tisdag, augusti 14, 2012

Samordnat biljettsystem - Insändare

Nedan insändare publicerades i lördags i Kungsbacka Posten.

Västtrafik är problemet när man skall samordna biljettsystemen

I början av detta år lämnade jag in en motion till regionfullmäktige i Region Halland där jag begärde en utredning om samordning av biljettsystemen
inom Västtrafik och Hallandstrafiken.

Idag kan man med Västtrafikkortet åka från Kungsbacka till Mariestad och Strömstad men inte till Varberg.

Hallandstrafikens reskort fungerar väl i övriga Halland och kan användas i flera sydsvenska län som Skåne.

Skall vi få fler att åka kollektivt är enkla biljettsystem en fördel. Man skall inte behöva två kort för att åka i samma län.

Jag fick snabbt svar på min motion och utredningen visar att problemet är Västtrafik. Det system med check in och check ut som bolaget har, hindrar effektivt samordning med övriga system. Det system från Australien som Västtrafik valt är också udda i Sverige.

Så det är ingen lösning att Halland inför samma djupt kritiserade system som Västra Götaland.

Det som händer nu är att frågan är prioriterad av Hallandstrafiken och Region Halland. Uppdrag finns att hitta en lösning.

Västtrafik har en egen utredning där man tittar på om den kritiserade metoden med massa in- och utcheckningar skall tas bort.

En tillfällig lösning som inte löser problemen i stort men ger lite bättre situation i Kungsbacka, är att bussarna här har dubbla automater. Man kan alltså välja vilket system man vill åka i. Om frågan drar ut på tiden är det ett alternativ, dock måste ca: 3 miljoner budgeteras för detta.

Men till syvende och sist är det Västtrafik som är problemet och måste lösa frågan.

Jag är övertygad om att om det gick att åka på samma kort i Västra Götaland, Halland och Skåne skulle fler välja kollektivtrafiken och därmed göra en insats för en bättre miljö.

Tommy Rydfeldt (FP)
Ledamot i Regionfullmäktige och
Styrelsen för HallandstrafikenInga kommentarer: