Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

tisdag, november 29, 2016

Är detta en lösning för att öka tågkapaciteten Halmstad-Göteborg?

Frågan om att alla tåg skall stanna i Åsa är het nu. Idag ytterligare ett inslag i Radio Halland , tryck här.

Ett Öresundståg som är enkelkopplat tar ca: 220 passagerare. Vid vissa avgångar stiger det på uppemot 100 resenärer i Åsa. Alla kan förstå att det blir trångt och ståplats för många.

Genom att sprida ut dessa på fler avgångar, om alla tåg stannar i Åsa, blir det förhoppningsvis lite mindre ståplats.
Liberalerna har varit tydliga att vi vill att Hallandstrafiken hos Trafikverket prövar att så många tåg som möjligt stannar i Åsa. Inte minst de som inte går i rusningstrafik.

Som svar på vår skrivelse till styrelsen gavs ett uppdrag till VD att till nästa styrelsemöte ta fram ett faktaunderlag och konsekvensbeskrivning av ytterligare trafik i Åsa.

Men frågan har ytterligare en dimension.

Även om alla tåg stannar i Åsa så kommer det bli trångt på tågen i rusningstrafik mellan Halmstad och Göteborg och tillbaka.

Resandet ökar och räknar man upp resandet och tror att den ökning som nu sker skall fortsätta slår kapaciteten inom en snar framtid i taket oavsett var tågen stannar.

Ny linje där man lånar tågläge Varberg-Göteborg börjar 12 december. En tur mot Göteborg morgon och en tur tillbaka på eftermiddagen. Dubbelkoppling av ytterligare ett tåg kommer ske på morgonen.

Men problemet är att det inte finns så många tågsätt att dubbelkoppla med. Även om man skulle vilja.

Skåne vet detta och har nu börjat planera för ytterligare en tågtyp. Tryck här.

En dubbeldäckare som på samma tåglängd ökar kapaciteten rejält. Inga perronger måste förlängas. Kostar dessutom hälften att köpa in mot nuvarande tåg som i och för sig inte tillverkas längre.

Tågen finns också att köpa och Skåne planerar drift 2020.

Eftersom samarbete redan finns inom Öresundståg med Skåne kan detta vara intressant för Hallandstrafiken och Region Halland att titta på och haka på.

Tåg som då skulle gå mellan Halmstad och Göteborg t.o.r.


fredag, november 25, 2016

Storregioner var från början dömda att misslyckas

Så kom då beskedet vi gissat länge skulle komma. Civilminister Ardalan Shekarabis försök att ovanifrån tvinga fram sex regioner i Sverige har totalhavererat.

Så går det när man utan stöd tillsätter en utredning som helt struntar i vad region/landstings- och kommunpolitiker säger.

Som lägger fram ett förslag som inte är förankrat.

Utredningen trodde säkert att Shekarabi skulle förankra sig i sin tur men han körde som vanligt sitt egna race och trodde att andra skulle böja sig till slut.

Det hade säkert fungerat om man hade haft invånarna, dvs väljarna med sig. Men önskan om stora regioner var nästan obefintlig hos väljarna och hade man en åsikt var man emot.

Att då tro att det  ändå skulle gå att mot väljarnas vilja införa sex stora regioner är naivt.

Motståndet var kompakt och till slut var det mest socialdemokratiska politiker i Norrland som var för. Men de flesta av dem riskerade folkomröstningar där de säkert skulle förlora.

De som är oerhört beklagligt är att region- och landstingspolitiker fått lägga tid på denna fråga istället för att arbeta med att göra sjukvård, kollektivtrafik, kultur och regional utveckling bättre.

Nu kan vi lägga denna frågan åt sidan och arbeta med att göra Halland till ett ännu bättre län utan att regionfrågan spökar.

Ardalan Shekarabi framstår mer och mer som en svag regerings mest misslyckade ministrar. För någon vecka sedan förlorade han och regeringen omröstningen i riksdagen kring stora delar av sitt förslag till nya regler för upphandling.

Nu har regionfrågan havererat och innan mandatperioden är slut  kommer hans förslag att begränsa vinster i välfärden, och därmed valfriheten, att avslås i riksdagen.

Arbetet går vidare med att införa sprututbyte i Halland

Vid gårdagens möte tog Driftnämnden Närsjukvård beslut om att gå vidare med att starta sprututbyte i Halland.

Tidigare i år beslutade Regionstyrelsen om att införa sprututbyte för intravenösa droganvändare i Halland. Uppdraget lämnades till Närsjukvården.

Sprututbyte kommer till att börja med att finnas på fyra platser i Halland. I Kungsbacka, Varberg, Falkenberg och Halmstad och kommer sannolikt att placeras på fyra av våra vårdcentraler.

Vi tror att en vårdcentral, som de flesta besöker och som erbjuder olika former av vård, ger en större anonymitet än en särskild lokal, men vilka lokaler man slutligen använder får givetvis prövas från kommun till kommun.

Verksamheten skall bedriva i samverkan med missbruksvården, infektionskliniken, socialförvaltningarna i kommunerna och med stöd av psykiatrin och mödravården.

Den blir en del i en vårdkedja i arbetet mot missbruk.

Den 9 december är kommunerna inbjudna till ett samråd och därefter kommer en ansökan att lämnas till Inspektionen för vård och omsorg.(IVO).

Målsättning är att verksamheten är igång den 1 mars 2017.


tisdag, november 15, 2016

Liberalerna säger nej till bergtäkt mitt i Kungsbacka - Bräckaberget

Sedan 2010 har markägare och företag önskat göra Bräckaberget till en bergtäkt. Ett berg som ligger i centrala Kungsbacka. (se bilden).

Starkt påhejade av centerpartister. Det är väl det som varit väldigt konstigt i detta ärende. Ett parti som säger sig vara grönt väljer sina centerpartistiska kompisar före miljön.

Berget ligger vid f.d Beiersdorfs lokaler som idag har bland annat Mediq och som hyresgäster.

Men det ligger också 1000 meter från det stora bostadsområdet i Varla och 1700 meter från nya bostadsområdet i Björkris. Dessutom finns det bostäder runt om berget.

En ganska absurd idé ur många aspekter. En bergtäkt i centrala Kungsbacka de närmaste 20-25 åren?

Med kraftigt ökat buller, ökad trafik, och förlorade naturvärden som följd.

Frågan skulle prövas 2010 men då drog företaget sig ur när protesterna kom.

För ungefär ett år sedan återkom man och ville via planläggning åter får kommunen med sig på en bergtäkt.

Frågan har därför utretts på nytt och i en skrivelse beskriver kommunekologen väldigt bra varför detta område är direkt olämpligt.

"Kommunledningskontoret bedömer att områdets höga naturvärden i kombination med de störningar som närboende samt befintliga företag skulle drabbas av under iordningställandet av ett verksamhetsområde innebär att det inte finns förutsättningar för en framgångsrik planeringsprocess.

Kommunledningskontoret föreslår därför att avslå en fortsatt planering för ett verksamhetsområde på Bräckaberget."

Jag hoppas detta blir kommunens beslut. 

Liberalerna är tydliga. Vi har sagt nej sedan första förslaget kom 2010 och på vårt möte igår bekräftades detta nej igen.

Bergtäkt mitt i centrala Kungsbacka? En av de konstigaste idéer jag mött under mina år som politiker.
fredag, november 11, 2016

Liberalerna säger nej till nya religiösa friskolor

På dagens partiråd beslutade Liberalerna att man säger nej till att nya religiösa friskolor skall få starta.

Det var ju den frågan, när förslaget presenterades, som skapade en hel del rubriker. Birgitta Ohlsson m.fl reagerade och var emot och hon plus Anna Ekström hade i partistyrelsen reserverat sig och skrev bland annat:

"Det ska bli svårare att starta och lättare att stänga konfessionella förskolor och skolor. Granskningen måste intensifieras"
Men den starkaste reservationen var faktiskt att gå längre än partistyrelsen. Och det var tunga namn som stod bakom den.

Lotta Edholm, Jonas Andersson, Per-Åke Fredriksson, Roger Haddad, Robert Hannah,Ulrika Landegren,Maria Weimer och Ulrika Westerlund.

Man skrev i sin reservation:

"Ett stopp för religiösa fristående förskolor och skolor införs. Förskolor och skolor med konfessionell inriktning bör ges möjlighet att ändra skolans inriktning till allmän."

Det fanns fyra förslag på partirådet. Birgitta Ohlssons förslag ställdes aldrig mot partistyrelsens. Det förlorade när man skulle votera fram vilket förslag som skulle stå mot partistyrelsen. Nu blev det Lotta Edholms med fleras reservation..

Det hela är ju intressant då media gjorde denna diskussion till en fråga om vem som skall vara partiledare. 

Det är uppenbart att Jan Björklund i denna fråga har ett mycket starkt stöd för sin linje och det finns en stor grupp som till och med vill gå längre.

Något media kanske skall fundera på nästa gång, utifrån att någon inte är nöjd med partiledningens beslut, vill dra igång en debatt om vem som skall vara partiledare för Liberalerna.

För egen del har jag inga problem att stå bakom förslaget. Jag är i grunden mot att religion blandas in i skolan. Men vet samtidigt att det finns skolor som bygger på religiös värdegrund men fungerar utmärkt.

Så att fler inte får starta och att man istället koncentrerar sig på att se att övriga följer lagen blir ju en ganska bra kompromiss.

Aftonbladet

Tankar kring fler tågstopp i Åsa

Vid Hallandstrafikens senaste styrelse behandlades Liberalernas skrivelse om att fler tåg (Öresundståg) skall göra uppehåll i Åsa.

För att minska trängseln på tågen och sprida resenärerna, men också för att tåg skall stanna även mitt på dagen och helger.

Styrelsen beslöt att ge styrelsen i uppdrag att till nästa styrelsemöte ta fram faktaunderlag och konsekvensbeskrivning av att Öresundståg gör ytterligare stopp i Åsa. (se bilden)

Jag är nöjd med beslutet. Till nästa möte den 16 december hoppas jag på ett bra underlag.

Trafiken framför allt mellan Varberg och Göteborg måste få högre kapacitet. Det får den från 12 december då tåget som stannar i Åsa 8.05 skall vara dubbelkopplat.

Från samma datum skall också ett nytt tåg att gå från Varberg 7.05 med stopp i Åsa 7.20.

Mer än 400 fler platser på morgonen.

Men det ena utesluter inte det andra. Att det är trångt på spåren i rusningstrafik med förseningar som följd vet alla som pendlar. Men det är svårare att förstå att tågen inte stannar när det övriga tider på dygnet inte är trångt på spåren.

Jag har fler idéer om hur kapaciteten kan öka men vill först ta det inom Hallandstrafiken så jag inte går ut och föreslår något, ger ett hopp, och så är det inte möjligt att genomföra.

onsdag, november 09, 2016

Regionens vårdvalsystem ses över för att bl a anpassas till digitaliseringen

Vid onsdagens möte med regionstyrelsen i Region Halland gavs ett uppdrag att se över täckningsgraden i vårdvalet för vårdcentralerna.

Enkelt beskrivet är täckningsgraden en mätning av hur mycket av en patients behov av vård som en vårdcentral utför.

Låg täckningsgrad ger avdrag och hög ger tillägg.

Problemet är att dagens täckningsgrad stimulerar inte att  t.ex ge vård via telefon eller virtuella besök.
Närsjukvården har ett test med min.doktor.se. När man ringer en vårdcentral kan man i vissa fall få möjlighet att logga in på min.doktor.se. I första hand så hanterar de den som loggat in skriftligt eller via telefon men kan också koppla upp videomöten.

Den kontakten räknas inte som vårdtillfälle idag och man får då lägre täckningsgrad. Likaså är det om vårdcentralens läkare löser patientens problem via ett telefonsamtal. Då räknas inte det heller som en vårdtillfälle idag.

Regionstyrelsen beslöt att ge uppdrag om att skyndsamt utreda möjligheten att virtuella besök, telefonkontakter, mejlsvar inom ett dygn, besök till samtliga yrkeskategorier och deltagande i gruppträningar och dylikt, ingår i täckningsgraden.

Målsättningen är att det skall kunna gälla från 1 januari även om beslut inte kan tas förrän i februari i regionfullmäktige.

Det är ett bra beslut. Vi skall stimulera till att använda ny teknik och ersätta fysiska besök när de inte behövs. Som det är nu straffas den vårdcentral som försöker styra över patienter till t.ex telefonsamtal och virtuella besök, med lägre ersättning.

Fotnot: Ersättningen till vårdcentralerna består av olika delar. Täckningsgrad, ersättning efter kön och ålder och CNI som mäter orsaker som skapar ohälsa.


Trumps vinst visar att väljarna söker enkla lösningar

Väljarna söker efter enkla lösningar. Att ett beslut, en fråga, en inriktning skall lösa alla problem.

Valet av Donald Trump visar på detta. River man upp handelsavtal så kommer jobben tillbaka. Bygg en mur mot Mexico så stoppas invandringen. Så har det låtit från Donald Trump.

I somras så valde britterna den enkla lösningen att gå ur EU. Detta skall lösa framtidens ekonomi och jobb i Storbritannien och också hålla tillbaka invandringen.

Partier med enkla budskap har nått framgångar i många europeiska länder, senast i Tyskland. Ofta med den enkla budskapet att om invandringen stoppas så löses det mesta.

I Sverige bygger SD:s framgångar på samma retorik.

Men även etablerade partier väljer sådana budskap. Nej till vinster i välfärden är ett sådant budskap. Drivs hårdast av Vänsterpartiet men även Socialdemokraterna har hakat på.

Löser inga problem med kvalité och ger inte en enda krona till välfärden. Om ett privat företag kan göra en verksamhet billigare än kommunen, och ändå göra vinst och ha minst samma kvalité, blir det ju inte en krona över om verksamheten återförs till kommunen.

Det enkla lösningarna kommer inte bara från höger. Vänsterpartiet är mästare på det men Jeremy Corbyns framgångar, och att han lyckats bli vald till ledare för Labour i Storbritannien , är ett annat exempel.

Han har ungefär samma retorik som Donald Trumpe fast då handlar det om förstatliganden, nej till privata alternativ i sjukvården och regleringar som enkla lösningar.

Politiska lösningar är aldrig enkla. Politiskt arbete bygger ofta på att gneta på och får ihop en helhet.

Men uppenbart är enkla lösningar attraherar väljare. Man slipper bry sig om för en helhet och detaljer.

De som inte tror på enkla lösningar får inte falla i fällan att ta efter. Samtidigt måste man fundera på hur den enkla retoriken med universallösningar skall bemötas.

En av orsakerna till Trumps vinst är också att många inte känner sig delaktiga i samhället och de politiska besluten.

Det är en utmaning att få fler att känna sig delaktiga i de beslut som tas och varför.

måndag, oktober 24, 2016

Torsdag behandlar Hallandstrafikens styrelse frågan om fler tågstopp i Åsa

När avtalet kring Öresundstågen tecknades 2009 skrevs det in ett antal villkor.

Ett av dem var att det bara får finnas ett stopp/uppehåll per kommun norr om Malmö. Och skall det vara fler stopp har övriga län på sträckan veto, dvs rätt att säga nej.

Därför stannar inte Öresundstågen från Köpenhamn/Malmö i Åsa.

De tåg som stannar är de Hallandstrafiken kan besluta om och som Västtrafik inte har något att erinra emot. Och det är de tågen som går mellan Halmstad och Göteborg, tur och retur.

Men det innebär att Åsa bara har uppehåll en gång per timma den mesta tiden av rusningstrafiken. Inget mitt på dagen och väldigt få på helgen.

Nu är ett nytt avtal ute på remiss och i det förslaget är paragrafen om ett stopp per kommun och vetot borta.

Det vill säga Hallandstrafiken bestämmer själva om man vill arbeta för fler stopp/uppehåll i Åsa.

Slutligt beslut tas dock av Trafikverket som bestämmer om det finns plats på rälsen och givetvis då i tidtabellen.

Ett argument som används främst från politiker söder om Kungsbacka är att det förlänger restiden. Med viktiga 2 minuter ????
Klicka på bilden för att göra den större

Men det är inte sant.

De avgångar som idag går från Halmstad och från Köpenhamn/Malmö kommer idag fram exakt samma tid i Kungsbacka och Göteborg. Stopp i Åsa förlänger inte restiden för de som t.ex bor i Falkenberg.

SJ:s avgångar ligger heller inte så att de hindras av stopp i Åsa.

Jag har gjort en bild på två exempel där man ser detta. Frågan får ju prövas ordentligt när tidtabellerna skall göras.

Men för att Trafikverket skall kunna ta med det i sina bedömningar så måste Hallandstrafiken ansöka om alla tåg gör ett uppehåll i Åsa.

Då kommer det in i arbetet med nationell tågplan 2018 som Trafikverket börjar med i januari 2017.

Liberalerna i Halland och Kungsbacka är överens om att vi helst ser att alla tåg stannar i Åsa.

Därför skrev jag som ledamot i Hallandstrafikens styrelse och gruppledare för Liberalerna i Region Halland tillsammans med Liberalerna i Kungsbackas kommunalråd Ulrika Landergren en skrivelse till Hallandstrafikens styrelse där vi föreslår att VD får i uppdrag att arbeta utifrån att fler, helst alla, Öresundståg skall stanna och gör uppehåll i Åsa.

Den skrivelsen kommer upp för beslut i styrelsen nu på torsdag 27 oktober. Då får vi ju se hur viljan är från andra partier.

Vissa lokalpolitiker i Kungsbacka har uttalat sig positivt men är man överens med sina regionpolitiker? Allt tyder på att så inte är fallet.

Ett löfte från någon i Kungsbacka blir ju ganska meningslöst om partiet i övriga Halland är emot och säger nej.

Känns bra att vi i Liberalerna är överens på både kommun- och regionnivå.

lördag, oktober 22, 2016

Om TBC och hälsoundersökningar

Kungsbacka Posten noterade att jag hade blivit taggad i ett flöde på Facebook på en sida som tillhör en ledande moderat i Kungsbacka. Och att jag med fakta hade dödat diskussionen.

Diskussionen hade där börjat gå helt över styr. Flera trodde på allvar på en TBC epidemi i Sverige och Kungsbacka och krävde att alla asylsökande skulle tvångsundersökas.

En insändare i Kungsbacka Posten undrade hur sådant kunde hända. Jag svarar i dagens tidning men samtidigt tror jag det är viktigt att moderaterna, inte bara i Kungsbacka, utan i hela landet håller rent mot sådana åsikter som inte har någon som helst grund i fakta.
Hälsoundersökning
Alternativet är att dessa moderater lämnar sitt parti och går med i Sverigedemokraterna där ingen kommer fråga efter om olika påståenden om flyktingar och asylsökande verkligen stämmer.

Här är dagens insändare och svar i Kungsbacka Posten:


Svar om TBC och hälsoundersökningar

Signaturen ”Undrande Kungsbackabo” frågar i KP 15/10 hur rykten om att flyktingar är smittade med TBC uppstått på en moderat politikers Facebook sida.

Bra fråga. Politiskt aktiva borde ju veta hur man får reda på fakta. Men jag gissar att det är en blandning av fördomar, okunskap, brist på fakta och att man i grupp triggar varandra.

Enligt de siffror jag fått från ansvariga har ett fall av TBC konstaterats de senaste tre åren i Kungsbacka, 2015. I Halland var det 13 fall 2015, varav tre flyktingar.

I Kungsbackafallet gjordes smittspårning men man fann ingen smitta på t.ex. anhöriga.

Ett missförstånd är att de som vid test visar att de någon gång mött tbc också är sjuka och då smittar.
Men dessa personer är helt friska och smittar ej.

På samma FB sida ställdes krav på att tvinga flyktingar till hälsoundersökningar. Sanningen är att alla erbjuds sådan via Närsjukvården och nästan 100 % undersöks. Alla vill ha den undersökningen. De få Närsjukvården inte når beror snarare på bristande rutiner hos ansvariga statliga myndigheter.

Fakta och kunskap är alltid bra att utgå ifrån. Eller som Benjamin Disraeli, brittisk premiärminister sa: ”Att vara medveten om att man inte känner till fakta är ett stort steg mot kunskap”.

Tommy Rydfeldt (L)

Ordförande Närsjukvården

Region Halland
tisdag, oktober 18, 2016

Förslag om samarbete mellan akuten i Halmstad och Närsjukvårdens jourmottagning

Antalet som söker akuten på sjukhus i Halland och Sverige ökar ständigt. och det gäller att hitta nya lösningar, samtidigt som patienten får vård på rätt vårdnivå.

Under sommaren gjordes ett samarbete mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus Halmstad där kvälls- och helgmottagningen lokaliserades i anslutning till akutmottagningen och där en distriktssköterska förstärkte i bedömningen av patienterna.

Erfarenheterna från samarbetet under sommaren, då 28 % av de som sökte akuten kunde erbjudas vård hos Närsjukvården istället, var mycket goda. Närsjukvården vill nu gå vidare i en längre pilot och testa om vi kan utveckla samarbetet mellan Närsjukvården och Hallands sjukhus i Halmstad.

Det innebär att Kvälls- och helgmottagningen i Närsjukvårdens regi kommer att finnas på sjukhuset i Halmstad under tiden piloten är igång och arbeta tillsammans med sjukhusets akut.
  
I framtidsarbetet i Region Halland är de akuta besöken, eller som det kallas oplanerad vård, väldigt viktigt att hitta bra lösningar för. 

 En del av det här handlar om att skapa en väg in en väg in inom Närsjukvården Halland. 

I piloten ingår att titta närmare på: 

- Vilka kompetenser från närsjukvården ska kvälls- och helgmottagningen bemannas med?
- Vilka tider ska olika kompetenser från närsjukvården finnas på plats?
- Kan man utifrån erfarenheterna hitta nytt arbetssätt?
- Hur skapas tydliga rutiner mellan Hallands sjukhus och närsjukvården

Utmaningen blir att hitta en balans så att vårdcentralen fortfarande blir patientens första val samtidigt som köerna kortas på akuten och utan att man vårdas på fel vårdnivå

Den utvärdering som görs efter avslutad pilot kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet med delar inom oplanerad vård.

Förslaget, från arbetsutskottet, kommer upp för beslut vid Driftnämnden Närsjukvårds möte den 27 oktober. 

Socialdemokraterna reserverade sig. Inte förvånande.
  
Socialdemokraterna vill alltid styra patienten. Valfrihet är för dem främmande. Därför har man sagt nej till både vårdval i specialistsjukvården och valfrihet att välja hjälpmedel.

I 30 år har vi försökt att styra patienten bort från akuten och ändå ökar besöken hela tiden. Då är det dags att pröva något nytt.
'
Socialdemokraterna vill uppenbarligen fortsätta att styra patienten fel och saknar lösningar för att minska köerna på akuterna.


Anpassad sökning