onsdag, januari 09, 2013

Bloggen som politiskt verktyg

Tillsammans med några andra bloggare blev jag 2011 intervjuad av Aline Lessner och Sigrid Malmgren från Mittuniversitet som gjorde en kandidatuppsats.

Resultatet kallar man;  "Bloggen som politiskt verktyg": En studie om hur politiker i Kungsbacka kommun ser på bloggen som kommunikationskanal.

Tycker den är väldigt intressant då olika bloggare har väldigt olika syn på bloggen som fenomen.

Jag skriver blogg som en del i den politiska debatten inte för att berätta personliga saker.
Andra är väldigt personliga.

Jag har ju skrivit på denna blogg sedan 12 december 2005, 7 år. Och det tog väl något år att finna formen. Och detta är inlägg 1345.

Med tiden har jag ändrat vad jag skriver om. Blivit mer lokal. Inte minst därför att jag nu har rätt tunga uppdrag inom Region Halland. Det är lätt att få läsare om man skriver rikspolitik men jag vill ju i första hand nå ut till dem som bor i Kungsbacka och Halland.

Läs gärna uppsatsen. Innehåller många intressanta saker då Aline och Sigrid gått igenom bloggarna och gjort analyser.

Tryck här.


Är Centerpartiet liberalt?

Kalabaliken inom Centerpartiet fortsätter. Är någon förvånad över att medlemmarna inte gör vågen över månggifte, slopad arvsrätt, platt skatt, slopad skolplikt, fri invandring med flera förslag?

Tonen och förslagen i idéprogrammet är nyliberal och hör hemma på den yttersta högerkanten. Närmast att beskriva som Libertarianism. 

Men är Centerpartiet ett liberalt parti? Ett parti är ju det man önskar vara men men det finns ju en själ i ett parti och för mig har den aldrig varit liberal i Centerpartiet.

Under över 30 års politisk arbete har jag mött många Centerpartister och samarbetat med dem. För mig har typisk Centerpartist varit väldigt orienterad mot offentliga lösningar. Skall det offentliga göra något så är det bäst man gör det själva. Privatiseringar eller valfrihet har aldrig prioriterats. I dessa frågor har man oftast hittat gemensamma lösningar med (S).

Att begränsa det offentliga inflytandet har aldrig varit något som (C) stöttat, snarare tvärtom.

Centerpartister har ofta varit förvaltare. Duktiga sådana. Ganska ovilliga till förändringar.
Detta har givetvis att göra med att partiet under lång tid var stort och satt på ledande poster i kommuner och landsting. Man växte ihop med organisationen.

I debatter har man ofta varit emot traditionella liberala värden.

Att förvandla ett sådant parti till liberalt, går det?

Riksdagsledamoten Ola Johansson (C) är ärlig när han igår i Hallands Nyheter skriver "Jag hade själv till en början problem med att ta L-ordet i min mun och förstår om många känner likadant."

Problemet är att en stor del av medlemmarna fortfarande har svårt att ta ordet liberal i sin mun. Och man vet inte heller vad det står för. Vilken liberalism är man för?

Att i detta läge försöka få igenom ett idéprogram som närmast är nyliberalt var dömt att misslyckas.

Typiskt är att när Centerpartiet i Östergötland nu tagit fram ett alternativ till idéprogram är liberalismen nedtonad i sådan grad att ordet liberal inte finns med. Men partidistrikten representerar nog själen i partiet bättre än gruppen som tagit fram idéprogrammet.


Annie Lööf profilerade sig som riksdagsledamot som närmast nyliberal utan att använda det ordet. Givetvis har hon bakvägen haft stort inflytande på det idéprogram som tagits fram. Och gruppen har säkert noterat vad hon sagt och skrivit innan hon blev partiledare. Programmet andas Stureplanscentern.

Att nu få backa, och att framträdande Centerpartister gör detsamma, skadar givetvis både hennes ledarskap och partiet. Det program som slutligen antas kommer att jämföras med programgruppens förslag och riskerar bli väldigt urvattnat.

Centerpartiet borde ha en framtid som småföretagarens och landsbygdens parti. Där finns det ett politiskt utrymme. På krogarna på Stureplan är det redan för trångt.

Och frågan kvarstår. Kommer Annie Lööf leda Centerpartiet i nästa val? Kalabaliken kring idéprogrammet har knappast stärkt hennes ställning.

Aftonbladet1 2 3 DN1 2 3 Exp1 2 3 GP1 2 Svd CP Ekot 
Svd DN
GP