar/skatter mot Mexico? Innebär det dödsstöten mot handelsavtalet NAFTA som även inkluderar Kanada?

Ställer republikanerna upp på att göra det svårare att få visum till USA endast på den grunden att landet man är medborgare i är muslimsk eller tidigare varit medborgare i ett sådant land?

Senatorerna John McCain Lindsey Graham har redan reagerat.

Protesterna som nu kommer mot visumreglerna kommer säkert att användas som bevis för att Donalds Trumps politik behövs och att omvärlden är svaga och inte kan hindra terrordåd.

Hur långt är republikanerna beredda att gå när det gäller muren mot Mexico och konsekvenserna av den? Det räcker ju med några avhopp så stoppar senaten förslaget.

På två punkter verkar han ha backat. Ryssland och NATO. Där skulle han möta motstånd både från allierade och det egna partiet. Hur han hanterar Kina återstår att se.

Är detta en förvirrad okunnig president som skjuter från höften? Absolut inte. Taktiken är glasklar.

Han vet att väldigt mycket han gått till val på inte går att genomföra utan stora konsekvenser för USA. Han vet att han riskerar att få nej från kongressen . Han vet att olika hinder kommer dyka upp t.ex att Högsta domstolen kommer förklara beslut olagliga. Andra saker går överhuvudtaget inte att genomföra.

Men allt detta har han och medarbetarna räknat med.

Skulle man seriöst försöka genomföra förslagen hamnar man snabbt i ett läge då inget händer. Skulden skulle tydligt läggas på Donalds Trump och skyllas på hans oerfarenhet och oförmåga.

Men att högljutt kräva saker och skylla ifrån sig riktar ju istället skulden emot andra. Han kan ju skicka ett förslag till kongressen att de skall ta fram lagstiftning kring muren mot Mexiko och när inget händer skylla på kongressens oförmåga och peka på hur viktigt det var att han blev vald.

Vid valet 2020 kommer säkert väldigt mycket av det Trump har föreslagit inte vara genomfört. Han vill då kunna skylla på t.ex kongressen och andra länder och säga att han behöver fyra år till för att rensa upp.

Det är givetvis en taktik som inte är utan fara. Inte minst på grund av att oväntade saker och ting händer.

George W Bush gick till val 2000 på att USA inte skulle ägna sig åt nationsbyggande. Han var kritisk till operationer i bl.a. Somalia och på Balkan.

Åtta månader in på hans presidentperiod inträffade terroristdådet i New York den 11 september och just nationsbyggande i Irak och Afghanistan  blev en av de saker han fick ägna stora delar av sin presidenttid till.

Valkampanjen 2020 har redan börjat.

Hallands vårdcentraler får mycket gott betyg av patienterna

Tidningen GT redovisade igår en översikt över den nationella patientenkäten där patienterna betygsätter sina vårdcentraler. Halland står ut på ett positivt sätt

Hallands vårdcentraler, regionens som privata, kommer generellt högt i jämförelse med andra landsting/regioner. Man är nöjda med det bemötande och dem vård som ges. Men givetvis finns det alltid utrymme för förbättringar.

Här är de sex vårdcentraler i Halland som får bäst helhetsbedömning av patienterna:

1. Vårdcentralen Tre Hjärtan Halmstad
2. Laholmshälsan, Laholm'
3. Söndrumskliniken Halmstad
4. Vårdcentralen Vessigebro
    Strandängshälsan, Laholm
6. Vårdcentralen Slöinge

Vessigebro och Slöinge är regionens vårdcentraler, övriga är privata.

Gemensamt för dessa vårdcentraler är att de är förhållandevis små vårdcentraler med möjlighet att ge personlig service vilket är en utmaning för en större vårdcentral, privat eller regionens, som inte på samma sätt känner sina patienter.

Tre Hjärtan har bara 528 listade patienter och bedriver i huvudsak företagshälsovård.

De sex vårdcentraler jag räknat upp finns också med på tidningens lista över de 18 vårdcentralerna i Sverige med högst betyg.

Värt att notera är att bara en vårdcentral i Skåne finns med likaså bara en från Västra Götaland.

Listan blir:

1. Stockholms läns landsting 8 vårdcentraler
2. Region Halland 6 vårdcentraler
3. Region Skåne 1 vårdcentral
    Västra Götaland 1 vårdcentral
    Landstinget Kalmar 1 vårdcentral
    Landstinget Västernorrland 1 vårdcentral

Med får ha i tanke att Stockholms invånarantal är närmare 2,3 miljoner och Hallands ca: 319.000.

PS! Tryck på bilden ovan så blir den större!

fredag, januari 27, 2017

Kollektivtrafikåkandet ökade stort i Halland 2016

När nu siffrorna har kommit kan man konstatera att 2016 var ett bra år för kollektivtrafiken i Halland.

Resandet ökade med 5,5% jämfört med 2015 vilket gör att Hallandstrafiken klarade målet som regionfullmäktige satt upp på 5%.
Pendeltåg i Kungsbacka
Kungsbacka är med i de siffrorna. (se fotnot)

Öresundståget fortsätter att öka, nu med 3,5%. Sedan Hallandstrafiken, Skånetrafiken och Västtrafik tog över trafiken 2009 har resandet ökat med hela 136%.

Omläggningar av stadstrafiken i Varberg och Kungsbacka gör att trafiken där fortsätter att öka kraftigt.

I Varberg med 36,3% och i Kungsbacka med 33,8%. Men trafiken i Falkenberg ökar också, detta år med 10%. Halmstads stadstrafik nådde under 2016 hela 4 miljoner resor och en ökning av resandet med 5,7%.

Pendeltåget till Göteborg från Kungsbacka hamnar på minus 0,6% men de siffrorna skall man vara försiktig med då mätmetoden kan ifrågasättas. Från 2017 mäts alla på- och avstigande och då kommer vi få bra exakta siffror.

Öresundståg i Åsa
Lite intressanta fakta; 

- I snitt reser 5060 personer norrut från Kungsbacka,4400 med pendeltåg (från Kungsbacka, Hede och Anneberg) och 660 personer med Öresundståget från Kungsbacka. Motsvarar ca: 100 bussar.

- I snitt 2356 personer kliver av och på Öresundståget (i båda riktningarna) i Kungsbacka. Flest stiger av- och på i Varberg,4620 personer, följt av i Halmstad 4457 personer. Men i Halmstad kliver dessutom i snitt 475 personer på och av Pågatåget som går söderut till Helsingborg. En nysatsning med tågtrafik som startade i december 2015 i och med att tunneln genom Hallandsåsen öppnade.

- Intressant är att 64% som kliver på Öresundstågen i Varberg åker norrut. Dessa tåg har verkligen ökat arbetsmarknadsområdet. Många pendlar till Kungsbacka och Göteborg. Även majoriteten av de som åker från Falkenberg (58%) och Halmstad (61%) åker norrut.

- Åkandet från Åsa station har tydligt påverkats av trängseln på tågen. Jag vet flera som slutade åka. Ändå ökar antalet på- och avstigande till i snitt 888 personer vilket är 5,1%. Att trängseln har påverkat åkandet styrks också av att antalet påstigande på Öresundståget i Kungsbacka norrut har minskat lite och sannolikt flyttat över till pendeltåget. Den nya morgonturen från Åsa och dubbelkopplade tåg kommer säkert öka resandet rejält.

Pågatåg på Halmstads centralstation
Ett bra år för kollektivtrafiken i Halland och i ett expansivt län som Halland kommer det krävas fortsatta satsningar. Inte minst på tågresandet norrut. Från Varberg, Åsa och Kungsbacka. Kanske fler tåg som stannar i Åsa?

Och det är en utmaning då det redan är fullt på spåren.

Fotnot: För den som ser bussar målade i Västtrafiks färger kan det kanske upplevas konstigt men Hallandstrafiken och Region Halland ansvarar för all kollektivtrafik i Halland. Bestämmer vilka linjer det skall vara och står också för underskottet.

Att Västtrafik står för driften i Kungsbacka  är av historiska skäl. Man hade tidigare ett samarbete enbart i Göteborgsregionen och för alla som tar sig till Göteborg är det viktigt att man kan åka på samma kort.

torsdag, januari 26, 2017

Vi har många bristyrken och då är MP:s lösning friår

De flesta partier är överens om att vi behöver fler poliser. Det är brist på läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Många kommuner har lärarbrist och senast slogs det larm att det saknas bussförare.

Det borde få sittande regering att lägga om och utöka utbildningarna och även fånga upp alla nyanlända som har kompetens och behöver kompletteringar.

I detta läge vill språkröret för Miljöpartiet Isabella Lövin i en intervju i DN åter lansera friåret. Fler skall kunna vara lediga, inte arbeta.

Totalt bakvänd politik. Problemet är ju inte att vi är för lite lediga.

Och att hon säger att den som får friår måste ersättas av en arbetslös innebär ju att man begränsar möjligheten till friår för alla som jobbar i bristyrken. Dessutom borde man uppmuntra människor att utbilda sig just i de yrken som det är brister inom och inte där man redan har gott om folk så att vissa skulle kunna ta ledigt.

Snart kommer säkert MP också lansera basinkomst. Att man skall slippa jobba om man vill och försörjas av de som vill jobba.

Skrapar man lite lätt på Miljöpartiets yta kommer flummet fram ganska snabbt.

onsdag, januari 25, 2017

Föreläsning om smittskydd

Det har ju varit en diskussion bland annat kring TBC. Läs detta inlägg.

Men också vad tar man med sig för smitta från semestern? Vilka risker finns?

Närsjukvården, Vårdcentralen Halland, område Kungsbacka ordnar en föreläsning för intresserade.

Torsdag 2 februari 19.00. Lindälvskolans aula.

Biljetter finns att få via vårdcentralerna i Kungsbacka, Åsa, Fjärås, Särö, Onsala och Kolla.

Passa på och lär dig mer.


tisdag, januari 24, 2017

Alternativa fakta

Donalds Trumps pressekreterare påstod att det var mer människor som såg Trumps installation än Barack Obamas trots att jämförande bilder bevisade att han ljög.

När Trumps medarbetare Kellyanne Conway konfronterades med detta så sa hon att de hade presenterat "Alternative facts". Alltså alternativa fakta.

Så varför inte presentera sådana om svensk politik? Lokal som nationell.

- Stefan Löfven är en framgångsrik statsminister,

- Gustav Fridolin fixade skolan på 100 dagar,

- Byggnadsnämndens ordförande i Kungsbacka Thure Sandén (M) gillar öppenhet och debatt,

- Miljöpartiet har inte brutit ett enda vallöfte,

- Fritidsnämndens ordförande i Kungsbacka Peter Söderberg (M) är stor bandyentusiast,

- Sveriges mest kända minister är Karolina Skog (MP)

- Lars Ohly har aldrig varit kommunist.

Alternativa fakta i sann Trumpanda.

måndag, januari 23, 2017

Så kan man klara max fyra timmars väntetid på akuten

Rapporterna kommer nu i vinter runt om i landet om långa väntetider på akuten. Många av de som får vänta länge har åkommor som kunde vänta eller skulle sökt annan vårdgivare.

Men att skylla på patienten är att göra det alltför lätt för sig. För ofta blir akuten det alternativ som finns eller så har landstinget/regionen inte informerat tillräckligt så att man förstår att det finns andra vägar till vård.

Liberalerna (då som Folkpartiet) motionerade till dåvarande landstingsfullmäktige i Hallands om en garanti att få vård inom fyra timmar på akuten i september 2007.

Efter diverse turer så besvarades motionen med att ett sådant uppdrag lämnats. Men köerna finns kvar. Jag har själv suttit med anhörig på akuten nio timmar. En lång tröstlös väntan.

Men lösningen är knappast att dimensionera upp personalen så att fyra timmars väntetid nås utan att skapa alternativ till akuten för patienten och förståelse för att lite halsont och feber inte kräver ett akutbesök.

Inom ramen för Framtidsarbetet i Region Halland så arbetas just med denna fråga. Oplanerad vård som det kallas. All vård där någon snabbt vill ha en tid eller kontakt med sjukvården.

Som i de flesta fall så räcker inte en åtgärd utan många. Och digitaliseringen kan bli en bra hjälp.

1. Utveckling av 1177. Vi behöver informera om och utveckla 1177 (sjukvårdsupplysningen).

2. Kontakta läkare via inloggning där man chattar, talar i telefon eller videosamtal. Kan skicka foto på skada eller symptom t.ex ögoninflammation. Försök med detta pågår i regionens närsjukvård i samarbete med mindoktor.se. För de patienter som skulle klara sig med kontakter med Närsjukvården.

3. Lättare att få tid på vårdcentralen. Inte nödvändigtvis till läkare utan en så kallad vårdcentraltid där man kanske möter distriktssköterska eller sjukgymnast.

4. Jourmottagningar i närsjukvården med bra öppettider. Kungsbacka har ju redan en närakut för lättare åkommor 7-24 varje dag. Något liknande är intressant att pröva i övriga Halland.

5. Samarbete med sjukhusets akuter och närsjukvården. Försök skall ske i Halmstad innebärande att närsjukvårdens jour finns i anslutning i akutens lokaler och man gör gemensam bedömning av patienterna. När det gjordes under sommaren 2016 visade det sig att cirka en tredjedel hade egentligen inte på akuten att göra och skapade istället stora köer.

4. Alternativ för de som hela tiden återkommer till akuten. Nu skall läkarmedverkan i hemsjukvården införas i hela länet. Där läkaren åker hem till patienten och har regelbunden kontakt. Kan förbereda både patient och anhöriga hur sjukdomen kommer utvecklas och att ett besök på akuten inte kanske alltid är lösningen. Behöver säkert utvecklas ytterligare så att man inte bara finns tillgänglig vardagar.

5. Utökad läkarmedverkan på äldreboende med samma syfte som de som är inskrivna i hemsjukvården.

6. Ambulant bedömning. Där ambulansen gör en bedömning att patienten inte behöver åka till akuten , kan föras till vårdcentral, tas omhand om kommunens sjukvård eller att man färdigbehandlar patienten.

Det finns säkert fler åtgärder, men kan vi genomföra dessa kommer sannolikt köerna att minska på akuten och patienten blir nöjdare.

Dessutom måste kommunerna ta sitt ansvar. För de som behöver läggas in måste det finnas platser. Häromdagen fanns 51 patienter på de tre sjukhusen i Halmstad, Varberg och Kungsbacka som var medicinskt färdigbehandlade men som kommunerna i Halland, de som har detta ansvar, inte kunde ge ett boende. Mer än två vårdavdelningar. Personer som inte skall behöva ligga kvar på sjukhusen.

Om någon inte fått tid på vårdcentralen eller fått vänta länge på akuten är det givetvis intressant för media och det är lätt att vissa debattörer drömmer ut hela sjukvården och påstår att den är i kris.

Men man måste vara medveten om att samtliga vårdcentraler i Halland, privata som regionens, har ca: 1,5  miljoner besök per år. Till detta kommer alla planerade besök hos specialister, all vård inom psykiatrin m.m.

Sjukhusens båda akuter runt 80-85000 besök. Alltså en liten del av den totala sjukvården.

Så även om det är oacceptabelt, och jag absolut inte bagatelliserar problemet med långa väntetider på akuten, eller att inte få tid eller erbjudas alternativ,  är det ett dåligt bevis för att sjukvården som helhet skulle vara i kris.

söndag, januari 22, 2017

Kinberg Batra tar en stor politisk risk med sitt SD utspel

Anna Kinberg Batras utspel att kunna ha kontakter med Sverigedemokraterna och kunna regera med deras stöd är en stor politisk risk.

Det visar sig nu i en SVT undersökning. Läs här.

50% av de moderata väljarna gillar hennes utspel och det känns säkert bra för (M). Men problemet är att 50% gör det inte.

Det är alltså 10-11 % av de 21-22% man får i opinionsundersökningarna som inte är övertygade.

Väljare som kan se Centerpartiet och Annie Lööf som intressant alternativ men också Liberalerna. Kanske lite beroende på var man bor.

Möjligheten att få fler väljare på grund av utspelet ser inte heller särskilt lovande ut.

Av samtliga väljare tycker bara 29% att utspelet är bra, men mest SD väljare där 80% gillar det, inte speciellt oväntat.

Utspelet kan försvåra rekryteringen av missnöjda socialdemokrater och miljöpartister som tidigare gått direkt till Moderaterna.

Bland alliansväljare stöds det av 35% vilket tyder på att både Annie Lööf och Jan Björklund ligger rätt när man säger nej.

Men varför gjorde hon utspelet? Det finns flera skäl.

Moderaterna har ett väljarstöd under valet 2014. "Något måste hända" är nog känslan i partiet.

Många moderater, även ledande i kommunerna, sympatiserar med SD:s asyl- och flyktingpolitik och några kan kanske hoppa av dit om SD blir mer accepterat. Inte minst ser man detta på Facebook där de skriver inlägg i linje med SD:s politik och även utan att tänka delar inlägg om flyktingar där sanningshalten är något tveksam.

Kravet i partiet att fälla regeringen är stort. Om bara 50% av M-väljarna stöder utspelet så är säkert samma siffra bland medlemmar och politiskt aktiva 75%.

I valet mellan att hålla ihop alliansen eller sätta partiet framför den så valde hon partiet.

Framtiden får visa om det var rätt. Skulle opinionssiffrorna sjunka på grund av utspelet kommer Anna Kinberg Batra sättas under ännu mer press och riskerar efter valet bli en ny Bo Lundgren. En partiledare som fick ett val, misslyckades och blir en parentes i partiets historia.

Lyckas hon blir hon statsminister.

Hon har spelat högt men det vet hon och hade hon något val?


fredag, januari 20, 2017

Dags för en kommunreform i Sverige

Regeringens utspel om sex regioner fick aldrig något stöd eftersom man inte kunde förklara vilka problem storleken på dagens landsting/regioner utgör och vilka problem större regioner därmed skulle lösa.

Dessutom började man i fel ände.

För den frågan man måste ställa sig är hur skall kommuner med samma uppdrag och så olika storlekar klara samma uppdrag?

Kommunstyrelsens ordförande i Halmstad Carl Fredrik Graf tar i en intervju i Hallandsposten upp frågan och jag håller med honom.

Stockholm hade 1 oktober 932.917 invånare. Bjurholm i Västerbotten 2.464 invånare. Men man har samma uppdrag. Går alla skyldigheter en kommun har i framtiden att lösa utan höjda skatter? Hur mycket är det rimligt att andra kommuner och staten, via skatteutjämningssystemet, subventionerar vissa kommuner för att det skall få vara kvar?

Och en utredning kring kommunerna borde just titta på hur kommunerna i framtiden skall klara samma uppdrag. Utomlands är det inte ovanligt att större städer har ett utvidgat uppdrag.

Sveriges kommuner och län
När man är klar över uppdraget blir det naturligt att titta på storleken på kommunerna och sannolikt kommer man fram till att vi skall ha färre kommuner.

När Danmark för några år sedan gjorde en kommunreform satte man 30.000 som lägsta invånarantal. Tror det är ganska rimligt.

Det kan givetvis av geografiska skäl, att kommunerna blir orimligt stora eller geografiskt hänger ihop, som Öland, finnas skäl att göra undantag från 30.000 regeln.

Och att man som i Danmark inte ritar kartor centralt utan låter kommunerna avgöra vem man vill gå ihop med och om en kommun skall delas och gå åt olika håll. Staten bestämmer först när man lokalt misslyckas.

I Halland finns två kommuner under 30.000 invånare, Hylte och Laholm.

Fotnot: En kommunreform där kommuner slås samman pågår både i Norge och Finland.


torsdag, januari 19, 2017

Alliansen skall inte göra sig beroende av SD

Dagens utspel av Anna Kindberg Batra att hon vill fälla regeringen med stöd av Sverigedemokraterna, är både förvånande och förståelig.

Moderaternas opinionssiffror ligger under valresultatet 2014. Det finns en opinion inom partier som sympatiserar inte minst med SD:s flyktingpolitik och man har tappat väljare till SD.

Å andra sidan har man en hel del väljare som utesluter samarbete med SD och en alliansregering som inte är större än de rödgröna blir ju beroende av SD i alla voteringar.

 Christer Nylander: -Vi tror på Alliansen!
SD kommer givetvis vara oerhört hovsamma till att börja med. Kanske villkora ett stöd med 1 miljard till fattigpensionär. Vid nästa budgettillfälle öka kraven och begära att få förhandla budgeten för att sedan få alliansen att direkt förhandla med utgångspunkt från SD:s asyl och flyktingpolitik.

Så gjorde Dansk Folkeparti i Danmark och det är ju ingen hemlighet att SD har täta kontakter med dem och vill hamna i samma position.

För Liberalerna måste det vara uteslutet att samarbeta med SD.

Liberalernas gruppledare Christer Nylander säger följande till Dagens Nyheter:

-Vi tror på Alliansen, vi tror inte på Stefan Löfven eller nyvalskaos och vi tänker inte samarbeta med Sverigedemokraterna. Det är vårt besked.

Tydligare än så kan man inte vara.

Tyvärr vinner de rödgröna på Kindberg Batras utspel. Alliansen som regeringsalternativ får mindre trovärdighet. Eller som Dagens Nyheters ledare skriver:

-Moderaterna gör magplask.
Anpassad sökning