lördag, juni 04, 2016

Slopa planerna på höghastighetståg

Vår järnväg behöver rustas. Behöver byggas ut. I det läget prata om höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer är fel. Ta hand om och utveckla det järnvägsnät vi har.

Detta är Liberalernas uppfattning. Någon borde fråga sig; Varför har inte Tyskland höghastighetståg? Svaret är att de istället har satsat på snabba tåg. Som går över 250 km. Det borde vi satsa på i Sverige istället. Se bilden nedan jag tagit på ett tåg i Tyskland. 268 km/h på vanlig järnväg.

Bengt Eliasson, Hallands liberala riksdagsledamot, och jag har i artiklar argumenterat emot höghastighetståg men för en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet. I hela Sverige.

Se artiklar nedan.

Artikel i Norra Halland och Kungsbacka Posten.

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislapp ca: 300 miljarder. Om man utgår från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan.

Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår annars riskerar vi hamna i en situation där det finns en massa människor som vill åka tåg från de olika stationerna i Kungsbacka men det går inte sätta in fler. Man kan öka antalet tågsätt men även där finns det ett tak.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendel- och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Det går att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg och vår uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät. Inte bygga höghastighetståg.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

---------------------------------------------------------------

Artikel i bland annat Hallandsposten
 

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislappen beräknas ligga upp emot 300 miljarder. Om man skall utgå från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder snarare mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg och runt Varberg. Det finns inte ens någon planering för utbyggnad till dubbelspår på en del av enkelspåret innan Helsingborg.

Viskadalsbanan behöver en rejäl upprustning, inte minst för att kunna köra snabbare. Markarydsbanan behöver möjlighet för tåg att mötas för att få en ökad kapacitet. Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår för att kunna öka trafiken med pendeltåg och regionaltåg.

Vi skulle kunna fortsätta att räkna upp projekt efter projekt i län efter län där det finns eftersatt underhåll och där det är stort behov av utbyggnad.

Låt oss bara nämna några. Ostlänken mellan Järna och Linköping, dubbelspår mellan Göteborg och Borås samt ökad kapacitet på sträckan Lund–Hässleholm.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendeltåg och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Liberalernas uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät.  Det går också att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi Liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg. Det är därför vi kraftigt vill bygga ut järnvägen i hela Sverige, inte bara mellan Sveriges tre största städer.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland


 

torsdag, juni 02, 2016

IT lösningar förändrar vården - nu webbtidbok.

Nu tas det första stegen för att införa webbtidbok i Region Halland. Möjligheten för patienten att själva välja tider.

Förhoppningen är att 40% skall boka sina tider själva via webben. Men jag tror på sikt att den siffran kan bli högre.

Vårdcentralen Västra Vall Breared i Varberg är den första vårdcentral som testar detta. Det skall bli mycket intressant att följa hur patienterna tar emot möjligheten men också hur man hanterar det på vårdcentralen.

Att man hittar balansen mellan efterfrågan på tider och utbudet
.
Jag tror på att låta vårdcentralerna själva hantera detta men kommer som ordförande för Närsjukvården givetvis följa införandet noga.

Skulle någon vårdcentral släppa för få tider blir det ju i första hand en fråga för ledningen för Närsjukvården men om det behövs kommer nämnden kunna utfärda riktlinjer.

Webbtidbok har många fördelar inte bara för vårdcentralerna utanför hela sjukvården.

Om hälften av patienterna bokar själva kommer det förändra vården.

Antalet telefonsamtal bör kunna minska drastiskt vilket innebär tid över för vårdcentral att ge just vård och inte sitta i telefon och boka tider.

Det ger patienten möjlighet att själv boka en tid då de har möjlighet att komma, inte få en tid hemskickad i brev som sedan kanske måste bokas om.

Och de som verkligen behöver prata med någon kommer komma fram lättare.

Sjukvården håller sakta men säkert på att ta sig in i 2000 talet när det gäller IT.. En massa år försent men nu duggar förslagen tätt. E-frikort införs under sommaren 2016, man behöver inte hålla reda på sina kvitton.

Webbtidbok börjar införas, att kunna läsa sin journal på nätet kommer under hösten 2016, ankomstterminaler kommer på sikt där man både kan anmäla sin ankomst och betala med kort, bara för att nämna några saker.

Vårdguiden 1177 blir en viktig portal som kommer utvecklas med nya spännande tjänster för sjukvården men framför allt patienten.

Jag tror på sikt att vi kommer ha virtuella kontakter via 1177. Man bokar en tid och pratar via 1177 eller en app men läkare, sjuksköterska eller någon annan och ser samtidigt varandra.

Kanske en närakut på nätet som är öppen hela dygnets 24 timmar?

Logga in själv på 1177 och kolla. Bank ID behövs för säkerheten.

www.1177.se/Halland


onsdag, juni 01, 2016

Glädjande att Region Halland utökar fosterdiagnostiken med KUB och NIPT.

Regionstyrelsen beslutade idag att Region Halland skall införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (statens beredning för medicinsk utveckling) riktlinjer.

Det innebär att fosterdiagnostiken är uppbyggd i tre steg.

1. Kombinerat ultraljud och biokemi (KUB) i graviditetsvecka 11
2. Non Invasive Prenatal Test (NIPT) vid förhöjd sannolikhet
3. Fostervattenprov

Syftet med detta beslut är att erbjuda fosterdiagnostik enligt nationella riktlinjer och få en jämlik vård i Sverige. Region Halland är enda landsting/region som inte erbjuder denna metod. Diagnostiken kommer att minska antalet fostervattenprov som ökar risken för missfall.

Den test Region Halland har erbjudit, kvadrupel-test, kommer från 2016-06-17 inte längre att analyseras i Sverige. Det kan heller inte tas innan vecka 15-18 i graviditeten. De kvinnor i Halland som velat ha KUB och NIPT tester har antingen fått bekosta det själva eller åka till ett annat län.

Liberalerna i Halland kommenterar beslutet:

Tommy Rydfeldt, ledamot i regionstyrelsen och gruppledare:

- Det är mycket glädjande att regionstyrelsen har tagit detta beslut. Modern fosterdiagnostik ska finnas tillgänglig för alla kvinnor, inte bara dem som kan betala för sig eller reser utanför Halland.Liberalerna har i Halland drivit denna fråga under många år.

Lovisa Aldrin, vice gruppledare och ledamot av Liberala kvinnors centralstyrelse:

- Det här var en av de frågorna som gjorde att jag gav mig in i regionpolitiken.
För oss liberaler är det självklart att kvinnor ska kunna erbjudas denna möjlighet även i Halland. Dels för att minska oron under graviditeten men också för möjligheten att förbereda sig.

Uppdraget att införa fosterdiagnostik enligt SBU:s (Statens beredning för medicinsk Utvärdering) rekommendationer har lämnats till Driftnämnden Ambulans, Diagnostik och Hälsa.

Region Halland inför sprutbyte

Regionstyrelsen beslutade idag att införa så kallad  lågtröskelverksamhet med sprutbyte för intravenösa droganvändare i Region Halland.

Närsjukvården får i uppdrag att i samverkan med missbruksvården,  infektionskliniken och socialförvaltningarna i kommunerna, samt med stöd av psykiatriförvaltningen och mödravården införa sprutbyte.

Ett mycket intressant uppdrag för Närsjukvården att få.

Beslutet innebär att man kan byta gamla smutsiga sprutor mot nya men det innebär också en chans att möta människor i missbruk, skapa kontakt som förhoppningsvis leder till att de söker vård.

Erfarenheterna från Skåne visar att det finns ett mörkertal bland narkomaner. Människor lyckas dölja sitt missbruk och inte ses som missbrukare av omgivningen.

I tjänsteskrivelsen står:

Sprutbyte med testning och rådgivning är i första hand en hälso- och smittskydds-fråga. En lågtröskelverksamhet med program för sprutbyte bör enligt Folkhälsomyndigheten innefatta hälsorådgivning från läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska, motiverande samtal, information om hur man skyddar sig mot sexuellt överförbara infektioner, testning och vaccinationer.

Det stöder därmed indirekt samhällets övriga insatser mot narkotika. När man bygger upp en förtroendefull relation och visar på allas lika rätt till en god vård ökar chanserna att också nå fram med insatser som hjälper personer att hantera eller på sikt ta sig ur ett drogberoende."

Sprutbyte ger också en möjlighet att minska spridningen av Hepatit (gulsot) och HIV.

Uppmuntrar man då inte någon att knarka? Nej. De lär inte sluta utan vård utan fortsätter med smutsiga sprutor.

Ett bra beslut som Liberalerna har drivit i hela Sverige under lång tid.

söndag, maj 29, 2016

Sverige bör genast söka medlemskap i NATO.

I gårdagens Hallandsposten skriver Allan Widman, Birgitta Ohlsson, Bengt eliasson och jag om att Sverige bör genast söka medlemskap i NATO.

Sverige bör genast söka medlemskap

Vårt förhållande till Nato följer samarbetslinjen, inte medlemslinjen. Så elegant sammanfattade försvarsminister Peter Hultqvist (S) för några månader sedan den nya regeringens säkerhetspolitik. 

Problemet är bara att en sådan kurshållning för Sverige ut i ett säkerhetspolitiskt ingenmansland. Å ena sidan får vi inga försvarsgarantier från Nato i avsaknad av medlemskap. Å andra sidan minskar trovärdigheten i den svenska, militära alliansfriheten i takt med att samarbetet med Nato fördjupas. Socialdemokratin tycks ha missat det faktum att säkerhetspolitiska analyser mera bygger på vad ett land gör, snarare än på vad det säger. Och vad är det då den rödgröna regeringen gör?

I höstas tillsatte man en utredning för att belysa frågan om den svenska regeringsformens förenlighet med vad som måste beskrivas som ömsesidiga försvarsgarantier. I bakgrundstexten talas det om Finland, men direktivet är så generellt att det kan omfatta varje land och rimligen även sammanslutning av länder, till exempel Nato. Under hösten övergick regeringen från månadslånga till halvårslånga tillstånd för Natos AWACs att passera genom svenskt luftrum. Planen är anpassade för såväl luftövervakning som stridsledning.

Just nu ligger regeringens förslag om att svensk väpnad styrka utomlands inte bara ska få delta i fredsfrämjande övningar, utan också när det gäller till exempel övningar för territoriellt försvar. Avsiktligt eller ej kommer även detta att uppfattas som en säkerhetspolitisk signal av andra. Samtidigt speglar förslaget den förändring av övningsverksamheten som nu pågår inom Nato, där det handlar allt mindre om internationell krishantering och mer om försvar mot en kvalificerad motståndare.

Och så har vi värdlandsavtalet. Enligt en pressad försvarsminister blott och bart en teknikalitet. På ett sätt sant, men då det också syftar till att förbereda Sverige för att kunna ta emot militär hjälp från Nato i kris och krig blir det lite mer än så. Regeringen argumenterar att det alltid kommer att krävas en nationell inbjudan, men så är det ju även för dem som är medlemmar av Nato. Såtillvida uppvisar medlems- respektive samarbetslinjen inga som helst skillnader.

Sverige har ingen tradition av att kommunicera säkerhetspolitiska realiteter med det egna folket. De påstått statsbärande partierna har i lugn och ro kunnat säga en sak och sedan göra en helt annan. Samtidigt som detta av inrikespolitiska skäl tett sig bekvämt har dock gapet mellan vad verkligheten kräver och den egna retoriken ständigt vidgats.

Vi liberaler har valt en annan väg. Sedan 1999 har vi drivit frågan om ett medlemskap i Nato. Vi har öppet erkänt det uppenbara; oaktat hur mycket vi än satsar på vårt försvar kan Sverige aldrig på egen hand möta allvarliga utmaningar mot vår säkerhet. Detta var sant under hela det kalla kriget och är det än mer idag. Och så länge som det finns en politisk beredskap att slutföra det närmande till Nato som skett det senaste kvartsseklet är vårt samarbete med och beroende av denna organisation inget problem. Som medlem hade Sverige haft tydligt definierade rättigheter och skyldigheter. Som lös, och kanske tillfällig, partner får vi lita till hoppet om andras medkänsla.

För fem år sedan hette det att Nato inte behövdes. Det var en relik från en annan värld. Nu argumenterar samma partier, till Putins stora glädje, att en svensk ansökan om medlemskap bara ökar spänningarna runt Östersjön. Precis som vår försvarspolitik saknar säkerhetspolitiken i Sverige självinsikt. Vi är ett mycket litet land. Auktoritära stormakter tillhör inte historien och för dem förblir våldsanvändning alltid en option. Bättre sent än aldrig. Sverige bör omgående söka medlemskap i Nato.

Allan Widman (L)
Ordförande försvarsutskottet

Birgitta Ohlsson (L)
Utrikespolitisk talesperson

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland