tisdag, november 05, 2013

Positivt att Kungsbacka kommun stimulerar kollektivtrafikåkande

Personalutskottet i Kungsbacka kommun lägger nu fram ett förslag att kommunen skall köpa in årskort i kollektivtrafiken till de anställda. Det betalas av den anställde genom avdrag på lönen.

På detta sätt stimuleras de anställda att åka kollektivt samtidigt som man får rabatten som årskort ger.

Hallandstrafiken har startat med denna möjlighet ganska nyss och det finns stort intresse bland företag och myndigheter. Skulle passa Region Halland väldigt bra.

För Kungsbackas anställda kommer möjligheten att finnas att välja antingen ett kort från Västtrafik eller ett från Hallandstrafiken.

Kommunalrådet Ulrika Landergren (FP) kommenterar det  på sin blogg. Tryck här.

Läs även Kungsbacka Posten.måndag, november 04, 2013

Framtidens betalning av resan i kollektivtrafiken, ditt kredit/bankkort?

Den som följer bloggen vet att jag länge drivit frågan att vi måste få enkla betalsystem i kollektivtrafiken. Det får inte vara besvärligt och krångligt att åka med buss, tåg, spårvagn eller vad man väljer.

Därför har jag varit kritisk mot Västtrafiks system som innehåller för många moment för att kallas enkelt och användarvänligt.

Nu gör de om sitt system och utcheckningen försvinner. Man räknar med att detta skall vara klart 2015.

En viktig fråga är det gränslösa resandet. Läsaren av bloggen vet också att det är något jag driver. Att man skall kunna åka över länsgränser och kommungränser utan att ha olika kort.

I södra Sverige går det eftersom flera län, inklusive Halland, har samma leverantör av system. Hallandstrafikens reskort kan avvändas i bland annat Skåne. Men mellan övriga län och Västtrafik går det inte att resa på samma kort.

Uppdraget finns till Västtrafik att lösa detta men kommer man hinna till 2015?

Många funderar på hur framtidens betalning skall gå till. Men jag undrar om de som idag skissar på nya biljettsystem inte är för sent ute?

London inför nu kreditkort/bankkort som betalningsmedel.

Man går på bussen, sätter sitt kort mot kortläsaren, och har därmed betalat. Till att börja med gäller det bara bussar och man skall ha ett brittisk kort. Kortet måste dessutom ha en speciell funktion. Har man det så finns denna symbol på kortet.

The Contactless Card symbol

Under 2014 kommer övriga trafikslag i London också in i systemet och man betalar med kreditkort/bankort.

Så kallade månadskort kommer finnas kvar men för turisten eller den som åker sällan behöver man aldrig fundera över att fylla på ett särskilt kort.

Eftersom systemet inte är färdigt, t.ex utländska turister kan inte betala med kreditkort/bankkort, kommer deras kort med kontoladdning (Oyster card) finnas kvar tillsvidare.

Är detta lösningen för det gränslösa åkandet även i Sverige? Jag tror det.

Biljetten ligger då i ett moln i systemet. Du har den inte i din hand och ditt bankkort/kreditkort är beviset vem du är och det är detta kort man kan kontrollera att du har betalat.

Vi använder ju bensinkort över hela Sverige för att betala parkeringar, varför inte samma system för att betala för kollektivtrafikresor?

Flygbolag har länge lagt biljetten just på kreditkort.

Det som behövs är ju att alla trafikbolag samordnar betalningarna och hittar system för övergångar så att man inte betalar dubbelt därför man passerar en läns- eller kommungräns.

Läs mer genom att trycka här och här.

Folkpartiets partistyrelse bifaller motionen om gemensamt kollektivtrafikkort

I en motion till Folkpartiets landsmöte har jag, tillsammans med ett antal medundertecknare, föreslagit att det skall finnas ett gemensamt kollektivtrafikkort i Sverige.

Vi vill att staten skall ställa krav på att det skall gå att åka mellan kommuner och län utan att byta kort och bli dubbelt debiterad.

Partistyrelsen föreslår att motionen bifalls.

Såhär skriver man:

"Motionärerna bakom motion H109 vill att ett gemensamt kollektivtrafikkort införs i Sverige och att detta skrivs in i programförslaget som en ny punkt i avsnitt 4.5. 
 
Partistyrelsen har behandlat liknande förslag vid tidigare landsmöten och vidhåller även nu sin ståndpunkt att länstrafikbolagen hittills faktiskt har skapat barriärer när det gäller resor över länsgränserna. Menar vi allvar med regionförstoringen så måste det bli lättare att färdas över länsgränser med kollektivtrafik. 
 
Partistyrelsen noterar att det har skapats ett gemen samt resekort som är giltigt över länsgränser i delar av landet samtidigt som utvecklingen inte går tillräckligt fort.
 
Partistyrelsen ser därför positivt på att exempelvis SKL verka för att en gemensam teknisk plattform för ett nationellt kollektivtrafikkort tas fram och implementeras i alla Sveriges
län. 
 
Partistyrelsen anser därmed att motion H109 bör anses bifallen med vad partistyrelsen anfört."
 
Jag är givetvis glad över att man gillar motionen och SKL kan vara rätt instans att ta tag i frågan. Just nu spretar den väldigt. Olika aktörer arbetar med olika lösningar.