fredag, oktober 11, 2013

Kolla Parkstad får mer kollektivtrafik

Den  25 februari 2013 skrev jag på bloggen om att nya Kolla Parkstad i Kungsbacka behöver mer kollektivtrafik. Det är en fråga som jag drivit i Hallandstrafikens styrelse.

Sista turen går idag 18.17 från stationen och i takt med att stadsdelen byggs ut måste kollektivtrafiken hänga med. Det finns idag morgontrafik och servicetrafik på dagen.

Därför är det glädjande att i nya tidtabellen, som börjar gälla i mitten av december, finns ytterligare bussturer till Kolla på vardagar. Det blir fyra kvällsturer  18.47,  19.47, 20.47 och 21.47.

Kolla Parkstad, när det är färdigt, tillsammans med gamla Kolla, kommer ha fler invånare än halva Hylte kommun.

I tidtabellen som börjar gälla i december 2014, nästa år, hoppas jag att det även går att få in helgtrafik och viss halvtimmestrafik. Då har området vuxit ännu mer och det finns fler som behöver använda sig av bussen.

Möjligheten att bygga ut kollektivtrafiken i Kungsbacka och övriga Halland beror givetvis på hur mycket pengar Region Halland är beredd att lägga på kollektivtrafiken.

Ett helt nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Kungsbacka står högt upp på önskelistan och jag tror att fler linjer och  turer skulle öka åkande kraftigt.

2012 ökade resandet med stadsbusstrafiken i Kungsbacka med nästan 11% och första halvåret 2013 har den ökat med 8%.

Inga kommentarer: