måndag, oktober 01, 2012

Förändrad akutsjukvård kan spara pengar

Idag måndag publicerar jag och Mikaela Waltersson (M), ordförande i Driftnämnden Hallands sjukhus Halmstad, en gemensam artikel om akut- och jourverksamheterna i Region Halland. Kan vi effektivisera den verksamheten finns mycket pengar att spara. läs mer nedan.


Vi behöver en mer effektiv akutverksamhet i sjukvården

Trycket på sjukvården i Halland ökar. Fler söker vård på vårdcentraler, primärvårdsjourer och på de båda sjukhusens akutmottagningar.

Detta innebär att delar av sjukvårdsverksamheten i Region Halland har stora underskott.
Skall vi klara framtidens krav på sjukvård och tillgodosebehov måste verksamheten effektiviseras.

Det är viktigt att vård ges på rätt nivå och att man som patientinte skickas runt i sjukvården och där spelar sjukvårdsupplysningen 1177 en stor roll för att ge rätt information om var och när man behöver söka vård.

I det stora förändringsarbetet som nu pågår inom Region Halland är en viktig fråga hur vi tar emot patienter som söker akut.

Vi tror att en förändring av det akuta omhändertagandet ochjourverksamheten kan ge ett mer effektivt mottagande av patienter som både kan spara pengar och ge för det invånarna högre kvalité på vården. Förutsättningarna för det är att man kommer till rätt vårdnivå direkt.

Det ser lite olika ut i Region Halland idag. I Kungsbacka finns en primärvårdjour, Närakuten, som är öppen 7-24 alla dagar. Den tar emot över 40 000 besök per år. I övriga kommuner finns inom närsjukvården kvälls- och helgmottagningar.  Besök dagtid skall vårdcentralerna ta emot. Dessutom finns två akutmottagningar, en på sjukhuset i Varberg och en iHalmstad.

Hamnar alla som söker vård rätt? Vi är inte säkra på det. Mycket tyder på att sjukhusens akutmottagningar får ta emot patienter som skulle kunna få vård på sin vårdcentral. Inte minst med bakgrund av att akutmottagningarna har ett hårt tryck av patienter mellan 10.00–12.00 på förmiddagen.

En förklaring till detta kan vara att man kontaktat sinvårdcentral och fått besked om att det inte finns någon tid. Akutmottagningen blir då ett alternativ trots att vårdcentralen medicinskt skulle kunna hantera patientens bekymmer. En väg att gå är att ytterligare utveckla så kallad ambulansbedömningdär kvalificerad ambulanspersonal bedömer om man som patient behöver komma till sjukhusets akutmottagning eller min egen vårdcentral.

När Region Halland nu måste effektivisera verksamheten och minska ökningstakten av kostnaderna ser vi att en samverkan mellan vårdcentraler, sjukhusen och ambulansen ytterligare behöver utvecklas för att invånarna skall få rätt vård, på rätt plats och inom rimlig tid.

Vi måste söka varje väg för att få ut mer vård för skattepengarna utan att kvalitén, bemötandet ellertillgängligheten försämras. Skattehöjning är inte lösningen innan varje möjlighet till en effektivisering har prövats.