fredag, oktober 11, 2013

Kolla Parkstad får mer kollektivtrafik

Den  25 februari 2013 skrev jag på bloggen om att nya Kolla Parkstad i Kungsbacka behöver mer kollektivtrafik. Det är en fråga som jag drivit i Hallandstrafikens styrelse.

Sista turen går idag 18.17 från stationen och i takt med att stadsdelen byggs ut måste kollektivtrafiken hänga med. Det finns idag morgontrafik och servicetrafik på dagen.

Därför är det glädjande att i nya tidtabellen, som börjar gälla i mitten av december, finns ytterligare bussturer till Kolla på vardagar. Det blir fyra kvällsturer  18.47,  19.47, 20.47 och 21.47.

Kolla Parkstad, när det är färdigt, tillsammans med gamla Kolla, kommer ha fler invånare än halva Hylte kommun.

I tidtabellen som börjar gälla i december 2014, nästa år, hoppas jag att det även går att få in helgtrafik och viss halvtimmestrafik. Då har området vuxit ännu mer och det finns fler som behöver använda sig av bussen.

Möjligheten att bygga ut kollektivtrafiken i Kungsbacka och övriga Halland beror givetvis på hur mycket pengar Region Halland är beredd att lägga på kollektivtrafiken.

Ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Kungsbacka står högt upp på önskelistan och jag tror att fler linjer och  turer skulle öka åkande kraftigt.

2012 ökade resandet med stadsbusstrafiken i Kungsbacka med nästan 11% och första halvåret 2013 har den ökat med 8%.

måndag, oktober 07, 2013

Folkpartiet tar ansvar för budget 2014

Jag gillar min partivän Roland Adler. Inte minst att han kraftigt drivit tesen god och säker vård. Inte bara god.

Fördelen med personer som inte sysslat med politik hela sitt liv är att de tänker ofta annorlunda. Det gör Roland och han är också otålig. Jag förstår honom.

Framtidens sjukvård har stora utmaningar och det kommer kosta pengar. Roland framförde i en debattartikel 26/9 i Hallandsposten tanken på skattehöjning i regionen.

Vi kanske hamnar där men först skall vi veta att de skattepengar vi nu tar in används på bästa sätt.

Folkpartiet står bakom budget 2014 som innehåller oförändrad skatt. I dagens Hallandsposten skriver Folkpartiets gruppledning ett svar.

Folkpartiet är en del i majoriteten

De samverkande partierna i majoriteten i Region Halland, Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna har lagt en budget för 2014 som vi i Folkpartiet varit med om att arbeta fram och tillfullo står bakom. 

Den beslutade budgeten innehåller de mål, prioriteringar politiska avvägningar och bedömningar som skall gälla för den överskådbara framtiden. Likaså innehåller den intäktsramar (dvs skattesats) och utgiftsramar. 

Frågorna om bemanning, patientsäkerhet och vårdnivåer är mycket viktiga och har noga diskuterats i vårt parti liksom i de andra.

Att i nuläget lyfta frågan om andra prioriteringar och frågan om skattehöjningar i framtiden är inget Folkpartiet ställer sig bakom. Man skall alltid ha en levande framtidsdiskussion men att rycka ur en fråga ur en helhet och att göra det precis efter beslut är fattade är enligt vår mening fel. 


Givetvis har dock enskilda medlemmar all rätt att torgföra sina åsikter men då måste det också klargöras att partiet inte står bakom dessa.

Bengt Eliasson
Gruppledare

Fatima Svanå
Vice gruppledare

Tommy Rydfeldt
Gruppsekreterare


Insändare: Kostnaden för hyrläkare minskar

Denna insändare var införd i Kungsbacka Posten i lördags.


Användandet av hyrläkare minskar i Närsjukvården

Det viktigaste måste alltid vara att ge patienterna vård.

Men även läkare har rätt till semester, kan bli sjuka, vara föräldralediga eller utbilda sig. För andra yrken finns det vikarier att ringa vid vakanser men inga läkare går arbetslösa och väntar på en signal.

Användandet av hyrläkare blir då en nödlösning.

Olika läkare vid varje besök minskar kvalitén för patienten så därför är ambitionen att så långt som möjligt inte använda sig av inhyrda läkare.

Driftnämnden Närsjukvård i Region Halland har tagit flera beslut för att skärpa regelverket för när hyrläkare får användas men också gett förvaltningen en resurs  för att stärka upp rekryteringsarbetet.

Efter åtta månader av 2013 kan vi se att det börjar ge resultat. Kostnaden för hyrläkare minskar med 5 miljoner jämfört med samma tid förra året.

Man har lyckats väl i rekryteringsarbetet och jag tror det finns gott hopp om att minska kostnaden för hyrläkare ytterligare.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ordförande Driftnämnden Närsjukvård
Region Halland


Blodtryck mäts på Folktandvården i Halland

Nu startar projektet "Blodtrycksscreening" inom Folktandvården i Region Halland.

Tanken är att under lite mer än ett år på försök studera en metod att via tandvården fånga upp människor med högt blodtryck.

Fyra folktandvårdskliniker i Halland deltar i projektet.

Det fyra folktandvårdskliniker som deltar i projektet: Ullared, Oskarström, Veddige och Varberg/Västra Vall.

Patienter, som är 40-75 år, som går till någon av dessa kliniker, kommer med sin ordinarie kallelse att få erbjudande om att delta i projektet (undantaget de som redan har ett diagnostiserat högt blodtryck, de som har diabetes, förmaksflimmer, genomgår dialys eller är gravida). Totalt 2.000 patienter ska ingå i studien.

Såhär beskriver man hur det skall gå till:

"De patienter som vill vara med i studien får direkt efter tandläkarbesöket vila 5 minuter innan blodtrycket tas. De som då uppvisar för högt blodtryck (över 140/90) får låna hem en helautomatisk blodtrycksmätare, Omron M6 Comfort, och ska därefter hemma under en veckas tid ta blodtrycket och skriva upp värdena på en blankett som sedan ska återlämnas till folktandvårdskliniken. 

Där analyseras värdena och de personer som fortsatt uppvisar för högt blodtryck remitteras till ”sin” vårdcentral för ytterligare provtagning och eventuell fortsatt utredning och behandling där. De första patienterna från studien förväntas börja kontakta sin vårdcentral i slutet av oktober.

Patienter som är listade vid Håstens vårdcentral kommer att hänvisas till vårdcentralen oavsett om de uppvisat högt eller normalt blodtryck vid blodtryckstagningen i hemmet. Detta för att särskilt utvärdera hemblodtryckstagningen."

Intressant projekt som om det lyckas kan fånga upp många som idag inte vet att de har högt blodtryck och är i riskzonen.

Fotnot: Folktandvården är en del av Närsjukvården i Halland. Den andra delen är regionens Vårdcentraler så det passar verkligen bra att pröva detta i närsjukvårdens verksamhet.

Snabbtåg eller snabba tåg?- 268 km/h.

Det är ju en pågående diskussion i Sverige om vi skall ha så kallade snabbtåg (höghastighetståg). Det är specialbyggda tåg på egen bana.

Vanligt ute i Europa och redan på 80-talet startade franska TGV. Snabbtåg mellan Paris och Lyon. Hastigheten för TGV är upp emot 320 km/h.

Är det något för Sverige? Kan vi verkligen motivera kostnaden och är Sverige ett tillräckligt stort land?

Det finns ett projekt som heter "The Scandinavian 8 million city" som Region Halland deltar i. Men hur trovärdigt är det? (Läs mer här).

Projektet skall titta på höghastighetståg mellan Oslo och Köpenhamn.

Säkert möjligt att bygga men hur skall det finansieras?

I Storbritannien utreds höghastighetståg i projektet HS2. Snabbtåg från London till Birmingham, Manchester men även på sikt till Glasgow.

Ju längre projektet utreds desto större tvekan har man att kunna finansiera det. Det brittiska Labourpartiet, nu i opposition, har senaste tiden uttryckt stor tveksamhet om hur det skall finansieras och öppnar för att skrota projektet om man vinner nästa val.

Och kan inte Storbritannien hitta en försvarbar finansiering. hur skall då Sverige med 9 miljoner invånare lyckas?

Jag tror vi skall överge snabbtåg men istället satsa på snabba tåg. Tåg som går på vanlig bana men som kan gå snabbt. Det kräver ombyggnad av en hel del banor men blir mycket billigare.

Och man kan åka snabbt även på bra och raka traditionella banor. Bilden ovan
visar hastigheten som ett tåg jag åkte med förra veckan hade mellan Hamburg och Frankfurt.

Inte hela vägen men på vissa bra ombyggda sträckor. 268 km/h är inte dåligt och ger mycket kortare resor som bilen aldrig kan slå.