tisdag, augusti 07, 2012

Pendeltåget 20 år, en fantastisk succé

År 1981 skrev jag en motion till kommunfullmäktige i Kungsbacka om att vi skulle ha pendeltåg till Göteborg. Motionen blev sådär vällvilligt behandlad som motioner blir ibland utan att avslås eller göra det som motionären önskar.

Nu fyller pendeltåget 20 år. Det hade invigning 16 augusti 1992 och första dag med full trafik var 17 augusti.

När pendeltåget fyllde 15 år skrev jag en liten bakgrundshistoria som jag återpublicerar nedan.

Men först lite statistik.

Första helåret 1993 var det ca: 1.574.000 resande. 2002 hade det ökat till 2.442.000 resande.

2007 hände något. Resandet ökade kraftigt. Nästan 20% jämfört med 2006 och det blev ca: 3.478.000 resande. Ökningstakten har fortsatt och 2010 var det 4.887.000 resande.

Resandeutvecklingen är givetvis skälen till att perronger förlängs så att fyra tågsätt kan kopplas ihop. På sikt måste man fundera på tåg med större kapacitet. Dubbeldäckare finns bland annat i Stockholm. Från början kunde bara två tågsätt köras, sedan blev det tre och snart fyra.

Kan man kalla pendeltåget för annat en en fantastisk succé? Och som jag skriver i inlägget från 2007, kan vi tänka oss Kungsbacka utan tåget och istället en massa bussar?

Såhär skrev jag för 5 år sedan:
NÄR PENDELTÅGET KOM TILL KUNGSBACKA.

I början av 80-talet motionerade jag till kommunfullmäktige om pendeltåg mellan Kungsbacka och Göteborg.

Reaktionerna jag fick var positiva att jag som ung politiker ville något men ”du förstår väl att det är omöjligt. Kostar för mycket och man måste ha dubbelspår.”

Idén fanns det där hela tiden och det var fler som tyckte som jag. Varför inte göra ett försök?

Dubbelspår på västkustbanan blev aktuellt andra halvan av 80-talet och vi såg vår chans.Byggde man mellan Göteborg och Kungsbacka blev faktiskt pendeltåg möjliga.

Våren 1988 fick Kungsbacka förfrågan från Banverket om sträckningen av västkustbanan, Skulle den dras igenom Kungsbacka eller utanför? Drogs den utanför kunde vi glömma pendeltåg. En majoritet tog beslutet några dagar innan valet att den skulle gå igenom centrala Kungsbacka. Men med vibrationsdämpande påldäck och andra åtgärder som skydd.

Varberg och Falkenberg fick samma frågor och kunde inte svara. Det innebär att Falkenberg håller på att få sitt dubbelspår nu snart 20 år senare. Och i Varberg vet ingen när det kommer och hur det skall dras.

Med sträckan bestämd började det stora arbetet med genomförandet. Tåg skulle köpas in, stationer skulle byggas och finansieras.

Länsstyrelsen skulle förhoppningsvis bidraga med 50 % av kostnaden för plankorsningar och plattformar. Efter många diskussioner med olika ledamöter i länsstyrelsen lyckades Kungsbacka få en majoritet för att det mesta av Hallands anslag skulle gå till pendeltågen. Bakslaget kom från Banverket som i princip inte hade pengar att bygga till Kungsbacka. Kommunen fick välja mellan att ha Storgatan kvar som icke planskild korsning eller inte få tågen till stationen.

Med rekordfart planlades och byggdes det och 16 augusti 1992 kunde trafiken invigas.

Kan vi tänka oss ett Kungsbacka utan pendeltåg?