lördag, juni 04, 2016

Slopa planerna på höghastighetståg

Vår järnväg behöver rustas. Behöver byggas ut. I det läget prata om höghastighetståg mellan Sveriges tre största städer är fel. Ta hand om och utveckla det järnvägsnät vi har.

Detta är Liberalernas uppfattning. Någon borde fråga sig; Varför har inte Tyskland höghastighetståg? Svaret är att de istället har satsat på snabba tåg. Som går över 250 km. Det borde vi satsa på i Sverige istället. Se bilden nedan jag tagit på ett tåg i Tyskland. 268 km/h på vanlig järnväg.

Bengt Eliasson, Hallands liberala riksdagsledamot, och jag har i artiklar argumenterat emot höghastighetståg men för en kraftig utbyggnad av järnvägsnätet. I hela Sverige.

Se artiklar nedan.

Artikel i Norra Halland och Kungsbacka Posten.

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislapp ca: 300 miljarder. Om man utgår från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan.

Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår annars riskerar vi hamna i en situation där det finns en massa människor som vill åka tåg från de olika stationerna i Kungsbacka men det går inte sätta in fler. Man kan öka antalet tågsätt men även där finns det ett tak.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendel- och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Det går att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg och vår uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät. Inte bygga höghastighetståg.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland

---------------------------------------------------------------

Artikel i bland annat Hallandsposten
 

Slopa planerna på Höghastighetståg.

I Sverige planeras för höghastighetståg. Prislappen beräknas ligga upp emot 300 miljarder. Om man skall utgå från kostnaden i andra länder är en prislapp på 500 miljarder snarare mer trolig. Vem skall åka med tågen? Vad kommer det kosta som passagerare? Hur skall det finansieras?

Planerna fortsätter trots att det är stor kapacitetsbrist i det befintliga järnvägsnätet. Fortfarande har vi enkelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg och runt Varberg. Det finns inte ens någon planering för utbyggnad till dubbelspår på en del av enkelspåret innan Helsingborg.

Viskadalsbanan behöver en rejäl upprustning, inte minst för att kunna köra snabbare. Markarydsbanan behöver möjlighet för tåg att mötas för att få en ökad kapacitet. Kungsbacka-Göteborg behöver fyra spår för att kunna öka trafiken med pendeltåg och regionaltåg.

Vi skulle kunna fortsätta att räkna upp projekt efter projekt i län efter län där det finns eftersatt underhåll och där det är stort behov av utbyggnad.

Låt oss bara nämna några. Ostlänken mellan Järna och Linköping, dubbelspår mellan Göteborg och Borås samt ökad kapacitet på sträckan Lund–Hässleholm.

Risken är stor att alla pengar för järnväg kommer att gå till höghastighetståg samtidigt som vi står kvar med en underdimensionerad och dåligt underhållen järnväg över hela Sverige.

 Man får inte glömma att de flesta tågresor är korta, sker på pendeltåg och regionaltåg och det är där kapacitetsbristen är stor. Staten måste i första hand ta ansvar för att den nuvarande trafiken fungerar, byggs ut och att den går att lita på.

Liberalernas uppfattning är att resurserna måste läggas på att rusta upp och bygga ut befintligt järnvägsnät.  Det går också att göra dagens tågresor snabbare och därmed korta restiderna. Genom att räta upp sträckor kan man nå hastigheter på 250 km.

Vi Liberaler tror på järnvägen. Vi gillar tåg. Det är därför vi kraftigt vill bygga ut järnvägen i hela Sverige, inte bara mellan Sveriges tre största städer.

Bengt Eliasson (L)
Riksdagsledamot Halland

Tommy Rydfeldt (L)
Gruppledare Region Halland


 

Inga kommentarer: