Twitter

Följ mig på Twitter. @rydfeldt

onsdag, mars 22, 2017

En mittenregering börjar bli ett seriöst alternativ efter 2018

Moderaternas kräftgång i opinionen har totalt ändrat den politiska spelplanen i Sverige.

DN/Ipsos som publicerades idag får partiet 17%. På sju år har nästan partiet halverats. I valet 2010 fick man 30,66%. Under Anna Kinberg Batras ledning har man tappat 6,5%.

"SD utspelet" kommer gå till historien som en av de största politiska felbedömningarna någonsin i Sverige. Något statsvetare kommer ta upp när man berättar om Sveriges politiska historia.

Den moderata ledningen vet sannolikt inte hur man skall ta sig ur den situation man hamnat i.

I en intervju i DN tycks inte Anna Kinberg Batra ångra sitt utspel. Jag står för det jag sagt, är hennes svar.
Och vad skall hon annars säga? Att ändra sig igen är ju omöjligt och skulle inte få tillbaka väljarna.

Vad som nu händer nu i Moderaterna får tiden visa. Men ett tips är att det kommer ske personförändringar i ledningen. Men nya som kommer in står ju inför dilemmat att försvara att Moderaterna vill samtala med SD. Kan och vill man det?

Anna Kinberg Batra kommer ifrågasättas stort och sättas under press. För det är ju inte utan att byta ut henne som kursen kan ändras på nytt.

Sedan är det inte säkert att väljarna kommer tillbaka för att man byter partiledare och går tillbaka till den gamla hållningen gentemot SD.

Väljare som bytt parti kan känna sig hemma där och stannar.

Regeringsfrågan blir ju intressant. Även Liberalerna lyfter och får 7% i DN/Ipsos. Tillsammans har C+L 20%. Börjar bli ett intressant regeringsalternativ.

Innan Miljöpartiet gick med S kunde även de ingått och då hade ett mittenalternativ haft 25%. Men vem vet om MP kanske känner för att ingå i en ny koalition?

En mittenregering kan ju som nuvarande regering göra upp om budget med andra partier, sannolikt med M, men om andra frågor både vänster och högerut.

Det är så danska regeringar som leds av Venstre brukar överleva.

Moderaternas fall i opinionen kan leda till att det inte bara står mellan en regering som leds av Stefan Löfven eller en alliansregering.

Moderaternas strategi att man måste ha med sig SD, för att bli av med Löfven, faller också.

En mittenregering som leds av Annie Lööf blir plötsligt ett tredje regeringsalternativ.

Vi kan bli av med Löfven och slippa samröre med SD.


Pröva kommunala trygghetsvakter vid Kungsbacka resecentrum

Polisen har idag för lite resurser. Man får avstå att åka på brott och de som vill störa ordningen kan allt för ofta göra det utan risk för att polisen  inte har möjlighet att komma. 

Liberalerna har därför förslagit att antalet poliser i Sverige skall öka från 20 000 till 25 000. Att man genom att frigöra poliser från arbeten andra, t.ex. civilanställda, kan utföra omedelbart frigöra 2000 poliser för yttre tjänst, men också att ge kommunerna statsbidrag för att kunna anlita 2000 trygghetsvakter.

Liberalerna i Kungsbacka tar idag upp frågan om trygghet i ett pressmeddelande.

Exempel från Stockholm
-        Resecentrum i Kungsbacka upplevs,speciellt fredag och lördag, som otryggt av många. Vi ser det som en lämplig plats att mellan 21.00 och 05.00 på fredagar och lördagar ha trygghetsvakter där som samarbetar tätt med polisen, säger kommunalrådet Ulrika Landergren (L).

-          Det ligger ju i kollektivtrafikens intresse att man kan åka kollektivt och befinna sig på resecentrum utan att känna otrygghet. Därför tycker jag detta är en fråga som måste diskuteras mellan Kungsbacka kommun, Hallandstrafiken och Västtrafik, säger Tommy Rydfeldt (L), gruppledare för liberalerna i Region Halland och ledamot i Hallandstrafikens styrelse.

I Tunnelbanan i Stockholm och deras resecentrum sköts ordningen av Trygghetsvakter.

-          Stockholms modell, som vi kan se i programmet Tunnelbanan i Kanal 5, visar hur trygghetsvakter kan göra skillnad för att skapa trygghet och ordning i kollektivtrafiken, säger Tommy Rydfeldt.

-          Jag kommer nu lyfta frågan i kommunstyrelsens arbetsutskott med förhoppning om att vi kan starta en diskussion med Västtrafik och Hallandstrafiken ganska snart, avslutar Ulrika Landergren.

onsdag, mars 15, 2017

Satsa på primärvården och skapa fasta läkarkontakter

I en debattartikel idag på DN debatt lägger partiledaren Jan Björklund och landstingsrådet Anna Starbrink fram en ny liberal sjukvårdspolitik. Anna Starbrink är ordförande i Liberalernas välfärdskommission. Länk till artikel.

Det finns många bra förslag men som ordförande för Närsjukvården i Region Halland koncentrerar jag mig på frågor kring primärvården och vårdcentraler.

Liberalerna föreslår en fastläkarmodell. Innebärande att man som patient har en fast läkare. Men inte enbart för att man skall träffa samma läkare utan för att samordna den övriga vården man behöver.

Att inte bara skriva en remiss utan ta ansvar för den, se till att man hamnar rätt och också ha skyldighet att följa upp.

Inte ovanligt utomlands att läkaren i primärvården har ett sådant utökat ansvar att följa patienten.

Går utmärkt att ordna inom nuvarande vårdval. Man väljer inte bara vårdcentral utan också läkare men det krävs lagändringar.

Men blir inte detta att utgå från att man alltid i varje läge behöver träffa läkare som därför blir mer belastad?

Nej och jag gillar speciellt denna skrivning i artikeln:

"Alla patienter ska dessutom ha rätt till en egen kontaktperson i vården, en så kallad patientvald vårdkontakt. För de flesta är förmodligen husläkaren det bästa valet, men det ska vara upp till varje patient att välja utifrån sin situation och sina behov. För patienter som behöver många läkemedel kan det också vara värdefullt med en fast kontakt med sin apotekare."

För många som t.ex har problem med diabetes eller blodtrycket blir säkert en sjuksköterska den bästa vårdkontakten.

Och det är patienten som måste sättas i centrum. I förslaget finns också att ändra hälso- och sjukvårdslagen.

Man skriver;

"Idag står det att ”målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Vi vill vända på det, så att det är varje människas rätt till god vård som står i centrum, inte ”befolkningen”. Dagens lagtext ger intrycket att vården ska ransoneras. Vi menar att den som bedöms behöva vård ska ha rätt att få tillgång till vård, och ha rätt att själv välja vårdgivare."

Svensk primärvård, eller som det heter i Halland, närsjukvård måste stärkas. Både i hur patienten tas emot, vilka rättigheter man har och vilka krav man kan ställa som patient. Men den behöver också förstärkas ekonomiskt.

Vården måste i framtiden förskjutas till primärvården och det gäller även de pengar som satsas.

Polisen är kraftigt underbemannad i Halland

För lite mer än en vecka sedan var vi några liberaler i Halland som,  tillsammans med Liberalisternas rättspolitiska talesperson Roger Haddad,  i Kungsbacka och Varberg träffade ansvariga poliser i dessa kommuner men också i länet. Fram tonar en bild av en polis som är kraftigt underbemannad.

Jag som har följet polisen i Kungsbacka i många år jan konstatera att kommunen har färre poliser nu vid 80.000 invånare än vad man hade vid 60.000.

Idag skriver vi som var med vid besöken om detta i Hallandsposten.

Tryggheten måste försvaras i hela Halland

Vi i Liberalerna i Halland har tillsammans med vår rättspolitiska talesperson Roger Haddad besökt polisen i Varberg och Kungsbacka för att informera oss och se hur vardagen ser ut.

Bilden som tonar fram är en vardag fylld av underbemanning, bristande resurser och omöjliga spelregler i den nya organisationen. Vi mötte också en fantastisk hängivenhet till sitt yrke och stor lojalitet med sin organisation, men gränsen är snart nådd för vad man kan åstadkomma. Varberg och Kungsbacka är två snabbt växande kommuner med lite olika förutsättningar för polisens verksamhet, men likafullt är de två distrikten väldigt underbemannade.

Bemanningen i Varberg och Kungsbacka är för dålig. Bristen på personalresurser och behovet av prioriteringar begränsar polisens närvaro. Inga nya tjänster tilldelas och vikariat får inte tillsättas. Erfarna chefer och ledare gör allt för att få ihop tjänstgöringsscheman men man kan inte trolla med knäna. Närvarande poliser i yttre tjänst på gator och torg i Halland är viktiga för att öka tryggheten och minska brottsligheten och är det allra viktigaste önskemålet från Varbergare och Kungsbackabor när de tillfrågas om vad som ökar känslan av trygghet.

Regeringen försöker ge en bild av att kommunerna ska få fler poliser. Det kommer inte att hända. Liberalerna har gång på gång i riksdagen tagit upp bristerna i den nya polisorganisationen.

Regeringen påstår sig öka antalet poliser, även i Halland, men det är inte sant. Vi satsar 795 miljoner kronor utöver regeringens 100 miljoner kr till polisen i år. Vi vill ha 2 500 fler poliser fram till 2020; det är 1000 fler än regeringen planerar. Dessutom skjuter vi till pengar för att anställa 1100 fler civila utredare. Detta skulle innebära ett välkommet och välbehövligt tillskott i Halland. Det måste dessutom göras mer för att locka tillbaka dem som slutat, samt behålla de poliser som finns. Därför gör Liberalerna en särskild lönesatsning 2017 med 50 miljoner kronor för att höja lönerna för poliser i yttre tjänst.

Inrikesminister Ygeman inser inte hur allvarligt läget är inom polisen. Detta bekräftas av regeringens knappa budget för polisen 2017 samtidigt som våra kommuninnevånare i Halland ropar efter fler synliga poliser. Med inrikesministern och Socialdemokraterna har det i stället blivit färre halländska poliser och de har kommit längre ifrån medborgarna.

Roger Haddad (L),
riksdagsledamot, rättspolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L),
riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L),
gruppledare Region Halland

Ulrika Landergren (L),
kommunalråd Kungsbacka

Karl-Johan Wiktorp (L),
ordförande Liberalerna i Varberg

Suzanne Åkerlund (L),
kommunråd Halmstadmåndag, mars 13, 2017

Avskaffa de politiskt valda nämndemännen

I ett förslag från en arbetsgrupp i Liberalerna som leds av Roger Haddad, rättspolitisk talesperson, föreslås att man avskaffar politiskt valda nämndemän. Dagens Nyheter.

Det finns flera skäl. Ett av dem är att man kunnat se att domarna blir annorlunda beroende på nämndemännens politiska hemvist.

En annan fråga är hur representativa de är för befolkningen i stort.

Jag tänker inte peka ut någon det är inte enskilda personer detta gäller. Många nämndemän är säkert oerhört dugliga. Men stickprov på åldersfördelningen på de 24 nämndemän till tingsrätten Kungsbacka kommun väljer visar att +60 är kraftigt överrepresenterade.

Just åldersfördelningen har uppmärksammats av regeringen och domstolsverket tog 2015 fram statistik som visar att de som valdes 2014 hade en medelålder på 57,7 år. Och sitter man i fyra år kommer ju medelåldern att vara över 60 år. Länk.

Andelen av nämndemännen i Sverige över 65 år var 45% medan man utgjorde 25% av befolkningen.

Det borde vara jämn fördelning på åldrarna. Från 18 och upp till personer över 70. Och namnen på de valda av kommunfullmäktige i Kungsbacka visar att det är få om ens någon som inte är född i Sverige eller har en eller flera föräldrar födda utomlands.

En statlig myndighet, t.ex domstolsverket, borde utse nämndemännen efter ansökan och kompetens.

Region Halland utser ju nämndemän i förvaltningsrätt och kammarrätt och för att sitta där är det viktigt att man kan hur kommuner och regioner fungerar. Någon sådan granskning görs inte idag.

fredag, mars 10, 2017

Religion, polititiker eller domstolar skall inte avgöra vad som är god hygien i vården

Att man skadas i vården, så kallade vårdskador, är ett av vårdens stora problem.

Bland vårdskadorna finns dålig hygien så patienten får infektioner eller på annat sätt smittas. Man får alltså en sjukdom när man behandlas för annat i vården.

I Socialstyrelsens har riktlinjer för så kallad basal hygien. Läs här.

En av dem är att "Arbetskläderna ska vara kortärmade och ska bytas dagligen och vid behov."

Det har då uppstått en fråga därför att vissa vill inte arbeta kortärmat på grund av religiösa skäl.

I Stockholm har det funnits ett fall i tingsrätten där rätten beslöt att neka person att ha engångsärmar, var diskriminering.
Korta ärmar i vården
Men frågan är inte så enkel. Varje fall är unikt och en dom i en tingsrätt är inte på något sätt prejudicerande. Det är omständigheterna i det fallet som man dömt på. Tyvärr överklagades inte den domen.

I Region Halland anser smittskyddsläkaren att engångsärmar av hygienskäl inte skall användas. Och det är dem som är sakkunniga och i slutändan ansvariga som måste fatta beslut om hygienen. Inslag i Radio Halland.

Frågan har varit aktuell i Halland då en praktikant av religiösa skäl inte fick arbeta långärmat inom Folktandvården.

Vi kan inte fatta politiska beslut vad som är god hygien eller inte. Och det kan inte heller domstolar.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) har tydligen annan uppfattning och anser det är diskriminering. Inslag i Radio Halland.

Men vilket ansvar tar DO? Och vilket ansvar tar en domstol som i beslut går emot sakkunniga i hygienfrågor?

Och är det domstolar och inte dem som kan frågan som skall avgöra vad som är god hygien?

Om någon patient får en vårdskada på grund av avgörande av en domstol i ett mål DO drivit kan då patienten söka skadestånd från DO och domstolen?

Jag kommer aldrig medverka till ett beslut där vi går emot de sakkunnigas råd. I dessa frågor kommer jag, som i detta fall politiskt ansvarig för Folktandvården, alltid stå bakom de beslut dessa tar.

Skulle Region Halland fällas i något ärende framöver, därför en domstol anser att religiösa skäl går före hygienen, så måste lagen ändras. Att göra detta till en fråga om diskriminering är fel.

Slutligen vill jag betona att jag har inga synpunkt på vilka kläder personal använder i vården så länge man uppfyller gällande hygienregler. Kan kläder som normalt förknippas med religion eller en kultur användas, utan att det ger sämre hygien, så är det inga problem för mig. T.ex huvudduk används idag i den halländska vården.

Men beslutet skall tas av våra sakkunniga. Inte politiker eller domstolar.

Fotnot: I Vårdhandboken står följande; Arbetskläder består av överdel och byxa, klänning kan förekomma. Ärmen ska sluta ovanför armbågen. All vård- och omsorgspersonal ska använda kortärmad överdel/klänning vid undersökning, vård och behandling. Den korta ärmen är en förutsättning för att kunna utföra korrekt handhygien. En lång ärm kan föra smittämnen vidare.
Länk

torsdag, mars 09, 2017

Barn och unga har mycket bra tandstatus i Halland

Socialstyrelsen har presenterat siffror över hur mycket karies barn och ungdomar har i Sverige. Se länk.

Generellt ser det mycket bra ut i Sverige. Och Halland ligger bra till.

96% av alla treåringar i Halland är kariesfria. Samma siffror som för riket.

81% av alla sexåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 75%.

73% av alla tolvåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 67%

40% av alla nittonåringar i Halland är kariesfria. Samma siffra för riket är 37%.

Speciellt roligt är siffran för de som är 19 år. Som sedan 2013 ökat från 36% till 40%.

Är man kariesfri vid 19 års ålder och fortsätter sköta sina tänder är sannolikheten att man klarar sig utan karies i livet mycket stor,

Region Halland beslöt för några år sedan att differentiera ersättningen för tandvården för barn och unga.

I botten låg en undersökning av tandstatusen på församlingsnivå. Det visade sig att den skiftade och ersättningen ändrades så att de områden med sämre tandstatus får mer pengar och de med bättre får mindre pengar. Pengarna skulle gå dit behoven var störst.

En utvärdering av detta sker under 2017 för eventuellt nya beslut därefter.

Folktandvården har ca: 90% av alla barn och unga som patienter. Förebyggande arbete är oerhört viktigt och jag vill påstå att det är ett viktigt skäl till att de halländska barn och ungdomarna har bra tänder.

Nu höjs åldern för den fria tandvården i tre steg till 23 år. För den som därefter vill fortsätta att sköta sina tänder erbjuder Folktandvården så kallat Frisktandvårdsavtal.

Man gör en undersökning av patienten och konstaterar tandstatus. Sedan träffar man ett treårigt avtal. Där ingår, undersökningar, förebyggande tandvård, akuttandvård, lagningar, rotfyllningar, tanduttagningar och enstaka kronor och bettskenor.

Priset är från 74 kr/månad och uppåt beroende på tandstatus.

Läs mer här.

onsdag, mars 08, 2017

Nu startar sprututbyte i Halland - Halmstad först ut

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt den 1 juni förra året att införa lågtröskelverksamhet med sprututbyte för intravenösa droganvändare i Region Halland.

Uppdraget att driva den verksamheten gick till Driftnämnden Närsjukvård med förvaltning.

Lite unikt att man lägger den i den nära vården men helt i linje med att verksamheten skall vara lätt att nå, därav att den kallas lågtröskelverksamhet.

Sedan uppdraget lämnades har planeringen Varit igång. Var skall man ha mottagningar finnas har varit en fråga där beslutet blev Halmstad, Falkenberg, Varberg och Kungsbacka.

Det var samråd med kommunerna i december. Vi mötte bara positiva reaktioner.

I förra veckan kom tillståndet från Inspektionen för vård och omsorg. (IVO)

Personal är anställd och utbildad och medicinskt ansvarig ar utsedd . Lokaler är på gång och först ut blir Halmstad. Förhoppningsvis start under mars månad. Lokalerna är i full fart att färdigställas i anslutning till Vårdcentralen Nyhem.

Varför denna verksamhet? Egentligen av två skäl. På ett enkelt sätt nå missbrukare. Bygga upp ett förtroende som kan leda till att de vill få hjälp att komma ur missbruket. Få skulle beställa tid på en vårdcentral och be om hjälp. Tröskeln är för hög.

Men att etablera en kontakt på detta sätt skapar en lägre tröskel att komma i kontakt med vården.

Det andra skälet är att få bort så många smutsiga och smittade sprutor som möjligt bland missbrukare.

Spridningen av Hepaptit C (gulsot) är stor bland denna grupp. Det finns siffror på att upp emot 70% av intravenösa droganvändare är smitttade med Hepatit C. Det finns också HIV smitta i denna grupp.

Nu startar det i Halmstad och under 2017 räknar vi med att Kungsbacka, Varberg och Falkenberg också kan öppna mottagningar.

Det som underlättat etableringen är att från 1 mars gäller en ny lag. Numera skall man samråda med kommunerna men innan hade kommunerna veto mot etablering i deras kommun. Ålder för att få byta sprutor är också sänkt till 18 år.

Jag är oerhört glas över att vi hu etablerar denna verksamhet i Halland, Sprututbyte är en fråga Liberalerna har drivit länge i hela Sverige.måndag, mars 06, 2017

Rekordmånga sökte vård på vårdcentraler i januari

Ofta får man höra "det går inte att få en tid på vårdcentralerna"

Om det är möjligt följer jag alltid upp en sådant påstående. Ibland stämmer det och då vill jag som ordförande veta orsaken och vad man gör åt det.

Vanligaste skälet är sjukdom hos personalen eller deras barn som gör att det saknas personal. Vikarier är inte alltid så lätt att hitta.

Men ibland visar det sig uppgifterna inte stämma och det är mest när jag får andra eller tredjehandsuppgifter som under resans gång blivit en sanning. Bristen på tider är inte upplevd själv av den som förmedlar det till mig.

Det finns uppenbart en skillnad mellan upplevd tillgänglighet och den faktiska. Det är inget försvar men det är viktigt att alla vet att man tar emot oerhört många besök varje dag.

Tryck på bilden så blir den större
Och det är därför som jag tar klagomålen på allvar och vill att samtliga som är möjliga att utreda skall utredas och att man kontaktar patienten.

Mitt och nämndens uppdrag är att se till att förvaltningen arbetar så att helst alla både får svar i telefonen och får möta någon på vårdcentralen, även om första kontakten inte behöver vara en läkare.

Bemötande och tillgänglighet är oerhört viktigt i vården.

I den bild som finns i detta inlägg så ser man att besöken till regionens vårdcentraler i januari 2017 ökade med 11,8% jämfört med januari 2016. Störst är ökning till sjuksköterska och det är det vi strävar efter.

De som inte behöver träffa en doktor skall kunna träffa t.ec en sjuksköterska eller varför inte sjukgymnast.

Det ger möjlighet till fler och längre läkarbesök för de som har stort behov att regelbundet få träffa sin läkare.

Influensan har slagit hårt i år. och den kan säkert vara ett skäl till ökat antal besök. Närsjukvården får noga följa besökssiffrorna för att se om det är något tillfälligt eller början på en trend.

Fotnot: Siffrorna för sjuksköterska 2015 är inte rensade för hemsjukvården som under april 2015 övergick till kommunerna. Så det är egentligen en ökning mellan 2015 och 2016.

söndag, mars 05, 2017

Nytt team i Halland som skall arbeta med barn och unga med psykisk ohälsa

I samband med översynen av vårdvalet såg vi i Region Halland att det behövdes en enhet som behandlade barn och unga med måttlig psykisk ohälsa.

Närsjukvården fick detta uppdrag. Man startade 1 november och har redan fått över ca: 80 remisser från vårdcentraler, privata och regionens.
Ett klipp för efterlängtad verksamhet
I fredags invigdes deras lokaler i Falkenberg. Teamet som består av kuratorer och psykologer är mobila och kommer arbeta över hela Halland från Kungsbacka i norr till Laholm i söder och Hylte i öster.

Patienten behöver inte komma till Falkenberg utan behandlaren möter patienten på deras hemort.

Teamen blir länken mellan vårdcentralerna, som skall ta emot patienter med lätt psykisk ohälsa och BUP som tar emot de som har svårare besvär.

Man tar emot barn och ungdomar mellan 6-17 år med måttliga psykiska besvär,

En blomma från Närsjukvårdsnämnden
För att få komma krävs en bedömning av den vårdcentral man tillhör.

Uppdraget till Närsjukvården är ett särskilt uppdrag vilket innebär att det inte ingår i vårdvalet och är en verksamhet som både privata och regionens vårdcentraler kan remittera till.

Tidigare låg uppdraget vad gäller måttlig psykisk ohälsa för barn- och unga i vårdvalet och på varje vårdcentral.

Genom att samla resurserna får vi slagkraftigare verksamhet som dagligen arbetar med dessa frågor.

Det är också väldigt viktigt att etablera goda kontakter med elevhälsan i kommunerna. De är ofta de som först kommer i kontakt med barn- och ungdomar som mår dåligt.

onsdag, februari 22, 2017

Varning för Bolagsupplysningen

Nu är bluffmakarna på gång igen. Denna gång som Bolagsupplysningen.

Man skickar en blankett. Ser klart ut att komma från en myndighet. Stor text "Dags att komplettera".

"Vänligen returnera snarast.", över där man skall skriv under.

Men börjar man läsa den finstilta texten så kan man efter en stund se, i liten text, att detta "erbjudande" kostar 4795 kr. För detta skall man få "förtursexponering" på deras sida.

Tryck på bilden så blir den större
Varför detta skulle vara någon fördel framgår inte. Baksidan är full av liten text. Givetvis för att ingen skall läsa den.

Men om man gör det så ser man att tvist skall avgöras i estnisk domstol. Knappast lagligt och giltigt.

Sannolikt är det samma personer som tidigare drivit och driver Nummerupplysningen.se.

Samma tillvägagångsätt och snarlika texter.

Jag har tidigare varnat för dem. Läs här.

Då hörde de av sig och "krävde" att jag skulle ta bort blogginlägget.

Vad som skulle hända om jag inte gjorde det vet jag inte. Men det fick stå kvar och tills idag har 23.704 personer läst inlägget och förhoppningsvis sluppit att bli lurade.

Och nu varnar jag för Bolagsupplysningen.se.

Släng brevet, eller gör som krögaren Håkan Törnström, skicka tillbaka det med fiskrens. Läs här.

tisdag, februari 21, 2017

Halland växer så det knakar. Snart 400.000 invånare?

Idag kom SCB:s siffror över befolkningsökningen 2016. I Sverige var vi 1/1 2017,  9.345.987 personer. I Halland var vi vid årsskiftet 320.333 personer. En ökning med 5549 personer.

Samtliga kommuner i Halland ökar sin befolkning.

Mest ökade Halmstad med 1586 invånare och sedan kommer Kungsbacka med 1298 invånare.

Den 1/1 2017 hade kommunerna följande invånarantal:

Halmstad 98.538
Hylte 10.954
Laholm 24.664
Falkenberg 43.867
Varberg 61.868
Kungsbacka 80.442

Med tanke på bostadsbyggandet så kan nog Halland räkna med befolkningsökningar även framöver på 4000-5000 invånare per år.

Det innebär att Halland om 15 år har någonstans mellan 380.000 och 400.000 invånare.

Och det är detta Region Halland måste planera efter. Hur skall sjukvården klara denna ökning? Är de tre sjukhusen rätt dimensionerade? Behövs det fler vårdcentraler?

Klarar kollektivtrafiken att t.ex. transportera alla som vill åka? Vi vet ju att det är trångt på spåren.

Det är stora utmaningar men befolkningsökning ger också högre skatteintäkter.

Det är dock alltid lättare att planera för ökad befolkning än att hantera befolkningsminskningar där man hela tiden får skära ner och ta bort.

måndag, februari 20, 2017

Pressdöden är ett hot mot demokratin

I USA ser vi Donald Trump attackera media. När de förmedlar saker som han inte gillar ljuger dem, enligt honom.

Man hittar utan att blinka på saker och kallar det för "Alternativa fakta".

Istället sprids falska nyheter på sociala medier. Givetvis i syfte att med alla medel vinna makt.

Man kan ju ställa sig frågan att den som vill vinna på det sättet, hur vill man använda makten?

Det finns en stor förlorare, demokratin.

Vi ser i Sverige hur tidningar försvinner. Kommuner slutas att bevakas. Olika makthavare oavsett om de är politiker, tjänstemän, näringslivsföreträdare eller leder organisationer, kan ganska fritt agera utan risk för att de granskas.

Tidning som läggs ner
För 20 år sedan bevakades Kungsbacka regelbundet av sex medier. Norra Halland, Hallands Nyheter, Göteborgs Posten, Kungsbacka Tidning, Tidningen Arbetet och Radio Halland. Stundtals även av GT och SVT Västnytt.

Flera har försvunnit och någon tillkommit. Tidningen Arbetet gick i konkurs. Hallands Nyheter la ner sin redaktion i och därmed bevakning av Kungsbacka. Göteborgs Posten har idag lämnat kommunen och det skrivs sporadiska artiklar om Kungsbacka utan större djup eller granskning, ofta baserat på pressmeddelanden.

Kungsbacka Tidning har lagts ner. Västnytt har blivit SVT Hallandsnytt som i och för sig ökat bevakningen av Halland men problemet är att de flesta Kungsbackabor ser SVT Väst utan nyheter från Kungsbacka.

Kungsbacka Posten och Kungsbacka Nytt har tillkommit men Kungsbacka Nytt läggs nu ner och Kungsbacka Posten blir endagarstidning.

Kvar blir tre medier som bevakar kommunen regelbundet. Norra Halland, Kungsbacka Posten och Radio Halland.

Och det är ju enkelt att förstå om 10-15 journalister regelbundet bevakar vad som förekommer i en kommun och det istället blir 5-6 stycken så minskar ju granskningen. Och balansen mellan makthavare och granskare blir rubbad.

Jag är ingen anhängare av statliga stöd som presstöd. Men jag börjar undra om inte staten inte måste börja garantera mångfalden bättre även om det innebär statligt stöd.

Att idag prenumerera på en tidning är ett stort steg att ta. Speciellt för yngre. Kanske stöd skulle ges även till gratistidningar som gör kvalitetsjournalistik?

Även journalistik online måste kanske få ett stöd även om jag inte idag kan säga hur.

Tycker du som politiker det inte är bra att det blir färre som granskar politiken? Kanske någon frågar.

Nej, för jag vill inte leva i ett samhälle där osanningar blir regel, där fusk kan ske utan att någon uppmärksammar det, där maktmissbruk förekommer och där förloraren alltid är demokratin.

fredag, februari 10, 2017

Pendeltåget Kungsbacka - Göteborg fyller 25 år.

Kungsbacka Nytt publicerade i torsdags en i mitt tycke bra artikel om bakgrunden till pendeltåget. De fick med det mesta. Visst finns det mer detaljer men då får ju tidningen skriva minst två helsidor.

Hur skulle Kungsbacka sett ut utan pendeltåget?

I snitt reser 5060 personer varje dag norrut från Kungsbacka,4400 med pendeltåg (från Kungsbacka, Hede och Anneberg) och 660 personer med Öresundståget från Kungsbacka. Motsvarar ca: 100 bussar.

Pendeltåget har 4.050.000 resor varje år (hela systemet). Första fulla året (1993) var det 1.574.000 resor. En fantastisk "resa".

Den 16 augusti 2017 fyller pendeltåget 25 år. Silverjubileum.

TRYCK PÅ BILDEN SÅ BLIR DEN STÖRRE
torsdag, februari 09, 2017

Kinberg Batras SD utspel gick inte hem

Jag skrev den 22 januari att Anna Kinberg Batra tog stor risk med sitt SD utspel. Läs här.

Mina slutsatser byggde bland annat på en SVT undersökning där 50% av M-väljarna inte stod bakom utspelet. En mycket stor andel som kunde innebära väljarrörelser. Jag pekade också på Centerpartiet som möjlig vinnare.

Nu har vi två opinionsundersökningar kommit som visar på väljarnas reaktion. SIFO/GP och Demoskop/Expressen.

Moderaterna faller rejält i båda undersökningarna. Centerpartiet går upp men även Liberalerna. Båda partierna ligger över valresultatet 2014.

Även Kristdemokraterna ökar även om de inte når upp till 4%. Kanske Kinberg Batras utspel kommer rädda kvar dem i riksdagen? Moderata väljare som inte gillar utspelet men inte vill byta till C eller L?

KG Bergström börjar i Expressen redan prata om partiledarbyte. Och givetvis sätter siffrorna press på Anna Kinberg Batra.

Risken är att när man sätter igång en sådan här process kan det bli till en snöboll och frågan är givetvis om Moderaterna kan sitta still och inte agera om partiet får 15% i opinionssiffrorna?

Partier som SD har funnit i vår omvärld en längre tid. Man har aldrig lyckats minska stöder för dem genom förhandlingar. De enda sättet att få dem att bli mindre har varit att ta med dem i regering. Vi ser det nu i Finland med Sannfinländarna och Norge med Fremskrittspartiet.

Och det är därför Dansk Folkeparti i Danmark vägrar ingå i en regering. Partier som SD klarar inte att överföra sin retorik på dagspolitik. Deras ofta enkla lösningar klarar inte utmaningar samhället står inför och när de möter verkligheten som regeringsparti är man tvungen att gå emot sin egen politik med kraftigt minskat väljarstöd som följd.

Ett resultat av Anna Kinberg Batras utspel är ju att den politiska debatten numera handlar om hur man förhåller sig till SD vilket är olyckligt.

Tänk om hon istället samlat alliansen, lagt fram konkreta förslag och 2018 gått till val på ett tydligt alliansalternativ. Sagt att blir vi större än de rödgröna vill vi regera på detta program. Om SD då fäller detta får de ta ansvar för situationen och förklara sig för svenska folket.

Tror att både alliansen, men framför allt Moderaterna, hade tjänat på den linjen.

Nu valde hon att chansa och misslyckades.


måndag, februari 06, 2017

Nu är Region Halland igång med satsning på personer med utländsk vårdexamen

Regionstyrelsen i Region Halland beslöt i april 2016 att ge Närsjukvården i regionen i uppdrag att över 2,5 år driva ett projekt i syfte att säkerställa praktik för personer med utländsk vårdexamen. Detta som ett kompetenscentrum.

Syftet är att ge dessa personer en väg mot svensk legitimation. I första hand nämndes läkare och sjuksköterskor.

Nu har arbetet startat och de första är inskrivna på kompetenscentrumet som ligger i anslutning till Vårdcentralen Andersbergs lokaler i Halmstad.

Personer som kommer till Sverige och får uppehållstillstånd och redan är utbildade till t.ex läkare och sjuksköterskor är en enorm resurs att ta tillvara på.

Samtidigt har vi en brist inom dessa yrken. Alla som får en svensk examen får en anställning och blir en god skattebetalare samtidigt som man bidrar till att minska köerna i sjukvården.

Regionen har på olika sätt fått kontakt med nyanlända med vårdutbildning och enligt beräkningar är det 20-25 personer som om de uppfyller bland annat kravet på svenska via kompetenscentrum kan hitta en väg mot svensk legitimation.

Lite fakta om Kompetenscentrum:

Kompetenscentrum bygger på samverkan mellan Region Halland och arbetsförmedlingen och drivs av Närsjukvården. Socialstyrelsen sätter upp det regler och riktlinjer som gäller för hur personer med utländsk vårdexamen kan nå en svensk legitimation. Kompetenscentrums uppgift är att förbereda deltagarna att nå de här målen.

På Kompetenscentrum är i ett första steg tre deltagare på plats. För varje deltagare tas en individuell plan fram vad som behövs utifrån respektive persons bakgrund. Ungefärlig tid på Kompetenscentrum är sex månader, och det görs kontinuerligt en löpande intagning.

Verksamheten bygger på att ge de här personerna kunskap i det svenska vårdsystemet.De har ju redan med sig en vårdexamen från ett annat land, men de behöver lära sig hur den svenska sjukvården är uppbyggd.

Utbildningen bygger på olika delar. En del handlar om praktisk handledning i hur svensk sjukvård fungerar. Det omfattar bland annat beskrivning och kunskap kring de förhållningssätt, praxis och värderingar som ligger som grund i den svenska vården. En annan del är praktik ute i den halländska sjukvården och en tredje del är fördjupning i språkkunskaper utifrån vårdens perspektiv.

fredag, februari 03, 2017

Närsjukvården i Region Halland minskar användandet av hyrläkare för fjärde året i rad

För fjärde året i rad minskar Närsjukvården i Region Halland användandet av hyrläkare. Vi går därmed mot strömmen i landet där användandet av hyrläkare bara fortsätter att växa.

Fakta kostnader och antalet använda timmar med hyrläkare, 2014-2016.

År          Timmar   Kostnad

2014      23 250      22,2 Mnkr
2015      22 708      21,9 Mnkr
2016      21 046      22,2 Mnkr

Nettosiffran är vansklig att ta fram men ligger någonstans mellan 11-13 miljoner. Kostnaden ovan är ju vad som betalas ut till de bolag som hur ut personal. Samtidigt så betalas det ju inte ut någon lön.
Eftersom det är brist på läkare och Halland är ett turistlän med många vårdsökande, när vår personal behöver semester, är det svårt att nå ner till noll. Men det är viktigt att se till, så långt det är möjligt, att vi inte är beroende av inhyrd personal.

Driftnämnden Närsjukvård har arbetat aktivt med att få ner kostnaderna. 2012 var den på väg över 40 miljoner kronor.'

Jag skrev 2 januari i år om hur man kan få ner kostnaderna för hyrläkare på sikt. Läs gärna genom att trycka här.


Anpassad sökning