onsdag, augusti 15, 2012

Bagges planer på Tjolöholm var ett luftslott

När kommunfullmäktiges ordförande i Kungsbacka öppnade fullmäktiges möte på tisdagskvällen så meddelade han  att Dreamhill Academy (Anders Bagge m.fl) inte längre ville hyra lokaler i en ny byggnad på Tjolöholm. Ärendet utgick.

I ett brev till kommunen skriver man att hyran var för hög. Man kan dock tänka på sikt verksamhet i f.d magasinet.

Kommunen bör nu avföra Dreamhill Academy från Tjolöholm. Man agerade likadant i Skåne. När marknadsmässig hyra krävs, och de inte får bidrag av skattebetalarna, drar sig Dreamhill ur.

Jag skrev 26 juli ett inlägg på bloggen om Tjolöholm och framtiden. Läs här.

Denna mening är viktig och är vad jag menar kommunen måste göra.

Bestäm en gång för alla om Tjolöholm är ett museum med lite aktiviteter eller en turistattraktion med boende, konferenser men också ett bevarande av det unika på egendomen.

Att hoppa på första bästa projekt ger ingen utveckling.

Nu nämner man åter magasinet som tänkbart för om- och tillbyggnad. Jag skrev om detta i ett inlägg och om bygnadsminnesförklaringen. Läs om detta här.

Jag tror magasinet kan bli svårt att göra något med. Renovera varsamt får man men bygga om och till lärt bli svårt. Men magasinet kan ju bli en kulturlokal.

Teater Halland har spelat där i sommar och skall Tjolöholm utvecklas mer åt kulturhållet bör inte bara Nämnden för Kultur & Turism i Kungsbacka vara med utan också Region Halland.

Norra Halland
tisdag, augusti 14, 2012

Tvingas Jens Stoltenberg avgå?

Efter terrordåden den 22 juli 2011 hyllades Norges statsminister Jens Stoltenberg för hur han samlade nationen i en kris.

Arbeiderpartiets stöd i opinionen ökade och man gjorde senare under hösten 2011 ett bra kommunalval.

Jens Stoltenberg tog också chansen att i alla sammanhang framstå som nationens samlade ledare. Kanske lite för mycket ibland.

Men när vardagen kom tillbaka till Norge så ser de norska väljarna att den rödgröna regeringen har misslyckats i mycket. Man har också inbyggda spänningar när motsvarigheterna till (S), (V) och (C) i Sverige skall regera ihop.

Socialistisk Venstreparti (ungefär som svenska Vänsterpartiet) går kräftgång och får bara 3,7% i den senaste opinionsundersökningen. Även norska Senterpartiet går kräftgång och Arbeiderpartiet har tappat över 7% i opinionen sedan 2009 års val.

Så innan rapporten om händelserna på Utøya var den norska regeringen i kris med krafigt underläge i opinionen.
Jens Stoltenberg

Och det lär inte gå bättre för Jens Stoltenberg och hans regering. 22 juli rapporten ger svidande kritik till polisen och regeringen. Den visar på en handlingsförlamad regering som inte ser till att genomföra beslut. Som inte har kontroll över vad polisen och andra myndigheter gör och kan göra.

Polisen i Norge har begått många misstag men den regering som sitter är slutligt ansvarig för att man kan genomföra sin uppgift och har tillräckliga medel för detta.

Hjälteglorian hamnar plötsligt på sned på Stoltenbergs huvud. Hans regerings klantighet kan ha bidragit till att dåden inte förhindrades eller fick en utgång med färre döda.

Idag börjar kraven på Jens Stoltenbergs avgång att komma. Tidningen VG är först ut.
Stoltenberg tänker än så länge sitta kvar och det kommer säkert avgöras av kommande opinionsmätningar. Norge har val om ett år. Får Arbeiderpartiet katastrofsiffor framöver kan Stoltenberg till slut tvingas bort av sitt eget parti.

Nyval finns inte i Norge utan så länge de tre rödgröna har majoritet måste de bilda regering. Men med vem som regeringschef?

SVT SR SVD SVD2 EXP AFTONB DN

Samordnat biljettsystem - Insändare

Nedan insändare publicerades i lördags i Kungsbacka Posten.

Västtrafik är problemet när man skall samordna biljettsystemen

I början av detta år lämnade jag in en motion till regionfullmäktige i Region Halland där jag begärde en utredning om samordning av biljettsystemen
inom Västtrafik och Hallandstrafiken.

Idag kan man med Västtrafikkortet åka från Kungsbacka till Mariestad och Strömstad men inte till Varberg.

Hallandstrafikens reskort fungerar väl i övriga Halland och kan användas i flera sydsvenska län som Skåne.

Skall vi få fler att åka kollektivt är enkla biljettsystem en fördel. Man skall inte behöva två kort för att åka i samma län.

Jag fick snabbt svar på min motion och utredningen visar att problemet är Västtrafik. Det system med check in och check ut som bolaget har, hindrar effektivt samordning med övriga system. Det system från Australien som Västtrafik valt är också udda i Sverige.

Så det är ingen lösning att Halland inför samma djupt kritiserade system som Västra Götaland.

Det som händer nu är att frågan är prioriterad av Hallandstrafiken och Region Halland. Uppdrag finns att hitta en lösning.

Västtrafik har en egen utredning där man tittar på om den kritiserade metoden med massa in- och utcheckningar skall tas bort.

En tillfällig lösning som inte löser problemen i stort men ger lite bättre situation i Kungsbacka, är att bussarna här har dubbla automater. Man kan alltså välja vilket system man vill åka i. Om frågan drar ut på tiden är det ett alternativ, dock måste ca: 3 miljoner budgeteras för detta.

Men till syvende och sist är det Västtrafik som är problemet och måste lösa frågan.

Jag är övertygad om att om det gick att åka på samma kort i Västra Götaland, Halland och Skåne skulle fler välja kollektivtrafiken och därmed göra en insats för en bättre miljö.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige och
Styrelsen för Hallandstrafiken